பகுப்பு பேச்சு:வேலூர் மாவட்ட ஆசிரியர்கள் தொடங்கிய கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

@Neechalkaran, Shanmugamp7, Shrikarsan, Aswn, Kanags, மற்றும் AntanO: ஒரு பயனரின் கடைசி மூன்று எழுத்துகள் VLR என்று இருந்தால் அவர் தொடங்கிய கட்டுரைகள் அனைத்திலும் இப்பகுப்பினைச் சேர்க்குமாறு தானியங்கியை ஏவ முடியுமா? வேலூரில் இருந்து 500க்கு மேற்பட்ட கட்டுரைகளில் இவ்வாறு செய்ய வேண்டியுள்ளது இதற்கான நிரல் உதவி தேவை. நன்றி. --இரவி (பேச்சு) 16:13, 24 சூன் 2017 (UTC)

Quarry மூலமாக கட்டுரைகள் பட்டியலை எடுத்துள்ளேன். shanmugambot மூலமாக் இப்பகுப்பை சேர்த்து விடலாம்.--சண்முகம்ப7 (பேச்சு) 17:05, 24 சூன் 2017 (UTC)
-------------------------------------Quarry மூலமாக கட்டுரைகள் பட்டியல்----------------------------
rev_page rev_user_text page_title
342866 TNSE JOHN VLR இந்தியாவில்_காபி_உற்பத்தி
343455 TNSE JOHN VLR எட்வர்ட்_லீ_தார்ண்டைக்
346444 TNSE DINESH M VLR லிடி_விருது
346506 TNSE BANUREKHA VLR பால்_கோவா
346513 TNSE DINESH M VLR விரிஞ்சிபுரம் மார்க்கபந்தீஸ்வரர் கோயில்
346515 TNSE MANIP VLR சோலையார்பேட்டை_சந்திப்பு_இரயில்_நிலையம்
346516 TNSE MANIP VLR ஜோலார்பேட்டை_சந்திப்பு_ரயில்_நிலையம்
346587 TNSE SARAVANAN K ODUGATHUR VLR கேம்பிாிட்ஜ்_உயிாியல்_வளாகம்
346623 TNSE SSSARAVANAN VLR காஞ்சிபுரம்_ரயில்_நிலையம்
346624 TNSE SARAVANAN K ODUGATHUR VLR அருணாச்சலம்
346636 TNSE MAYILSAMY VLR பி._அக்ராகரம்_முனியப்பன்_கோவில்
346656 TNSE JOHN VLR தக்கிகள்
346660 TNSE SUBRAMANI VLR கல்விக்கோட்பாடு
346698 TNSE BALAJI VLR எட்டு_இராணி_புதிர்
346729 TNSE BALAJI VLR கைகொடுத்தல்_தேற்றம்
346744 TNSE BALAJI VLR அடர்த்தியான_கணம்
346879 TNSE SGMK VLR தாவுத்_கான்_பன்னி
346958 TNSE SUMATHIRANI VLR விஜேந்தர்_சிங்_பெனிவால்
346972 TNSE SUMATHIRANI VLR இந்திய_வல்லுநர்_குத்துச்சண்டை_சங்கம்
346984 TNSE MANIP VLR மங்களுர்_மெயில்
346997 TNSE MAYILSAMY VLR எக்டைசோன்
347020 TNSE DINESH M VLR கொசு_வலை
347034 TNSE BALAJI VLR வெப்பச்_சமன்பாடு
347054 TNSE SUMATHIRANI VLR இராணிப்பேட்டை_நகரத்தின்_சிறப்பு
347113 TNSE MANIP VLR வில்லிவாக்கம்_தொடருந்து_நிலையம்
347126 TNSE MANIP VLR ருத்திராட்சம்
347139 TNSE MANIP VLR தெஸ்பீசியா
347151 TNSE ARANGARAJKANNAN VLR 46_வது_(லிவர்பூல்_வெல்ஷ்)_ராயல்_டேங்க்_படையணி
347175 TNSE ELANGOSUBBAN VLR செங்கோட்டை_தொடருந்து_நிலையம்
347179 TNSE DINESH M VLR தபன்_மிஸ்ரா
347196 TNSE SUBRAMANI VLR முன்பருவக்கல்வி
347205 TNSE NVALARMATHI VLR வாழ்க்கைத்திறன்கள்
347361 TNSE SIVA VLR உட்ஸ்_அறிக்கை
347599 TNSE SIVA VLR பானிபட்_போர்கள்
347610 TNSE SUBRAMANI VLR தொடக்கப்பள்ளி
347791 TNSE SUBRAMANI VLR பனப்பாக்கம்_மயூரநாதர்_கோயில்
347878 TNSE MANIP VLR அகாரிகஸ்
347950 TNSE SARAVANAN K ODUGATHUR VLR இராமர்_(சைனம்)
350525 TNSE JOHN VLR கார்பனற்ற_நகல்_காகிதம்
350960 TNSE BASHEER VLR பெத்லம்_தசை_அழிவு
350976 TNSE MAYILSAMY VLR உயிர்ச்சத்துக்_குறைபாடு
350996 TNSE MAYILSAMY VLR சூழ்நிலை_பிரமிடு
351263 TNSE BASHEER VLR கோவர்சின்_அறிகுறி
351374 TNSE BASHEER VLR பைபிரிடினோன்
351376 TNSE JOHN VLR உயர_மருட்சி
351378 TNSE BASHEER VLR 2-பைபெரிடினோன்
351455 TNSE MADHUSUDHANA VLR திரவ_நைட்ரஜன்
351531 TNSE BASHEER VLR திசு_இறப்பு
351617 TNSE BASHEER VLR குடும்பவழி_கொழுப்பு_புரத_வலுவிழப்பு_நோய்
351623 TNSE BASHEER VLR பணிவெளி_மெய்நிகராக்கம்
351776 TNSE SIVA VLR ஜாகிர்தர்_(திரைப்படம்)
351777 TNSE SIVA VLR ரெட்டியுா்
351940 TNSE BASHEER VLR பென்பெரிடால்
351980 TNSE MAYILSAMY VLR கடல்வாழ்_புழு
352013 TNSE NVALARMATHI VLR சாமியா_சிந்தியா_பட்டுப்பூச்சி
352024 TNSE MAYILSAMY VLR பிராக்மோசிசு
352040 TNSE SIVA VLR காலவரிசை_ஒத்திசைவு
352058 TNSE MADHUSUDHANA VLR ஈரோடு_போக்குவரத்து
352060 TNSE MADHUSUDHANA VLR டவ்_செயல்முறை
352069 TNSE MAYILSAMY VLR உயிர்ச்சத்து_குறைபாடு
352084 TNSE ckumar VLR நாட்டின்_தென்_பகுதி
352088 TNSE MANIP VLR ஓரோபியா_யூனிபுளோரா;
352089 TNSE MANIP VLR மருதானியா_ஸ்பைரேடா
352090 TNSE MANIP VLR பாலியால்தியா_காப்பியாய்டஸ்;
352091 TNSE MANIP VLR கார்டினியா_கம்மிபெரா
352112 TNSE ANITHA VLR யாங்_லி
352138 TNSE ANITHA VLR கொழுப்புகளை_நீக்குதல்
352150 TNSE MAYILSAMY VLR பாக்டீரியாஸ்ட்ரம்
352158 TNSE SSSARAVANAN VLR நிதி_மாதிரி
352167 TNSE MADHUSUDHANA VLR உயர்செறிவூட்டல்
352176 TNSE LAKSHMIC VLR அமெரிக்க_குடிமக்களின்_போர்_விளையாட்டுகளின்_பட்டியல்
352179 TNSE ANITHA VLR ஆக்ஸிஜன்_ஒடுக்கி
352199 TNSE ELANGOSUBBAN VLR வயிறு_(சீன_மருத்துவம்)
352216 TNSE SIVA VLR இறப்பு_தூதர்
352217 TNSE SIVA VLR காப்டாலா
352225 TNSE SIVA VLR கேபட்_பிரபு
352321 TNSE BASHEER VLR வேற்று_கிரகவாசி_(2016_திரைப்படம்)
352332 TNSE BASHEER VLR பைப்பெரிடையோன்
352339 TNSE BASHEER VLR பெண்டாஎத்தில்சைக்குளோனோன்
352341 TNSE BASHEER VLR இருதிசையாக்கல்
352343 TNSE BASHEER VLR வேற்றுலகவாசி_(கணித_முறைமை_பாடல்)
352344 TNSE BASHEER VLR வேற்றுலகவாசிகள்_(தப்பன்_ரைட்_என்பவரின்_புதினம்)
352348 TNSE BASHEER VLR 1,3-இருமெத்தில்-2-இமிடசோலிடினோன்
352355 TNSE BASHEER VLR ஃபோரோன்
352361 TNSE BASHEER VLR பியூடிரோஃபீனோன்
352366 TNSE BASHEER VLR வினைல்_பிரோலிடோன்
352368 TNSE BASHEER VLR குளோரோபியூடனால்
352428 TNSE SSSARAVANAN VLR பிழை_தளம்
352430 TNSE MADHUSUDHANA VLR ஓலி_அனலைசர்
352440 TNSE ANITHA VLR தனியுறுப்பு_சேர்க்கை
352443 TNSE MANIP VLR ஒளி_வண்ண_மலர்கள்_கொண்ட_செடி_வகை
352445 TNSE MANIP VLR பிரிடிலியா_குர்ஸி
352446 TNSE MADHUSUDHANA VLR ஆவியாதலின்_சிதறம்
352492 TNSE MADHUSUDHANA VLR ஆக்சில்லாடர்டு_டெல்லர்_வெப்பதிறன்
352494 TNSE MADHUSUDHANA VLR இணை_உட்செலுத்தல்
352500 TNSE SIVA VLR சண்டைக்_கடிதம்
352513 TNSE BASHEER VLR அக்கம்மா_தேவி
352527 TNSE BASHEER VLR வித்யார்திகளே_இதிலே_இதிலே
352534 TNSE BASHEER VLR கா._இரங்காச்சாரி
352535 TNSE SSSARAVANAN VLR தர்க்க_கடிகாரம்
352536 TNSE MAYILSAMY VLR உதேசமான_ஜீன்
352796 TNSE BASHEER VLR ஹீசென்பர்க்_எல்லை
352800 TNSE BASHEER VLR டிமிபெரோன்
352803 TNSE BASHEER VLR சூடான்_பொது_விடுமுறை_நாட்கள்
352806 TNSE BASHEER VLR கடற்படை_தினம்_(இஸ்ரேல்)
352814 TNSE BASHEER VLR கடற்படை_தினம்_(இசுரேல்)
352820 TNSE MANIP VLR நீர்வெட்டி
352821 TNSE MANIP VLR கிப்பாரா_கேரியாஸியா
352822 TNSE BASHEER VLR பஷிர்_இரம்ஸி
352824 TNSE MANIP VLR ரோடோடெண்ட்ரான்_சப்பேன்சிரியென்ஸிஸ்
352828 TNSE MANIP VLR என்ஸெட்டெ_கிளாக்கம்
352831 TNSE MANIP VLR மேலோட்டஸ்_ரேம்னிபோலியஸ்
352850 TNSE MAYILSAMY VLR ஈரைதரோயுராசில்
352868 TNSE BASHEER VLR காங்கோ_ஜனநாயகக்_குடியரசு_நாட்டின்_பொது_விடுமுறை_நாட்கள்
352885 TNSE ckumar VLR கௌல்ஃபூவா
352930 TNSE BASHEER VLR துறைத்_தேர்ந்தோர்_நாள்_(நெதர்லாந்து)
352941 TNSE BASHEER VLR பொறியாளர்_தினம்
352989 TNSE BASHEER VLR ஆறுமுகம்_(சட்டமன்ற_உறுப்பினர்)
352991 TNSE BASHEER VLR இராஜாத்தி_குஞ்சிதபாதம்
352995 TNSE BASHEER VLR ஏ._எல்._சுப்ரமணியன்
353003 TNSE BASHEER VLR ஏ._எல்._எஸ்._லஷ்மணன்
353006 TNSE BASHEER VLR நைனார்_நாகேந்திரன்
353010 TNSE BASHEER VLR பி._பத்மனாபன்
353015 TNSE BASHEER VLR ஜி._ஆர்._எட்மண்டு
353018 TNSE BASHEER VLR எஸ்._நாரயணன்
353024 TNSE BASHEER VLR டி._வேலைய்யா
353025 TNSE BASHEER VLR என்._மலை_ராஜா
353027 TNSE BASHEER VLR ஏ._சந்திரசேகரன்
353028 TNSE BASHEER VLR பி._எஸ்._மணியன்
353034 TNSE BASHEER VLR எல்._சந்தானம்
353037 TNSE BASHEER VLR எம்._வி._கருப்பையா
353042 TNSE BASHEER VLR வி._ராஜகோபால்
353058 TNSE BASHEER VLR ஏ._ஆறுமுகம்
353060 TNSE BASHEER VLR பாலா_ஆனந்தன்
353063 TNSE BASHEER VLR எஸ்._பி._ஜெயராமன்
353066 TNSE BASHEER VLR வி._குணசீலன்
353067 TNSE BASHEER VLR வி._அன்பழகன்
353163 TNSE BASHEER VLR இடி_(திருக்குர்ஆன்)
353164 TNSE BASHEER VLR ஸூரா_இப்ராகிம்
353175 TNSE BASHEER VLR மலைப்பாறை_(திருக்குர்ஆன்)
353177 TNSE BASHEER VLR தேனி_(திருக்குர்ஆன்)
353181 TNSE RAJESWARIDIET VLR ஆல்ட்டாஜெஸ்சிட்டி
353185 TNSE NVALARMATHI VLR லோரிஸ்
353187 TNSE RAJESWARIDIET VLR ஆவண_திருட்டு
353189 TNSE BASHEER VLR புனிதப்_பயணம்_(திருக்குர்ஆன்)
353193 TNSE BASHEER VLR துரை_சந்திரசேகரன்
353194 TNSE BASHEER VLR ஆர்._சுவாமிநாத_மேற்கொண்டார்
353202 TNSE BASHEER VLR ஜி._இளங்கோவன்
353213 TNSE SIVA VLR 2012_இல்_உக்ரைன்
353243 TNSE BASHEER VLR துரை_கோவிந்தராஜன்
353245 TNSE BASHEER VLR எம்._ரெத்தினசாமி
353247 TNSE BASHEER VLR கே._ஏ._வேழவேந்தன்
353250 TNSE Beulah VLR பொதுவான_கனிமப்பொருள்களின்_ஒளியியல்_தன்மைகள்
353253 TNSE BASHEER VLR ஆர்.எசு._முனிரத்தினம்
353255 TNSE BASHEER VLR கே._வேணு_(தமிழ்நாடு_அரசியல்வாதி)
353264 TNSE BASHEER VLR சி._எச்._சேகர்
353267 TNSE BASHEER VLR டி.பி._ஏழுமலை
353269 TNSE BASHEER VLR பி._நாகலிங்கம்
353271 TNSE BASHEER VLR எஸ்._எம்._துரைராஜ்
353274 TNSE ckumar VLR நீர்_மட்டம்(சாதனம்)
353275 TNSE BASHEER VLR கே._சுந்தரம்
353279 TNSE BASHEER VLR பொன்._ராஜா
353280 TNSE BASHEER VLR ஆர்._சண்முகம்_(சட்டமன்ற_உறுப்பினர்)
353281 TNSE ckumar VLR ஜிபிஎஸ்_கடிகாரம்
353283 TNSE BASHEER VLR ஈ._ஏ._பி._சிவாஜி
353285 TNSE LAKSHMIC VLR மறைக்கப்பட்ட_விதிகள்_கொண்ட_விளையாட்டுகளின்_பட்டியல்
353290 TNSE BASHEER VLR எம்._அருண்_சுப்பிரமணியன்
353291 TNSE BASHEER VLR வி._எஸ்._அருணாசலம்
353292 TNSE SSSARAVANAN VLR மிலன்_வோஜநோவிக்
353294 TNSE SSSARAVANAN VLR தியோடோசியோஸ்_பாவ்லிடிஸ்
353337 TNSE BASHEER VLR எஸ்._பட்டாபிராமன்
353338 TNSE BASHEER VLR சி._சுப்ரமணி
353341 TNSE BASHEER VLR டி._சுதர்சனம்
353343 TNSE BASHEER VLR டி._ராஜரத்தினம்
353344 TNSE BASHEER VLR ஆர்._மணிமாறன்
353346 TNSE BASHEER VLR எஸ்._அப்துல்_ரஹிம்
353350 TNSE BASHEER VLR ஜி._பீம்_ராவ்
353352 TNSE BASHEER VLR எஸ்._வேதாசலம்
353363 TNSE BASHEER VLR கே._குப்பன்
353364 TNSE BASHEER VLR டி.சி._விஜயன்
353370 TNSE BASHEER VLR பி._வெற்றிவேல்
353372 TNSE BASHEER VLR எஸ்._பக்கிரிசாமி_பிள்ளை
353374 TNSE BASHEER VLR எஸ்._பாலன்
353376 TNSE BASHEER VLR செங்கை_சிவம்
353378 TNSE BASHEER VLR கே._மகேந்திரன்
353394 TNSE SIVA VLR பொிய_வளைவு_சிகரம்
353431 TNSE NVALARMATHI VLR அரக்குப்_பூச்சி
353447 TNSE BASHEER VLR டி._மாரிமுத்து
353449 TNSE BASHEER VLR செல்வராஜ்
353456 TNSE MADHUSUDHANA VLR ஃப்ரோஹெட்_வினைப்பொருள்
353463 TNSE BASHEER VLR பி._ரங்கநாதன்
353506 TNSE BASHEER VLR ஜே.சி.டி._பிரபாகர்
353507 TNSE BASHEER VLR வி._நீலகண்டன்
353508 TNSE BASHEER VLR கே._நல்லதம்பி
353509 TNSE BASHEER VLR ஆர்._மதிவாணன்
353531 TNSE BASHEER VLR ராஜன்_கொரான்
353533 TNSE BASHEER VLR ஏ._செல்வராசன்
353535 TNSE NVALARMATHI VLR டிரைக்கோமோனாஸ்_(Trichomonas_)
353536 TNSE BASHEER VLR பழ._கருப்பைய்யா
353545 TNSE NVALARMATHI VLR இறுக்கம்_(Tension)
353593 TNSE BASHEER VLR ஜெ._அன்பழகன்
353597 TNSE BASHEER VLR ஏ._செல்லகுமார்
353601 TNSE BASHEER VLR பி._பார்த்தசாரதி
353617 TNSE BASHEER VLR டி._புருஷோத்தமன்
353619 TNSE BASHEER VLR கே._சைதை_கிட்டு
353624 TNSE BASHEER VLR ஜி._செந்தமிழன்
353627 TNSE BASHEER VLR கே._சௌரிராஜன்
353628 TNSE BASHEER VLR எஸ்.ஏ._கணேசன்
353629 TNSE BASHEER VLR சி.ஆர்._இராமசாமி
353643 TNSE BASHEER VLR டி.கே._கபாலி
353644 TNSE BASHEER VLR என்._கணபதி
353703 TNSE BASHEER VLR என்.பி._ராமஜெயம்
353705 TNSE BASHEER VLR ஆர்._ராஜலஷ்மி
353717 TNSE BASHEER VLR ஆர்._நடராஜ்_இகாப
353742 TNSE BASHEER VLR எம்._கே._அசோக்
353747 TNSE BASHEER VLR கே._மனோகரன்
353749 TNSE BASHEER VLR கே._எம்._அப்துல்_ரசாக்
353750 TNSE BASHEER VLR எம்._ஆபிரஹாம்
353752 TNSE BASHEER VLR சி._சண்முகம்_(அரசியல்வாதி)
353754 TNSE BASHEER VLR வி._என்._பி._வெங்கட்ராமன்
353756 TNSE BASHEER VLR பி._தன்சிங்
353757 TNSE BASHEER VLR பம்மல்_நல்லதம்பி
353759 TNSE BASHEER VLR எம்._ஏ._வைத்தியலிங்கம்
353760 TNSE BASHEER VLR எஸ்._ஆர்._இராஜா
353762 TNSE BASHEER VLR இந்தியத்_தூதரகம்
353766 TNSE BASHEER VLR டி._எம்._பி._யு
353769 TNSE BASHEER VLR ஹீமோகுளோபின்_ஏ2
353834 TNSE LAKSHMIC VLR குழந்தைகளின்_இலவச_ஓட்டம்
353836 TNSE Beulah VLR ஒலி_விலகல்
353858 TNSE MANIMALA VLR இறக்குமதி_அளவு_ஒதுக்கீடு
353916 TNSE BASHEER VLR வி._தமிழ்மணி
353917 TNSE BASHEER VLR டி._முருகேசன்
353919 TNSE BASHEER VLR வி._கே._ராமசாமி_முதலியார்
353927 TNSE BASHEER VLR எஸ்._ஜெகத்ரட்சகன்
353974 TNSE MADHUSUDHANA VLR ஜெ_எம்_இ_மூலக்கூறு_தொகுக்கும்_மென்பொருள்
353983 TNSE MANIP VLR கேசியா_பிஸ்டுலா
353993 TNSE MAYILSAMY VLR யூப்லெரஸ்_கொவ்டோட்டி
354005 TNSE MAYILSAMY VLR நுரையீரல்_வலை
354006 TNSE MAYILSAMY VLR காதுக்குறும்பி_சுரப்பி
354122 TNSE BASHEER VLR கே._சுந்தர்
354184 TNSE BASHEER VLR காஞ்சி_பன்னீர்செல்வம்
354207 TNSE BASHEER VLR வி._சோமசுந்தரம்
354231 TNSE BASHEER VLR பி._கணேசன்
354239 TNSE BASHEER VLR எஸ்._வி._நடேச_முதலியார்
354253 TNSE BASHEER VLR பி._முருகேசன்
354257 TNSE BASHEER VLR வி._கே._ராமசாமி_முதலியார்_சமஉ
354277 TNSE BASHEER VLR டி._யசோதா
354288 TNSE BASHEER VLR என்னைப்_பற்றி
354353 TNSE BASHEER VLR ஈ._கோதண்டம்
354364 TNSE BASHEER VLR ஆர்._பெருமாள்
354383 TNSE VENKATESAN VLR Timeline_of_zoology
354397 TNSE BALAJI GMV VLR கணிதவியலாளர்களின்_பட்டியல்_(வ_வரிசை)
354405 TNSE BASHEER VLR சி._ஆறுமுகம்
354420 TNSE BASHEER VLR எஸ்._டி._உகம்சந்
354423 TNSE G.SIVAGURU VLR உலக_இடம்_காட்டும்_அமைப்பு_கைக்கடிகாரம்
354431 TNSE BASHEER VLR எஸ்._கே._வெங்கடேசன்
354437 TNSE MANIMALA VLR பெட்வயா்
354457 TNSE BASHEER VLR எஸ்._கனிதா_சம்பத்
354472 TNSE MANIMALAR VLR ஃபெட்வயர்
354545 TNSE CRK VLR வானம்_வசப்படும்_-_நாவல்_(பிரபஞ்சன்)
354561 TNSE JOHN VLR பூசந்தி
354602 TNSE BASHEER VLR கோவி._சம்பத்_குமார்
354625 TNSE BASHEER VLR ஜி._ஷண்முகம்
354637 TNSE BALAJI GMV VLR ஜி._நிசாமுதீன்
354638 TNSE BASHEER VLR டி._கே._ராஜா
354641 TNSE JOHNSON VLR ராஜகுமார்_விஜய_ரகுநாத_தொண்டைமான்
354649 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR ஜி.வீரய்யன்
354651 TNSE JOHN VLR இ._ஜி._சுகவனம்
354653 TNSE BASHEER VLR கே._ஜி._ரமேஷ்
354655 TNSE JAGAN VLR ர.வேலு
354657 TNSE G.SIVAGURU VLR பொன்.முத்துராமலிங்கம்
354664 TNSE BASHEER VLR டி._அன்பழகன்
354674 TNSE BASHEER VLR ஆர்._மகேந்திரன்
354702 TNSE CRK VLR ஆர்.பார்த்தீபன்
354711 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்.அழகுவேலு
354712 TNSE VENKATESAN VLR வி.சுப்ரமணியன்
354714 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR பி.மகாலிங்கம்
354715 TNSE JAGAN VLR அர.வேலு
354717 TNSE BASHEER VLR சி._கே._தமிழரசன்
354719 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR ஏ._எல்._தங்கவேல்
354720 TNSE JAGAN VLR M.முத்துகிருஷ்ணன்
354722 TNSE VENKATESAN VLR எம்.கண்ணன்
354723 TNSE RAMACHANDRAN VLR கே.கோபால்_(அஇஅதிமுக)
354726 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR சி.ஆர்.இராமசந்திரன்
354730 TNSE BASHEER VLR கே._ஈ._கிருஷ்ணமூர்த்தி
354734 TNSE BASHEER VLR ஏ._அஸ்லம்_பாஷா
354736 TNSE LOGU17 VLR கே.வி.நன்னன்
354747 TNSE BALAJI GMV VLR எ.தேவராஜ்
354748 TNSE balajisir VLR கே.எஸ்.அர்த்தநாதீஸ்வரா_கவுண்டர்
354749 TNSE BASHEER VLR டி._செங்குட்டுவன்
354751 TNSE JAGAN VLR A.C.சண்முகம்
354755 TNSE MINNALGOPI VLR ஏ.கிருஷ்ணவேணி
354766 TNSE GOVIND77 VLR எஸ்.சிவசுப்பிரமணியம்
354767 TNSE BASHEER VLR கே._ஆர்._சின்னராசு
354773 TNSE PALANIAGRI VLR எம்_.செல்லமுத்து
354781 TNSE JAYASINGH VLR பொன்.விஜயராகவன்
354784 TNSE RAMESH VLR ஆர்.செந்தில்
354788 TNSE RAMACHANDRAN VLR எஸ்._முருகையன்
354790 TNSE KUMARR VLR ஆர்._எம்._பாபு_முருகவேல்
354809 TNSE BASHEER VLR எம்._பன்னீர்செல்வம்
354810 TNSE MajAgri VLR சம்சுதின்
354821 TNSE BASHEER VLR வி._கே._கிருஷ்ணமூர்த்தி
354828 TNSE BASHEER VLR எஸ்._ஆர்._முனுசாமி
354831 TNSE BASHEER VLR காஞ்சனா_கமலநாதன்
354844 TNSE BASHEER VLR கே._கோபிநாத்
354872 TNSE APPUSTALIN VLR டி._சாமிக்கண்ணு
354877 TNSE BASHEER VLR பி._வெங்கடசுவாமி
354889 TNSE MADHUSUDHANA VLR குறைந்த_மூலக்கூறு_எடையுடைய_புல்லரீன்கள்
354913 TNSE LOGU17 VLR எல்.ஜெயசுதா
354924 TNSE JAGAN VLR P.சண்முகம்(தமிழ்நாடு)
354930 TNSE BALAJI GMV VLR விரைவு_ரயில்
354934 TNSE G.SIVAGURU VLR கே.எத்திராசன்
354940 TNSE JOHNSON VLR கே.தமிழரசன்
354941 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR வி.எம்.ராஜலட்சுமி
354944 TNSE BALAJI GMV VLR எம்._எஸ்._சிவசாமி
354947 TNSE CRK VLR எம்.கந்தசாமி
354956 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்._என்._கித்துசாமி
354962 TNSE balajisir VLR இ._கணேசன்
354964 TNSE RAMACHANDRAN VLR ம._செல்வராசு
354974 TNSE JAGAN VLR இரா._தாமரைச்செல்வன்
354976 TNSE APPUSTALIN VLR எம்.ஜகண்ணாநாதன்
354977 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR வி.கோபால_கிருஷ்ணன்
354978 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR போளூர்_வரதன்
354979 TNSE MINNALGOPI VLR எம்.தேவராஜன்
354981 TNSE JOHNSON VLR எ.செல்வராஜ்
354983 TNSE BALAJI GMV VLR பொன்னுசாமி_நாடார்
354986 TNSE VENKATESAN VLR கே._பி._பி._பாஸ்கா்
354995 TNSE MADHUSUDHANA VLR மூலக்கூறு_குழு_பேணுதல்
354997 TNSE APPUSTALIN VLR கே._எம்._தாங்கமணி_கவுண்டர்
355001 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்._ராஜம்மாள்
355003 TNSE LOGU17 VLR டி.மலரவன்
355009 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்._சேதுனாதன்
355013 TNSE BALAJI GMV VLR வி._பி._ஆர்._ரமேஷ்
355014 TNSE RAMACHANDRAN VLR பத்மா
355016 TNSE APPUSTALIN VLR டி._ஹரிதாஸ்
355019 TNSE BALAJI GMV VLR என்._தனசேகரன்
355021 TNSE CRK VLR டி._நடராஜன்
355025 TNSE JOHN VLR எம்._அப்பாதுரை
355027 TNSE APPUSTALIN VLR பி._சீதாபதி
355029 TNSE RAMESH VLR அ._கிருட்டிணசாமி
355035 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்._என்._இராஜேந்திரன்
355038 TNSE VENKATESAN VLR கே._ஜெயகுமாா்
355048 TNSE GOVIND77 VLR டி._பி._அலகமுத்து
355049 TNSE BALAJI GMV VLR ஆர்._இராமலிங்கம்
355052 TNSE JOHN VLR ஏ_கே_போஸ்
355055 TNSE LOGU17 VLR ஆர்._குமரகுரு
355056 TNSE APPUSTALIN VLR J._G._பிரின்ஸ்
355061 TNSE RAMACHANDRAN VLR A.அசோகன்
355062 TNSE JOHN VLR கே_வி_சுப்பையா
355063 TNSE ckumar VLR கூட்டு_நிலப்பரப்பு
355071 TNSE JOHN VLR கே._எஸ்._அழகிரி
355078 TNSE JOHN VLR ஆர்_சரோஜா
355079 TNSE BALAJI GMV VLR ஆர்.வரதராஜன்
355083 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எஸ்.சங்கரலிங்கம்
355086 TNSE APPUSTALIN VLR எம்.வி._விஜயபாஸ்கர்
355087 TNSE BALAJI GMV VLR எம்.இராஜசேகர்
355090 TNSE JOHN VLR கே_சின்னசாமி
355096 TNSE MINNALGOPI VLR புத்திசந்திரன்
355097 TNSE BALAJI GMV VLR வி.பி.இராஜன்
355098 TNSE VENKATESAN VLR கே._வீராசாமி
355099 TNSE JOHN VLR எஸ்._டேவிட்_செல்வின்
355100 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எஸ்.சுப்பையா
355102 TNSE JOHN VLR எஸ்._கே._ராஜேந்திரன்
355107 TNSE BALAJI GMV VLR கே.இராமன்
355108 TNSE JOHN VLR வீ_ஆர்_ஜெயராமன்
355109 TNSE G.SIVAGURU VLR சங்கரவள்ளி
355116 TNSE BALAJI GMV VLR பி.மூக்கையன்
355117 TNSE JOHN VLR சி_துரைராஜ்
355118 TNSE balajisir VLR எஸ்.வி._ராமசாமி
355124 TNSE LOGU17 VLR ஜி.ஜான்_ஜோசப்
355125 TNSE BALAJI GMV VLR கே.தனுஷ்கோடி_தேவர்
355126 TNSE JOHN VLR என்_சுந்தராஜ்
355127 TNSE RAMACHANDRAN VLR கே._பொன்னுசாமி
355133 TNSE JOHN VLR ஜீ_மோகன்தாசன்
355134 TNSE RAMESH VLR ம.அப்பாதுரை
355138 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR ஏ.ஆர்.சுப்பையா_முதலியார்
355140 TNSE BALAJI GMV VLR ஏ.ஏ.எஸ்.இராஜா
355141 TNSE VENKATESAN VLR பி.துரைசாமி
355143 TNSE JOHN VLR ஏ_பாலுசாமி
355144 TNSE ckumar VLR புவி_வலை_வாசல்
355148 TNSE G.SIVAGURU VLR வி.பாலசுந்தரம்
355153 TNSE CRK VLR வி.ஏழுமலை
355154 TNSE JOHN VLR ஆர்_சிங்காரம்
355155 TNSE BALAJI GMV VLR எம்.முருகன்
355159 TNSE UMASENA VLR பி.துரைராஜ்
355160 TNSE Agvadivu VLR என்.ஆர்.ரெங்கராஜன்
355166 TNSE JAGAN VLR ஏ._கே._மூர்த்தி
355167 TNSE JOHN VLR ஏ_பெரியண்ணன்
355168 TNSE JOHN VLR ஆர்_நடேசன்
355170 TNSE JOHN VLR ஏ_பெருமாள்
355173 TNSE JOHN VLR டி_தங்கப்பன்
355174 TNSE RAMACHANDRAN VLR K.P.அன்பழகன்
355178 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR அச்சரப்பாக்கம்_சட்டமன்ற_தொகுதி
355179 TNSE JOHN VLR டி_பீ_ஆறுமுகம்
355192 TNSE MANIMALA VLR பெட்ரோல்_விலை
355206 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-202_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355208 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-384_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355211 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-452_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355212 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-542_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355215 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-661_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355221 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-663_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355226 TNSE MAYILSAMY VLR 661
355227 TNSE MAYILSAMY VLR மிர்-650_நுண்ணிய_ஆர்_என்_ஏ_முன்னோடி_குடும்பம்
355235 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR இ.ஆர்.கிருஷ்ணன்
355247 TNSE UMASENA VLR எம்.எஸ்.செல்வராஜ்
355250 TNSE UMASENA VLR இ.பெர்னாண்டோ
355252 TNSE UMASENA VLR ஆர்.அமீர்தராஜ்
355266 TNSE UMASENA VLR டி_._கணபதி
355274 TNSE JOHN VLR ஏ._எம்._அமீத்_இப்ராஹிம்
355290 TNSE JOHN VLR எம்._அம்பிகாபதி
355299 TNSE JOHN VLR கே._சமரசம்
355301 TNSE JOHN VLR ராஜேந்திரன்_(_அந்தமான்_எம்._எல்._ஏ._)
355377 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்.மோகன்_ராஜ்
355379 TNSE BALAJI GMV VLR காதர்_பாட்ஷா
355380 TNSE APPUSTALIN VLR எம்.கே._செல்வராஜ்
355385 TNSE NVALARMATHI VLR வி._பன்னீர்செல்வம்
355402 TNSE BALAJI GMV VLR ஏரா_பெர்னாட்ஷா
355404 TNSE NVALARMATHI VLR எஸ்.செம்மலை
355406 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR டி.கணேசன்
355408 TNSE APPUSTALIN VLR டி._மலரவன்
355416 TNSE APPUSTALIN VLR எம்._மணிக்கண்டன்
355419 TNSE BALAJI GMV VLR எ.பாலைய்யா
355421 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR என்.ஆர்.அழகராஜா
355429 TNSE BALAJI GMV VLR எப்.எம்.ராஜரத்தினம்
355444 TNSE NVALARMATHI VLR ஈரோடு_புத்தக_திருவிழா
355452 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எம்.மாரிமுத்து
355453 TNSE LOGU17 VLR எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்
355470 TNSE Agvadivu VLR என்.வி._வேணுகோபாலகிருஷ்ணசாமி
355471 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எம்.ரங்கசாமி
355476 TNSE BALAJI GMV VLR ஆர்.ஆதி_சுவாமி
355496 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்.ஜெயபால்
355501 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்.மாணிக்க_ராஜ்
355512 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்.வி.கிருஷ்ணன்
355514 TNSE JAYASINGH VLR ஆர்.ராஜமாணிக்கம்
355517 TNSE BALAJI GMV VLR வி.பால்ராஜ்_நடேசன்
355522 TNSE APPUSTALIN VLR ஜி._பழனிசாமி
355523 TNSE BALAJI GMV VLR எம்.மணியாச்சியார்
355525 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ.ஜி.சம்பத்
355527 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR கே._என்._பழனிச்சாமி_கவுண்டர்
355533 TNSE BALAJI GMV VLR எம்.ஜான்_வின்சென்ட்
355534 TNSE JAYASINGH VLR எம்.எஸ்.மணி
355543 TNSE BALAJI GMV VLR என்.துரை_பாண்டியன்
355548 TNSE APPUSTALIN VLR லதா_அதியமான்
355549 TNSE RAMACHANDRAN VLR பி.வி.கதிரவன்
355552 TNSE GOVIND77 VLR ஜி.அன்பழகன்
355553 TNSE LOGU17 VLR செ.மா.வேலுச்சாமி
355558 TNSE JAYASINGH VLR டி.ராமசாமி
355559 TNSE BALAJI GMV VLR வி.சுப்பையா_நாயக்கர்
355561 TNSE APPUSTALIN VLR எ._வெல்லைச்சாமி
355563 TNSE Agvadivu VLR எஸ்._அண்ணாமலை
355569 TNSE BALAJI GMV VLR எல்.இராதா_கிருஷ்ணன்
355570 TNSE JAYASINGH VLR எ.பொன்னுசாமி
355573 TNSE balajisir VLR கே.ஜி.பி._ஞானமூர்த்தி
355576 TNSE APPUSTALIN VLR எம்.டி.பெரியசாமி
355579 TNSE BALAJI GMV VLR எல்.அய்யுளசாமி
355580 TNSE APPUSTALIN VLR பி.எஸ்._முத்துசெல்வன்
355584 TNSE APPUSTALIN VLR என்.குப்புசாமி
355586 TNSE JOHNSON VLR பேரூராட்சி_நிர்வாகம்
355592 TNSE MINNALGOPI VLR எ.ராஜன்
355593 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்.எஸ்_ஆறுமுகம்
355600 TNSE APPUSTALIN VLR பி._டி._தானு_பிள்ளை
355601 TNSE BALAJI GMV VLR கே.எம்._விஜயகுமார்
355603 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR சி._சிவசாமி
355613 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._செல்வகுமார_சின்னயன்
355614 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்.எஸ்._கருப்பசாமி
355616 TNSE GOVIND77 VLR எம்._பி._எஸ்._சிவசுப்பிரமணியன்
355620 TNSE VENKATESAN VLR சின்னத்தம்பி
355621 TNSE GOVIND77 VLR எம்._பி._எஸ்._சிவசுப்பிரமனியன்
355633 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ.ஜி._பாலகிருஷ்ணன்
355636 TNSE JAYASINGH VLR என்.முத்துவேல்
355638 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்._அழகு_தேவர்
355645 TNSE Agvadivu VLR எஸ்.ராஜு
355647 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR மேல்மலையனூர்_சட்டமன்ற_தொகுதி
355648 TNSE MINNALGOPI VLR எம்._மோசஸ்
355651 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்.கிருஷ்ணன்
355660 TNSE RAMESH VLR சி._சீனிவாசன்
355663 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR ஆர்._சியாமலா
355665 TNSE JAYASINGH VLR வி.கோவிந்தன்
355666 TNSE APPUSTALIN VLR டி._வெங்கட_ரெட்டி
355671 TNSE APPUSTALIN VLR டி.எஸ்._ஆதிமூலம்
355675 TNSE BALAJI GMV VLR பி.கே.வைரமுத்து
355678 TNSE LOGU17 VLR ஓ.கே.சின்னராஜ்
355682 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ._சேனாபதி_கவுண்டர்
355686 TNSE BALAJI GMV VLR வி._சின்னய்யா
355693 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR ஆர்._துரைகண்ணு
355695 TNSE MINNALGOPI VLR வி.தம்புசாமி
355696 TNSE APPUSTALIN VLR எம்._சி._பாலன்
355699 TNSE GOVIND77 VLR வி._கோவிந்தன்
355700 TNSE JAYASINGH VLR எம்.சுந்தரம்
355707 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எம்._எஸ்._ஜோதி_கண்ணன்
355711 TNSE BALAJI GMV VLR டி._புஷ்பராஜ்
355717 TNSE JAYASINGH VLR எஸ்._சுந்தராம்பாள்
355718 TNSE APPUSTALIN VLR கே._ஆர்._விஸ்வநாதன்
355724 TNSE RAMACHANDRAN VLR எம்._எம்._ராஜேந்திரன்
355727 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._ரத்னராஜ்
355729 TNSE LOGU17 VLR பி._அருண்குமார்
355730 TNSE BALAJI GMV VLR ஏ._தியாகராஜன்
355731 TNSE JAGAN VLR என்._வி._என்._சோமு
355733 TNSE APPUSTALIN VLR பரஞ்சோதி_(சட்டமன்ற_உறுப்பினர்)
355737 TNSE CRK VLR கே._ராணி
355742 TNSE BALAJI GMV VLR எம்._ஆர்._கோவிந்தன்
355743 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எஸ்._ரத்தனவேலு
355746 TNSE MINNALGOPI VLR என்._சுப்பிரமணியன்_செட்டியார்
355747 TNSE JAYASINGH VLR வி._பாலசந்திரன்
355748 TNSE APPUSTALIN VLR I._ஜானகிராமன்
355749 TNSE G.SIVAGURU VLR ஈ._ராமகிருஷ்ணன்
355751 TNSE balajisir VLR பி._வி._ராஜேந்திரன்
355752 TNSE RAMACHANDRAN VLR வி._சத்தியமூர்த்தி
355756 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ._மணி
355758 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்._வி._திருஞான_சம்பந்தம்
355761 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR எ._தங்கராசு
355768 TNSE BALAJI GMV VLR சி._அன்பரசன்
355775 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ._ஜெ._மணிக்கண்ணன்
355778 TNSE RAMACHANDRAN VLR கே._கந்தசாமி
355782 TNSE UMASENA VLR ஆர்._ராணி
355787 TNSE Agvadivu VLR பி._உத்திரபதி
355789 TNSE APPUSTALIN VLR சி._கணேசன்
355793 TNSE BALAJI GMV VLR பி._குழந்தை_வேலு
355796 TNSE GOVIND77 VLR கே._ஆர்._கணபதி
355797 TNSE balajisir VLR எஸ்.எம்._ராமச்சந்திரன்
355798 TNSE JAYASINGH VLR பி.பரணிகுமார்
355803 TNSE APPUSTALIN VLR எம்._எஸ்._கே._சத்தியேந்திரன்
355807 TNSE APPUSTALIN VLR எச்._எம்._ராஜா
355809 TNSE G.SIVAGURU VLR எஸ்.மதிவாணன்
355811 TNSE RAMACHANDRAN VLR எஸ்._சிவராமன்
355813 TNSE BALAJI GMV VLR என்._கோவை_தங்கம்
355815 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்._கனகசபை_பிள்ளையார்
355821 TNSE APPUSTALIN VLR மீ._கல்யாணசுந்தரம்
355824 TNSE JAGAN VLR டி._கே._எஸ்._இளங்கோவன்
355825 TNSE balajisir VLR கே._முருகவேல்
355827 TNSE APPUSTALIN VLR கே._பாலசுப்ரமணியம்
355828 TNSE RAMACHANDRAN VLR எஸ்._பரமசிவம்
355833 TNSE LOGU17 VLR எஸ்.சிவராஜ்
355863 TNSE MINNALGOPI VLR கே._பி._எஸ்._மணி
355866 TNSE BASHEER VLR டி._டி._டானியல்
355869 TNSE APPUSTALIN VLR கே._சவுந்தராஜன்
355872 TNSE APPUSTALIN VLR டி._எஸ்._சிறைமீட்டான்
355877 TNSE APPUSTALIN VLR ஈஸ்வரமூர்த்தி
355879 TNSE APPUSTALIN VLR ஜெயராம_ரெட்டியார்
355880 TNSE JOHN VLR சி_முத்தையா_பிள்ளை
355882 TNSE MINNALGOPI VLR T._P._Mayavan
355885 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._எஸ்._தென்னரசு
355886 TNSE JOHN VLR எம்._சண்முகம்
355887 TNSE BALAJI GMV VLR ரமணி_நல்லதம்பி
355890 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._பாக்குர்_சுப்பிரமணியம்
355891 TNSE ckumar VLR மரபு_வழியமைத்தல்
355894 TNSE BALAJI GMV VLR ஒய்.எஸ்.எம்._யூசூப்
355901 TNSE APPUSTALIN VLR கே._பி._கந்தன்
355908 TNSE BALAJI GMV VLR வி._கார்த்தீசன்
355909 TNSE JOHN VLR ஏ_மாரிமுத்து_(வானூர்_சட்டமன்ற_உறுப்பினர்)
355910 TNSE APPUSTALIN VLR சி.டி.தண்டபானி
355915 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._காந்திராஜன்
355917 TNSE BALAJI GMV VLR என்._செளந்தர_பாண்டியன்
355920 TNSE KUMARR VLR ஆர்.அண்ணா_துரை
355921 TNSE RAMACHANDRAN VLR ஓ._எஸ்._வேலுச்சாமி
355922 TNSE Agvadivu VLR G._Gomathisankara_Dikshidar
355926 TNSE JOHN VLR சோதி_சுந்தர_பாரதி
355928 TNSE APPUSTALIN VLR கே._தாவசி
355930 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR சி.ராமலிங்கம்
355935 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எஸ்._என்._பாலசுப்ரமணியன்
355937 TNSE RAMESH VLR எஸ்._துரையப்பா
355938 TNSE JOHNSON VLR எ.பூவராகமூர்த்தி
355939 TNSE APPUSTALIN VLR பி._அசியான்
355941 TNSE MINNALGOPI VLR வி._எஸ்._எஸ்._மணி_செட்டியார்
355946 TNSE BALAJI GMV VLR எம்.சண்முகம்
355947 TNSE balajisir VLR ஆர்._சந்திரசேகர்
355948 TNSE APPUSTALIN VLR என்._ராஜாங்கம்
355951 TNSE RAMACHANDRAN VLR டி._சத்தியா
355953 TNSE BASHEER VLR ஏ._சுவாமிதாஸ்
355954 TNSE JOHN VLR எஸ்._டி._ஆதித்யன்
355957 TNSE APPUSTALIN VLR டி._வீரசாமி
355958 TNSE JAGAN VLR பி._விஸ்வநாதன்
355971 TNSE BALAJI GMV VLR என்.எஸ்._பழனிசாமி
355972 TNSE JOHN VLR ஏ._பி._சண்முகசுந்தர_கவுண்டர்
355973 TNSE APPUSTALIN VLR எம்._சந்திரா
355975 TNSE RAMACHANDRAN VLR கே._பாலசுப்பிரமணியன்
355976 TNSE VENKATESAN VLR பள்ளி_மேலாண்மை
355980 TNSE APPUSTALIN VLR வில்லியம்
355986 TNSE JOHN VLR N._A._நூர்_முகம்மது
355988 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்._முருகையா_பாண்டியன்
355990 TNSE RAMESH VLR வி._ராஜேஸ்வரன்
355992 TNSE JAGAN VLR K.ராஜமாணிக்கம்
355996 TNSE APPUSTALIN VLR எம்._சுரேந்திரன்
355999 TNSE PALANIAGRI VLR கரும்பு_அருவடை
356001 TNSE G.SIVAGURU VLR டி.எம்._நல்லசாமி
356003 TNSE RAMACHANDRAN VLR கே._உக்கிரபாண்டியன்
356008 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எம்._செல்வராஜ்
356018 TNSE APPUSTALIN VLR சி.வி._வேலப்பன்
356021 TNSE balajisir VLR எஸ்._கணேசன்
356023 TNSE BALAJI GMV VLR எஸ்._குருசாமி
356028 TNSE JOHN VLR எஸ்._எஸ்._டேவிட்சன்
356030 TNSE APPUSTALIN VLR வி._கருப்பசாமி_பாண்டியன்
356031 TNSE RAMACHANDRAN VLR எம்._இராமநாதன்
356033 TNSE GOVIND77 VLR கே._பாலகிருஷ்ணன்
356035 TNSE BALAJI GMV VLR பி._செல்வராசு
356037 TNSE APPUSTALIN VLR எம்.தங்கவேல்
356039 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR கே._வடிவேல்
356041 TNSE RAMESH VLR ஏ._ஜெயமோகன்
356045 TNSE APPUSTALIN VLR கே._அலகுவேல்
356047 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எம்._ஆண்டி_அம்பலம்
356050 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR அ._மணி
356052 TNSE JOHN VLR பி_மலைச்சாமி
356053 TNSE BALAJI GMV VLR வி._பெரியசாமி
356054 TNSE RAMACHANDRAN VLR எம்._இராமநாதன்_(ச.ம.உ)
356062 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._ஜெனிபர்_சந்திரன்
356063 TNSE JOHN VLR பி.குருசாமி
356065 TNSE BALAJI GMV VLR யு.பி._மத்தையன்
356066 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR வி._சிவபுண்ணியம்
356070 TNSE JOHN VLR டி._ராஜம்பால்
356071 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்.கே.வேதரத்தினம்
356074 TNSE MINNALGOPI VLR P._Chockalingam
356076 TNSE GOVIND77 VLR டி._ஏ._ராஜவேலு
356080 TNSE M.PURUSHOTHAMAN VLR எம்_தென்னவன்
356081 TNSE JAGAN VLR E.M.நடராஜன்
356086 TNSE JAGAN VLR S.சண்முகத்தேவர்
356089 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._சதாசிவா_பட்டயச்சி
356094 TNSE JOHN VLR மூ_மாரிமுத்து
356097 TNSE BALAJI GMV VLR பி._குருசாமி
356102 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR ஏ._சவுந்தர_பாண்டியன்
356103 TNSE RAMACHANDRAN VLR கே._தவசி
356104 TNSE AMIRTHAGOWRI VLR கே._வி._வி._இராஜமாணிக்கம்
356105 TNSE Agvadivu VLR என்._எஸ்._ராஜ்குமார்_மணிராடியர்
356106 TNSE JOHN VLR ஆர்_கிருஷ்ணன்
356107 TNSE RAMESH VLR சுபேதர்_பிரசாத்
356108 TNSE APPUSTALIN VLR பி_நாகராஜன்
356110 TNSE JAGAN VLR என்._வி._குருசாமி_நாயுடு
356120 TNSE APPUSTALIN VLR நம_நாகேஸ்வரா_ராவ்
356127 TNSE APPUSTALIN VLR மஹாவீர்_பிரசாத்
356128 TNSE CRK VLR ஊராட்சி_ஒன்றிய_நடுநிலை_பள்ளி,_புங்கனூர்,_திமிரி,_வேலூர்
356130 TNSE LOGU17 VLR எஸ்._ஆஸ்டின்
356132 TNSE JOHN VLR சையத்_கவுஸ்_பாஷா
356136 TNSE VINOTHKUMAR007 VLR எ._ராமசாமி
356141 TNSE JOHN VLR எஸ்._சத்தியமூர்த்தி
356152 TNSE JOHN VLR இ_ராமலிங்கம்
356159 TNSE JOHN VLR ஜெ._பாலகங்காதரன்
356162 TNSE MajAgri VLR வேளாண்_உற்பத்தியை_அதிகரிக்கும்_உத்திகள்
356168 TNSE JOHN VLR ஜெ_கணபதி
356182 TNSE JOHN VLR வி_ஆல்பன்
356192 TNSE JOHN VLR பீ_முருகையன்
356194 TNSE MINNALGOPI VLR பாலசுப்பிரமணியன்_(சட்டமன்ற_உறுப்பினர்)
356203 TNSE JOHN VLR எம்._மரியம்_பிட்சை
356204 TNSE PALANIAGRI VLR கரூம்பு_தேன்_ஒழுகல்_நோய்
356210 TNSE JOHN VLR ஆர்._அருள்செல்வன்
356219 TNSE JOHN VLR வி._முத்து
356234 TNSE APPUSTALIN VLR அ._துரைராசு
356244 TNSE APPUSTALIN VLR சர்சூ_பாண்டே
356247 TNSE ckumar VLR வாழும்_வாழ்க்கை
356269 TNSE BASHEER VLR ஏ._சிதம்பரநாத_நாடார்
356270 TNSE ckumar VLR எடின்பர்க்_புவி_அறிவியல்_பல்கலைக்கழகம்
356271 TNSE BALAJI GMV VLR ஆரம்பப்_பள்ளிக்கூடம்
356294 TNSE CRK VLR ஜெ._ஹெலன்_டேவிட்சன்
356299 TNSE CRK VLR ஏ._வி._பெல்லார்மின்
356300 TNSE CRK VLR கே._என்._குமாரசாமி_கவுண்டர்
356302 TNSE CRK VLR கே._பி._பரமசிவம்
356304 TNSE CRK VLR பி._என்._பரமசிவ_கவுண்டர்
356320 TNSE CRK VLR எம்._கண்ணப்பன்
356321 TNSE APPUSTALIN VLR பாஜு_பான்_ரியான்
356324 TNSE APPUSTALIN VLR மகாவீர்_பிரசாத்
356325 TNSE APPUSTALIN VLR அன்வர்_ராஜா
356350 TNSE APPUSTALIN VLR சர்வே_சத்யநாராயணா
356351 TNSE APPUSTALIN VLR ராஜீவ்_ரஞ்சன்_சிங்
356418 TNSE JOHN VLR அடுக்கு_குளம்
356430 TNSE JOHN VLR சம்பி_காத்
356446 TNSE JOHN VLR யூதமீன்_பள்ளத்தீவு
356456 TNSE APPUSTALIN VLR சந்தர்_குமார்
356460 TNSE APPUSTALIN VLR கே.ஆர்.தங்கராஜு
356462 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்._சி._சுப்பிரமணியன்
356464 TNSE APPUSTALIN VLR வி._சிவபுன்னியம்
356465 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ._அரிவழகன்
356467 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._தங்கவேலு
356476 TNSE APPUSTALIN VLR கே._வி._கந்தசாமி
356477 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ._கருப்புசாமி
356478 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்_பி._மருதராஜா
356479 TNSE APPUSTALIN VLR கணேஷ்_கோஷ்
356480 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._ராஜா_ரெட்டி
356481 TNSE APPUSTALIN VLR வி._சி._அருகுட்டி
356482 TNSE CRK VLR சாரங்கபூர்
356483 TNSE APPUSTALIN VLR பி._கந்தசாமி
356484 TNSE CRK VLR அகரம்_(தெலுங்கானா)
356485 TNSE APPUSTALIN VLR எம்._வின்சென்ட்
356487 TNSE CRK VLR தாஜ்புரா_(பஞ்சாப்)
356489 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்.எஸ்.பாரதி
356490 TNSE APPUSTALIN VLR க._ஆர்._அர்ஜுனன்
356494 TNSE APPUSTALIN VLR ஆர்._லக்ஷ்மன்
356495 TNSE APPUSTALIN VLR ஏ._டபிள்யூ._ரபி_பெர்னார்ட்
356497 TNSE APPUSTALIN VLR பி._எச்._பால்_மனோஜ்_பாண்டியன்
356498 TNSE CRK VLR அ._அசோக்ராஜ்
356499 TNSE APPUSTALIN VLR எஸ்._முத்துக்கருப்பன்
356500 TNSE APPUSTALIN VLR டி._ரத்தினவேல்
356502 TNSE APPUSTALIN VLR கெ.பி._ராமலிங்கம்
356503 TNSE CRK VLR துரை.மணிவேல்
356505 TNSE APPUSTALIN VLR கே._செல்வராஜ்
356513 TNSE CRK VLR டி._கருப்பசாமி
356528 TNSE JOHN VLR ஆர்_துரைசாமி
356537 TNSE JOHN VLR கொடவானர்_ஆறு
356541 TNSE JOHN VLR பாலவிகார்_பள்ளி
தானியங்கி செயல்பாட்டிலுள்ளது. இப்பகுப்புகளை மறைந்த பகுப்புகளாக உருவாக்கலாமே? (__HIDDENCAT__)---சண்முகம்ப7 (பேச்சு) 17:40, 24 சூன் 2017 (UTC)
Yes check.svgY ஆயிற்று--சண்முகம்ப7 (பேச்சு) 19:07, 24 சூன் 2017 (UTC)
@Shanmugamp7: அருமை! என்ன Quarry, எப்படி தானியங்கி மூலம் ஏவினீர்கள் என்று விளக்கினால் மற்ற பயனர்களும் கற்றுக் கொள்வர். vlr என்று சிறிய எழுத்துகளில் முடியும் பயனர் பெயர்கள் உருவாக்கிய கட்டுரைகள் விட்டுப் போயுள்ளன என்று நினைக்கிறேன். அதற்கும் முறை ஏவி விட்டு விடுங்கள். இது ஏற்கனவே குறித்த பகுப்பில் இருந்தால் மீண்டும் சேர்க்காது தானே? முதலில் மறை பகுப்பாகத் தான் உருவாக்கினேன். ஆனால், பகுப்பைச் சேர்த்த பிறகு கட்டுரையில் அதனைக் காண முடியாயததால் உண்மையிலேயே பகுப்பு சேர்ந்ததா இல்லையா என்ற குழப்பமும் ஏற்கனவே சேர்த்த கட்டுரைக்கே திரும்பத் திரும்ப தொகு அழுத்தி பார்க்க வேண்டிய குழப்பமும் நிகழ்ந்தது. எனவே, தற்போது இத்திட்டம் நடக்கும் காலத்திற்காவது இதனை வழமையான பகுப்பாக வைத்திருப்பதில் பெரிய சிக்கல் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். தொடரும் வேண்டுகோள்களை இங்கு முன்வைக்கிறேன். நன்றி. --இரவி (பேச்சு) 21:07, 24 சூன் 2017 (UTC)
இவ்வாறான பகுப்புகளின் நோக்கம் என்ன? இவை ஒரு பராமரிப்பு வார்ப்புருவாகவே நான் எண்ணியிருந்தேன். ஆனால் இவை தரவு சேகரிக்கும் பகுப்புகளாகவே உருவாக்கியிருக்கிறீர்கள் போல் தெரிகிறது. அவ்வாறாயின், ஒரு கட்டுரை துப்பரவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை எவ்வாறு அறிவது? ஒவ்வொரு கட்டுரையாக மீண்டும் மீண்டும் திறந்து பார்க்க வேண்டுமா? இரவி தெளிவுபடுத்துங்கள்.--Kanags \உரையாடுக 22:19, 24 சூன் 2017 (UTC)
Kanags, தரவு சேகரிக்கும் நோக்குடனே இவ்வாறான மாவட்டப் பகுப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எனினும், இவற்றில் நீங்கள் துப்புரவு தேவைப்படும் சூன் 2017 பகுப்பைச் சேர்த்ததும் நல்ல யோசனை. ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் cleanup வார்ப்புரு இடுவதனை விட இது உதவியாக உள்ளது. ஏன் எனில், பெருமளவு சரியாக உள்ள கட்டுரைகளின் தொடக்கத்தில் உள்ள இந்த வார்ப்புருவைக் கண்டு குழம்புகிறார்கள். அதே வேளை, துப்புரவு நிலை குறித்து எவ்வாறு அறிவது என்ற உங்கள் கேள்வியும் சரியானது. இவ்வனைத்துக் கட்டுரைகளிலும் "துப்புரவு தேவைப்படக்கூடிய கட்டுரைகள்" என்பது போல ஒரு பகுப்பை இட்டு நாம் ஒரு முறை சரி பார்த்து துப்புரவும் சுற்றுக் காவலும் முடித்த பிறகு அந்தப் பகுப்பை நீக்கி விடலாமா?--இரவி (பேச்சு) 22:29, 24 சூன் 2017 (UTC)
இப்பகுப்புகள் துப்பரவு தேவைப்படும் முகமாகவே உருவாக்கப்பட்டதென நான் நினைத்திருந்தேன். அதனாலேயே அவற்றை துப்பரவு தேவைப்படும் தாய்ப்பகுப்பில் சேர்த்தேன். ஆனால் அது அவ்வாறில்லையெனத் தெரிகிறது. அப்படியாயின், தகுந்த ஒரு பகுப்பு ஒவ்வொரு கட்டுரைக்கும் தேவை. இவற்றை மாவட்ட வாரியான பகுப்புகளாக உருவாக்கி சேர்க்கலாம். தானியங்கி மூலம் இப்பகுப்புகளை சேர்க்க வேண்டும்.--Kanags \உரையாடுக 22:47, 24 சூன் 2017 (UTC)
அவ்வாறே செய்யலாம். சுற்றுக் காவல் முடிந்த பிறகு குறித்த துப்புரவுப் பகுப்புகளை நீக்கினால் போதுமானது. --இரவி (பேச்சு) 23:03, 24 சூன் 2017 (UTC)
@Ravidreams: Quarry மூலமாக தரவுத் தளத்தை வினவி குறிப்பிட்ட தரவுகளை எடுக்கலாம். நான் விக்கி தானுலவியை பயன்படுத்தி தானியங்கியை இயக்கினேன். pywikibot பயன்படுத்தினால் நேரிடையாக SQL வினவிகளை பயன்படுத்தலாம். அதற்கான வசதி தற்காலிகமாக எனது கணினியில் இல்லை. மறை பகுப்புகளை காண்பிக்க விருப்பத்தேர்வுகளில் உள்ள தெரிவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.--சண்முகம்ப7 (பேச்சு) 01:58, 25 சூன் 2017 (UTC)
சிறிய எழுத்துகளுக்கும் பகுப்பை சேர்த்தாயிற்று.--சண்முகம்ப7 (பேச்சு) 02:32, 25 சூன் 2017 (UTC)
நன்றி @Shanmugamp7:. ஆசிரியர்களுக்கு எவ்வளவு இலகுவாக, தேவையற்ற படிநிலைகளைக் குறைத்துச் சொல்லித் தந்தால் தான் பயிற்சி பயனுள்ளதாக உள்ளது. கூடுதலாக சிலவற்றைச் சொல்லித் தந்தால் கவனம் சிதறி குழப்பம் நேர்கிறது. எனவே, விருப்பத் தேர்வுகளுக்குப் போய் மறைநிலை பகுப்பு தொடர்பான அமைப்பு பற்றி சொல்லவில்லை. தவிரவும் பயனர் கணக்கே இல்லாதவர்களும் இத்தரவுகளை அணுகக் கூடும் என்பதால், திட்டம் செயற்பாட்டில் இருக்கும் காலத்திலாவது வழமையான பகுப்பாக இருக்கட்டும்.--இரவி (பேச்சு) 07:25, 25 சூன் 2017 (UTC)

@Shanmugamp7:! Quarry வழியே நீங்கள் எடுத்த இணைப்பைத் தருக. அதன் ஆக்கத்தினைக் காண விரும்புகிறேன். மற்றொன்று உருவாகும் புதிய கட்டுரைகளுக்கும் இது தானாகவே பகுப்புகளை இணைக்க இயக்க வேண்டுமா? ஒரு தானியக்கக்கருவி நிறுவுதல் குறித்து சீனியிடம் பேசினேன. அவர் வழங்கியல் செயற்படுமாறு கூறினார். நீங்களும், அவரும் உரையாடினால் இதுபோன்ற பல தானியக்க அறிக்கைகளை உருவாக்க .வழிவகுக்கும் ஒரு மாதிரித் தானியங்கி கட்டற்ற நிரலாக்கத்தில் இருப்பின், நானும் சில முயற்சிகளை எடுக்க விரும்புகிறேன். அதற்கு உங்களின் Quarry ஆக்கம் நல்ல தொடக்கமாக அமையுமென்று எண்ணுகிறேன்.--உழவன் (உரை) 11:55, 28 சூன் 2017 (UTC)