சங்ககாலப் புலவர் பாடல் எண்ணிக்கை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் சங்கப்பாடல்கள். இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களைப் பாடிய புலவர்கள் 473 பேர்.. இவர்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் பாடல்களைப் பாடியவர்கள் யார் யார் என்பதைக் காட்டும் இறங்கு-வரிசை அடுக்கு ஒன்றினை சு. வையாபுரிப் பிள்ளை அளித்துள்ளார். [1]

பாடல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2279
ஆசிரியர் பெயர் காணாத பாடல்கள் 102
ஆக மொத்தம் பாடல்கள் 2381

20 பாடல்களுக்குக் குறையாத பாடல்களைப் பாடிய புலவர்கள்[தொகு]

235 பாடல் கபிலர்
127 பாடல் அம்மூவனார்
110 பாடல் ஓரம்போகியார்
105 பாடல் பேயனார்
103 பாடல் ஓதலாந்தையார்
85 பாடல் பரணர்
79 பாடல் மருதன் இளநாகனார்
68 பாடல் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ
59 பாடல் ஔவையார்
40 பாடல் நல்லந்துவனார்
37 பாடல் நக்கீரர்
35 பாடல் உலோச்சனார்
30 பாடல் மாமூலனார்
23 பாடல் கயமனார்
21 பாடல் பெருங்குன்றூர் கிழார்
20 பாடல் பேரிசாத்தனார்

10 – 20 பாடல்கள் பாடிய புலவர்கள்[தொகு]

18 பாடல் அரிசில் கிழார்
18 பாடல் குடவாயிற் கீரத்தனார்
17 பாடல் கோவூர் கிழார்
17 பாடல் நல்லுருத்திரனார்
16 பாடல் இளங் கீரனார்
14 பாடல் கல்லாடனார்
13 பாடல் உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார்
13 பாடல் மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார்
13 பாடல் மாங்குடி மருதனார்
13 பாடல் வெள்ளிவீதியார்
12 பாடல் காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார்
12 பாடல் மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார்
11 பாடல் அள்ளூர் நன்முல்லையார்
11 பாடல் ஆவூர் மூலங்கிழார்
11 பாடல் தாயங்கண்ணனார்
11 பாடல் பாலைக் கௌதமனார்
10 பாடல் இடைக்காடனார்
10 பாடல் ஐயூர் முடவனார்
10 பாடல் காப்பியாற்றுக் காப்பியனார்
10 பாடல் காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார்
10 பாடல் குமட்டூர்க் கண்ணனார்
10 பாடல் குன்றியனார்
10 பாடல் சீத்தலைச் சாத்தனார்
10 பாடல் பெருஞ்சித்திரனார்

பிறர் பாடல் எண்ணிக்கை[தொகு]

பாடல் தொகை புலவர்
9 பாடல் சிறைக்குடி ஆந்தையார்
9 பாடல் பெருந்தலைச் சாத்தனார்
9 பாடல் முதுகூத்தனார்
9 பாடல் மோசிகீரனார்
8 பாடல் ஆலம்பேரி சாத்தனார்
8 பாடல் ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
8 பாடல் கந்தரத்தனார்
8 பாடல் கழார்க் கீரனெயிற்றியார்
8 பாடல் காவன் முல்லைப் பூதனார்
8 பாடல் நன்னாகையார்
8 பாடல் மாறோக்கத்து நப்பசலையார்
7 பாடல் ஆலங்குடி வங்கனார்
7 பாடல் ஆலத்தூர் கிழார்
7 பாடல் ஈழத்துப் பூதன்தேவனார்
7 பாடல் கோப்பெருஞ்சோழன்
7 பாடல் சேந்தம்பூதனார்
7 பாடல் தும்பிசேர் கீரனார்
7 பாடல் வன்பரணர்
6 பாடல் உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார்
6 பாடல் கழாத்தலையார்
6 பாடல் கோனாட்டு எறிச்சலூர் மாடலன் மதுரைக் குமரனார்
6 பாடல் தங்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனார்
6 பாடல் தொல்கபிலர்
6 பாடல் நக்கண்ணையார்
6 பாடல் பிசிராந்தையார்
6 பாடல் பேராலவாயர்
5 பாடல் உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார்
5 பாடல் கதப்பிள்ளையார்
5 பாடல் சாத்தந்தையார்
5 பாடல் செல்லூர்கிழார் மகனார் பெரும்பூதங்கொற்றனார்
5 பாடல் நம்பிகுட்டுவன்
5 பாடல் நல்வேட்டனார்
5 பாடல் நன்னாகனார்
5 பாடல் நொச்சி நியமங்கிழார்
5 பாடல் பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார்
5 பாடல் பொத்தியார்
5 பாடல் மதுரைக் கணக்காயனார்
5 பாடல் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார்

பிற[தொகு]

பாடல் தொகை பாடிய புலவர்களின் எண்ணிக்கை
4 பாடல் 15 பேர்
3 பாடல் 26 பேர்
2 பாடல் 61 பேர்
ஒரு பாடல் 293 பேர்

பிற குறிப்பு[தொகு]

பாடிய புலவர்கள் மொத்தம் 473 பேர்
அவர்கள் பாடிய பாடல்கள் மொத்தம் 2279
ஆசிரியர் பெயர் காணாத பாடல்களின் எண்ணிக்கை 102
ஆக, பாடல்களின் மொத்த எண் 2381

அடிக்குறிப்பு[தொகு]

  1. சங்க இலக்கியம் (பாட்டும் தொகையும்), அறிஞர் கழகம் ஆராய்ந்து வழங்கிய பதிப்பு, வெளியீடு பாரிநிலையம், முதல் பதிப்பு 1940, இரண்டாம் பதிப்பு 1967 பக்கம் 1403 முதல்.