மெசியே பொருள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
"மெசியர்"(பிரெஞ்சு; Messier)
வாழ்நாள்:26 சூன் 1730 – 12 ஏப்ரல் 1817

மெசியே பொருட்கள் (Messier objects) என்பது பிரான்சு நாட்டைச் சார்ந்த வானியல் அறிஞர் சார்லஸ் மெசியே என்பவர் தொகுத்து வெளியிட்ட வானியல் பொருட்களான நெபுலா மற்றும் விண்மீன் கொத்துகளின் பட்டியல் ஆகும்.[1] இந்த அட்டவணை, சார்லஸ் மெசியேவின் உற்றுநோக்கல் குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கடைசி இணைப்பாக [2] 1966 ஆம் ஆண்டு வரை சேர்க்கப்பட்ட உறுப்புகளுடன் அசலாக 1771 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது.

ஏனெனில், மெஸ்ஸியர் வால்வெள்ளிகளை மட்டும் கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். அவர் தம் வால் வெள்ளி வேட்டையின் போது குறுக்கிட்ட வால்வெள்ளி அல்லாத உறுப்புகளை விரக்தியுடன் பட்டியலிட்டார். அவரது உதவியாளர் பியர் மெக்கைன் உதவியுடன் தொகுத்த இப்பட்டியலே பால்வெளி பொருள்களின் பட்டியல் ஆனது. வானியல் பொருட்களின் இப்பட்டியல் மிகவும் பிரபலமான புகழ்மிக்க பட்டியல் ஆகும். பல பால்வெளிப் பொருட்கள் இன்றளவும் கூட மெஸ்ஸியர் எண்களாலேயே [3] சுட்டப்படுகின்றன.

இப்பட்டியலின் முதல் பதிப்பு மெஸ்ஸியரின் வானியல் பொருட்களின் இறுதி எண்ணிக்கையான 103 உறுப்புகளுடன் மேலும் 45 பொருட்களைக் கொண்டிருந்தது. மெஸ்ஸியர் 102 என்று எண்ணிடப்பட்ட வான் பொருளை சரியாக உறுதிப்படுத்த இயலாத காரணத்தால் மெஸ்ஸியரின் பட்டியல் எண்ணிக்கை 102 ஆக குறைந்தது. எனினும் மெஸ்ஸியரின் பட்டியலில் எழுதப்பட்டிருந்த பக்கக் குறிப்புகளை உபயோகித்து மற்ற வானியல் அறிஞர்கள் இப்பட்டியலை மொத்தம் 110 உறுப்புகள் கொண்டதாக நிரப்பினர்.

மெசியே பொருட்களின் விண்மீன் வரைபடம்[தொகு]

Messier Star Chart.

மெசியே பொருட்கள்[தொகு]

      திறந்த விண்மீன் கொத்து       கோள விண்மீன் கொத்து       நெபுலா       கோள் விண்மீன் படலம்       மீஒளிர் விண்முகில்       விண்மீன் திரள்       மற்றவை

மெசியே எண் புபொப/அப எண் பொதுப் பெயர் படம் பொருள் வகை தூரம் (kly) விண்மீன் தொகுதி தோற்ற ஒளிப் பொலிவு
மெ1[4] புபொப 1952 நண்டு நெபுலா Crab Nebula.jpg மீ ஒளிர் விண்மீன் எச்சம் 4.9-8.1 இடபம் 8.4
மெ2[5] புபொப 7089   Messier 2 Hubble WikiSky.jpg கோளகக் கொத்து 33 கும்பம் 6.3
மெ3[6] புபொப 5272   M3LRGB 891x674.jpg கோளகக் கொத்து 33.9 தெற்கு விண்மீன் குழாம் 6.2
மெ4[7] புபொப 6121   Messier 4 Hubble WikiSky.jpg கோளகக் கொத்து 7.2 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 5.9
மெ5[8] புபொப 5904   Messier 5 - HST.jpg கோளகக் கொத்து 24.5 Serpens 6.7
மெ6[9] புபொப 6405 பட்டாம்பூச்சி கொத்து M6a.jpg திறந்த விண்மீன் கொத்து 1.6 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 4.2
மெ7[10] புபொப 6475 தாலமி கொத்து Open-cluster-Messier-7.jpeg திறந்த விண்மீன் கொத்து 0.65-1.31 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 3.3
மெ8[11] புபொப 6523 Lagoon Nebula LagoonHunterWilson.jpg நெபுலா இணைந்த விண்மீன் கொத்து 4.1 Sagittarius 6.0
மெ9[12] புபொப 6333   Messier object 009.jpg கோளகக் கொத்து 25.8 Ophiuchus 8.4
மெ10[13] புபொப 6254   Messier 10 Hubble WikiSky.jpg கோளகக் கொத்து 14.3 Ophiuchus 6.4
மெ11[14] புபொப 6705 Wild Duck Cluster Messier11.jpg திறந்த விண்மீன் கொத்து 6.2 Scutum 6.3
மெ12[15] புபொப 6218   M12 Hubble.jpg கோளகக் கொத்து 15.7 Ophiuchus 7.7
மெ13[16] புபொப 6205 Great Globular Cluster in Hercules Messier 13 Hubble WikiSky.jpg கோளகக் கொத்து 22.2 Hercules 5.8
மெ14[17] புபொப 6402   Messier object 014.jpg கோளகக் கொத்து 30.3 Ophiuchus 8.3
மெ15[18] புபொப 7078 Messier 15 Hubble WikiSky.jpg கோளகக் கொத்து 33 Pegasus 6.2
மெ16[19] புபொப 6611 Eagle Nebula Fairy of Eagle Nebula.jpg Nebula, H II region with cluster 7 Serpens 6.0
மெ17[20] புபொப 6618 Omega, Swan, Horseshoe, or Lobster Nebula Messier 17.jpg Nebula, H II region with cluster 5-6 Sagittarius 6.0
மெ18[21] புபொப 6613   Messier18.jpg Cluster, open 4.9 Sagittarius 7.5
மெ19[22] புபொப 6273   Messier object 019.jpg கோளகக் கொத்து 28.7 Ophiuchus 7.5
மெ20[23] புபொப 6514 Trifid Nebula Trifid.nebula.arp.750pix.jpg Nebula, H II region with cluster 5.2 Sagittarius 6.3
மெ21[24] புபொப 6531   Messier object 021.jpg Cluster, open 4.25 Sagittarius 6.5
மெ22[25] புபொப 6656 Sagittarius Cluster Messier object 022.jpg கோளகக் கொத்து 9.6-11.6 Sagittarius 5.1
