பகுப்பு:ஆக்சி எதிர்மின்னயனிகள்

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

ஆக்சி எதிர்மின்னயனி (oxyanion) அல்லது ஆக்சோ எதிர்மின்னயனி (oxoanion) என்பது AxOy என்ற பொது வாய்பாட்டைக் கொண்ட ஒரு அயனி ஆகும்.