சிம்மம் (விண்மீன் குழாம்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Leo
{{{name-ta}}}
விண்மீன் கூட்டம்
Leo
{{{name-ta}}} இல் உள்ள விண்மீன்கள்
சுருக்கம் சிம்மம்
Genitive Leonis
ஒலிப்பு /ˈl/, genitive /lˈnɪs/
அடையாளக் குறியீடு the Lion
வல எழுச்சி கோணம் 11 h
நடுவரை விலக்கம் +15°
கால்வட்டம் NQ2
பரப்பளவு 947 sq. deg. (12th)
முக்கிய விண்மீன்கள் 9, 15
பேயர்/ஃபிளேஸ்டெட் குறியீடு
92
புறவெளிக் கோள்களுடைய விண்மீன்கள் 13
> 3.00m ஒளிமிகுந்த விண்மீன்கள் 5
10.00 பார்செக் தூரத்திற்குள் உள்ள விண்மீன்கள் 5
ஒளிமிகுந்த விண்மீன் Regulus (α Leo) (1.35m)
மிக அருகிலுள்ள விண்மீண் Wolf 359
(7.78 ly, 2.39 pc)
Messier objects 5
எரிகல் பொழிவு Leonids
அருகிலுள்ள
விண்மீன் கூட்டங்கள்
Ursa Major
Leo Minor
Lynx (corner)
Cancer
Hydra
Sextans
Crater
Virgo
Coma Berenices
Visible at latitudes between +90° and −65°.
April மாதத்தில் 21:00 (மாலை 9.00) மணிக்கு தெளிவாகக் காணலாம்.

சிம்மம் விண்மீன் குழாமானது இராசிவட்டத்தில் உள்ள ஓர் உடுத்தொகுதி ஆகும். இது கடக உடுத்தொகுதிக்கு மேற்கேயும், கன்னி விண்மீன் குழாமிற்குக் கிழக்கேயும் அமைந்துள்ளது. இதனை குறியீட்டில் இவ்வாறு 'Leo.svg' குறிப்பிடுவர். இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தொலமியால் குறிப்பிடப்பட்ட 48 விண்மீன் குழாம்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.