மெ23[26] புபொப 6494   Messier object 023.jpg Cluster, open 2.15 Sagittarius 6.9
மெ24[27] அப 4715 Sagittarius Star Cloud Messier 024 2MASS.jpg பால் வழி விண்மீன் கொத்துகள் ~10 Sagittarius 4.6
மெ25[28] அப 4725   Messier object 025.jpg Cluster, open 2.0 Sagittarius 4.6
மெ26[29] புபொப 6694   Messier object 026.jpg Cluster, open 5.0 Scutum 8.0
மெ27[30] புபொப 6853 Dumbbell Nebula Messier27.jpg Nebula, planetary 1.148-1.52 Vulpecula 7.5
மெ28[31] புபொப 6626   Messier28.jpg கோளகக் கொத்து 17.9 Sagittarius 7.7
மெ29[32] புபொப 6913   Messier object 029.jpg Cluster, open 7.2 Cygnus 7.1
மெ30[33] புபொப 7099   Messier object 030.jpg கோளகக் கொத்து 27.8-31 Capricornus 7.7
மெ31[34] புபொப 224 Andromeda Galaxy Andromeda galaxy.jpg Galaxy, spiral 2,430-2,650 Andromeda 3.4
மெ32[35] புபொப 221   M32 Lanoue.png Galaxy, dwarf elliptical 2,410-2,570 Andromeda 8.1
மெ33[36] புபொப 598 Triangulum Galaxy M33.jpg Galaxy, spiral 2,380-3,070 Triangulum 5.7
மெ34[37] புபொப 1039   M34 2mass atlas.jpg Cluster, open 1.5 Perseus 5.5
மெ35[38] புபொப 2168   M35atlas.jpg Cluster, open 2.8 Gemini 5.3
மெ36[39] புபொப 1960   M36a.jpg Cluster, open 4.1 Auriga 6.3
மெ37[40] புபொப 2099   M37a.jpg Cluster, open 4.511 Auriga 6.2
மெ38[41] புபொப 1912   Messier object 038.jpg Cluster, open 4.2 Auriga 7.4
மெ39[42] புபொப 7092   Messier object 039.jpg Cluster, open 0.8244 Cygnus 5.5
மெ40[43]   Winnecke 4 Messier object 40.jpg Double star WNC4 0.51 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 9.7
மெ41[44] புபொப 2287   Messier 041 2MASS.jpg Cluster, open 2.3 பெருநாய் (விண்மீன் குழாம்) 4.5
மெ42[45] புபொப 1976 Orion Nebula Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic 18000.jpg Nebula, H II region 1.324-1.364 Orion 4.0
மெ43[46] புபொப 1982 De Mairan's Nebula Messier object 043.jpg Nebula, H II region
(part of the Orion Nebula)
1.6 Orion 9.0
மெ44[47] புபொப 2632 Beehive Cluster Messier 044 2MASS.jpg Cluster, open 0.577 Cancer 3.7
மெ45[48]   Pleiades Bob Star - M45 Carranza Field (by).jpg Cluster, open 0.39-0.46 Taurus 1.6
மெ46[49] புபொப 2437   M46a.jpg Cluster, open 5.4 Puppis 6.1
மெ47[50] புபொப 2422   M47a.jpg Cluster, open 1.6 Puppis 4.2
மெ48[51] புபொப 2548   M48a.jpg Cluster, open 1.5 Hydra 5.5
மெ49[52] புபொப 4472   Messier 49 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, elliptical 53,600-58,200 Virgo 9.4
மெ50[53] புபொப 2323   M50a.jpg Cluster, open 3.2 Monoceros 5.9
மெ51[54] புபொப 5194, புபொப 5195 Whirlpool Galaxy Whirlpool (M51).jpg Galaxy, spiral 19,000-27,000 Canes Venatici 8.4
மெ52[55] புபொப 7654   M52atlas.jpg Cluster, open 5.0 Cassiopeia 5.0
மெ53[56] புபொப 5024   Globular Cluster M53.jpg கோளகக் கொத்து 58 கோமா பெரனிசியஸ் 8.3
மெ54[57] புபொப 6715   Messier54.jpg கோளகக் கொத்து 87.4 Sagittarius 8.4
மெ55[58] புபொப 6809   Messier55.jpg கோளகக் கொத்து 17.6 Sagittarius 7.4
மெ56[59] புபொப 6779   M56-LRGB.jpg கோளகக் கொத்து 32.9 Lyra 8.3
மெ57[60] புபொப 6720 Ring Nebula Ring Nebula.jpg Nebula, planetary 1.6-3.8 Lyra 8.8
மெ58[61] புபொப 4579   M58s.jpg Galaxy, barred spiral ~63,000 Virgo 10.5
மெ59[62] புபொப 4621   Messier59.jpg Galaxy, elliptical 55,000-65,000 Virgo 10.6
மெ60[63] புபொப 4649   Messier object 060.jpg Galaxy, elliptical 51,000-59,000 Virgo 9.8
மெ61[64] புபொப 4303   Messier object 061.jpg Galaxy, spiral 50.2-54.6 Virgo 10.2
மெ62[65] புபொப 6266   Messier object 062.jpg கோளகக் கொத்து 22.2 Ophiuchus 7.4
மெ63[66] புபொப 5055 Sunflower Galaxy Messier 63 GALEX WikiSky.jpg Galaxy, spiral 37,000 Canes Venatici 9.3
மெ64[67] புபொப 4826 Black Eye Galaxy Blackeyegalaxy.jpg Galaxy, spiral 22,000-26,000 கோமா பெரனிசியஸ் 9.4
மெ65[68] புபொப 3623 Leo Triplet M65.jpg Galaxy, barred spiral 41,000-42,000 Leo 10.3
மெ66[69] புபொப 3627 Leo Triplet Sig05-016.jpg Galaxy, barred spiral 31,000-41,000 Leo 8.9
மெ67[70] புபொப 2682   Messier object 067.jpg Cluster, open 2.61-2.93 Cancer 6.1
மெ68[71] புபொப 4590   Messier object 068.jpg கோளகக் கொத்து 33.6 Hydra 9.7
மெ69[72] புபொப 6637   Messier object 069.jpg கோளகக் கொத்து 29.7 Sagittarius 8.3
மெ70[73] புபொப 6681   Messier70.jpg கோளகக் கொத்து 29.4 Sagittarius 9.1
மெ71[74] புபொப 6838   Messier71.jpg கோளகக் கொத்து 13.0 Sagitta 6.1
மெ72[75] புபொப 6981   Messier72.jpg கோளகக் கொத்து 53.40-55.74 Aquarius 9.4
மெ73[76] புபொப 6994   Messier 073 2MASS.jpg Asterism ~2.5 Aquarius 9.0
மெ74[77] புபொப 628   Messier 74 by HST.jpg Galaxy, spiral 24,000-36,000 Pisces 10.0
மெ75[78] புபொப 6864   Messier75.jpg கோளகக் கொத்து 67.5 Sagittarius 9.2
மெ76[79] புபொப 650, புபொப 651 Little Dumbbell Nebula M76-RL5-DDmin-Gamma-LRGB 883x628.jpg Nebula, planetary 2.5 Perseus 10.1
மெ77[80] புபொப 1068 Cetus A NGC1068-hst-R658GB814.jpg Galaxy, spiral 47,000 Cetus 9.6
மெ78[81] புபொப 2068   Messier 78.jpg Nebula, diffuse 1.6 Orion 8.3
மெ79[82] புபொப 1904   M79a.jpg கோளகக் கொத்து 41 Lepus 8.6
மெ80[83] புபொப 6093   A Swarm of Ancient Stars - GPN-2000-000930.jpg கோளகக் கொத்து 32.6 விருச்சிக விண்மீன் குழாம் 7.9
மெ81[84] புபொப 3031 Bode's Galaxy Sig07-009.jpg Galaxy, spiral 11,400-12,200 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 6.9
மெ82[85] புபொப 3034 Cigar Galaxy Messier82.jpg Galaxy, starburst 10,700-12,300 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 8.4
மெ83[86] புபொப 5236 Southern Pinwheel Galaxy M83g.jpg Galaxy, barred spiral 14,700 Hydra 7.5
மெ84[87] புபொப 4374   Messier 84 nucleus Hubble.jpg Galaxy, lenticular 57,000-63,000 Virgo 10.1
மெ85[88] புபொப 4382   Messier 85 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, lenticular 56,000-64,000 கோமா பெரனிசியஸ் 10.0
மெ86[89] புபொப 4406   Messier 86 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, lenticular 49,000-55,000 Virgo 9.8
மெ87[90] புபொப 4486 Virgo A M87 jet.jpg Galaxy, elliptical 51,870-55,130 Virgo 9.6
மெ88[91] புபொப 4501   Messier object 088.jpg Galaxy, spiral 39,000-56,000 கோமா பெரனிசியஸ் 10.4
மெ89[92] புபொப 4552   Messier object 089.jpg Galaxy, elliptical 47,000-53,000 Virgo 10.7
மெ90[93] புபொப 4569   Messier object 090.jpg Galaxy, spiral 55,900-61,500 Virgo 10.3
மெ91[94] புபொப 4548   Messier91.jpg Galaxy, barred spiral 47,000-79,000 கோமா பெரனிசியஸ் 11.0
மெ92[95] புபொப 6341   Globular Cluster M92.JPG கோளகக் கொத்து 26.7 Hercules 6.3
மெ93[96] புபொப 2447   Messier object 093.jpg Cluster, open 3.6 Puppis 6.0
மெ94[97] புபொப 4736   Messier object 094.jpg Galaxy, spiral 14,700-17,300 Canes Venatici 9.0
மெ95[98] புபொப 3351   Messier95 spitzer.jpg Galaxy, barred spiral 31,200-34,000 Leo 11.4
மெ96[99] புபொப 3368   Messier object 096.jpg Galaxy, spiral 28,000-34,000 Leo 10.1
மெ97[100] புபொப 3587 Owl Nebula M97 FTN.jpg Nebula, planetary 2.03 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 9.9
மெ98[101] புபொப 4192   M-98.jpg Galaxy, spiral 44,400 கோமா பெரனிசியஸ் 11.0
மெ99[102] புபொப 4254   M99.jpg Galaxy, spiral 44,700-55,700 கோமா பெரனிசியஸ் 10.4
மெ100[103] புபொப 4321   Spiral Galaxy M100.jpg Galaxy, spiral 55,000 கோமா பெரனிசியஸ் 10.1
மெ101[104] புபொப 5457 Pinwheel Galaxy M101 hires STScI-PRC2006-10a.jpg Galaxy, spiral 19,100-22,400 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 7.9
மெ102[105] (Not conclusively identified)[106]          
மெ103[107] புபொப 581   Messier object 103.jpg Cluster, open 10 Cassiopeia 7.4
மெ104[108] புபொப 4594 Sombrero Galaxy M104 ngc4594 sombrero galaxy hi-res.jpg Galaxy, spiral 28,700-30,900 Virgo 9.0
மெ105[109] புபொப 3379   Messier object 105.jpg Galaxy, elliptical 30,400-33,600 Leo 10.2
மெ106[110] புபொப 4258   Messier 106 by Spitzer.jpg Galaxy, spiral 22,200-25,200 Canes Venatici 9.1
மெ107[111] புபொப 6171   Messier object 107.jpg கோளகக் கொத்து 20.9 Ophiuchus 8.9
மெ108[112] புபொப 3556   Messier 108 Hubble WikiSky.jpg Galaxy, barred spiral 46,000 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 10.7
மெ109[113] புபொப 3992   Messier object 109.jpg Galaxy, barred spiral 59,500-107,500 பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்) 10.6
மெ110[114] புபொப 205   Messier object 110.jpg Galaxy, dwarf elliptical 2,600-2,780 Andromeda 9.0
Messier number NGC Number Common name Picture Object type Distance (kly) விண்மீன் குழாம் தோற்ற ஒளிப்பொலிவெண்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. "Charles Messier's Catalog of Nebulae and Star Clusters". SEDS. 12 August 2011. 2014-05-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. "SEDS Messier Database". THE MESSIER CATALOG. 10-11-2007. Check date values in: |date= (உதவி)
 3. "Original Messier Catalog of 1781". Original Messier Catalog of 1781. 10-11-2007. Check date values in: |date= (உதவி)
 4. Messier, Charles (1771). "Messier 1". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. Messier, Charles (1771). "Messier 2". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 6. Messier, Charles (1771). "Messier 3". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 7. Messier, Charles (1771). "Messier 4". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. Messier, Charles (1771). "Messier 5". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 9. Messier, Charles (1771). "Messier 6". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. Messier, Charles (1771). "Messier 7". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. Messier, Charles (1771). "Messier 8". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. Messier, Charles (1771). "Messier 9". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. Messier, Charles (1771). "Messier 10". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 14. Messier, Charles (1771). "Messier 11". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. Messier, Charles (1771). "Messier 12". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. Messier, Charles (1771). "Messier 13". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 17. Messier, Charles (1771). "Messier 14". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. Messier, Charles (1771). "Messier 15". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. Messier, Charles (1771). "Messier 16". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. Messier, Charles (1771). "Messier 17". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. Messier, Charles (1771). "Messier 18". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 22. Messier, Charles (1771). "Messier 19". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 23. Messier, Charles (1771). "Messier 20". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 24. Messier, Charles (1771). "Messier 21". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 25. Messier, Charles (1771). "Messier 22". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 26. Messier, Charles (1771). "Messier 23". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 27. Messier, Charles (1771). "Messier 24". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 28. Messier, Charles (1771). "Messier 25". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 29. Messier, Charles (1771). "Messier 26". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 30. Messier, Charles (1771). "Messier 27". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 31. Messier, Charles (1771). "Messier 28". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 32. Messier, Charles (1771). "Messier 29". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 33. Messier, Charles (1771). "Messier 30". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 34. Messier, Charles (1771). "Messier 31". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 35. Messier, Charles (1771). "Messier 32". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 36. Messier, Charles (1771). "Messier 33". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 37. Messier, Charles (1771). "Messier 34". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 38. Messier, Charles (1771). "Messier 35". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 39. Messier, Charles (1771). "Messier 36". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 40. Messier, Charles (1771). "Messier 37". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 41. Messier, Charles (1771). "Messier 38". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 42. Messier, Charles (1771). "Messier 39". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 43. Messier, Charles (1771). "Messier 40". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 44. Messier, Charles (1771). "Messier 41". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 45. Messier, Charles (1771). "Messier 42". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 46. Messier, Charles (1771). "Messier 43". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 47. Messier, Charles (1771). "Messier 44". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 48. Messier, Charles (1771). "Messier 45". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 49. Messier, Charles (1771). "Messier 46". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 50. Messier, Charles (1771). "Messier 47". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 51. Messier, Charles (1771). "Messier 48". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 52. Messier, Charles (1771). "Messier 49". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 53. Messier, Charles (1771). "Messier 50". 2014-03-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 54. Messier, Charles (1771). "Messier 51". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 55. Messier, Charles (1771). "Messier 52". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 56. Messier, Charles (1771). "Messier 53". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 57. Messier, Charles (1771). "Messier 54". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 58. Messier, Charles (1771). "Messier 55". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 59. Messier, Charles (1771). "Messier 56". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 60. Messier, Charles (1771). "Messier 57". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 61. Messier, Charles (1771). "Messier 58". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 62. Messier, Charles (1771). "Messier 59". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 63. Messier, Charles (1771). "Messier 60". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 64. Messier, Charles (1771). "Messier 61". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 65. Messier, Charles (1771). "Messier 62". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 66. Messier, Charles (1771). "Messier 63". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 67. Messier, Charles (1771). "Messier 64". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 68. Messier, Charles (1771). "Messier 65". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 69. Messier, Charles (1771). "Messier 66". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 70. Messier, Charles (1771). "Messier 67". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 71. Messier, Charles (1771). "Messier 68". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 72. Messier, Charles (1771). "Messier 69". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 73. Messier, Charles (1771). "Messier 70". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 74. Messier, Charles (1771). "Messier 71". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 75. Messier, Charles (1771). "Messier 72". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 76. Messier, Charles (1771). "Messier 73". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 77. Messier, Charles (1771). "Messier 74". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 78. Messier, Charles (1771). "Messier 75". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 79. Messier, Charles (1771). "Messier 76". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 80. Messier, Charles (1771). "Messier 77". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 81. Messier, Charles (1771). "Messier 78". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 82. Messier, Charles (1771). "Messier 79". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 83. Messier, Charles (1771). "Messier 80". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 84. Messier, Charles (1771). "Messier 81". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 85. Messier, Charles (1771). "Messier 82". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 86. Messier, Charles (1771). "Messier 83". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 87. Messier, Charles (1771). "Messier 84". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 88. Messier, Charles (1771). "Messier 85". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 89. Messier, Charles (1771). "Messier 86". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 90. Messier, Charles (1771). "Messier 87". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 91. Messier, Charles (1771). "Messier 88". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 92. Messier, Charles (1771). "Messier 89". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 93. Messier, Charles (1771). "Messier 90". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 94. Messier, Charles (1771). "Messier 91". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 95. Messier, Charles (1771). "Messier 92". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 96. Messier, Charles (1771). "Messier 93". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 97. Messier, Charles (1771). "Messier 94". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 98. Messier, Charles (1771). "Messier 95". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 99. Messier, Charles (1771). "Messier 96". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 100. Messier, Charles (1771). "Messier 97". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 101. Messier, Charles (1771). "Messier 98". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 102. Messier, Charles (1771). "Messier 99". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 103. Messier, Charles (1771). "Messier 100". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 104. Messier, Charles (1771). "Messier 101". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 105. Messier, Charles (1771). "Messier 102". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 106. Frommert, Hartmut; Kronberg, Christine (1995-05). "Messier 102". Usenet. 2009-02-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Check date values in: |year= (உதவி)
 107. Messier, Charles (1771). "Messier 103". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 108. Messier, Charles (1771). "Messier 104". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 109. Messier, Charles (1783). "Messier 105". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 110. Messier, Charles (1783). "Messier 106". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 111. Messier, Charles (1783). "Messier 107". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 112. Messier, Charles (1783). "Messier 108". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 113. Messier, Charles (1783). "Messier 109". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 114. Messier, Charles (1783). "Messier 110". 2014-03-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

இவற்றையும் காண்க[தொகு]

வெளிப்புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெசியே_பொருள்&oldid=3371298" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது