ஐ.எஸ்.ஓ 9001

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஐ.எஸ்.ஓ 9001 என்பது தர நிர்ணய மேலாண்மை அமைப்புகளுக்கான தரநிலைகளின் குடும்பமாகும். ஐ. எஸ். ஓ 9001 ஐ.எஸ்.ஓவினால் (சர்வதேச தரநிலைப்படுத்தல் நிறுவன|ஐ.எஸ்.ஓவினால் (சர்வதேச தரநிலைப்படுத்தல் நிறுவன) பராமரிக்கப்படுகிறது. மேலும், மதிப்பேற்றுதல் மற்றும் சான்றிதழ் அளிக்கும் அமைப்புக்களினால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. விதிகள் தற்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு அமைக்கப்படுகின்றன, காலங்கள் தோறும் மாற்றங்களை தேவைகள் செயல் தூண்டுதல் செய்கின்றன. ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 இல் உள்ள சில தேவைகளில் (ஐ. எஸ். ஓ 9000 குடும்பத்திலுள்ள தரநிலைகளில் ஒன்று) உட்பட்டவை:

 • வணிகத்தின் அனைத்து முக்கிய வழிமுறைகளையும் உள்ளடக்கும் செயல்முறைகளின் இயக்கம்;
 • கண்காணிப்பு வழிமுறைகள் அவற்றைத் திறமுடையதாக உறுதிப்படுத்தும்;
 • போதிய ஆவணங்களை வைத்திருத்தல்;
 • உற்பத்தியானவற்றை கோளாறுகளுக்காக சோதித்தல்; எங்கெங்கு பொருத்தமான மற்றும் சரிப்படுத்தும் நடவடிக்கைத் தேவையோ அதைச் செய்வது;
 • தனிநபர் வழிமுறைகளை வழக்கமான முறையில் மறுபார்வையிடுவது மற்றும் தர அமைப்பினையே திறம்பட வைப்பது; மற்றும்
 • தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டிற்கு வசதியேற்படுத்தல்

ஒரு தொழில் நிறுவனம் அல்லது வணிக நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் ஐ. எஸ். ஓ 9001ற்கு ஒத்துப்போகின்றபடி கணக்கியல் முறையில் பரிசோதிக்கப்பட்டும், சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டும் வைத்திருப்பது வெளிப்படையாக "ஐ. எஸ். ஓ 9001 சான்றிதழ் பெற்றது" அல்லது "ஐ. எஸ். ஓ 9001 பதிவு செய்யப்பட்டது" என்பதைத் தெரிவிக்கலாம். ஐ. எஸ். ஓ 9001 தரநிலைக்கு தரப்பட்ட சான்றிதழ் இறுதிப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு எவ்விதமான தரத்தையும் உறுதியளிப்பதில்லை. அதைவிட அது முறைப்படுத்தப்பட்ட வணிக வழிமுறைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக சான்றளிக்கிறது.

சந்தைப்படுத்தல் துறைகள் பொதுமக்களின் ஐ. எஸ். ஓ 9000 பற்றிய குழப்பத்தையும் அறியாமையையும் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த பொருட்களும் சேவைகளும் அவற்றின் ஐ. எஸ். ஓ 9000 தகுதியை (STATUS) அறிவிக்கின்றன. பெரும்பாலான நுகர்வோர் ஐ. எஸ். ஓ 9000 ஐ ஐ. எஸ். ஓ 9001 எனக் கருதுவர்.

இருந்தாலும் தரநிலைகள் உற்பத்தித் துறையில் உருவாகியிருந்தாலும், அவை தற்போது பலதரப்பட்ட வகைகளிலான நிறுவனங்களில் கையாளப்படுகிறது. ஒரு 'பொருளானது' ஐ. எஸ். ஓ சொற்பட்டியலில், ஒரு நிஜப் பொருளை, சேவைகளை அல்லது மென்பொருளை அர்த்தப்படுத்தலாம்.

தரம் என்பதொரு "பண்பாடாகும்". ஐ. எஸ். ஓ 9001 'தரம்' என்பதொரு முக்கியமாக அடையப்பட வேண்டிய மதிப்பேற்றுதலாகும். அதிகபட்ச நன்மைக்கு பரிமாறப்பட்ட தகவல் அவசியமும் கூட. அதனால் வணிகத்தின் பண்பாடு தரப் பண்பாட்டை பதிக்கக் கொண்டிருப்பதாக உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஐ. எஸ். ஓ 9001 இன் உள்ளடக்கங்கள்[தொகு]

சுகிஜியிலுள்ள மீன் மொத்த விற்பனையாளரின் ஐ. எஸ். ஓ 9001 சான்றிதழ்

ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 — தர மேலாண்மை அமைப்புகள் - தேவைகள் என்பதொரு ஏறக்குறைய 30 பக்கங்கள் கொண்டதொரு ஆவணமாகும். அது ஒவ்வொரு நாட்டின் தேசிய தரநிலைகள் நிறுவனத்திடமும் கிடைக்கிறது. பொருளடக்கத்தின் சுருக்கம் பின் வருவனவாக:

 • பக்கம் iv: முன்னுரை
 • பக்கங்கள் v லிருந்து vii: பிரிவு 0 அறிமுகம்
 • பக்கங்கள் 1 லிருந்து 14: தேவைகள்
  • பிரிவு 1: குறியிலக்கம்
  • பிரிவு 2: விதிமுறை வகுக்கும்
  • பிரிவு 3: நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகள் ( ஐ. எஸ். ஓ 9001 ற்கு குறிப்பானது, ஐ. எஸ். ஓ 9000 இல் குறிப்பிடப்படவில்லை)
 • பக்கங்கள் 2 லிருந்து 14 132 1
  • பிரிவு 4:தர மேலாண்மை அமைப்பு
  • பிரிவு 5: மேலாண்மை பொறுப்பு
  • பிரிவு 6: வள மேலாண்மை
  • பிரிவு 7: பொருள் செயல் உருவாக்கம் காணுதல்
  • ப்ரிவு 8: அளவிடுதல், பகுப்பாய்வு மற்றும் மேம்பாடு

விளைவாக, பயன்பாட்டாளர்கள் 1 லிருந்து 8 வரையிலான அனைத்துப் பகுதிகளையும் அணுக வேண்டும், ஆனால் 4 லிருந்து 8 வரையிலானதைத் தர மேலாண்மை அமைப்பிற்குட்பட்டு அமல்படுத்தும் தேவையுள்ளது.

 • பக்கங்கள் 15 லிருந்து 22: ஐ. எஸ். ஓ 9001 ற்கும் இதர தரநிலைகளுக்கும் இடையிலான கடிதத்தொடர்புகள்
 • பக்கம் 23: புத்தக விவரத் தொகுப்பு

தரநிலை ஆறு கட்டாய ஆவணங்களைக் குறிப்பிடுகிறது:

 • ஆவணங்களின் கட்டுப்பாடு (4.2.3)
 • பதிவேடுகளின் கட்டுப்பாடு (4.2.4)
 • நிறுவனத்திற்குள்ளான கணக்குப் பரிசோதனைகள் (8.2.2)
 • தரக்கட்டுப்பாட்டிற்குட்படாத பொருட்களின்/சேவையின் கட்டுப்பாடு(8.3)
 • சீர்செய்யும் நடவடிக்கை (8.5.2)
 • தடுப்பாற்றல் நடவடிக்கை (8.5.3)

இவற்றுடன் இணைந்து ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 ஒரு தரக் கொள்கை மற்றும் தரக் கையேட்டினைத் தேவைகொண்டுள்ளது (மேற்சொன்ன ஆவணங்களை உட்கொண்டது அல்லது உட்கொள்ளாதது).

முறைப்படி அமையாத மொழியில் ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 இன் சுருக்கம்[தொகு]

 • தரக் கொள்கையானது நிர்வாகத்திடமிருந்து வரும் முறையான அறிக்கையாகும். அது வணிகம், சந்தைப்படுத்தல் திட்டம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தேவைகளுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டது. தரக்கொள்கை அனைத்து மட்டங்களிலும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டும் அனைத்துப் பணியாளர்களாலும் பின்பற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் வேலைச் செய்யும் நோக்கில் அளவிடக்கூடிய இலக்குகள் தேவைப்படுகின்றன.
 • பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் தர அமைப்பு பற்றிய முடிவுகள் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், அமைப்பு வழக்கமாக கணக்கியல் முறைகளின் சரிபார்க்கப்படுகிறது மற்றும் தரத்தையொட்டி இருப்பதற்கு மதிப்பிடப்படுகின்றன மற்றும் திறன் சோதனையும் உள்ளது.
 • பதிவேடுகள் எப்படி மற்றும் எங்கு மூலப் பொருட்கள் மற்றும் பொருட்கள் தயார்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் காட்ட வேண்டும்; பொருட்களையும் பிரச்சினைகளையும் மூல வளத்தின் தடமறிய அனுமதிக்கத் தேவை.
 • நீங்கள் வாடிக்கையாளரின் தேவைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும். வாடிக்கையாளர்களிடம் பொருளைப் பற்றிய தகவல், விசாரணைகள், ஒப்பந்தங்கள், ஆணைகள், பின்னூட்டம் மற்றும் புகார்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும்.
 • புதிய பொருட்களை உருவாக்கையில், மேம்பாட்டின் கட்டங்களை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பொருத்தமான சோதனைகளுடன் நீங்கள் திட்டமிட வேண்டும். நீங்கள் பொருள் வடிவமைப்புத் தேவைகள், கட்டுப்பாட்டுத் தேவைகள் மற்றும் பயனீட்டாளர் தேவைகளைச் சந்திக்கின்றதா என்பதைச் சோதித்து ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
 • நீங்கள் செயல்பாட்டை வழக்கமான நிறுவனத்திற்குள்ளான கணக்கு சரிபார்த்தல் மற்றும் கூட்டங்கள் மூலம் மறுபார்வைச் செய்ய வேண்டும். தர அமைப்பு சரிவர வேலைச் செய்கிறதா என்பதைத் தீர்மானித்து மேலும் எத்தகைய மேம்பாடுகளைச் செய்ய இயலும் என்பதை ஆராய வேண்டும். கடந்த கால சிக்கல்கள் மற்றும் சாத்தியப்படக்கூடிய சிக்கல்களுடன் நிர்வகிக்கவும். இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் பதிவேடுகளை, விளைவுகளின் முடிவுகளை வைத்திருக்கவும் மற்றும் அவற்றின் திறனை கண்காணிக்கவும் (கவனிக்க: உங்களுக்கு நிறுவனத்திற்குள்ளான கணக்கு சரிபார்த்தலுக்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைத் தேவை).
 • உங்களுக்கு உண்மையான மற்றும் சாத்தியப்படக்கூடிய தர ஒப்புமையின்மைகளுடனான தொடர்பிற்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் தேவை (அளிப்பாளர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள் அல்லது உட்பிரச்சினைகள்). எவரும் மோசமான பொருளை பயன்படுத்தவில்லை என்பதை உறுதி செய்க, மோசமான பொருளை என்ன செய்வதென்று தீர்மானிக்க, காணப்படும் பிரச்சினையின் வேர்க் காரணத்தோடு செயல்படுக மேலும் அமைப்பை மேம்படுத்த ஒரு கருவியாக ஆவணங்களை வைத்திருக்கவும்.

1987 ஆம் ஆண்டு வடிவம்[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9000:1987 மூன்று தர மேலாண்மை 'மாதிரிகளுடன்' UK தரநிலை BS 5750 போன்றதான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருந்தது, அதன் தேர்வு நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகளின் நோக்கத்தின் அடிப்படையிலிருந்தது:

 • ஐ. எஸ். ஓ 9001:1987 வடிவமைப்பு, உருவாக்கம், உற்பத்தி,பொருத்துதல் மற்றும் சேவையளித்தலில் தர உறுதிக்கான மாதிரி புதிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதை உள்ளடக்கிய நிறுவனங்களுக்கும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்துவது.
 • ஐ. எஸ். ஓ 9002:1987 உற்பத்தி, பொருத்துதல் மற்றும் சேவையளித்தல் தர உறுதி மாதிரி ஐ. எஸ். ஓ 9001 போன்றதான மூலப்பொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது ஆனால் புதிய பொருட்களை கனக்கில் கொள்வதில்லை.
 • ஐ. எஸ். ஓ 9003:1987 இறுதி பரிசோதனை மற்றும் சோதனை செய்யப்படுகிறது. இறுதிப் பொருட்களின் கடைசி பரிசோதனை மட்டுமே செய்யப்படுகிறது, பொருள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கவனியாது உள்ளது.

ஐ. எஸ். ஓ 9000:1987 இம் கூட தற்போதுள்ள அமெரிக்க மற்றும் இதர பாதுகாப்பு தரநிலைகளின் செல்வாக்கிற்குட்பட்டது ("MIL SPECS") ஆகையால் உற்பத்திக்கு நன்கு பொருந்தியுள்ளது. வழிமுறைகளுடனான ஒப்புமை ஒட்டுமொத்த மேலாண்மையின் வழிமுறைகளை விட முக்கியமாக விரும்பப்படுகிறது. அதுவே உண்மையான நோக்கமாகும்.[மேற்கோள் தேவை]

1994 வடிவம்[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9000:1994, இறுதிப் பொருளைச் சோதிப்பதற்கு பதிலாக தர உறுதியை தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் வழியாக வலியுறுத்துகிறது. மேலும் தர ஒப்புதலுக்கு சாட்சியத் தேவையை ஆவண வழிமுறைகளுடன் தொடர்கிறது. முதல் பதிப்புடன் ஏற்பட்ட கீழான போக்கு எதுவெனில் நிறுவனங்கள் அவற்றின் தேவைகளை அலமாரி அளவிற்கான வழிமுறைக் கையேடுகளை உருவாக்கி அமல்படுத்தச் செய்ய வேண்டும், அத்தோடு ஒரு ஐ. எஸ். ஓ அதிகாரவர்க்கத்தினால் சுமையேற்றப்பட்டு வருகிறது. சில நிறுவனங்களில் வழிமுறைகளை தழுவதும் மேம்படுத்துவதும் தரநிலை அமைப்பால் உண்மையில் தடுக்கப்படுகிறது.[மேற்கோள் தேவை]

2000 வடிவம்[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 9001, 9002, மற்றும் 9003 ஆகிய மூன்று தரநிலைகளை ஒன்றிணைத்து 9001 என்று அழைக்கிறது. வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு வழிமுறைகள் ஒரு நிறுவனமானது புதிய பொருட்களை உருவாக்குதலில் உண்மையில் ஈடுபட்டுள்ளது எனில் மட்டுமே தேவைப்படும். 2000 ஆம் ஆண்டு வடிவமானது ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை சிந்தனையில் கண்டது. அதை உண்மையில் வழிமுறை மேலாண்மை கருத்தியலை முன்னும் நடுவிலும் இட்டது ("வழிமுறை மேலாண்மை"யானதுஒரு நிறுவனத்தின் பணிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தல் மற்றும் அதிகப்படுத்தலை இறுதி பொருளை வெறுமையாக சோதிக்க மட்டும் செய்வதற்கு பதிலாகச் செய்யலாம்). 2000 ஆம் ஆண்டு வடிவமானது, மேலும் உயர் மட்ட செயல் அதிகாரிகளின் ஈடுபாட்டைக் கோருகிறது, வணிக அமைப்பில் தரத்தை இணைக்கச் செய்யவும் மற்றும் கீழ் மட்ட நிர்வாகிகளிடம் தர இயக்கத்தினை ஒப்படைப்பதை தவிர்க்கவும் கோருகிறது. மற்றொரு இலக்கானது திறனை வழிமுறை செயல்பாட்டு பதின்மான அளவு முறைகளின் வழியே மேம்படுத்துவதாகும். பணிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளின் திறனை எண்முறை அளவுமுறையினால் மேம்படுத்துவதாகும். தொடர்ச்சியான வழிமுறை மேம்பாடு மற்றும் வாடிக்கையாளர் திருப்தி தடம் பற்றுவது ஆகியவற்றின் எதிர்பார்ப்பு வெளிப்படையாகச் செய்யப்படுகிறது.

ஐ. எஸ். ஓ 9000 தரநிலை தொடர்ச்சியாக தகுதி நிலை தொழில்நுட்பக் குழுவினாலும் ஆலோசனை குழுக்களாலும் மறு பார்வைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. அவர்கள் தரநிலையை அமல்படுத்தும் தொழில்முறை நிபுணர்களிடமிருந்து பின்னூட்டத்தைப் பெறுகிறார்கள்.[1]

ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 தற்போதிருக்கும் ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 த்தின் தேவைகளுக்கு தெளிவாக்குதல்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது மற்றும் ஐ. எஸ். ஓ 14001:2004 இன் தொடர்ச்சியினை மேம்படுத்த சில மாறுதல்களை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. புதிய தேவைகள் ஏதுமில்லை. ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 இல் மாற்றங்களின் விளக்கங்கள் உள்ளன. ஒரு தரநிலை மேலாண்மை அமைப்பு தகுதி உயர்த்தப்படும் போது திருத்தப்பட்ட வடிவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விளக்கங்கள் பின் பற்றப்பட்டுள்ளனவா என்பதைச் சோதித்துக் காண்பது மட்டுமே தேவையாகும்.ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 ஐ அமலாக்குவதற்கான நடைமுறைக் கையேடு பரணிடப்பட்டது 2009-09-24 at the வந்தவழி இயந்திரம்

சான்றளிப்பு[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ தன்னளவில் நிறுவனங்களுக்கு சான்றளிப்பதில்லை. பல நாடுகள் மதிப்பேற்று அமைப்புக்களை சான்றளிப்பு அமைப்புக்களுக்கு அதிகாரமளிக்க ஏற்படுத்துகின்றன, அவை ஐ. எஸ். ஓ 9001 தர ஒப்புமைக்கு விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்களைப் பற்றிக் கூராய்கின்றன. இருந்தாலும் பொதுவாக ஐ. எஸ். ஓ 9000:2000 சான்றளிப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது, நிறுவனத்தின் உண்மையான தரநிலையின் தர மேலாண்மைக்கு ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 சான்றளிப்பு செய்யப்படலாம். மதிபேற்றல் மற்றும் சான்றளிப்பு அமைப்புகள் இரண்டும் அவற்றின் சேவைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. பல்வேறு சான்றளிப்பு அமைப்புக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பரஸ்பர உடன்பாட்டினைக் கொண்டு தர நிர்ணய அமைப்புகளில் (CB) ஒன்று வழங்கும் சான்றளிப்புக்கள் உலகம் முழுதும் ஏற்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனம் அதன் பணியிடங்கள், செயலாக்கங்கள், சேவைகள் மற்றும் வழிமுறைகள் மீதான விரிவான மாதிரிகளின் அடிப்படையில் ஆராய்வுக்குட்படுகிறது; பிரச்சினைகளின் பட்டியல் ("நடவடிக்கை கோரிக்கைகள்" அல்லது "ஒப்புமையற்றமை") நிர்வாகத்திற்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இப்பட்டியலில் பேரளவில் பிரச்சினைகள் இல்லாவிட்டால் அல்லது எத்தனைப் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும் என்பதைக் காட்டி நிர்வாகத்திடமிருந்து திருப்திகரமான மேம்பாட்டு திட்டத்தினைப் பெற்றப் பிறகு சான்றளிப்பு அமைப்பு ஐ. எஸ். ஓ 9001 சான்றிதழை அது வருகைத் தந்த ஒவ்வொரு புவியியல் பணியிடத்திற்கும் வெளியிடும்.

ஒரு ஐ. எஸ். ஓ சான்றிதழ் எல்லாக் காலங்களுக்குமான ஒரே முறையில் அளிக்கப்படும் விருதல்ல, ஆனால் வழக்கமான இடைவெளிகளில் மறு அனுமதியைச் சான்றளிப்பு நிறுவனத்தால் பரிந்துரைக்கப்படும் விதத்தில் பெற வேண்டும், வழக்கமாக சுமார் மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறைச் செய்ய வேண்டும். தகுதித்திறன் முதிர்ச்சி மாதிரிக்கு (Capability Maturity Model) முரண்பாடான விதத்தில் ஐ. எஸ். ஓ 9001 ற்குள் போட்டியிடும் திறனுக்குத் தர வரிசைப் பட்டியல் ஏதுமில்லை.

தணிக்கை[தொகு]

தரநிலைக்கு பதிவு செய்யப்படுவதற்காக இருவகையான தணிக்கைகள் தேவையுள்ளன, அவை: வெளிப்புற சான்றிதழ் அமைப்பின் தணிக்கை (வெளிப்புறமிருந்தான தணிக்கை) மற்றும் இந் நோக்கத்திற்காக பயிற்சியளிக்கப்பட்ட உட்புற பணியாளர்களின் தணிக்கை (உட்புற தணிக்கைகள்). இதன் நோக்கம் தொடர்ச்சியான மறு பார்வை மற்றும் ஆய்வாகும். அவ்வாறு செய்வது அமைப்பு சரிவர வேலைச் செய்கிறதா என சரிபார்ப்பதற்காகும். அடையாளம் காணப்பட்ட பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்ய அல்லது தடுக்கவும் எங்கு மேம்படுத்தலாம் எனக் காணவும் செய்யப்படுவதாகும். உட்புற தணிக்கையாளர்கள் தங்களது வழக்கமான நிர்வாக எல்லைகளுக்கு வெளியே நின்று தணிக்கை செய்வது ஆரோக்யமானது எனக் கருதப்படுகிறது. அவர்களின் முடிவுகளுக்கு சுதந்திரத்தைக் கொண்டு வரவே இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது.

1994 ஆம் ஆண்டின் தரநிலைப்படி, தணிக்கை வழிமுறை 'ஒப்புமையுடைய தணிக்கை'யை செயல்படுத்துவதன் மூலம் போதுமான அளவு அணுகப்படுகிறது:

 • நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என என்னிடம் கூறுங்கள் (வணிக வழிமுறையை விவரிக்கவும்)
 • அது எங்கு அதைச் சொல்கிறது என என்னிடம் காட்டவும் (வழிமுறைக் கையேட்டினை மேற்கோளிடவும்)
 • என்ன நடந்தது என்பதை இதுதான் நடந்தது என நிரூபிக்கவும் (ஆவணப்படுத்தப்பட்ட பதிவுகளில் சான்றினைக் காட்டவும்)

2000 ஆம் ஆண்டு தர நிலை வேறுபட்ட அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. தணிக்கையாளர்கள் வெறும் தணிக்கையைக் கடந்து பொருள் உணராது செய்யும் மனப்பாடமாக இல்லாது "ஒப்புமை" யை இடர்பாடுகள், தகுதி மற்றும் முக்கியத்துவம் மீது கவனம் குவித்துச் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் அவர்கள், எது முறையாகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டது என்பதற்கு அணுக்கமாக இன்றி இருப்பதை விட எது திறனுடையதாக இருக்கும் என்பதில் அதிகளவிலான தீர்ப்புக்களை அளிப்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையால், முந்தைய தரநிலையிலிருந்தான வேறுபாடு விளக்கப்படலாம்:

1994 ஆம் ஆண்டு வடிவத்தின் கீழ், கேள்வியானது பரந்தததாக "நீங்கள் செய்வது கையேடு உங்களை செய்யச் சொல்லியதையா?", என இருந்தது, அதேபோல 2000 ஆம் ஆண்டின் வடிவத்தின் கேள்வி அதிகமாக "இந்த வழிமுறை உங்களுக்கான கூறப்பட்ட நோக்கங்களை அடைய உதவுகிறதா? அதொரு நல்ல வழிமுறையா? அல்லது அதைச் செய்ய வேறொரு சிறந்த வழியுள்ளதா?"என இருந்தது.[சான்று தேவை]

ஐ. எஸ். ஓ 9001ற்கு, இதர மேலாண்மை அமைப்புக்களான EMS ( ஐ. எஸ். ஓ 14001), FSMS (ஐ. எஸ். ஓ 22000) முதலியவற்றைத் தவிரவும் ஐ. எஸ். ஓ 19011 தணிக்கைத் தரநிலை பொருந்துகிறது.

தொழிற்துறைக்குப் பொருத்தமான விளக்கங்கள்[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9001 தரநிலை பொதுப்படையானது மற்றும் சுருக்கமானது. அதன் பகுதிகள் கவனமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்குள் பொருந்தும்படி அறிவுநுட்பத்துடன் விளக்கப்பட வேண்டும். மென்பொருள் உருவாக்கம் வெண்ணையைச் செய்வது அல்லது ஆலோசனை சேவைகளை அளிப்பது போன்றதல்ல; இன்னும் ஐ. எஸ். ஓ 9001 வழிக்காட்டி குறிப்புகள், அவைகள் வணிக மேலாண்மை வழிகாட்டி குறிப்புகள் எனும் காரணத்தால், இத்தகைய ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருத்தப்படலாம். மாறுபட்ட நிறுவனங்கள் - காவல்துறை (அமெரிக்கா), தொழில்முறை கால்பந்து அணிகள் (மெக்சிகோ) நகர்மன்றக் குழுக்கள் (இங்கிலாந்து)— ஆகியவை வெற்றிகரமாக ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 அமைப்புக்களை அமல்படுத்தியுள்ளன.

காலங்கள் தோறும், பல்வேறு தொழிற்துறைகள் அவர்களின் வழிகாட்டிகுறிப்புகளின் விளக்கங்களை அவர்களுடைய சொந்த வணிகக் கூடங்களுக்குள் தரப்படுத்த விரும்புவர். இது அவர்களின் ஐ. எஸ். ஓ 9000 அவைகளின் குறிப்பிடத்தகுந்த தேவைகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதைப் பகுதியாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதுடன், ஆனாலும் கூட அவற்றை ஆராயச் செய்ய அதிக பொருத்தமாக பயிற்சியளிக்கப்பட்ட மற்றும் அனுபவப்பட்ட தணிக்கையாளர்கள் அனுப்பப்படுகின்றனர் என்பதை முயற்சித்து உறுதி செய்க.

 • TickIT இன் வழிகாட்டிக் குறிப்புகள் ஐ. எஸ். ஓ 9000 இன் விளக்கமாகும். அது இங்கிலாந்தின் வர்த்தக வாரியத்தினால் தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்துறைக்காக உருவாக்கப்பட்டது, குறிப்பாக மென்பொருள் மேம்பாட்டின் வழிமுறைகளுக்கு பொருந்தும்படி செய்யப்பட்டது.
 • AS9000 என்பதொரு வானவியல் அடிப்படை தர அமைப்பு தரநிலை பெரிய வானவியல் உற்பத்தியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட விளக்கமாகும். அவ்வகையான பெரிய உற்பத்தியாளர்களில் அல்லைய்ட் சிக்னல், அல்லிசன் இஞ்சின், போயிங், ஜெனெரல் எலெக்ட்ரிக் ஏர்கிராஃப்ட் இஞ்சின்ஸ், லாக்ஹீட்-மார்ட்டின், மெக்டோனல் டக்ள்ஸ், நார்த்ரோப் குரும்மான், பிராட் & வைட்னி, ராக்வெல் காலின்ஸ், சிக்கோர்க்ஸ்கி ஏர்கிராஃப்ட் மற்றும் சண்ட்ஸ்டிராண்ட் ஆகியவையாகும். தற்போதைய வடிவம் AS9100 ஆகும்.
 • PS 9000 என்பது மருந்துத் துறைத் தொழில் மூட்டைக்கட்டும் பொருட்களுக்குப் பொருந்துவதாகும். இண்ட்ஸ்டியூட் ஆஃப் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ்(IQA) மருந்துத்துறை தரக் குழு (PQG) PS 9000:2001 ஐ உருவாக்கியது. அது பரவலாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அடிநிலை GMP பணிச்சட்டத்தின் சிறந்த நடைமுறைகளை மருந்துத்துறை மூட்டைக்கட்டும் அளிப்புத் தொழிலில் கொடுக்க இலக்கு கொள்கிறது. அது ஐ. எஸ். ஓ 9001: 2000 ஐ மருந்துத் துறையில் அச்சடிக்கப்பட்ட மற்றும் மூட்டைக்கட்டுவதில் தொடர்புள்ளபொருட்களுக்குப் பொருத்துகிறது.
 • QS 9000 என்பதொரு பெரிய மோட்டார் வாகன உற்பத்தியாளர்களிடையே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விளக்கமாகும் (ஜி எம், ஃபோர்ட், டையாம்லர்). அது FMEA மற்றும் APQP போன்ற தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. QS 9000 தற்போது ஐ. எஸ். ஓ/TS 16949 ஆல் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
 • ஐ. எஸ். ஓ/TS 16949:2009 என்பதொரு பெரிய வாகன் உற்பத்தியாளர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகும் (அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய உற்பத்தியாளர்கள்); சமீபகால வடிவம் ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. வழிமுறை மீதான அணுகலின் முக்கியத்துவம் ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 ஐ விட வலுவானது. ஐ. எஸ். ஓ/TS 16949:2009 தானது ஐ. எஸ். ஓ 9001:2008 இன் முழு பாடத்தையும் கொண்டுள்ளது மேலும் வாகனத் தொழிலின் குறிப்பிடத்தக்க தேவைகளையும் கொண்டுள்ளது.
 • TL 9000 என்பதொரு தொலைத்தொடர்புத் தர மேலாண்மை மற்றும் அளவீடுஅமைப்புத் தரநிலையாகும், இதன் விளக்கம் தொலைத்தொடர்பு கூட்டுக்குழுமத்தால் உருவாக்கப்பட்டது QuEST Forum. தற்போதைய வடிவம் 4.0 ஐ. எஸ். ஓ 9001 போன்றதல்ல அல்லது துறையின் தரநிலைகளை விட மேலானது, TL 9000 தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட பொருள் அளவீடுகளை உள்ளிட்டிருக்கிறது, அதைக் குறியீட்டு தரநிலைக்கு உட்படுத்தலாம். 1998 ஆம் ஆண்டில் QuEST Forum TL 9000 தர மேலாண்மை அமைப்பை உலகம் முழுமைக்குமான தொலைத்தொடர்புகளின் துறைக்கான அளிப்புச் சங்கிலி தரத் தேவைகளைச் சந்திக்க உருவாக்கியது.
 • ISO 13485:2003 என்பது மருத்துவத் துறையின் ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 ற்கான இணை வடிவமாகும். ஐ. எஸ். ஓ 9001 றையும் ஐ. எஸ். ஓ 9002 ஐ மருத்துவக் கருவிகளுக்கும் எவ்வாறு பொருத்த வேண்டும் என்பதின் விளக்கங்களை அது இடம் மாற்றுகிறது.ஐ. எஸ். ஓ 13485:2003 என்பது தனித்த தரநிலையாகும். ஐ. எஸ். ஓ 13485 யை ஒத்திருப்பதென்பது அவசியமாக ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 ற்றுடன் ஒத்திருப்பதாக அர்த்தமில்லை.
 • ஐ. எஸ். ஓ/TS 29001 என்பது பெட்ரோலியம், பெட்ரோகெமிக்கல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு தொழில்களிலுள்ள வடிவமைப்பு, உருவாக்கம், உற்பத்தி, நிறுவுதல் மற்றும் சேவை பொருட்களுக்கான தரத் தேவைகளுக்கான மேலாண்மை அமைப்பு. அது API Spec Q1 ற்கு மோனோகிராம் இணைப்பற்று இருப்பதற்கு இணையானது.

ஐ. எஸ். ஓ 9000 த்தின் திறன் பற்றிய விவாதங்கள்[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9000த்தின் திறன் பற்றிய விவாதங்கள் பின் வருவனவற்றை பொதுவாக மையப்படுத்தியுள்ளது:

 1. ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 இன் தரக் கொள்கைகள் மதிப்புடையதா? (வடிவத்தின் தேதி முக்கியம் என்பதை கவனிக்க: 2000 ஆம் ஆண்டின் ஐ. எஸ். ஓ வடிவம் ஐ. எஸ். ஓ 9000:1994 இன் பல கவலைகள் மற்றும் விமர்சனங்களை விளிக்க முயற்சித்தது).
 2. அது ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 இன் ஒப்புமையுள்ள தர மேலாண்மை அமைப்பை அமலாக்க உதவச் செய்கிறதா?
 3. அது ஐ. எஸ். ஓ 9001:2000 சான்றிதழை அடைய உதவுகிறதா?

சாதகங்கள்[தொகு]

பரவலாக அறியப்பட்டதானது முறையான தர மேலாண்மை வணிகத்தை மேம்படுத்துகிறது என்பதாகும். அது முதலீடு, சந்தைப் பங்கு, விற்பனை வளர்ச்சி, விற்பனை விளிம்புகள், போட்டித் திறன் சாதகம் மற்றும் வழக்கினை தவிர்ப்பது ஆகியவற்றின் மீது சாதகமான விளைவினை வைத்துள்ளது.[1][2] ஐ. எஸ். ஓ 9000:2000 ற்றிலுள்ள தரக் கொள்கைகள் வலுவானவை. வேட்[3] மற்றும் பேர்ன்ஸ்சிற்கு[2] இணங்க "ஐ. எஸ். ஓ 9000 வழிக்காட்டி குறிப்புகள் ஒரு தொகுக்கப்பட்ட மாதிரியை தர மேலாண்மை அமைப்புகளுக்கு கொடுக்கிறது, அது எந்த நிறுவனத்தையும் போட்டித் திறன்மிக்கதாக ஆக்கும்." பேர்ன்ஸ் லாயிட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸின் ஒரு கணக்கெடுப்பையும் கூட குறிப்பிடுகிறார். அது ஐ. எஸ். ஓ 9000 நிகர இலாபத்தை உயர்த்தியிருப்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் மற்றொரு டிலாய்டெ-டச்செ ஆய்வு பதிவுச் செலவு மூன்றாண்டுகளில் மறுபடியும் மீட்கப்படுவதாகக் கூறியது. தி புரொவிடென்ஸ் பிசினஸ் நியூஸ் இன் படி[4], ஐ. எஸ். ஓ வை அமல்படுத்துவது பலமுறை பின் வரும் சாதகங்களைத் தருகிறது:

 1. அதிக திறமையான, பலனளிக்கும் இயக்கத்தை உருவாக்குக
 2. வாடிக்கையாளர் திருப்தியை உயர்த்துக மற்றும் தக்கவைத்தல்
 3. தணிக்கைகளைக் குறைக்கவும்
 4. சந்தைப்படுத்தலை அதிகரிக்கவும்
 5. பணியாளர்களின் செயல் தூண்டுதலை, விழிப்புணர்வு மற்றும் மன வலிமையை மேம்படுத்தவும்
 6. சர்வதேச வாணிபத்தை மேம்படுத்தவும்
 7. லாபத்தை அதிகரிக்கிறது
 8. வீணாவதைத் தடுத்து உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கிறது

இருப்பினும், 800 ஸ்பானிய நிறுவனங்களின்[5] மத்தியில் நடத்தப்பட்ட ஒரு அகன்ற புள்ளி விவர ஆய்வு ஐ. எஸ். ஓ 9000 ற்கான தன்னளவிலான பதிவுகள் சிறிய மேம்பாட்டை உருவாக்குகிறது என்றது. ஏனெனில் நிறுவனங்கள் அதன் மீது ஆர்வங் கொண்டவை வழக்கமாக ஏற்கனவே சில வகையான தர மேலாண்மையை பொறுப்பினைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் பதிவிற்கு முன்பாக இருந்தது போலவே செயல்படுகின்றன.[1]

சிக்கல்கள்[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9001 பற்றிய பொதுவான விமர்சனங்களில் உள்ளவை பதிவிற்கான பணத்தின் அளவு, நேரம் மற்றும் ஆவணப் பணிகளின் அளவுகளின் தேவையைப் பற்றியதாகும்.[6] பேர்ன்ஸ்சிற்கு இணங்க, "எதிர்ப்பாளர்கள் ஆவணப்படுத்த மட்டுமே எனக் கூறுகின்றனர். ஆதரிப்போர் ஒரு நிறுவனமானது அதன் தர அமைப்புக்களை ஆவணப்படுத்தியது எனில், அதன் பிறகு பெரும்பாலான ஆவணப்பணிகள் ஏற்கனவே முடிவடைந்ததாக நம்புகின்றனர்."[2]

ஐ. எஸ். ஓ 9001 னானது அதன் சான்றளிக்கப்பட்ட அமைப்புக்களைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எவ்விதத்திலும் நல்லவை என்பதை ஏதேனும் ஒரு வழியில் குறிப்பிடுவதாக ஆகாது. மோசமான தரமுடைய பொருளை உற்பத்திச் செய்ய விருப்பப்படுவதும் அவ்வாறே தொடர்ந்து வழங்கி வரும் ஒரு நிறுவனம்முறையான ஆவணங்களுடன் ஐ. எஸ். ஓ 9001 முத்திரையை அதன் மீது இட முடியும். செட்டான் கூறுவது போல, ஐ. எஸ். ஓ 9001 பொருள் விவரம், கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் மேம்பாட்டை விட முன் நிலைப்படுத்துகிறது.[7][8] வேட் என்பவர் ஐ. எஸ். ஓ 9000 ஒரு வழிக்காட்டியாக பலனுடையது, ஆனால் அதனை ஒரு தரநிலையாக மேம்படுத்துவது "நிறுவனங்களை சான்றளிப்பு என்றால் சிறந்தத் தரம் எனத் தவறாக எண்ண உதவுகிறது,... ஒரு நிறுவனத்தை அதன் சொந்த தர நிலைகளை ஏற்படுத்தும் தேவையை [குறை முக்கியத்துவதுடன்] வைக்கிறது" என வாதிடுகிறார்.[3] பொழிப்புரையாக வேட்ஸ்சின் வாதமானது ஐ. எஸ். ஓ 9001 இன் பொருள் விவரங்களின் மீது சார்ந்திருப்பது ஒரு வெற்றிகரமான தர அமைப்பை உத்திரவாதமளிப்பதில்லை.

ஐ. எஸ். ஓ 9001 விற்கு சான்றளிக்கப்படும் நிறுவனங்கள் குறுகிய காலத்தில் புதிய பொருட்களை கொடுக்க இயலாது. ஐ. எஸ். ஓ 9000 இன் பிரிவுகளின் தேவைகள் விரைவான வடிவமைப்பிற்கும் சில வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவைப்படும் கால அவகாசத்தையும் அனுமதிப்பதில்லை. ஐ. எஸ். ஓ 9000 இன் நோக்கத்திற்கு வெளியே வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளினை திருப்திபடுத்தச் செயல்படுவது ஒரு வணிகத்திற்கு அதன் சான்றளிப்பை இழக்கச் செய்யலாம்.

உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பெரும்பாலான அமெரிக்க நுகர்வோர் ஐ. எஸ். ஓ 9000 னைப் பற்றி விழிப்புணர்வுடனில்லை மேலும் அது அவர்களுக்கு தொடர்புடையதாக இல்லை. தரச் சான்றிதழ் பெற ஆகும் செலவு மற்றும் சான்றிதழை தக்க வைப்பது ஆகியன ஐ. எஸ். ஓ 9000 வினை இறுதி நுகர்வோர் தேவையில்லையென நினைக்கையில்நியாயப்படுத்த இயலாது. செலவானது ஒரு நிறுவனத்தை உண்மையில் போட்டியிடும் தன்மையிலிருந்து சாதகமற்றதற்கு தள்ளலாம். ஐ. எஸ். ஓ 9000 சான்றிதழ் பெறாத நிறுவனத்துடன் போட்டியிடும் போது சாதகமற்றதாக இருக்கலாம்.

குறிப்பாக தரநிலையானது தோல்விக்கு வித்திடக் கூடியதாக காணப்படுவது ஒரு நிறுவனம் தரத்தினை நிரூபிக்கும் முன்பே சான்றிதழைப் பெறுவதில் ஆர்வங்காட்டும் போதாகும்.[7] சான்றளிப்புக்கள் உண்மையில் பலமுறை வாடிக்கையாளரின் ஒப்பந்தத்திற்குரிய தேவைகளை விட உண்மையில் தரத்தை மேம்படுத்தும் விருப்பத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டது.[2][9] "உங்களுக்கு சான்றிதழானது சுவரின் மேல் மாட்டி வைப்பதில் விருப்பமென்றால் வாய்ப்புக்கள் உள்ளன, நீங்கள் ஒரு ஆவண அமைப்பை உருவாக்கலாம் அது பெரும்பாலும் நீங்கள் உண்மையில் வணிகத்தை நடத்தும் வழியில் ஒத்திருக்காது எனக் கூறுகிறார் ஐ. எஸ். ஓ வின் ரோஜர் ஃபிராஸ்ட்.[9] தனித்த தணிக்கையாளரால் தரப்படும் சான்றளிப்பு பலமுறை பிரச்சினைக்குரிய பகுதியாகும். பேர்ன்ஸ்சின் கூற்றுப்படி "ஆலோசனை சேவைகளை உயர்த்தும் வழியாக மாறியுள்ளது." [2] உண்மையில், ஐ. எஸ். ஓ தன்னளவிலேயே ஐ. எஸ். ஓ 9001 வினை சான்றிதழற்று அமல்படுத்தப்படலாம் என அறிவுறுத்துகிறது. அது எளிமையாக தரத்தின் பலன்களை அடையச் செய்யவேயாகும்.[10]

மற்றொரு பிரச்சினை எண்ணற்ற சான்றிதழளிக்கும் அமைப்புகளின் மத்தியிலான போட்டியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது. அது ஒரு நிறுவனத்தின் தர அமைப்பின் இயக்கத்தில் காணப்படும் பழுதுகளை அணுகுவதில் மென்மையாக இருப்பதற்கு வழியேற்படுத்தும்.

ஆப்ரஹாம்சன் [11] நவீன பாணியிலான மேலாண்மை விளக்கவுரைப்படி, தர சுழற்சிகள் ஒரு மணியின் வளைவுச் சுற்றினைப்போன்ற வடிவில் நிறுவன வளர்ச்சியைப் பின் பற்ற விரும்பும் என்பது போன்றவை சாத்தியமாக ஒரு மேலாண்மைத் துறையின் ஆர்வக் கொள்கையாக இருக்கலாம் என வாதிட்டார்.

தொகுப்பு[தொகு]

ஐ. எஸ். ஓ 9000 இன் ஒரு சிறந்த பயன்பாட்டிற்கான மேற்பார்வை பேர்ன்ஸ்சினால் வழங்கப்படுகிறது:[2]

"Good business judgment is needed to determine its proper role for a company... Is certification itself important to the marketing plans of the company? If not, do not rush to certification... Even without certification, companies should utilize the ISO 9000 model as a benchmark to assess the adequacy of its quality programs."

மேலும் காண்க[தொகு]

 • தர ஒப்புமை ஆய்வு— ஐ. எஸ். ஓ வின் வெளியிடப்பட்ட தரநிலைகளை கொண்டிருப்பது
 • ஐ. எஸ். ஓ 10006—தர மேலாண்மை- திட்டங்களில் தர மேலாண்மைக்கான வழிகாட்டி குறிப்புகள்
 • ஐ. எஸ். ஓ 14001—சூழலியல் மேலாண்மை தரநிலைகள்
 • ஐ. எஸ். ஓ 19011—தர மேலாண்மை அமைப்புகள் தணிக்கை மற்றும் சூழலியல் மேலாண்மை அமைப்புகள் தணிக்கைகான வழிகாட்டி குறிப்புகள்
 • ஐ. எஸ். ஓ/TS 16949—வாகன-அதன் தொடர்புடைய பொருட்களின் அளிப்பாளர்களின் தர மேலாண்மை அமைப்புத் தேவைகள்
 • ஐ. எஸ். ஓ/IEC 27001—தகவல் பாதுகாப்பு மேலாண்மை
 • AS 9100 - ஐ. எஸ். ஓ 9000/1 வானவியல் தொழிலில் அமலாக்கம்
 • ஐ. எஸ். ஓ தரநிலைகளின் பட்டியல்
 • தர மேலாண்மை அமைப்பு
 • சோதனை மேலாண்மை
 • சரிபார்த்தல் மற்றும் மதிப்பாக்கம்

மேற்குறிப்புகள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 "Probing the Limits: ISO 9001 Proves Ineffective". Scott Dalgleish. Quality Magazine April 1, 2005.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 "Good Business Sense Is the Key to Confronting ISO 9000" பரணிடப்பட்டது 2009-02-27 at the வந்தவழி இயந்திரம் Frank Barnes in Review of Business , Spring 2000.
 3. 3.0 3.1 "Is ISO 9000 really a standard?" பரணிடப்பட்டது 2006-07-07 at the வந்தவழி இயந்திரம் Jim Wade, ISO Management Systems – May-June 2002
 4. "Reasons Why Companies Should Have ISO Certification", Providence Business News , August 28, 2000.
 5. "ISO 9000 registration's impact on sales and profitability: A longitudinal analysis of performance before and after accreditation." Iñaki Heras, Gavin P.M. Dick, and Martí Casadesús. International Journal of Quality and Reliability Management Vol 19, No. 6, 2002.
 6. "So many standards to follow, so little payoff". Stephanie Clifford. Inc Magazine, May 2005.
 7. 7.0 7.1 "The 'quality' you can't feel", John Seddon, The Observer , Sunday November 19, 2000
 8. "A Brief History of ISO 9000: Where did we go wrong?" பரணிடப்பட்டது 2008-07-04 at the வந்தவழி இயந்திரம். John Seddon. Chapter one of "The Case Against ISO 9000", 2nd ed., Oak Tree Press. November 2007. ISBN 1-86076-173-9
 9. 9.0 9.1 "ISO a GO-Go." Mark Henricks. Entrepreneur Magazine Dec 2001.
 10. The ISO Survey – 2005 (abridged version, PDF, 3 MB), ISO, 2005
 11. Abrahamson, E. (1996). "Managerial fashion." Academy of Management Review. 21(1):254-285.

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

 • பார்ன்ஃபோர்ட், ராபர்ட், டீப்ளர், வில்லியம்(2003). ISO 9001: 2000 ஃபார் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரொவைடெர்ஸ்: அன் இஞ்சினியரிங் அப்ரோச் (1st ed.). சிஆர்சி பிரஸ் ISBN 0-8493-2063-1, ISBN 978-0-8493-2063-7
 • Naveh. E., Marcus, A. (2004). "வென் டஸ் ஐ.எஸ். ஓ 9000 குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லீட் டு பெர்ஃபாம்மென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்?", IEEE டிரான்சாங்ஸ்ஷன்ஸ் ஆன் இஞ்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் , 51(3), 352–363.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஐ.எஸ்.ஓ_9001&oldid=3511491" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது