பிக் ஃபைவ் ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நவீன உளவியலில் ஆளுமையின் "பிக் ஃபைவ்" காரணிகள் மனிதனின் ஆளுமையை விவரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆளுமையின் ஐந்து அகன்ற பகுதிகள் அல்லது பரிமாணங்களாக இருக்கின்றன.

திறந்த மனப்பான்மை, மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை, புறமுக ஆளுமை, ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை மற்றும் உணர்ச்சிமிகும் தன்மை (OCEAN அல்லது மாற்றி வரிசைப்படுத்தினால் CANOE என்று கூறப்படுகிறது) ஆகியவை பிக் ஃபைவ் காரணிகள் ஆகும். உணர்ச்சிமிகும் தன்மை காரணி சில நேரங்களில் உணர்ச்சிவயப்பட்ட நிலைப்புத்தன்மையாக குறிப்பிடப்படுகிறது. "அறிவாற்றல்" என்று சிலநேரங்களில் அழைக்கப்படும் திறந்த மனப்பான்மையை எப்படி விளக்குவது என்பதில் சில உடன்பாடற்ற போக்குகள் நீடிக்கின்றன.[1] இதன் ஒவ்வொரு காரணியும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய மிகவும் தனித்த பண்புக்கூறுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டிருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக புறமுக ஆளுமையானது கலகலப்பு, உணர்ச்சிப்பரவசமடைதல் மற்றும் நேர்மறை உணர்வுகள் போன்ற பண்புகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

ஐந்து காரணி மாதிரியானது ஆளுமையின் துல்லியமான விவரிப்பு மாதிரியாக இருக்கிறது. ஆனால் உளவியலாளர்கள் பிக் ஃபைவ்வுக்காக பல கோட்பாடுகளை உருவாக்கி இருக்கின்றனர்.

மீள் பார்வை[தொகு]

பிக் ஃபைவ் காரணிகள் மற்றும் அவற்றின் ஆக்கக்கூறு பண்புக்கூறுகள் பின்வருமாறு சுக்கப்படலாம்:

 • திறந்த மனப்பான்மை - (கண்டுபிடிப்பு / ஆர்வமும் விழிப்பும் / பழமை விரும்புதல்). கலை, மன உணர்வு, சாகசம், அசாதாரண உத்திகள், உந்துதல் மற்றும் பல்வேறு விதமான அனுபவங்கள் ஆகியவற்றுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளல்.
 • மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை - (வினைத்திறன் / ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிலையும் மேம்போக்கான / கவனமில்லாத நிலையும்). சுய கட்டுப்பாடு, கடமை நிறைந்த நடவடிக்கை மற்றும் சாதனைக்கான நோக்கம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் போக்கு. தன்னிச்சையான நடவடிக்கைக்கு மாறாக திட்டமிடல்.
 • புற முக ஆளுமை - (வெளிப்படுத்தல் / சுறுசுறுப்பான நிலையும் கூச்சமும் / திரும்ப அழைத்தல்). ஆற்றல், நேர்மறை உணர்ச்சிகள், எழுச்சி நிலை மற்றும் மற்றவர்களுடன் பழகும்போது ஊக்கத்தைப் பெறும் போக்கு.
 • ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை - (நட்புணர்வு / கருணையும் போட்டி மனப்பான்மையும் / வெளிப்படையாயிருத்தல்). மற்றவர்களிடம் ஐயத்துடன் மற்றும் பகையுணர்வுடன் இருப்பதற்கு மாறாக கருணையுடன் மற்றும் கூட்டுறவுடன் இருத்தல்.
 • உணர்ச்சிமிகும் தன்மை - (உணர்ச்சிவசப்படல் / பதற்றமும் பாதுகாப்பும் / நம்பிக்கை). கோபம், கவலை, மன அழுத்தம் அல்லது நோய்மை நிலை போன்ற மகிழ்ச்சியற்ற உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் போக்கு.

பிக் ஃபைவ் மாதிரி என்பது ஆளுமை உளவியலின் வரலாற்றில் மிகவும் விரிவான பட்டறிவு சார்ந்த தகவல் செலுத்து ஆய்வு முடிவுகளாக இருக்கிறது. மனிதனின் ஆளுமையின் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கட்டமைப்பைக் கண்டறிதல் உளவியலின் முழுமைக்கும் மிகவும் அடிப்படையான நோக்கங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்றன. முப்பது அல்லது நாற்பது ஆண்டுகால ஆய்வில் இந்த ஐந்து அகன்ற காரணிகள் பல்வேறு சார்பற்ற ஆய்வாளர்களின் (டிக்மேன் (Digman), 1990) குழுக்கள் மூலமாக படிப்படியாக கண்டறியப்பட்டு வரையறுக்கப்பட்டன.[2] அந்த ஆய்வாளர்கள் அனைத்து அறிந்த ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளையும் ஆய்வு செய்யத் தொடங்கினர். பின்னர் ஆளுமையின் அடிப்படைக் காரணிகளை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த பண்புக்கூறுகளின் (சுய அறிக்கை மற்றும் வினாப்பட்டியல் தகவல், உற்றுநோக்குத் தரவரிசைகள் மற்றும் பரிசோதனை அமைப்பில் இருந்து பாரபட்சமற்ற மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றில்) நூற்றுக்கணக்கான மதிப்பீடுகளை காரணிப் பகுப்பாய்வு செய்தனர்.

இதன் ஆரம்ப மாதிரி 1950களின் பிற்பகுதியில் அமெரிக்க வான் படைப் பணியாளர்கள் பரிசோதனைக் கூடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் அடிப்படையில் எர்னஸ்ட் ட்யூப்ஸ் (Ernest Tupes) மற்றும் ரேமண்ட் கிறிஸ்டல் (Raymond Cristal) ஆகியோர் மூலமாக மேம்படுத்தப்பட்டது. எதிர்பாராதவிதமாக அவர்கள் அவர்களது பணியை மறைவான தொழில்நுட்ப அறிக்கையாக மட்டுமே ஆவணப்படுத்தி இருந்தனர் (ட்யூப்ஸ் இ.சி., & கிறிஸ்டல், ஆர்.ஈ., பண்புக்கூறு தரவரிசைகள் சார்ந்த மீட்சி ஆளுமைக் காரணிகள். தொழில்நுட்ப அறிக்கை எ.எஸ்.டி-டி.ஆர்-61-97, லேக்லேண்ட் வான் படைத் தளம், TX: பணியாளர் பரிசோதனைக் கூடம், வான் படை அமைப்புகள் ஆணை, 1961). 1990 ஆம் ஆண்டில் ஜெ.எம். டிக்மேன் (J.M. Digman) அவரது ஆளுமையின் ஐந்து காரணி மாதிரியை மேம்படுத்தினார். அதனை கோல்ட்பர்க் (Goldberg) நிறுவனத்துக்கான உயர் நிலைக்கு விரிவுபடுத்தினார் (கோல்ட்பர்க், 1993).[3] இந்த ஐந்து மிகை-வளைவுப் பகுதிகள் அவற்றின் ஐந்து பகுதிகளுடன் மிகவும் நன்கு அறியப்பட்ட ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளையும் கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் இவை அனைத்து ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் பின்னணியிலும் அடிப்படைக் கட்டமைப்பாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை குறிப்பிட்ட கீழ் நிலை ஆளுமைக் கருத்துக்களில் பொதுவாகத் தடுமாற வைப்பனவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன. அவை உளவியலாளர்களால் நிலையாக முன்மொழியப்படுகின்றன. அவை பொதுவாக ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படுபவையாகவும் குழப்பமானதாகவும் கண்டறியப்படுகின்றன. இந்த ஐந்து காரணிகளும் அனைத்து ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆளுமை உளவியலின் கோட்பாடு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைப்பதற்கான வளமான கருத்தமைவுக் கட்டமைப்பை வழங்குகின்றன. பிக் ஃபைவ் பண்புக்கூறுகள் "ஐந்து காரணி மாதிரி" (Five Factor Model) அல்லது FFM (கோஸ்டா (Costa) & மெக்கிரே (McCrae), 1992)[4] மற்றும் ஆளுமையின் உலகளாவிய காரணிகள் (ரஸ்ஸல் (Russell) & கரோல் (Karol), 1994) என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.[5]

முதலில் ட்யூப்ஸ் & கிறிஸ்டல் அவர்களைத் தொடர்ந்து ஒரேகோன் ஆய்வு நிறுவனத்தில் (Oregon Research Institute) கோல்ட்பர்க்[6][7][8][9][10] பின்னர் இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் கேட்டல் (Cattell)[11][12][13][14] மற்றும் தேசிய உடல்நல நிறுவனத்தில் (National Institutes of Health) கோஸ்டா மற்றும் மெக்கிரே ஆகிய குறைந்த பட்சம் நான்கு குழுவைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் இந்த சிக்கலுக்காக பத்தாண்டுகளாக சார்பின்றி பணியாற்றினர். மேலும் அவர்கள் பொதுவாக ஒரே பிக் ஃபைவ் காரணிகளைக் கண்டறிந்தனர்.[15][16][17][18] இந்த நான்கு குழுவைக் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் இந்த ஐந்து பண்புக்கூறுகளைக் கண்டறிவதற்கு ஓரளவு மாறுபட்ட முறைகளைப் பயன்படுத்தினர். ஆகையால் ஐந்து காரணிகளின் ஒவ்வொரு தொகுப்பும் ஓரளவு மாறுபட்ட பெயர்கள் மற்றும் வரையறைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. எனினும் இவை அனைத்தும் உயர்ந்தளவில் அவற்றுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாகவும் காரணி பகுப்பாய்வு முறையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.[19][20][21][22][23]

இதில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இந்த பண்புக்கூறுகள் உயர் நிலையில் ஆளுமையை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காகக் கண்டறியப்பட்டது என்பதாகும். அதனால் அவை வழக்கமான கீழ் நிலை ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளுக்கான கருத்தமைவு ஒழுங்குபடுத்தல் கட்டமைப்புக்கு மிகவும் உதவிகரமானதாக இருக்கின்றன. எனினும் பிக் ஃபைவ் பண்புக்கூறுகள் மிகவும் அகன்றதாக விரிவாக இருப்பதன் காரணமாக அவை மிகவும் எண்ணற்ற கீழ் நிலை பண்புக்கூறுகளாக உண்மையான நடவடிக்கையை முன்கூறுதல் மற்றும் விவரிப்பதில் ஏறத்தாழ ஆற்றல் நிறைந்ததாக இல்லை. மிகவும் எண்ணற்ற முகப்பு அல்லது முதன்மை நிலை பண்புக்கூறுகளில் உண்மையான நடவடிக்கையை முன்கூறுதல் மிகவும் செயல்திறன் மிக்கதாக இருப்பது பல ஆய்வுகளில் உறுதியளிக்கப்பட்டிருக்கிறது (எ.கா. மெர்ஷோன் (Mershon) & கோர்சக் (Gorsuch), 1988[24]; பவ்னொனோன் (Paunonon) & ஆஷ்டோன் (Ashton), 2001[25])

தனிப்பட்ட பின்னூட்டத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் போது இந்த பண்புக்கூறுகள் பொதுவாக சதமான மதிப்புகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக 80வது சதமானத்தில் தரவரிசை கொண்ட மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை பொறுப்புணர்வின் வலிமையான உணர்வு தொடர்புடையதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே சமயம் 5 ஆவது சதமானத்தில் தரவரிசை கொண்ட புறமுக ஆளுமை தனிமை மற்றும் அமைதிக்கான விதிவிலக்குத் தேவையைக் குறிப்பிடுகிறது.

இந்த பண்புக்கூறுத் தொகுப்புகள் புள்ளி விபரத் திரட்டுக்களாக இருந்த போதும் விதிவிலக்குகள் தனிப்பட்ட ஆளுமை சுயவிவரங்கள் சார்ந்து இருக்கலாம். சராசரியாக திறந்த மனப்பான்மையில் உயர்வான பதிவினைக் கொண்ட நபர்கள் அறிவார்ந்த ஆர்வம், உணர்வுகளை திறந்த மனதுடன் வெளிப்படுத்தல், கலையில் ஆர்வம் மற்றும் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதில் ஆர்வம் ஆகிய பண்புகள் உடையவர்களாக இருப்பர். எனினும் குறிப்பிட்ட தனிநபர் ஒட்டுமொத்தமாக உயர் திறந்த மன்ப்பான்மை மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கலாம் மற்றும் புதிய கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் தேடலில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருக்கலாம். ஆனால் கலை அல்லது கவிதையில் ஆர்வம் குறைந்தவராகவும் இருக்கலாம். பரந்த மனம் கொண்டவர்கள் எப்போதாவது மக்களிடம் இருந்து விலகி இருக்க விருப்பம் கொள்வது போன்று சூழ்நிலை சார் தாக்கங்களும் கூட ஏற்படலாம்.

பிக் ஃபைவின் மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பீடுகள் சுய-விவரித்தல் சொற்றொடர்களாக[26] இருக்கும் பொருட்களை அல்லது சொல் மதிப்பீடு சூழலில் அவை ஒற்றை உரிச்சொல்லாக இருக்கும் பொருட்களை உள்ளடக்கி இருக்கின்றன.[27] சொற்றொடர் சார்ந்த மற்றும் சில சொல் மதிப்பீடுகளின் நீளம் காரணமாக குறைவான வடிவங்கள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் இது 40 பொருள் சமன்படுத்தப்பட்ட சர்வதேச ஆங்கில பிக்-ஃபைவ் மினி-மார்க்கர்கள் [28] அல்லது பிக் ஃபைவ் பகுதிகளின் மிகவும் சுருக்கமான (10 பொருள்) மதிப்பீடு போன்ற வினாப்பட்டியல் வெளி மற்றும் எதிர்வாத நேரம் வரம்புக்குட்பட்டதாக இருக்கும் இடங்களில், ஆய்வு அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் பயன்பாட்டுக்காக செல்லுபடியாக்கப்படுகிறது.[29]

பட்டறிவுக்கான திறந்த மனப்பான்மை[தொகு]

திறந்த மனப்பான்மை என்பது கலை, மன உணர்வு, சாகசம், அசாதாரண உத்திகள், உந்துதல் மற்றும் பல்வேறு விதமான அனுபவங்கள் ஆகியவற்றுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளலாக இருக்கிறது. இது சாதாரண வழக்கமான மக்களிடம் இருந்து கற்பனைத்திறம் மிக்க மக்களை வேறுபடுத்திக் காட்டும் பண்புக்கூறு ஆகும். பட்டறிவுக்கான திறந்த மனப்பான்மை கொண்ட மக்கள் அறிவார்ந்த ஆர்வம், கலையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் அழகுக்கு உணர்ச்சிவயப்பட்டவர்களாக இருப்பர். அவர்கள் நெருங்கிய மக்களுடன் ஒப்பிடப்படலாம். மேலும் அவர்கள் மிகவும் ஆக்கத்திறன் உடையவர்களாகவும் அவர்களது உணர்வுகள் குறித்து மிகவும் விழிப்புணர்வு கொண்டவர்களாகவும் இருப்பர். அவர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறான நம்பிக்கைகளைக் கொண்டிருப்பதற்கு மிகவும் விரும்புவார்கள்.

திறந்த மனப்பான்மையில் குறைவான மதிப்புடன் கூடிய மக்கள் மிகவும் வழக்கமான பாரம்பரியமான ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருப்பர். அவர்கள் சிக்கலான, தெளிவற்ற மற்றும் நுட்பமான விசயங்களுக்கு மாறாக எளிய, நேரடியான மற்றும் வெளிப்படையான விசயங்களை விரும்புவர். அவர்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் மீது சந்தேகத்துடன் அந்த முயற்சிகள் ஆர்வமில்லாதவர்களாக இருக்கலாம். திறந்த மனப்பான்மை தொடர்புடைய சில சுய கூற்றுகள் பின்வருமாறு:

மாதிரி திறந்த மனப்பான்மை வாக்கியங்கள்[தொகு]

 • நான் வளமான சொல்லகராதி கொண்டிருக்கிறேன்.
 • நான் ஒளிமயமான கற்பனைத்திறன் கொண்டிருக்கிறேன்.
 • நான் அருமையான உத்திகள் கொண்டிருக்கிறேன்.
 • நான் செயலில் பிரதிபலிக்கும் விதமாக நேரத்தைச் செலவிடுகிறேன்.
 • நான் சிரமமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறேன்.
 • எனக்குக் கற்பனை வாதத்தில் விருப்பம் இல்லை. (மீள்வித்தது )
 • எனக்கு நல்ல கற்பனைத்திறன் இல்லை. (மீள்வித்தது )
 • நான் கற்பனை வாத உத்திகளைப் புரிந்து கொள்வதில் சிரமப்படுகிறேன். (மீள்வித்தது )[30]

மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை[தொகு]

மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை என்பது சுய கட்டுப்பாடு, கடமை நிறைந்த நடவடிக்கை மற்றும் சாதனைக்கான நோக்கம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் போக்காக இருக்கிறது. இந்த பண்புக்கூறு தன்னிச்சையான நடவடிக்கைக்கு மாறாகத் திட்டமிடலுக்கு விருப்பம் கொள்வதைக் கொண்டிருக்கிறது. இது நமது கட்டுப்பாடு, ஒழுங்குமுறை மற்றும் நமது உத்வேகத்தை இயக்குதல் ஆகிய வழிகளில் தாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும். மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை சாதனைக்குத் தேவை (Need for Achievement) (NAch) என்ற அறியப்படும் காரணியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது.

மாதிரி மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை வாக்கியங்கள்[தொகு]

 • நான் எப்போதும் தயாராய் இருக்கிறேன்.
 • நான் எனது பணியில் துல்லியமாக இருக்கிறேன்.
 • நான் கால அட்டவணையைப் பின்பற்றுகிறேன்.
 • நான் தற்போது இடைக்கால வேலை பெற்றிருக்கிறேன்.
 • நான் ஆணையை விரும்புகிறேன்.
 • நான் விவரங்களில் கவனம் செலுத்துகிறேன்.
 • நான் எனது பொருட்களை ஆங்காங்கே விட்டு விடுகிறேன். (மீள்வித்தது )
 • நான் செயல்பாடுகளில் குழப்பம் அடைகிறேன். (மீள்வித்தது )
 • நான் அடிக்கடி பொருட்களை அதனதன் இடத்தில் வைப்பதற்கு மறந்து விடுகிறேன். (மீள்வித்தது )
 • நான் எனது கடைமைகளைத் தவிர்க்கிறேன். (மீள்வித்தது )[30]

புறமுக ஆளுமை[தொகு]

புறமுக ஆளுமை என்பது நேர்மறை உணர்ச்சிகள், எழுச்சி நிலை மற்றும் மற்றவர்களுடன் பழகும் போது ஊக்கத்தைப் பெறும் போக்கு ஆகிய பண்புக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தப் பண்புக்கூறு வெளிப்புற உலகுடன் தொடர்புடைய உச்சரிப்புடன் குறிப்பிடப்படுகிறது. பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் மக்களுடன் இருப்பதற்கு விரும்புவர். மேலும் பொதுவாக முழுமையான ஆற்றலாக அறிந்துகொள்ளப்படுகிறது. அவர்கள் உணர்ச்சிப் பிரவாகத்துக்கான வாய்ப்புக்கு "ஆம்!" அல்லது "செல்வோம் வாருங்கள்!" என்று சொல்ல விரும்பும் ஆர்வமிக்க செயல்பாடு சார்ந்த நபர்களாக இருப்பர். குழுக்களில் அவர்கள் பேசுவதற்கு, அவர்களது உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்கு மற்றும் அவர்கள் மீது கவனம் செலுத்த வைப்பதற்கு விரும்புவார்கள்.

உள்முக சிந்தனையாளர்கள் பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர்களின் சமூகக் களிப்பு மற்றும் நடவடிக்கை நிலைகளை விடக் குறைவாகவே இருப்பர். அவர்கள் அமைதியாக, அடிப்படைக்கும் கீழ், கட்டுப்பட்டு, எச்சரிக்கையாய் செயல்பட்டு மற்றும் சமூகத்தில் குறைவான ஈடுபாட்டுடன் இருப்பர். அவர்களது சமூக ஈடுபாட்டுக் குறைபாடு கூச்சம் அல்லது மன அழுத்தம் என்பதாகக் குறிப்பிடப்படுவதில்லை. உள்முக சிந்தனையாளர்கள் எளிமையாக குறைவான தூண்டுதல் நேரத்தையே எடுத்துக்கொள்வர். ஆனால் பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வர். அவர்கள் சமூகத்தின் ஈடுபாடற்ற நிலையில் மிகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் ஆற்றலுடனும் இருக்கலாம்.

மாதிரி புறமுக ஆளுமை வாக்கியங்கள்[தொகு]

 • நான் இந்த விருந்தில் முக்கியமானவன்.
 • நான் மையக் கவனமாக இருப்பது குறித்து எனக்குக் கவலை இல்லை.
 • நான் மக்களுடன் இருக்கையில் மிகவும் இயல்பாக உணர்கிறேன்.
 • நான் பேச்சைத் தொடக்குவேன்.
 • நான் விருந்துகளில் நிறைய மாறுபட்ட மனிதர்களுடன் பேசுகிறேன்.
 • நான் தெரியாத நபர்கள் மத்தியில் அமைதியாக இருப்பேன். (மீள்வித்தது )
 • எனக்கு தானாகவே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதில் விருப்பம் இல்லை. (மீள்வித்தது )
 • நான் அதிகம் பேச மாட்டேன். (மீள்வித்தது )
 • நான் சொல்வதற்கு ஏதுமில்லை. (மீள்வித்தது )[30]

ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை[தொகு]

ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை என்பது மற்றவர்களிடம் ஐயத்துடன் மற்றும் பகையுணர்வுடன் இருப்பதற்கு மாறாக கருணையுடன் மற்றும் கூட்டுறவுடன் இருத்தல் ஆகும். இந்தப் பண்புக்கூறு சமூக இணக்கத்துக்கான பொதுவான தன்மையின் தனிப்பட்ட மாறுபாடுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை கொண்ட நபர்கள் மற்றவர்களுக்கு மத்தியில் மதிப்பைப் பெறுவர். அவர்கள் பொதுவாக பரிவு கொண்டவர்களாக, நட்புணர்வுடையவர்களாக, தாராள மனமுடையவர்களாக, உதவிபுரிபவர்களாக மற்றும் அவர்களது ஆர்வங்களை மற்றவர்களுக்காக விட்டுக்கொடுக்கும் இயல்புடையவர்களாக இருப்பர். ஏற்றுக்கொள்ளும் மக்கள் மனித இயல்பில் நம்பிக்கையுள்ள பார்வையையும் கொண்டிருப்பர். அவர்கள் மக்கள் அடிப்படையில் நேர்மையானவர்களாக, பண்பானவர்களாக மற்றும் நம்பிக்கைப் பாத்திரமானவர்களாக இருப்பர் என்று நம்புவர்.

ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்கள் மற்றவர்கள் மத்தியில் அவர்களது சொந்த ஆர்வத்தையே வெளிப்படுத்த விரும்புவர். அவர்கள் பொதுவாக அடுத்தவர்களின் மீது அக்கறை செலுத்தாதவர்களாக இருப்பர். மேலும் அவர்கள் மற்றவர்களிடம் அவர்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு விரும்பாதவர்களாக இருப்பர். சிலநேரங்களில் மற்றவர்கள் மேல் அவர்கள் கொண்ட ஐயம் அவர்களை ஐயப்பாடுடையவர்களாக, நட்புணர்வற்றவர்களாக மற்றும் கூட்டுறவற்றவர்களாகச் செய்துவிடுகிறது.

மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை வாக்கியங்கள்[தொகு]

 • நான் மக்கள் மீது விருப்பம் கொண்டிருக்கிறேன்.
 • நான் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை உணர்கிறேன்.
 • எனக்கு மென்மையான இதயம்.
 • நான் மக்களை மிகவும் இயல்பாக உணரும்படிச் செய்வேன்.
 • நான் மற்றவர்களின் உணர்வுகள் மீது இரக்கம் கொள்கிறேன்.
 • மற்றவர்களுடன் வெளியில் சென்று நேரம் செலவிடுகிறேன்.
 • எனக்கு மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளில் ஆர்வம் இல்லை. (மீள்வித்தது )
 • எனக்கு உண்மையில் மற்றவர்கள் மீது ஆர்வம் இல்லை. (மீள்வித்தது )
 • நான் மற்றவர்கள் சார்பாக அக்கறையுடன் உணர்வதில்லை. (மீள்வித்தது )
 • நான் மக்களை அவமதிக்கிறேன். (மீள்வித்தது )[30]
 • நான் தனித்து இருக்கவே விரும்புகிறேன். (மீள்வித்தது )

உணர்ச்சிமிகும் தன்மை[தொகு]

உணர்ச்சிமிகும் தன்மை என்பது கோபம், கவலை, மன அழுத்தம் அல்லது நோய்மை நிலை போன்ற எதிர்மறை உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் போக்கு ஆகும். இது சில நேரங்களில் உணர்ச்சி நிலைப்பற்ற தன்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது. உணர்ச்சிமிகும் தன்மையில் அதிக மதிப்பு பெற்ற நபர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு எதிர்வினை புரிபவர்களாக மற்றும் மன அழுத்தத்தினால் பாதிப்படைபவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் சாதாரண தருணங்களிலும் மிரண்டுவிடுகின்றனர். மேலும் நம்பிக்கையற்று சிரமமாக இருக்கும் சூழலில் சிறிய விரக்தியை அடைகின்றனர். அவர்களது எதிர்மறை உணர்ச்சிவச விளைவுகள் அசாதாரணமாக நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும். அதாவது அவர்கள் பொதுவாக மோசமான மனநிலையில் இருப்பர். உணர்ச்சிவச கட்டுப்பாட்டின் இந்த சிக்கல்கள் தெளிவாகச் சிந்திந்தல், முடிவு எடுத்தல் மற்றும் அழுத்தத்துடன் ஈடுகொடுத்துச் செயல்படல் ஆகியவற்றுக்கு உணர்ச்சிமிகும் தன்மையில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் நபர்களின் திறன் குறைந்து காணப்படலாம்.

மதிப்பீட்டின் மற்றொரு நிலையில் உணர்ச்சிமிகும் தன்மையில் குறைவான மதிப்பெண் பெறும் நபர்கள் எளிதாக எரிச்சலடையாதவர்களாகவும் குறைவாக உணர்ச்சிவசப்பட்டு எதிர்த்துச் செயல்படுபவர்கள் ஆகவும் இருப்பர். அவர்கள் அமைதியாக, உணர்ச்சிவசத்தில் நிலைப்புத்தன்மையுடன் மற்றும் எதிர்மறை உணர்வுகளின் உறுதியான நிலையில் இருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்க விரும்புவர். எதிர்மறை உணர்வுகள் அற்ற தன்மை என்பதற்கு குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பவர்கள் அதிக நேர்மறை உணர்வுகள் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்று பொருள் கிடையாது.

மாதிரி உணர்ச்சிமிகும் தன்மை வாக்கியங்கள்[தொகு]

 • நான் எளிதில் குழப்பமடைகிறேன்.
 • நான் என் மனதை அதிகம் மாற்றிக்கொள்கிறேன்.
 • நான் சுலபமாக எரிச்சலடைந்துவிடுகிறேன்.
 • நான் எளிதாக மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறேன்.
 • நான் எளிதாகச் சலனமடைந்துவிடுகிறேன்.
 • என் மனது அடிக்கடி ஊசலாடுகிறது.
 • நான் அடிக்கடி மகிழ்ச்சியற்று உணர்கிறேன்.
 • செயல்களுக்காக நான் கவலைப்படுகிறேன்.
 • பெரும்பாலான நேரங்கள் நான் இளைப்பாறுவதாக உணர்கிறேன். (மீள்வித்தது )
 • நான் எப்போதாவது மகிழ்ச்சியற்று உணர்கிறேன். (மீள்வித்தது )[30]

வரலாறு[தொகு]

ஆரம்பகால பண்புக்கூறு ஆய்வு[தொகு]

சர் ஃபிரான்சிஸ் கால்ட்டன் (Sir Francis Galton) தற்போது சொல் கற்பிதக்கொள்கை என்று அறியப்படும் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் அறிவியல் அறிஞர் ஆவார். மக்களின் வாழ்க்கை இறுதியாக மொழியினுள் குறியிடப்படுவதாக மாறிவிடுவதின் மிகவும் சிறப்பான மற்றும் சமூக ரீதியாக பொருத்தமான ஆளுமை மாற்றங்களுக்கான உத்தியாக இருக்கிறது. அந்தக் கற்பிதக்கொள்கை தொடர்ந்து மாதிரி மொழியின் மூலமாக அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அது மனித ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் விரிவான வகைப்பிரித்தலை தருவிப்பதற்கு சாத்தியம் கொண்டதாக இருக்கிறது.

1936 ஆம் ஆண்டில் கோர்டோன் ஆல்போர்ட் (Gordon Allport) மற்றும் எச்.எஸ். ஓட்பர்ட் (H. S. Odbert) ஆகியோர் இந்தக் கற்பிதக்கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தினர்.[31] அவர்கள் அந்த நேரத்தில் கிடைத்த ஆங்கில மொழியின் மிகவும் விரிவான அகராதிகள் இரண்டினைப் பயன்படுத்திப் பணியாற்றினர். மேலும் அவற்றில் இருந்து 17,953 ஆளுமை விவரிக்கும் வார்த்தைகளை பிரித்தெடுத்தனர். அவர்கள் பின்னர் அந்த பெரிய பட்டியலை 4,504 உரிச்சொற்களாகக் குறைத்தனர். அதில் நோக்கியறியத்தக்க மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான பண்புக்கூறுகளின் விளக்கமாக இருந்ததாக அவர்கள் கருதினர்.

ரேமண்ட் கேட்டல் (Raymond Cattell) 1940களில் ஆல்போர்ட்-ஓட்பர்ட்டின் (Allport-Odbert) பட்டியலைப் பெற்றார். அதில் உளவியல் ரீதியான ஆய்வுகள் மூலமாக இணைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் பெறப்பட்டன. பின்னர் ஒத்த சொற்கள் நீக்கப்பட்டு அவை 171 வார்த்தைகளாகக் குறைந்தன.[32] அவர் பின்னர் அந்த பட்டியலில் உள்ள உரிச்சொற்கள் மூலமாக அறிந்த நபர்களிடம் மக்களைத் தரப்படுத்துவதற்கான தலைப்புகளைக் கேட்டார். பின்னர் அவர்களது தரவரிசைகளை ஆய்வு செய்தார். கேட்டல் 35 முக்கிய ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் தொகுப்பைக் கண்டறிந்தார். அவற்றை அவர் "ஆளுமைக் கோளம்" என்று குறிப்பிட்டார். அவரும் அவரது உதவியாளர்களும் பின்னர் இந்த பண்புக்கூறுகளுக்கான ஆளுமைச் சோதனைகளை உருவாக்கினர். அந்த சோதனைகளில் அவர்கள் பெற்ற தகவலானது காரணிப் பகுப்பாய்வுப் புள்ளியியல் முறையுடன் இணைந்து கணினிகளின் நுட்பங்களுடன் இணைந்து பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. இதன் விளைவாக 16 முக்கிய ஆளுமைக் காரணிகள் உருவாகின. அவை 16பி.எஃப் ஆளுமை வினாப்பட்டியல் உருவாவதற்கு வழிவகுத்தன.

1961 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு வான் படை ஆராய்ச்சியாளர்களான எர்னஸ்ட் ட்யூப்ஸ் மற்றும் ரேமண்ட் கிறிஸ்டல் ஆகியோர் எட்டு பெரிய மாதிரிகளில் இருந்து ஆளுமைத் தகவலைப் பகுப்பாய்வு செய்தனர். கேட்டல்லின் பண்புக்கூறு மதிப்பீடுகளைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் ஐந்து திரும்ப நிகழும் காரணிகளைக் கண்டறிந்து அவற்றுக்கு "எழுச்சியடைதல்", "ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை", "நம்பிக்கை", "உணர்வு நிலைப்புத்தன்மை" மற்றும் "கலாச்சாரம்" என்று பெயரிட்டனர்.[33] இந்தப் பணி ஏற்கனவே போதுமான அளவிற்கு ஆளுமைத் தகவல்களின் தொகுப்புடன் ஐந்து முக்கிய காரணிகளைக் கண்டறிந்திருந்த வார்ரன் நோர்மன் (Warren Norman) மூலமாக நகலெடுக்கப்பட்டது. நோர்மன் எழுச்சியடைதல், ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை, மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை, உணர்வு நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் கலாச்சாரம் என்று இந்த காரணிகளுக்குப் பெயரிட்டார்.[34] ரேமண்ட் கேட்டல் இந்த மேம்பாடுகளை அவரது 16பி.எஃப் மாதிரிக்கான தாக்குதலாகக் கருதினார். மேலும் வளர்ச்சியடையும் ஐந்து காரணி கருத்தொருமிப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. "...ஐந்து காரணி மாற்றுக்கருத்து" என்று அவர் குறிப்பிட்ட இதனை "...16பி.எஃப் சோதனைக்கு எதிராக ஓரளவுக்கு இயங்குவதாக இருக்கிறது" என்று கருதினார். அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட் (American Psychologist) பத்திரிகையில் கோல்ட்பர்க்கின் 'தோற்றவமைப்புக்குரிய ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் கட்டமைப்பு' என்ற கட்டுரைக்குப் பதில் அளிக்கையில் கேட்டல் "எந்த ஒரு அனுபவமிக்க காரணியாக்க நிபுணரும் முனைவர் கோல்ட்பர்க்கின் ஐந்து காரணி ஆளுமைக் கோட்பாட்டுக்கான ஆர்வத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்" என்று குறிப்பிட்டார். அவரது 16 காரணி மாதிரிக்கான எஃப்.எஃப்.எம் சவாலின் இந்த வரையறுக்கப்பட்ட நிராகரிப்பு அவரது வாழ்வின் இறுதியில் வெளியிடப்பட்ட 'த ஃபால்லசி ஆஃப் ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் இன் த பெர்சனாலிட்டி ஸ்பியர்', கேட்டல், ஆர். பி. (1995), த சைக்காலஜிஸ்ட் , த பிரிட்டிஷ் சைக்காலஜிகல் சொசைட்டி , மே வெளியீடு பக் 207–208 இல் இடம்பெற்றது.

ஆய்வின் பிளவு[தொகு]

அடுத்த இருபது ஆண்டுகள் காலமாற்றங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஆளுமை ஆய்வு வெளியீட்டை சிக்கலாக்கின. வால்ட்டர் மிஸ்செல் (Walter Mischel) 1968 ஆம் ஆண்டு அவரது பெர்சனாலிட்டி அண்ட் அஸ்ஸெஸ்மெண்ட் (Personality and Assessment) என்ற புத்தகத்தில் ஆளுமைச் சோதனைகள் 0.3 க்கும் மேற்பட்ட இயைபுபடுத்தலுடன் நடவடிக்கையை முன்னுரைப்பதாக வலியுறுத்தினார் மிஸ்செல் போன்ற சமூக உளவியலாளர்கள் மனப்பாங்குகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் நிலையானவை அல்ல. அவை சூழலுக்கேற்றவாறு மாறுபடுபவை என்று வாதிடுகின்றனர். ஆளுமைச் சோதனைகள் மூலமாக நடவடிக்கையை முன்னுரைப்பது இயலாத காரியமாகக் கருதப்பட்டது. 1970களில் அடிப்படை மாற்றம் விழையும் சூழ்நிலைவாதிகள்[யார்?] ஆளுமை என்பது உலகில் நிலையாமையின் மாயத்தோற்றத்தைப் பராமரிப்பதை மற்றவர்கள் மீது சுமத்துவதற்கு வெறுமே அறிந்து கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது என வாதிடுகின்றனர்.

முன்னேறும் ஆராய்ச்சிமுறைகள் 1980கள் சமயத்தில் இந்தக் கண்ணோட்டத்திற்கு சவாலாக இருந்தன. நம்பத்தகாததாக இருக்கும் ஒரு நடவடிக்கையின் நிகழ்வை முன்னுரைக்க முயற்சிப்பதற்கு ஆய்வாளர்கள் பெருமளவு அவதானிப்புகளைத் திரட்டுவதன் மூலமாக நடவடிக்கையின் உருப்படிமங்களை முன்னுரைப்பதற்குக் கண்டறிந்தனர். இதன் விளைவாக ஆளுமை மற்றும் நடவடிக்கைக்கு இடையில் இயைபுபடுத்தல்கள் கணிசமான அளவில் அதிகரிக்கிறது. மேலும் இதில் "ஆளுமை" ஏற்கனவே இருப்பதும் தெளிவாகிறது. ஆளுமை மற்றும் சமூக உளவியலாளர்கள் தற்போது பொதுவாக மனித நடவடிக்கைக்கு தனிப்பட்ட மற்றும் சூழ்நிலை சார் மாறிகள் இரண்டும் தேவையாக இருக்கின்றன என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். பண்புக்கூறுக் கோட்பாடுகள் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் இந்தப் பகுதியில் ஆர்வம் புத்துயிர் பெற்றது.

1980 ஆம் ஆண்டு முதல் ட்யூப்ஸ், கிறிஸ்டல் மற்றும் நோர்மன் ஆகியோரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னோடி ஆய்வுளில் பெரும்பாலானவை உளவியலாளர்களால் மறக்கப்பட்டுவிட்டன. லெவிஸ் கோல்ட்பர்க் அவரது சொந்த சொல் திட்டப்பணியைத் துவக்கி ஐந்து காரணிகளை மீண்டும் சார்பின்றிக் கண்டறிந்தார். மேலும் படிப்படியான அவை மீண்டும் உளவியலாளர்களின் கவனத்தைப் பெற்றன.[35] அவர் பின்னர் அந்த காரணிகளுக்கு "பிக் ஃபைவ்" என்று பெயரிட்டார்.

பிக் ஃபைவின் ஏற்புநிலை[தொகு]

1981 ஆம் ஆண்டில் ஹோனோலூலூவின் கருத்தரங்கில் லெவிஸ் கோல்ட்பர்க், நவாமி டேக்மோட்டோ-சோக் (Naomi Takemoto-Chock), ஆண்டிரீவ் காம்ரே (Andrew Comrey) மற்றும் ஜான் எம். டிக்மேன் (John M. Digman) ஆகிய நான்கு பிரபலமான ஆய்வாளர்கள் அந்நாட்களில் வழக்கில் இருந்த ஆளுமைச் சோதனைகளைத் திறனாய்வு செய்தனர். அவர்கள் 1963 ஆண்டு நோர்மன் கண்டறிந்த காரணிகள் போன்றே ஐந்து பொதுவான காரணிகளின் மிகவும் உறுதியளிக்கும் மதிப்பீட்டினைக் கொண்ட சோதனைகளைக் கண்டறிந்தனர். இந்த நிகழ்வானது 1980கள் சமயத்தில் ஆளுமை ஆய்வாளர்களுக்கு இடையில் ஐந்து காரணி மாதிரியின் பரவலான ஏற்றுக்கொள்ளலைத் தொடர்ந்ததாக இருக்கிறது. 1984 ஆம் ஆண்டில் பீட்டர் சாவில்லெ (Peter Saville) மற்றும் அவரது அணியானது மூல OPQ உடன் ஐந்து-காரணி "பெண்டகண்" மாதிரியை உள்ளடக்கியது. பெண்டகன் ஆனது 1985 ஆம் ஆண்டில் கோஸ்டா மற்றும் மெக்கிரே ஆகியோரால் வெளியிடப்பட்ட NEO ஐந்து-காரணி ஆளுமை விவரப்பட்டியலுடன் மிகவும் பின்தொடர்ந்ததாக இருந்தது.

ஐந்து-காரணி மாதிரியின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளில் ஒன்று முன்னர் சிதறடிக்கப்பட்ட மற்றும் கலைக்கப்பட்ட துறையினைச் சீர் செய்வதாக இருக்கும் பொதுவான வகைபாட்டியல் நிறுவலாக இருந்தது. மற்றவற்றில் இருந்து ஐந்து-காரணி மாதிரி ஆளுமையினைப் பிரிப்பது என்பது ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட உளவியலாளரின் கோட்பாடு சார்ந்தது அல்ல. அது மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துகொள்வதற்காக பயன்படுத்தும் இயல்பான அமைப்பான மொழி சார்ந்ததாக இருக்கிறது.

பல பெரும-பகுப்பாய்வுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு இடையில் பிக் ஃபைவ் ஆனது முன்னுரைக்கும் மதிப்பைக் கொண்டிருப்பதை உறுதியளிக்கின்றன. சால்ஸ்மேன் (Saulsman) மற்றும் பேஜ் (Page) ஆகியோர் பிக் ஃபைவ் ஆளுமை மாதிரிகள் மற்றும் மன சீர்குலைவுகளின் அறுதியிடல் மற்றும் புள்ளிவிபரக் கையேட்டில் (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (DSM-IV) வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு 10 ஆளுமைச் சீர்குலைவுகள் இடையே உள்ள தொடர்புகளை ஆய்வு செய்தனர். 15 சார்பற்ற மாதிரிகளுக்கு இடையில் ஒவ்வொரு சீர்குலைவும் தனித்த மற்றும் முன்னுரைக்கக் கூடிய ஐந்து காரணி விவரங்களைக் கொண்டிருந்ததை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்தனர். அந்த சீர்குலைவுகளின் கீழுள்ள மிகவும் பிரபலமான மற்றும் ஏற்ற ஆளுமைக் கணிப்பான்கள் உணர்ச்சிமிகும் தன்மையுடன் நேர்மறையான தொடர்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையுடன் எதிர்மறையான தொடர்பையும் கொண்டிருக்கின்றன.[36]

பணிச் செயல்பாடுகளில் பார்ரிக் (Barrick) மற்றும் மவுண்ட் (Mount) 23,994 பங்களிப்பாளர்களுடன் 162 மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி 117 ஆய்வுகளைத் திறனாய்வு செய்தனர். அவர்கள் மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்படும் தன்மை அனைத்து தொழில் குழுக்களிலும் அனைத்து செயல்பாட்டுப் பிரிவுடனும் ஏற்ற தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டனர். புறமுக ஆளுமை சமூகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் தொடர்புடைய தொழில்களில் ஏற்கத்தக்க கணிப்பானாக இருந்தது (எ.கா. மேலாண்மை மற்றும் விற்பனை). மேலும் புறமுக ஆளுமை மற்றும் பட்டறிவுக்கான திறந்த மனப்பான்மை பயிற்சி செயல்திறமைப் பிரிவுகளில் ஏற்கத்ததாக இருந்தன.[37][38]

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறிவியல் சார் முடிவுகள்[தொகு]

1990களில் இருந்து உளவியலாளர்கள் கருத்தொருமித்து படிப்படியாக பிக் ஃபைவ்வை ஆதரிக்க ஆரம்பித்த போதிருந்து இந்த ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளைச் சுற்றி ஆராய்ச்சிகள் வளர்ந்து வருகின்றன (எடுத்துக்காட்டுக்கு ராபர்ட் ஹோகன் தொகுத்த புத்தமான "ஹேண்ட்புக் ஆஃப் பெர்சனாலிட்டி சைக்காலஜியைப்" (அகாடமிக் பதிப்பகம், 1997) பார்க்கவும்).

பாரம்பரியத்திறன்[தொகு]

அனைத்து ஐந்து காரணிகளும் பாரம்பரியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகிய இரண்டின் தாக்கத்தையும் காண்பிக்கின்றன. இந்த விளைவுகள் தோராயமாகச் சரிசமமான விகிதாச்சாரத்தைக் கொண்டிருப்பதாக இரட்டை ஆய்வுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.[39] பிக் ஃபைவ் பண்புக்கூறுகளுக்கான ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட ஒட்டுமொத்த பாரம்பரியத்திறனின் பகுப்பாய்வு பின்வருமாறு:[40]

திறந்த மனப்பான்மை: 57%
மன்ச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட தன்மை: 49%
புறமுக ஆளுமை: 54%
ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை: 42%
உணர்ச்சிமிகும் தன்மை: 48%

உருவாக்கம்[தொகு]

மக்களின் சோதனை மதிப்பெண்களுடன் காலங்காலமாகத் தொடர்புடைய மற்றும் மாறுபட்ட வயதுக் குழுக்களிடையே ஆளுமை நிலைகளை ஒப்பிடக்கூடிய இடை-பிரிவுத் தகவல் கொண்ட நெடுங்கோட்டுத் தகவலின் பல ஆய்வுகள் பதின்பருவத்தில் ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் நிலைப்புத்தன்மையின் உயர் நிலையாக இருக்கிறது.[41] எனினும் மிகவும் சமீபத்திய ஆய்வுகள் மற்றும் முந்தைய ஆய்வுகளின் பெரும-பகுப்பாய்வு வாழ்நாளின் பல்வேறுப் புள்ளிகளில் அனைத்து ஐந்து பண்புக்கூறுகளில் மாற்றம் ஏற்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. புதிய ஆய்வானது முதிர்ச்சி விளைவுக்கான சான்றினைக் காட்டுகிறது. சராசரியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை மற்றும் மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்படும் தன்மை பொதுவாக நேரம் சார்ந்து அதிகரிக்கிறது. அதே சமயம் புறமுக ஆளுமை, உணர்ச்சிமிகும் தன்மை மற்றும் திறந்த மனப்பான்மை குறைந்துவிடுகிறது.[42] இந்தக் குழு விளைவுகளில் மேலும் மாறுபட்ட மக்கள் அவர்களது வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் தனித்த மாறுபட்ட மாற்றத்தினை விவரித்தல் போன்ற தனித்த மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன.[43]

பாலின மாறுபாடுகள்[தொகு]

26 நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட (N = 23,031 நபர்கள்) இடை-கலாச்சார ஆய்வுகள் மற்றும் மீண்டும் 55 நாடுகளில் (N = 17,637 நபர்கள்) மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் பிக் ஃபைவ் விவரப்பட்டியலில் பாலின மாறுபாடுகளில் தனித்த உருப்படிமங்கள் காணப்பட்டன. பெண்கள் உயர் உணர்ச்சிமிகும் தன்மை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை இசைவுடனும் ஆண்கள் உயர் புறமுக ஆளுமை மற்றும் மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மை இசைவுடனும் இருக்கின்றனர். ஆண்களைக் காட்டிலும் பெண்கள் அதிகமாக வாய்ப்புகள் கொண்டிருக்கும் வளம் மிகுந்த ஆரோக்கியமான மற்றும் சமநோக்குக் கலாச்சாரங்களில் ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளில் பாலியல் மாறுபாடுகள் அதிகமாக இருக்கின்றன.[44][45]

பிறப்பு வரிசை[தொகு]

இந்த யோசனை பிறப்பு வரிசையினைச் சார்ந்து மாறுபட்டிருக்கும் தனிநபர்களால் பொதுவாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஃபிராங்க் ஜெ. சுல்லோவே (Frank J. Sulloway) பிறப்பு வரிசையானது ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்று வாதிடுகிறார். முதலில் பிறந்தவர்கள் அதற்குப்பின் பிறந்தவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்டவர்களாகவும் மிகவும் சமூக ஆதிக்கம் மிக்கவர்களாகவும் குறைவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர்களாகவும் மற்றும் புதிய யோசனைகளைக் குறைவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் நபர்களாகவும் இருப்பர் என்று அவர் கூறுகிறார்.

எனினும் சுல்லோவேயின் நிகழ்வு கேள்விக்குரியதாக இருக்கிறது. அவரது தகவல்கள் பிறப்பு வரிசையுடன் குடும்ப அளவில் குழப்பம் விளைவிப்பதாக இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. பிறப்பு வரிசை விளைவுகள் ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் (உடன்பிறந்தவர்கள் அல்லது பெற்றோர்கள் போன்றோர்) மூலமாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் அல்லது நபரின் பிறப்பு வரிசையுடன் மிகவும் பழக்கமான நெருங்கிய நபர்கள் ஆகியோர் மூலமாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் என தொடர்ந்த பகுப்பாய்வுகள் காட்டுகின்றன. NEO PI-R போன்ற சுய அறிக்கை ஆளுமைச் சோதனைகள் மற்றும் சீரற்ற மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் பெரியளவிலான ஆய்வுகளின் ஆளுமையில் பிறப்பு வரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க எந்த விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தவில்லை.[46][47]

இடை-கலாச்சார ஆய்வு[தொகு]

இந்த பிக் ஃபைவ் ஆனது ஜெர்மன்[48] மற்றும் சீனா போன்ற பல்வேறு மாறுபட்ட மொழிகள் மற்றும் கலாச்சாரங்களில் நகலெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.[49] தாம்சன் (Thompson) பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கு இடையில் பிக் ஃபைவ் கட்டமைப்பை ஆங்கில மொழி அளவையைப் பயன்படுத்தி விவரிக்கின்றார்.[28]

நாட்டின் சராசரி பிக் ஃபைவ் மதிப்பீடுகளுடன் கீர்ட் ஹோஃப்ஸ்டெடெவின் (Geert Hofstede) கலாச்சாரக் காரணிகள், தனித்தன்மை, ஆற்றல் தொலைவு, ஆண்மை மற்றும் அசாதாரணத் தவிர்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு குறித்து சமீபத்திய பணிகளில் கண்டறியப்பட்டது [50]. எடுத்துக்காட்டாக நாட்டு மதிப்புகளின் தனித்தன்மையின் அளவு அதன் சராசரி புறமுக ஆளுமையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. அதே சமயம் அவர்களது ஆற்றல் கட்டமைப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெருமளவு சமமற்ற தன்மைகள் கொண்ட கலாச்சாரத்தில் வாழும் மக்களுக்கிடையில் மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்படும் தன்மையில் ஓரளவுக்கு அதிகமாக மதிப்பெண்கள் பெற்றிருப்பர். இந்த மாறுபாடுகளுக்கான காரணங்கள் இன்னும் அறியப்படவில்லை. இது தற்போது நடந்து வரும் ஆய்வாக இருக்கிறது.

மனிதரல்லாத மற்ற விலங்குகள்[தொகு]

பிக் ஃபைவ் ஆளுமைக் காரணிகள் சில மனிதரல்லாத இனங்களிலும் மதிப்பிடப்படுகின்றன. ஆய்வுகளின் வரிசை ஒன்றில் புறமுக ஆளுமை, மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்படும் தன்மை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை அத்துடன் ஆதிக்கத்தின் கூடுதல் காரணி ஆகியவற்றின் காரணிகளை வெளிப்படுத்தும் சிம்பன்சி ஆளுமை வினாப்பட்டியலைப் (Chimpanzee Personality Questionnaire) (CPQ) பயன்படுத்தி விலங்கினப் பூங்காக்கள், நீண்ட இயற்கைச் சரணாலயம் மற்றும் ஆய்வுப் பரிசோதனைக்கூடம் ஆகிய இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான சிம்பன்சிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில் சிம்பன்சிகளுக்கு மனிதத் தரவரிசைகள் அளிக்கப்பட்டன. உணர்ச்சிமிகும் தன்மை மற்றும் திறந்த மனப்பான்மைக் காரணிகள் விலங்கினப் பூங்கா மாதிரிகளில் கண்டறியப்பட்டன. ஆனால் புதிய விலங்கினப் பூங்கா மாதிரி அல்லது மற்ற கட்டமைப்புகளில் (ஒரு வேளை CPQ இன் வடிவமைப்பில் பிரதிபலித்திருக்கலாம்) இது பிரதிபலிக்கவில்லை.[51]

விமர்சனங்கள்[தொகு]

பிக் ஃபைவ் சார்ந்த அதிக ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் முடிவுகள் அந்த மாதிரியை விமர்சிப்பதாகவும்[52] இருந்தன ஆதரிப்பதாகவும்[53] இருந்தன. பிக் ஃபைவின் சிறப்புகள் விவரிக்கக் கூடியதாகவோ அல்லது முன்னுரைத்தல் கோட்பாடாகவோ வரம்புக்குட்பட்டு இருக்கலாம் என விமர்சகர்கள் வாதிடுகின்றனர். பிக் ஃபைவ் அனைத்து மனித ஆளுமையையும் விவரிக்காது என்று விவாதிக்கப்படுகிறது. ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகள், காரணி பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் பரிமாணக் கட்டமைப்பைக் கண்டறிவதற்குப் பயன்படும் செய்முறையானது மாறுபட்ட காரணிகளுடன் தீர்வுகளில் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உலகளாவிய ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படையைக் கொண்டிருப்பதற்குப் பொதுவாக சவாலானதாக இருக்கிறது. பிக் ஃபைவ் கோட்பாட்டினால் இயங்குவதாக இல்லை என்பது மற்றொரு பொதுவான விமர்சனம் ஆகும். இது காரணிப் பகுப்பாய்வின் கீழ் ஒன்றுக்கொன்று தொகுத்து இருப்பதற்கு சில கணிப்பான்களின் வெறும் தகவல் இயக்கும் பரிசோதனையாக இருக்கிறது.

வரம்புக்குட்பட்ட சிறப்புகள்[தொகு]

பிக் ஃபைவ் மூலமாக அனைத்து மனிதர்களின் ஆளுமையையும் விளக்க முடியாது என்பது ஒரு பொதுவான விமர்சனமாக இருக்கிறது. சமய உணர்வு, சூழ்ச்சித்திறம்/மாச்சைவெல்லினிசம், நேர்மை, சிக்கனநிலை, பழமைவாதம், ஆண்மை/பெண்மை, பகட்டுத்தன்மை, நகைச்சுவை உணர்வு, அடையாளம், சுய கருத்து மற்றும் தன்முனைப்பாற்றல் போன்ற ஆளுமையின் மற்ற பகுதிகளை இது புறக்கணிப்பதாக உணர்வதன் காரணமாக சில உளவியலாளர்கள் இந்த மாதிரியில் இருந்து துல்லியமாக மாறுபடுகின்றனர். அரசியல் பாதுகாப்பு மற்றும் திறந்த மனப்பான்மை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் நேர்மாறு தொடர்பு போன்ற சில மாறிகள் மற்றும் பிக் ஃபைவ் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இயைபுபடுத்தல்கள் காணப்படுகின்றன.[54] எனினும் இந்த பண்புக்கூறுகளின் மாறுபாடு ஐந்து காரணிகளிலும் கூட நன்கு விவரிக்கப்படவில்லை. மெக் ஆடம்ஸ் (McAdams) பிக் ஃபைவை "அறிமுகமற்றவரின் உளவியல்" என்று அழைத்தார். ஏனெனில் அவர்கள் அறிமுகமற்றவர்களிடம் அந்த பண்புக்கூறுகளை கவனிப்பது எளிது என்று குறிப்பிடுகின்றனர். ஆளுமையின் மற்ற அம்சங்கள் மிகவும் தனியாக இருப்பவையாகவோ அல்லது பிக் ஃபைவுக்கு வெளியே இருக்கும் பெரும்பாலான சூழல் சார்ந்தவையாகவோ இருக்கின்றன.[55]

பல ஆய்வுகளில் ஐந்து காரணிகள் முழுமையாக ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானதாக இல்லாமல் இருக்கின்றன. அதாவது ஐந்து காரணிகள் சார்பற்றவையாக இருக்காது. எதிர்மறை இயைபுபடுத்தல்கள் பொதுவாக உணர்ச்சிமிகும் தன்மை மற்றும் புறமுக ஆளுமை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் ஏற்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக இது யாரொருவர் குறைவாகப் பேசுதல் மற்றும் வெளிச்செல்லும் இயல்பு ஆகிய எதிர்மறை உணர்வுகளைச் சந்திக்கிறார்களோ அவற்றைக் குறிப்பிடுகிறது. செங்குத்துத் தன்மை சில ஆய்வாளர்களால் விரும்பத்தக்கதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இது பரிமாணங்களுக்கு இடையில் மிகையைக் குறைக்கிறது. ஆய்வின் நோக்கம் சாத்தியமுள்ள சில மாறிகளுடன் ஆளுமையின் விரிவான வரையறையை வழங்குவதற்காக இருக்கும் போது இது குறிப்பாக முக்கியமானதாக இருக்கிறது.

செயல்முறைச் சிக்கல்கள்[தொகு]

ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகள், காரணிப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் பரிமாணக் கட்டமைப்பைக் கண்டறிவதற்குப் பயன்படும் செய்முறையானது மாறுபட்ட காரணிகளுடன் தீர்வுகளில் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உலகளாவிய ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படையைக் கொண்டிருப்பதற்குப் பொதுவாக சவாலாக இருக்கிறது. அதாவது ஐந்து காரணித் தீர்வானது ஆய்வாளர் மூலமாக பொருள் விளக்கத்தின் சில அளவு சார்ந்ததாக இருக்கிறது. உண்மையில் பெரியளவியலான பல காரணிகள் இந்த ஐந்து காரணிகளின் கீழ் இருக்கலாம். இது "உண்மையான" பல காரணிகள் பற்றிய எதிர்ப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. பிக் ஃபைவ் ஆதரவாளர்கள், ஒற்றைத்தரவுத் தொகுப்பின் மற்ற தீர்வுகள் நீடித்திருக்கலாம் என்கிற போதும் மாறுபட்ட ஆய்வுகளில் ஐந்து காரணி கட்டமைப்பு மட்டுமே இசைவாக நகலெடுக்கப்படுகிறது என்று பதிலளிக்கின்றனர்.[சான்று தேவை]

பிக் ஃபைவில் பொதுவாக இயக்கப்படும் செயல்முறை விமர்சனத்தின் பெரும்பாலான சான்றுகள் சுய அறிக்கை வினாப்பட்டியல் சார்ந்ததாக இருக்கின்றன. சுய அறிக்கை ஒரு தலைச் சார்பு மற்றும் பதில்களின் ஏமாற்றுநிலையை முழுமையாகக் கையாளுவது சாத்தியமற்றது. இது குறிப்பாக தனிநபர்கள் அல்லது மக்களின் குழுக்களின் இடையில் எதனால் மதிப்பெண்கள் மாறுபடுகின்றன எனக் கருதும் போது மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. மதிப்பெண்களின் மாறுபாடுகள் சுத்தமான அடித்தள ஆளுமை மாறுபாடுகளைக் குறிக்கலாம் அல்லது அவை எளிமையான கேள்விகளுக்கான பதில்களின் வழியில் ஏற்படும் குளறுபடியாகவும் இருக்கலாம். ஐந்து காரணி கட்டமைப்பானது சமநிலை அறிக்கைகளில் நகலெடுக்கப்பட்டுள்ளது.[56] எனினும் பெரும்பாலான தன்னியல்பான முடிவுகள் சுய அறிக்கைகள் சார்ந்ததாக இருக்கின்றன.

கருத்தியல் நிலை[தொகு]

பிக் ஃபைவ் எந்த அடித்தளமான கோட்பாட்டையும் சார்ந்திருக்கவில்லை இது வெறும் காரணிப் பகுப்பாய்வின் கீழ் ஒன்றுக்கொன்று தொகுக்கப்பட்ட சில கணிப்பான்களின் வெறும் பட்டறிவு சார்ந்த முடிவாக மட்டுமே இருக்கிறது என பொதுவான விமர்சனம் இருக்கிறது. இந்த ஐந்து காரணிகள் ஏற்கனவே இருந்தவையாக இல்லை என்று இது பொருள்படாத போதும் அதன் பின்னணியில் உள்ள அடித்தளக் காரணிகள் அறியப்படாததாகவே இருக்கின்றன. மனக்கிளர்ச்சி பெறுதல் மற்றும் மனமகிழ்ச்சியடைதல் அடிப்படைக் கோட்பாட்டின் காரணமாக புறமுக ஆளுமையுடன் இணைக்கப்படவில்லை. இந்தத் தொடர்பானது விவரிப்பதற்கு பட்டறிவான முடிவுகளாக இருக்கிறது.

தொடர்ந்த ஆய்வுகள்[தொகு]

தற்போதைய ஆய்வு பல பிரிவுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஐந்து காரணிகள் சரியான ஒன்றா? என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது. மற்ற நாடுகளில் அங்குள்ள உள்ளூர் அகராதிகளைக் கொண்டு பிக் ஃபைவை நகலெடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் சில நாடுகளில் வெற்றியடைந்திருக்கின்றன. மற்ற நாடுகளில் வெற்றியடையவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக வெளிப்படையாக அங்கேரியர்கள் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை காரணியையும் கொண்டிருக்கவில்லை.[57] மற்ற ஆய்வாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மைக்கான சான்றினைக் கண்டறிந்து இருக்கின்றனர் ஆனால் மற்ற காரணிகளுக்குக் கண்டறியவில்லை.[58]

ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் மாறுபாட்டை மிகவும் முழுமையாக விவரிக்கும் முயற்சியில் சிலர் ஏழு காரணிகள்,[59] சிலர் 18 காரணிகள்[60] மற்றும் சிலர் மூன்று காரணிகள் மட்டுமே எனப் பலவிதமாகக் கண்டறிந்திருக்கின்றனர்.[61] முடிவாக பல காரணிகள் என்ன வரையறுத்திருக்கின்றன என்பது முதல் இடத்தில் காரணிப் பகுப்பாய்வினுள் செலுத்துவதாக இருக்கும் தகவலின் வகையாக இறுதியாக இருக்கிறது (அதாவது "கார்பேஜ் இன், கார்பேஜ் அவுட்" கொள்கை). கோட்பாடு பொதுவாக அனுபவ அறிவியலை (காரணிப் பகுப்பாய்வு போன்று) உள்ளடக்கியதாக முன்செல்வதில் இருந்து பிக் ஃபைவ் மற்றும் மற்ற முன்மொழியப்பட்ட காரணிக் கட்டமைப்புகள் எப்போதும் காரணிப் பகுப்பாய்வு நெறிமுறையுடன் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் சார்ந்து மதிப்பளிக்கப்படுகிறது. ஏழு அல்லது எட்டு காரணி மாதிரிகள் மருத்துவம் சாரா மாதிரிகள் [62] மற்றும் மன நோயாளிகளின் மாதிரிகளின் டி.எஸ்.எம்-சார்ந்த அறிகுறி எண்ணிக்கைகளின் மாறுபாட்டை விவரிப்பதில் அவற்றின் தொடர்புடைய பலங்கள் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன என சமீபத்திய ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.[63] மேலும் அவை பிக் ஃபைவ் மூலமாக தெளிவாகச் செயல்படுத்தப்படுவதாகத் தோன்றவில்லை.

1992 ஆம் ஆண்டில் பால் சிங்க்லெய்ர் (Paul Sinclair) மற்றும் ஸ்டீவ் பார்ரோ (Steve Barrow) ஆகியோர் மூலமாக அப்போதைய டி.எஸ்.பி வங்கியில் இருந்து 202 கிளை மேலாளர்கள் தொடர்புடையை ஒரு தகுதியாக்கல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் 3 பிக் ஃபைவ் மதிப்பீடுகளுக்கு இடையில் பணி செயல்பாட்டுடன் பல்வேறு குறிப்பிடத்தக்க இயைபுப்படுத்தல்கள் கண்டறியப்பட்டன. அந்த இயைபுப்படுத்தல்கள் .21 முதல் .33 வரையிலான வரம்பைக் கொண்டிருந்தன. மேலும் அவை உயர் புறமுக ஆளுமை, குறைவான உணர்ச்சிமிகும் தன்மை மற்றும் உயர் பட்டறிவுக்கான திறந்த மனப்பான்மை ஆகிய 3 மதிப்பீடுகளுக்கு இடையில் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கின்றன.[64]

பரிசோதனையின் மற்றொரு பகுதி ஆளுமையின் மிகவும் முழுமையான மாதிரியை உருவாக்குகிறது. பிக் ஃபைவ் ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகள் கோட்பாடு சார்ந்தவையாக இல்லாமல் அனுபவம் சார்ந்த அவதானிப்புகளாக இருக்கின்றன. ஆளுமை ஆய்வின் இந்த அவதானிப்புகள் இன்னும் விவரிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது. கோஸ்டா மற்றும் மெக்கிரே இருவரும் தொட்டிலில் இருந்து கல்லறை வரையிலான ஆளுமையை விவரிக்கும் முயற்சியாக ஆளுமையின் ஐந்து காரணிக் கோட்பாடு என்று அவர்கள் அழைத்த கோட்பாட்டை உருவாக்கினர். அவர்கள் சொல் கற்பிதக்கொள்கையைப் பின்பற்றவில்லை. எனினும் அந்த கோட்பாடு இயக்கும் அணுகுமுறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதே மூலங்களே பிக் ஃபைவின் மூலங்களாகவும் இருந்தன.

பரிசோதனையின் மற்றொரு பகுதி பிக் ஃபைவ் கோட்பாடு அல்லது குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்து ஐந்து காரணி மாதிரியின் இறங்குமுகமான விரிவாக்கமாக இருக்கிறது. குழந்தைகளின் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி விட்டுக்கொடுத்தல்கள் மற்றும் கல்விசார் சாதனைகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பிக் ஃபைவ் ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகள் சில ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்டு இருக்கின்றன. மிகவும் சமீபத்தில் குழந்தைகளுக்கான ஐந்து காரணி ஆளுமை விவரப்பட்டியல்[65] 9 முதல் 18 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு விரிவாக்கப்பட்ட மதிப்பீடு வெளியிடப்பட்டது. ஒரு வேளை இந்த சமீபத்திய வெளியீட்டுக்கான காரணம் குழந்தைகளுக்கு ஐந்து காரணி மாதிரியின் பயன்பாட்டில் சர்ச்சை ஏற்பட்டதால் இருக்கலாம். ஆலிவர் பி. ஜான் (Oliver P. John) மற்றும் பலர் இளம்பருவ ஆண்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் "எரிச்சலூட்டும் தன்மை" மற்றும் "நடவடிக்கைள்" ஆகிய இரண்டு புதிய காரணிகள் கண்டறியப்பட்டன. டச்சுக் குழந்தைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் அந்த இரண்டு புதிய காரணிகள் வெளிப்படையாகவும் இருந்தன. இந்தப் புதிய இணைப்புகள் "ஆளுமைப் பண்புக்கூறுகளின் கட்டமைப்பானது பதின்பருவத்தைக் காட்டிலும் குழந்தைப்பருவத்தில் மிகவும் மாறுபாடுடையவையாக இருக்கலாம் என வலியுறுத்தப்படுகிறது"[66]. அது இந்த குறிப்பிட்ட பிரிவில் சமீபத்திய ஆய்வுகளை விவரிக்கின்றது.

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. "Personality Project". Archived from the original on 2007-10-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-07-01.
 2. Digman, J.M. (1990 Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41 , 417-440.
 3. Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. American Psychologist , 48 , 26-34.
 4. Costa, P.T.,Jr. & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
 5. Russell, M.T., & Karol, D. (1994). 16PF Fifth Edition administrator’s manual.’’ Champaign, IL: Institute for Personality & Ability Testing.
 6. Goldberg, L.R. (1982). From Ace to Zombie: Some explorations in the language of personality. In C.D. Spielberger & J.N. Butcher (Eds.), Advances in personality assessment, Vol. 1. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 7. Norman, W.T. & Goldberg, L.R. (1966). Raters, ratees, and randomness in personality structure. Journal of Personality and Social Psychology, 4 , 681-691.
 8. Peabody, D. & Goldberg, L.R. (1989). Some determinants of factor structures from personality-trait descriptors. Journal of Personality and Social Psychology, 57 , 552-567.
 9. Saucier, G. & Goldberg, L.R. (1996). The language of personality: Lexical perspectives on the five-factor model. In J.S. Wiggins (Ed.), The five-factor model of personality: Theoretical perspectives. New York: Guilford.
 10. Digman, J.M. (1989). Five robust trait dimensions: Development, stability, and utility. Journal of Personality, 57 , 195-214.
 11. Cattell, R.B. (1957). Personality and motivation: Structure and measurement. New York: Harcourt, Brace & World.
 12. Karson, S. & O’Dell, J.W. (1976 A guide to the clinical use of the 16PF. Champaign, IL: Institute for Personality & Ability Testing.
 13. Krug, S.E. & Johns, E.F. (1986 A large scale cross-validation of second-order personality structure defined by the 16PF. Psychological Reports, 59 , 683-693.
 14. Cattell, H.E.P, and Mead, A.D. (2007). The 16 Personality Factor Questionnaire (16PF). In G.J. Boyle, G. Matthews, and D.H. Saklofske (Eds.), Handbook of personality theory and testing: Vol. 2: Personality measurement and assessment. London: Sage.
 15. Costa, P.T., Jr. & McCrae, R.R. (1976 Age differences in personality structure: A cluster analytic approach. Journal of Gerontology, 31 , 564-570.
 16. Costa, P.T., Jr. & McCrae, R.R. (1985). The NEO Personality Inventory manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
 17. McCrae, R.R. & Costa, P.T., Jr. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52 , 81-90.
 18. McCrae, R.R. & John, O.P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 60, 175-215.
 19. International Personality Item Pool. (2001). A scientific collaboratory for the development of advanced measures of personality traits and other individual differences (IPIP.ori.org)
 20. Carnivez, G.L. & Allen, T.J. (2005). Convergent and factorial validity of the 16PF and the NEO-PI-R. Paper presented at the annual convention of the American Psychological Association, Washington, D.C.
 21. Conn, S. & Rieke, M. (1994). The 16PF Fifth Edition technical manual. Champaign, IL: Institute for Personality & Ability Testing.
 22. Cattell, H.E. (1996). The original big five: A historical perspective. European Review of Applied Psychology, 46, 5-14.
 23. Grucza, R.A. & and Goldberg, L.R.(2007). The comparative validity of 11 modern personality inventories: Predictions of behavioral acts, informant reports, and clinical indicators. Journal of Personality Assessment, 89 , 167-187.
 24. Mershon, B. & Gorsuch, R.L. (1988). Number of factors in the personality sphere: does increase in factors increase predictability of real-life criteria? Journal of Personality and Social Psychology, 55’’, 675-680.
 25. Paunonen, S.V. & Ashton, M.S. (2001). Big Five factors and facets and the prediction of behavior. Journal of Personality & Social Psychology, 81, 524-539.
 26. De Fruyt, F., McCrae, R. R., Szirmák, Z., & Nagy, J. (2004). The Five-Factor personality inventory as a measure of the Five-Factor Model: Belgian, American, and Hungarian comparisons with the NEO-PI-R. Assessment, 11, 207-215.
 27. Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229
 28. 28.0 28.1 Thompson, E.R. 2008. Development and validation of an international English big-five mini-markers, Personality and Individual Differences . 45(6): 542 – 548
 29. Gosling, S. D., Rentfrow, P. J. & Swann Jr, W. B. (2003) A very brief measure of the Big-Five personality domains, Journal of Research in Personality 37 (6), p504–528
 30. 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 International Personality Item Pool
 31. Allport, G. W. & Odbert, H. S. (1936 Trait names: A psycholexical study. Psychological Monographs , 47 , 211.
 32. Cattell, R. B. (1957). Personality and motivation: Structure and measurement . New York: Harcourt, Brace & World. Journal of Personality Disorders , 19(1) , 53-67.
 33. Tupes, E. C., & Christal, R. E. (1961). Recurrent personality factors based on trait ratings. USAF ASD Tech. Rep. No. 61-97, Lackland Airforce Base, TX: U. S. Air Force.
 34. Norman, W. T. (1963). Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings. Journal of Abnormal and Social Psychology , 66 , 574-583.
 35. Goldberg, L. R. (1981). Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons. In Wheeler (Ed.), Review of Personality and social psychology , Vol. 1 , 141-165. Beverly Hills, CA: Sage.
 36. Saulsman, L. M. & Page, A. C. (2004). The five-factor model and personality disorder empirical literature: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review , 23 , 1055-1085.
 37. Barrick, M. R., & Mount M. K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology , 44 , 1-26.
 38. Mount, M. K. & Barrick, M. R. (1998). Five reasons why the "Big Five" article has been frequently cited. Personnel Psychology , 51 , 849-857.
 39. Jang, K., Livesley, W. J., Vemon, P. A. (1996). Heritability of the Big Five Personality Dimensions and Their Facets: A Twin Study. Journal of Personality , 64 , 577-591.
 40. Bouchard & McGue, 2003. "Genetic and environmental influences on human psychological differences." Journal of Neurobiology , 54 , 4-45.
 41. McCrae, R. R. & Costa, P. T. (1990 Personality in adulthood. New York: The Guildford Press.
 42. Srivastava, S., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2003). Development of personality in early and middle adulthood: Set like plaster or persistent change? Journal of Personality and Social Psychology , 84 , 1041-1053.
 43. Roberts, B. W., & Mroczek, D. (2008). Personality trait change in adulthood. Current Directions in Psychological Science , 17 , 31-35.
 44. Costa, P.T. Jr., Terracciano, A., & McCrae, R.R. (2001). "Gender Differences in Personality Traits Across Cultures: Robust and Surprising Findings" Journal of Personality and Social Psychology, 81(2) , 322-331
 45. Schmitt, D. P., Realo, A., Voracek, M., & Allik, J. (2008). Why can't a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultures. Journal of Personality and Social Psychology , 94 , 168-182.
 46. Harris, J. R. (2006). No two alike: Human nature and human individuality . WW Norton & Company.
 47. Jefferson, T., Herbst, J. H., & McCrae, R. R. (1998). Associations between birth order and personality traits: Evidence from self-reports and observer ratings. Journal of Research in Personality , 32 , 498-509.
 48. Ostendorf, F. (1990 Sprache und Persoenlichkeitsstruktur: Zur Validitaet des Funf-Factoren-Modells der Persoenlichkeit . Regensburg, Germany: S. Roderer Verlag.
 49. Trull, T. J. & Geary, D. C. (1997). Comparison of the big-five factor structure across samples of Chinese and American adults. Journal of Personality Assessment, 69(2), 324-341.
 50. McCrae R. R., Terracciano, A., & 79 Members of the Personality Profiles of Cultures Project. (2005). Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality and Social Psychology, September 2005, 89, No.3, 407–425.
 51. Weiss A, King JE, Hopkins WD. (2007) A cross-setting study of chimpanzee (Pan troglodytes) personality structure and development: zoological parks and Yerkes National Primate Research Center. Am J Primatol. Nov;69(11):1264-77. PubMed
 52. A contrarian view of the five-factor approach to personality description[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 53. Solid ground in the wetlands of personality: A reply to Block[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 54. McCrae, R. R. (1996). Social consequences of experiential openness. Psychological Bulletin, 120, 323-337.
 55. McAdams, D. P. (1995). What do we know when we know a person? Journal of Personality , 63 , 365-396.
 56. Goldberg, L. R. (1990 An alternative “description of personality”: The big-five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology , 59 , 1216-1229.
 57. Szirmak, Z., & De Raad, B. (1994). Taxonomy and structure of Hungarian personality traits. European Journal of Personality , 8 , 95-117.
 58. De Fruyt, F., McCrae, R. R., Szirmák, Z., & Nagy, J. (2004). The Five-Factor personality inventory as a measure of the Five-Factor Model: Belgian, American, and Hungarian comparisons with the NEO-PI-R. Assessment , 11 , 207-215.
 59. Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry , 50(12) , 975-990.
 60. Livesley, W. J., Jackson, D. N. (1986 The internal consistency and factorial structure of behaviors judged to be associated with DSM-III personality disorders. American Journal of Psychiatry , 143(11) , 1473-4.
 61. Eysenck, H. J. (1991). Criteria for a taxonomic paradigm. Personality and Individual Differences , 12 , 773-790.
 62. Bagby, R. M., Marshall, M. B., Georgiades, S. (2005), Dimensional personality traits and the prediction of DSM-IV personality disorder symptom counts in a nonclinical sample. Journal of Personal Disorders , 19(1)', 53-67.
 63. De Fruyt, F., De Clercq, B. J., van de Wiele, L., Van Heeringen, K. (2006). The validity of Cloninger's psychobiological model versus the five-factor model to predict DSM-IV personality disorders in a heterogeneous psychiatric sample: domain facet and residualized facet descriptions. Journal of Personality, 74(2), 479-510.
 64. Sinclair, P. & Barrow, S. (1992)Identifying Personality Traits predictive of Performance. The BPS’s journal on Occupational Testing – Selection & Development Review, SDR - October 1992 Volume 8 (5)
 65. McGhee, R.M., Ehrler, D.J., & Buckhalt, J. (2007). Five Factor Personality Inventory - Children (FFPI-C). Austin, TX: Pro-Ed.
 66. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (Vol. 2, pp. 102–138). New York: Guilford Press.