ஒத்ததிர்வி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஒத்ததிர்வி அல்லது ஒத்திசைவி என்பது அதிர்வு அல்லது அதிர்வு நடத்தையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சாதனம் அல்லது அமைப்பு. அதாவது, அது மற்ற அதிர்வெண்களை விட, ஒத்திசைவு அதிர்வெண்கள் எனப்படும் சில அதிர்வெண்களில் இயற்கையாகவே அதிக வீச்சுடன் ஊசலாடுகிறது . ஒத்திசைவியில் உள்ள அலைவுகள் மின்காந்தமாகவோ அல்லது இயந்திரமாகவோ (ஒலியியல் உட்பட) இருக்கலாம். குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்களின் அலைகளை உருவாக்க அல்லது ஒரு சமிக்ஞையிலிருந்து குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்களைத் தேர்ந்தெடுக்க ஒத்திசைவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இசைக்கருவிகள் குறிப்பிட்ட ஒலி அலைகளை உருவாக்கும் ஒலி அதிர்வுகளை பயன்படுத்துகின்றன. மற்றொரு உதாரணம் குவார்ட்ஸ் படிகங்கள், அலைபரப்பிகள் மற்றும் குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் போன்ற மின்னணு சாதனங்களில் மிகவும் துல்லியமான அதிர்வெண் அலைவுகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

குழி ஒத்திசைவி என்பது சாதனத்தின் உள்ளே உள்ள வெற்று இடத்தில் அலைகள் இருப்பது. மின்னணுவியல் மற்றும் வானொலியில், குறைந்த அதிர்வெண்களில் பயன்படுத்தப்படும் சுற்றுகளுக்குப் பதிலாக, அதிர்வெண்ணைக் கட்டுப்படுத்த நுண்ணலை ஒலிபரப்பி மற்றும் சோதனை உபகரணங்களில் வெற்று உலோகப் பெட்டிகளைக் கொண்ட நுண்ணலை குழிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒலி குழி ஒத்திசைவிகள், இதில் ஒரு குழியில் காற்று அதிர்வதால் ஒலி உருவாக்கப்படுகிறது, அவை ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் ஒத்திசைவிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

விளக்கம்[தொகு]

ஒரு இயற்பியல் அமைப்பு பல அதிர்வு அதிர்வெண்களைக் கொண்டிருக்கலாம். ஒரு ஊசல், சமநிலை சக்கரங்கள் மற்றும் சுற்றுகள் போன்ற ஒரு அளவு (டிகிரி) சுதந்திரம் கொண்ட அமைப்புகள் ஒரு ஒத்திசைவு அதிர்வெண் கொண்டிருக்கும். இணைந்த ஊசல்கள் மற்றும் அதிர்வு மின்மாற்றிகள் போன்ற இரண்டு டிகிரி சுதந்திரம் கொண்ட அமைப்புகள் இரண்டு ஒத்திசைவு அதிர்வெண்களைக் கொண்டிருக்கலாம். N அணுக்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு படிக லட்டு N ஒத்த அதிர்வு அதிர்வெண்களைக் கொண்டிருக்கலாம். இணைந்த அலைவு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது, ஆற்றலை ஒன்றிலிருந்து அடுத்ததாக மாற்ற எடுக்கும் நேரம் குறிப்பிடத்தக்கதாகிறது. அவற்றில் உள்ள அதிர்வுகள் ஒரு அலைவிலிருந்து அடுத்ததாக அலைகளில் இணைந்த அலைவிகள் வழியாக பயணிக்கத் தொடங்குகின்றன.

ஒத்திசைவி என்ற சொல் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியான பொருளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதில் அதிர்வுகள் அலைகளாக, தோராயமாக நிலையான வேகத்தில், ஒத்திசைவியின் பக்கங்களுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னுமாக குதிக்கும். அலைகள் பாயும் ஒத்திசைவி மில்லியன் கணக்கான இணைந்த நகரும் பகுதிகளால் (அணுக்கள் போன்றவை) செய்யப்பட்டதாகக் காணலாம். எனவே, அவை மில்லியன் கணக்கான அதிர்வு அதிர்வெண்களைக் கொண்டிருக்கலாம், இருப்பினும் சில மட்டுமே நடைமுறை ஒத்திசைவியில் பயன்படுத்தப்படலாம். எதிரெதிர் நகரும் அலைகள் ஒன்றுக்கொன்று குறுக்கிடுகின்றன, மேலும் அதன் அதிர்வு அதிர்வெண்களில் ஒன்றுக்கொன்று வலுவூட்டி ஒத்திசைவியில் நிற்கும் அலைகளின் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன.

மின்காந்தவியல்[தொகு]

ஒரு மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கி இரண்டும் சேர்க்கப்படும் போது தனித்த கூறுகளைக் கொண்ட மின்சுற்று ஒரு ஒத்திசைவியாக செயல்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட மின்தடை கூறு வழியாக அல்லது தூண்டல் முறுக்குகளின் எதிர்ப்பின் காரணமாக, எதிர்ப்பைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அலைவுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய ஒத்ததிர்வு சுற்றுகள் கூறுகளுக்கான சுற்று குறியீடுகளுக்குப் பிறகு RLC சுற்றுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒத்திசைவிகள் திட-நிலை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மற்றும் குவாண்டம் தகவல் அறிவியலுக்கு பங்களிக்கின்றன.[1][2][3] ஒரு லேசரில், ஒளியானது பொதுவாக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கண்ணாடிகளால் ஆன குழி ஒத்திசைவிகள் மூலம் பெருக்கப்படுகிறது.

இயந்திரவியல்[தொகு]

துல்லியமான அதிர்வெண்ணின் சமிக்ஞைகளை உருவாக்க மின்னணு சுற்றுகளில் இயந்திர ஒத்திசைவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பொதுவாக குவார்ட்ஸிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒத்திசைவிகள் அதிர்வெண் குறிப்புகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவான வடிவமைப்புகள் குவார்ட்ஸ் துண்டுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்முனைகள், அதிக அதிர்வெண் பயன்பாடுகளுக்கான செவ்வக தகடு வடிவத்தில் அல்லது குறைந்த அதிர்வெண் பயன்பாடுகளுக்கான இசைக்கவை வடிவத்தில் இருக்கும். உயர் பரிமாண நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் குவார்ட்ஸின் குறைந்த வெப்பநிலை குணம் ஆகியவை அதிர்வு அதிர்வெண்ணை மாறாமல் வைத்திருக்க உதவுகிறது. கூடுதலாக, குவார்ட்ஸின் அழுத்தமின் விளைவு பண்பு இயந்திர அதிர்வுகளை ஊசலாடும் மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது, இது இணைக்கப்பட்ட மின்முனைகளால் எடுக்கப்படுகிறது. இந்த ஒத்திசைவிகள் குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் மற்றும் கணினிகளை இயக்கும் கடிகார சமிக்ஞையை உருவாக்கவும், அலைபரப்பிகளில் இருந்து வெளியீட்டு சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒலியியல்[தொகு]

ஒவ்வொரு இசைக்கருவியிலும் ஒலி ஒத்திசைவிகள் உள்ளன. சைலோபோனில் உள்ள மரக் கம்பிகள், நூதன முரசு தலை, கம்பி வாத்தியங்களில் உள்ள சரங்கள் மற்றும் ஒரு ஆர்கன் இசைக் கருவி குழாய்கள் நேரடியாக ஒலியை உருவாக்குகின்றன. கிட்டார் அல்லது வயலின் ஒலி பெட்டி போன்ற குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் ஒலியை மாற்றியமைக்கின்றன. குழாய்கள், மரக்காற்றின் கருவிகள் மற்றும் சரம் கொண்ட கருவிகளின் ஒலி பெட்டிகள் ஆகியவை ஒலி குழி அதிர்வுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. D. Hafner (2014). "Surface-resistance measurements using superconducting stripline resonators". Rev. Sci. Instrum. 85 (1): 014702. doi:10.1063/1.4856475. பப்மெட்:24517793. Bibcode: 2014RScI...85a4702H. 
  2. L. Frunzio (2005). "Fabrication and Characterization of Superconducting Circuit QED Devices for Quantum Computation". IEEE Transactions on Applied Superconductivity 15 (2): 860–863. doi:10.1109/TASC.2005.850084. Bibcode: 2005ITAS...15..860F. 
  3. M. Göppl (2008). "Coplanar waveguide resonators for circuit quantum electrodynamics". J. Appl. Phys. 104 (11): 113904–113904–8. doi:10.1063/1.3010859. Bibcode: 2008JAP...104k3904G. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒத்ததிர்வி&oldid=3897818" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது