உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நுண்ணறிவு எண்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
போதுமான அளவிலான பெருமளவு மக்களின் IQகளை ஒரு இயல்புப் பரவலின் மூலம் மாதிரிப்படுத்த முடியும்.

நுண்ணறிவு எண் , அல்லது IQ என்பது, நுண்ணறிவை மதிப்பிடுவதெற்கென வடிவமைக்கப்பட்ட பல வேறுபட்ட தரநிலையாக்கப்பட்ட சோதனைகளில் ஒன்றின் மூலம் பெறப்படும் மதிப்பாகும். ஜெர்மன் சொல்லான Intelligenz-Quotient என்பதிலிருந்து வந்த "IQ" எனும் சொல், முதன்முதலில் ஜெர்மானிய உளவியலாளர் வில்லியம் ஸ்டெர்ன் என்பவரால் 1912[1] இல் பயன்படுத்தப்பட்டது, அது 20ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஆல்ஃப்ரெட் பினே மற்றும் தியோடர் சைமன் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட, அப்போதைய நவீன குழந்தைகளின் நுண்ணறிவு சோதனைகளில் மதிப்பிடுவதற்காக முன்மொழியப்பட்ட ஒரு முறையாக அச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது.[2] "IQ" எனும் சொல் இப்போதும் பொதுவான பயன்பாட்டில் உள்ளது எனினும், வெஸ்லெர் வயதுவந்தோர் நுண்ணறிவு அளவீடு போன்ற நவீன IQ சோதனைகளின் மதிப்பிடுதலானது மைய மதிப்பு (சராசரி IQ) 100 எனவும் திட்ட விலக்கம் 15 எனவும் உள்ள காசியன் பெல் வளைவின் மீது பொருள்களின் அளவிடப்பட்ட தரத்தின் வீழலை அடிப்படையாகக் கொண்டே அமைகின்றது, இருப்பினும் வெவ்வேறு சோதனைகள் வெவ்வேறு திட்டவிலக்கங்களைப் பெற்றிருக்கலாம்.

IQ மதிப்புகள் நோயுற்ற தன்மை மற்றும் இறப்புவீதம்,[3] பெற்றோரின் சமூக அந்தஸ்து[4] மற்றும் பெருமளவு பெற்றோர் IQ ஆகிய பல காரணிகளுடன் தொடர்புடையதாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதன் மரபுரிமைப் பேறு பற்றி சுமார் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது, மேலும் அது எந்த அளவுக்கு மரபுரிமைப் பேறு தன்மை கொண்டது என்பதில் முரண்பாடு தொடர்ந்து இருந்துவருகிறது, மேலும் மரபுரிமைப் பேறின் இயங்கமைப்புகள் இன்னும் விவாதத்திற்குரிய பொருளாகவே இருந்துவருகிறது.[5]

IQ மதிப்புகள் பல சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: கல்வியில் சாதிக்கக்கூடியவை அல்லது சிறப்புத் தேவைகள் பற்றிய ஊகமாக்கத்தில், மக்கள் தொகையில் உள்ள IQ மதிப்புகளின் பரவல் மற்றும் IQ மதிப்புகள் மற்றும் பிற மாறிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்புகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்யும் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பணி செயல்திறன் மற்றும் வருவாய் ஆகியவற்றை முன்கணிப்பதாக எனப் பல வகையில் பயன்படுகின்றன.

20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து பல மக்கள் தொகையின் சராசரி IQ மதிப்புகள் பத்தாண்டுகளுக்கு மூன்று புள்ளிகள் என்ற சராசரி வீதத்தில் அதிகரித்து வருகிறது, இதில் அதிகரிப்பின் பெரும்பாலான அளவு IQ வரம்பின் கீழ் பாதியிலேயே அமைந்துள்ளது: இந்நிகழ்வே ஃப்ளைன் விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது. மதிப்புகளில் காணப்படும் இந்த மாற்றங்கள் உண்மையிலேயே அறிவுசார்ந்த திறனில் ஏற்பட்டுள்ள உண்மையான மாற்றத்தைக் குறிக்கின்றனவா அல்லது கடந்த கால அல்லது தற்கால சோதனை முறைகளில் உள்ள சிக்கல்களால் ஏற்படுவதா என விவாதம் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.

வரலாறு[தொகு]

நவீன IQ மதிப்பு என்பது ஒரு மூல IQ சோதனையினை, செம்மைப்படுத்தல் மாதிரியில் உள்ள அம்மதிப்பின் தரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணிதவியல் ரீதியான மாற்றத்திற்குட்படுத்திப் பெறப்படுவதாகும்.[6] நவீன மதிப்புகள் சில நேரம் "விலகும் IQ" என்றும் குறிக்கப்படுகிறது, ஆனால் பழைய முறையிலான வயது-சார்ந்த மதிப்புகள் "விகித IQ" எனக் குறிக்கப்படுகின்றன.

இந்த இரண்டு முறைமைகளுமே பெல் வளைவின் மத்திக்கு அருகில் ஒரே மாதிரியான முடிவுகளையே வழங்குகின்றன, ஆனால் பழைய விகித IQகள் அறிவு ரீதியாக திறமை படைத்தவர்களுக்கு அதிகமான மதிப்புகளை வழங்கியது— எடுத்துக்காட்டுக்கு, கின்னஸ் உலக சாதனைகள் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற மேரிலின் வாஸ் சாவென்ட்டின் விகிதம் IQ 240 ஆக இருந்தது. பினேயின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி உளவியல் வயதுக்கும் ஆண்டுகள் மற்றும் மாதங்களைக் கொண்டு கணக்கிடப்படும் வயதுக்கும் (மேலும் பின்னர் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும்) உள்ள விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த மதிப்பைக் கண்டறிவது ஓரளவு சிறப்பானதாக இருக்கும், ஆனால் காஸியன் வளைவு மாதிரியில் சராசரிக்கு அதிகமாக 7.9 திட்டவிலக்கங்கள் இருக்கும், மேலும் மனித மக்கள் தொகைக்கான அளவில் அது இயல்பு IQ பரவலில் (இயல்புப் பரவலைக் காண்க) மிகவும் நிகழ்தகவற்றதாக இருக்கும். மேலும் கூடுதலாக, மேல்மட்ட விளைவுகள் முக்கிய விவகாரமாக இருப்பதால், வெஸ்லர் போன்ற IQ சோதனைகள் நம்பும் வகையில் IQ 145 க்கு அதிகமாக வேறுபாடு அமையாத வகையில் இருக்கும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல.

வெஸ்லர் அடல் இண்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேலிலிருந்து (WAIS) பெரும்பாலும் அனைத்து நுண்ணறிவு அளவீட்டு முறைகளுமே இயல்புப் பரவல் மதிப்பீட்டு முறையைப் பின்பற்றுகின்றன. இயல்புப் பரவல் மதிப்பீடு முறையைப் பயன்படுத்துவதால், "நுண்ணறிவு எண்" என்ற சொல்லை துல்லியமற்ற விளக்கமாக மாற்றுகிறது, கணிதவியல் முறையில் கூறினால் நுண்ணறிவு அளவீட்டியலில் இது இவ்வாறுள்ளது, ஆனால் "I.Q." என்ற சொல் இப்போதும் வழக்கில் பயன்பாட்டில் உள்ளது, மேலும் தற்போதுள்ள அனைத்து நுண்ணறிவு அளவீட்டியல்களையும் விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மரபியல் பரவல் தன்மை[தொகு]

IQ ஐ நிர்ணயிப்பதில் மரபுசார் வடிவம் மற்றும் சூழல் (இயற்கையும் வளர்ச்சியும்) ஆகியவற்றின் பங்கு ப்ளோமின் மற்றும் பல கிராமங்களில் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. (2001, 2003).[7][not in citation given] சமீபத்திய காலம் வரை பாரம்பரியத்திறன் பற்றிய ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் குழந்தைகளிலேயே நிகழ்த்தப்பட்டன. பல்வேறு ஆய்வுகள், அமெரிக்காவில் IQ இன் பாரம்பரியத்திறனானது 0.4 மற்றும் 0.8 க்கு இடையே இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளன;[8][9][10] அதாவது, இந்த ஆய்வைப் பொறுத்து, குழந்தைகளில் காணப்படும், பாதிக்கும் குறைவான, கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் மேலான IQ இல் காணப்படும் இந்த மாற்றங்கள் அவர்களின் பாரம்பரியத்திறனைச் சார்ந்ததாகவே கருதப்படுகிறது. ஆகவே மீதமுள்ளது, சூழல் மாற்றம் மற்றும் அளவீட்டுப் பிழை ஆகியவற்றால் உண்டாவதாகும். 0.4 முதல் 0.8 வரையிலான வரம்பில் உள்ள பாரம்பரியத்திறனானது, IQ "கிட்டத்தட்ட" பாரம்பரியத்திறன் சார்ந்தது எனக்காட்டுகிறது.

மேட் மெக்க்யூ மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளனர், IQ வின் வரம்பின் கட்டுப்பாட்டின் விளைவைப் பற்றி ஆய்வு செய்தனர், அவர்கள் "பெற்றோர் செயல் தடுக்கும் தன்மையுடைய வரம்பின் கட்டுப்பாடு மற்றும் குடும்ப SES ஆகியவை பெறப்பட்ட உடன் பிறந்தோர் உடன்தொடர்பின் மீது விளைவைக் கொண்டிருக்கவில்லை... IQ."[11] மற்றொருபுறம், 2003 இல் எரிக் எரிக் டர்கெய்மெர், ஆண்ட்ரீனா ஹேலே, மேரி வால்ட்ரோன், ப்ரையன் டி'ஒனோஃப்ரியோ, இர்விங் எல். காட்டெஸ்மேன் ஆகியோர் நிகழ்த்திய ஆய்வு ஒன்று, IQ மாற்றங்களின் விகிதத்திற்கு சமூக பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப மாறும் மரபு மற்றும் சூழல் ஆகியவை காரணமாக இருக்கலாம் எனக் காட்டியது. பிறரிடம் உதவியை எதிர்பார்க்குமளவுக்கு வறுமையில் உள்ள குடும்பங்களில், "7 வயது இரட்டைக் குழந்தைகளை மாதிரியாகக் கொண்டு" செய்யப்பட்ட ஆய்வில் IQ மாற்றங்களில் 60% மாற்றங்களுக்கு பகிரப்பட்ட சூழல் காரணமாக இருந்தது, மேலும் மரபணுவின் பங்களிப்பானது கிட்டத்தட்ட பூச்சியமாக இருந்தது.[12]

ஒருவர் வயதாக ஆக பல அனுபவங்களைப் பெறுவதால், IQ போன்ற தனிப்பட்ட அம்சங்களின் மீது மரபணு போன்றவற்றின் பாதிப்பானது முக்கியத்துவம் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமானதே. வியப்பூட்டும் வகையில், அதற்கு மாறாக நிகழ்கிறது[need quotation to verify]. குழந்தைகளில் பாரம்பரியத்திறனின் அளவீடுகள் 20% என்பது போல மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது, அதுவே நடுநிலைப் பள்ளி வயது குழந்தைகளில் 40% எனவும் வயதானபின் 80% என அதிகமாகவும் உள்ளது.[7][not in citation given] "நுண்ணறிவு: அறிந்தவையும் அறியாதவையும்" என்ற தலைப்பில் செயல்பட்ட அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் 1995 பணிக்குழுவானது வெள்ளை மக்களின் தொகையில் IQ இன் பாரம்பரியத்திறனானது "சுமார் .75" என உள்ளது. 100 ஜோடி இரட்டையர்களைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட பல-ஆண்டு ஆய்வான தனித்தனியாக வளர்க்கப்பட்ட இரட்டையர்களிலான மின்னிசோட்டா ஆய்வானது , 1979 இல் தொடங்கப்பட்டது, அது IQ இல் ஏற்படும் மாற்றங்களில் சுமார் 70% மாற்றமானது பாரம்பரிய மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது என முடிவு செய்தது. இரட்டையர்களின் IQகளில் உள்ள சில உடன்தொடர்புகள் பிறப்புக்கு முந்தைய தாய் சார்ந்த சூழலின் விளைவாக இருக்கலாம், இந்த உடன்தொடர்புகள் தனித்தனியாக வளர்க்கப்பட்ட இரட்டையர்களில் காணப்படும் IQ உடன்தொடர்புகள் ஏன் மிகவும் உறுதியாக உள்ளன என்பதை விளக்குகின்றன.[5] பாரம்பரியத்திறனைப் புரிந்துகொள்ளும் செயலில் பல விஷயங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவையாக உள்ளன:

 • அதிக பாரம்பரியத்திறன் என்பதற்கு, ஒரு தனிப்பட்ட அம்சத்தின் மேம்பாட்டில் சூழலின் தாக்கம் இல்லை என்றோ அல்லது கற்றல் என்பதற்கு இதில் தொடர்பில்லை என்றோ பொருளில்லை. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒவ்வொரு மனிதனின் சொல் வளத்திலுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் அவராகக் கற்றதே எனினும், சொல் வளத்தின் அளவு, பெருமளவு மரபு சார்ந்ததாகும் (மேலும் பொது நுண்ணறிவுடன் அதிகமாகத் தொடர்புடையதும் ஆகும்). அனைவரின் சூழலிலும் எண்ணற்ற சொற்கள் கேட்கக் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில், குறிப்பாக அவற்றைப் பேச ஊக்கப்படுத்தப்படும் நபர்களுக்கு, அவர்கள் அறிந்துள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையானது அவர்களின் பாரம்பரியத் திறன் சாரந்த உணர்திறனைச் சார்ந்ததாக உள்ளது.[9]
 • பாரம்பரியமானது என்பதால் ஒரு அம்சமானது எப்போதும் மாறாமலே இருக்கும் எனக் கருதுவது பொதுவான பிழையாகும். முன்னரே குறிப்பிட்டபடி, மரபு சார்ந்த தனிப்பட்ட அம்சமானது கற்றலைச் சார்ந்ததாகவும் இருக்கலாம், மேலும் அவை மற்ற சூழல் சார்ந்த விளைவுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம். மக்கள் தொகையில் உள்ள சூழல்களின் (அல்லது மரபணுக்களின்) பரவல் குறிப்பிடுமளவு மாற்றப்பட்டால், பாரம்பரியத்திறனின் மதிப்பானது மாறலாம். எடுத்துக்காட்டுக்கு, மோசமான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழல் ஒரு தனிப்பட்ட திறனை மேம்படுத்துவதில் தோல்வியடையலாம், மேலும் அது தனிநபர் தொடர்பான மாற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம். வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளுக்கிடையே, பாரம்பரியத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கிடையே வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இது பாரம்பரியத்திறனின் மதிப்பீட்டைப் பாதிக்கலாம்.[9] ஃபெனல்கீட்னுரீயா மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும். இது இந்த மரபுக் குறைபாட்டைக் கொண்டிருந்தவர்களில் மனநல வளர்ச்சியின்மை ஏற்படக் காரணமாக இருந்தது. இப்போது, மாற்றியமைக்கப்பட்ட உணவுக்கட்டுப்பாட்டைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இதைச் சரிசெய்யலாம்.
 • மற்றொரு புறம், பாரம்பரியத்திறனைச் சிறிதளவே மாற்றும் அல்லது மாற்றாத வகையிலான சூழல் மாற்றங்களின் விளைவுகளும் இருக்கலாம். கொடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட அம்சத்துடன் தொடர்புள்ள சூழலானது, அந்த மக்கள் தொகையில் உள்ள அனைவரையும் சம அளவில் பாதிக்கும் வகையில் முன்னேற்றம் வழங்கினால், அந்தத் தனிப்பட்ட அம்சத்தின் சராசரி மதிப்பானது அதன் பாரம்பரியத்திறனில் எந்த மாற்றமும் இன்றி உயரும் (ஏனெனில் மக்கள் தொகையில் உள்ள தனிநபர்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள் மாறமலே இருக்கும்). இது உயரம் என்ற அம்சத்தில் நிதர்சனமானது: உயரத்தின் பாரம்பரியத்தன்மையானது அதிகமாக உள்ளது, ஆனால் சராசரி உயரங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.[9]
 • வளர்ந்த நாடுகளிலும், குறிப்பிட்ட குழுக்களுக்குள் உள்ள ஒரு தனிப்பட்ட அம்சத்தின் உயர் பாரம்பரியத்திறனில், குழுக்களுக்கிடையே நிலவக்கூடிய வேறுபாட்டின் மூலத்திற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படும் வகையில் இல்லை.[9][13]

சூழல்[தொகு]

சூழல் தொடர்பான காரணிகள் IQ ஐ நிர்ணயிப்பதில் ஒரு பங்கு வகிக்கின்றன. குழந்தைப் பிராயத்தில் வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து, புலனுணர்வு வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானதென அறியப்படுகிறது; தவறான ஊட்டச்சத்து IQ ஐக் குறைக்கலாம்.

தாய்ப்பால் புகட்டப்பட்டு FADS2 மரபணுவும் கொண்டுள்ளவர்களில் "C" வகை மரபணுவைக் கொண்டவர்களுக்கு, அதனால் ஏழு IQ புள்ளிகள் அதிகரிக்கிறது என ஒரு சமீபத்திய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. FADS2 மரபணுவில் "G" வகையைக் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு ஏதும் இதனால் நன்மை இல்லை என்றே தெரிகிறது.[14][15]

குழந்தைப் பருவத்தில் இசை கற்பதும் IQ ஐ அதிகரிக்கிறது.[16] ஒருவரின் செயல்படு நினைவைப் பயன்படுத்துவதில் பயிற்சி பெறுவதால் IQ அதிகரிக்கலாம் என சமீபத்திய ஆய்வுகள் காண்பித்துள்ளன.[17][18]

குடும்பச் சூழல்[தொகு]

உலகின் வளர்ந்த நாடுகளில், குறிப்பாக சில ஆய்வுகளின் மூலம் கிடைத்த ஆளுமைத்திறன் அம்சங்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு முரணாக, சூழலின் விளைவால் ஒரே குடும்பத்தில் வளர்ந்த தொடர்பற்ற வெவ்வேறு குழந்தைகள் ("தத்தெடுக்கப்பட்ட உடன் பிறப்புகள்") வெவ்வேறு குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் போல வளரக்கூடிய விளைவு உண்டாகலாம் எனக் காண்பிக்கின்றன.[7][not in citation given][19] குழந்தைகளின் IQ வில் குடும்பத்தின் விளைவுகளும் சில உள்ளன, அவை அவர்களின் IQ இல் ஏற்படும் மாற்றத்தில் கால் பகுதியேனும் காரணமாக உள்ளன, இருப்பினும் வளர வளர இந்த உடன்தொடர்பு பூச்சியத்தை நெருங்குகிறது.[20] IQ ஐப் பொறுத்த வரையில், தத்தெடுத்தல் பற்றிய ஆய்வுகள், தத்தெடுக்கப்பட்ட உடன்பிறப்புகளில் இளம்பருவத்திற்குப் பின்னர் IQ ஐப் பொறுத்த வரையில் அறிமுகமில்லாத நபர்களை விடவும் ஒப்புமை குறைவாகவே உள்ளது (IQ உடன்தொடர்பானது பூச்சியத்திற்கு அருகில் உள்ளது), மேலும் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த உடன்பிறப்புகளில் IQ உடன்தொடர்பு 0.6 என உள்ளது. இரட்டையர்களிலான ஆய்வுகள் இந்த முடிவுகளை இன்னும் உறுதிப்படுத்துகின்றன: ஒரே கருவில் பிறந்து (ஒரே மாதிரி இருப்பவர்கள்) வெவ்வேறு இடத்தில் வளர்க்கப்பட்ட இரட்டையர்கள் பெரும்பாலும் சமமான IQ மதிப்பையே (0.86) கொண்டுள்ளனர், இது இரு கருவின் மூலம் பிறந்து (ஈரண்ட) ஒன்றாக வளர்க்கப்பட்ட இரட்டையர்களின் மதிப்பைக் காட்டிலும் (0.6) அதிகமாகும், மேலும் தத்தெடுக்கப்பட்ட உடன்பிறப்புகளைக் காட்டிலும் (~0.0) இது மிகவும் அதிகமாகும்.[45][46]

முந்தைய ஆய்வுகள் சார் தன்மை கொண்டவையா?[தொகு]

ஸ்டூல்மில்லர் (1999)[21] என்பவர், தத்தெடுப்பதில் நிகழும் குடும்பச் சூழல்களின் வரம்புக் கட்டுப்பாட்டைக் கண்டறிந்தார், அதன்படி தத்தெடுக்கும் குடும்பங்கள் ஒரே மாதிரி இருப்பதாகத் தெரிகிறது, எடுத்துக்காட்டுக்கு, பொதுவான மக்கள் தொகையைக் காட்டிலும் சமூக-பொருளாதார நிலையில் இது அதிகமாகக் காணப்படுகிறது, இதிலிருந்து முந்தைய ஆய்வுகளில் இருக்கக்கூடிய பகிரப்பட்ட குடும்பச் சூழல்களின் பங்கை குறைத்து மதிப்பிட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது எனத் தெரிகிறது. தத்தெடுப்பு ஆய்வுகளில் வரம்புத் திருத்தத்திற்கான திருத்தங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன, இதனால் IQ இல் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு சமூக-பொருளாதார நிலை 50% காரணமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது எனத் தெரிந்தது.[21] இருப்பினும், தத்தெடுப்பு ஆய்வுகளுக்கான IQ மீதான வரம்பின் கட்டுப்படுத்தலின் விளைவு மேட்மெக்கியூ மற்றும் சகபணியாளர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது, அவர்கள் "பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டின்மை உளநோய்க்கூறியல் மற்றும் குடும்பத்தின் சமூக-பொருளாதார நிலை ஆகியவற்றில் உள்ள வரம்பின் கட்டுப்பாடுகள் தத்தெடுக்கப்பட்ட உடன்பிறப்புகளின் IQ உடன்தொடர்பின் மீது எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்துவதில்லை" என எழுதினர்.[11]

எரிக் டர்கேமியர் மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள் (2003),[22] தத்தெடுப்பு ஆய்வைப் பயன்படுத்தாமல் உதவி தேவைப்படும் நிலையிலுள்ள US குடும்பங்களைக் கொண்டு ஆய்வு செய்தனர். அதன் முடிவுகள் IQ மாற்றங்களின் விகிதங்களானது மரபணுவினாலும் சமூக-பொருளாதார நிலையைப் பொறுத்து நேர்பாக்கின்றி மாறும் சூழலினாலும் அமைகிறது எனக் காட்டின. நிதி நிலையில் மோசமான நிலையில் உள்ள குடும்பங்களில் IQ இல் காணப்படும் 60% மாற்றங்களுக்கு பகிரப்பட்ட குடும்பச் சூழலே காரணமாக உள்ளது, மேலும் மரபணுக்களின் பங்களிப்பு இதில் கிட்டத்தட்ட பூச்சியமாகிறது; செல்வச்செழிப்பு மிக்கக் குடும்பங்களில் முடிவுகள் சரியாக இதற்கு எதிராக உள்ளன என இந்த மாதிரிகள் காண்பிக்கின்றன.[23] செல்வச்செழிப்பு மிக்க நடுத்தரக் குடும்பங்களை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செய்யப்பட்ட முந்தைய ஆய்வுகளில் பகிரப்பட்ட சூழல் காரணிகளின் பங்கு குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எனக் கூறுகின்றன.[24]

தாய்வழி (கரு ரீதியான) சூழல்[தொகு]

டெவ்லின் மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள் நிகழ்த்திய நேச்சுர் (1997) மெட்டா-பகுப்பாய்வில்,[5] முந்தைய 212 ஆய்வுகளில் மாற்று மாதிரியை சூழலின் தாக்கத்திற்காக மதிப்பீடு செய்து பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் 'குடும்ப-சூழல்கள்' மாதிரியைக் காட்டிலும் சிறப்பாகப் பொருந்துகிறது எனக் கண்டறிந்தது. பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கத்தக்கதாகக் கருதப்படும் பகிரப்பட்ட தாய்வழி (கரு) சூழல் விளைவுகள், இரட்டையர்களிடையே 20% மற்றும் உடன்பிறப்புகளிடையே 5% இணைமாற்றத்திற்குக் காரணமாக இருப்பதுடன் மரபணுக்களின் விளைவு இதனுடன் தொடர்பு படுத்துகையில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது, மேலும் இதில் பாரம்பரியத்திறனின் இரண்டு அளவீடுகள் 50% க்கும் குறைவாகவே இருக்கின்றன.

பௌன்ச்சர்ட் மற்றும் மெக்கியூ ஆகியோர் அந்த ஆவணத்தை 2003 இல் மறு ஆய்வு செய்து, பாரம்பரியத்திறன் அளவீடுகள் தொடர்பான டெவ்லினின் முடிவுகள் முந்தைய அறிக்கைகளிலிருந்து பெருமளவு மாறுபடவில்லை எனவும் பெற்றோர் ரீதியான விளைவுகள் தொடர்பான அவர்களது முடிவுகள் முந்தைய அறிக்கைகளுடன் மிகவும் முரண்படுகின்றன எனவும் விவாதித்தனர்.[25] அவர்கள் இவ்வாறு எழுதுகின்றனர்:

சிப்பியுர் மற்றும் பலரும் மற்றும் லோஹெலின் ஆகியோரும் பிறப்பிற்கு முந்தைய சூழலைக் காட்டிலும் பிறப்பினைத் தொடர்ந்த சூழலே மிகவும் முக்கியம் எனக் கூறினர். டெவ்லின் மற்றும் பலர் இரட்டையர்களின் IQ ஒப்புமைக்கு பெற்றோர் சூழலும் பங்களிக்கிறது என்று கூறிய முடிவு குறிப்பிடத்தக்கது, இது பெற்றோர் ரீதியான விளைவுகள் பற்றிய சோதனை ரீதியான விரிவான ஆவணத்தை வழங்க உதவியது. சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக விரிவான மதிப்பாய்வுகளைக் கொண்ட வெளியீட்டில், ப்ரைஸ் (1950), பெரும்பாலும் அனைத்து MZ இரட்டையர் பெற்றோர் ரீதியான விளைவுகள் ஒப்புமையை விட வேறுபாடுகளையே உருவாக்கின என விவாதித்தார். 1950 இல் அந்தத் தலைப்பில் இருந்த ஆவணமானது மிகவும் பெரியதாகும், அதன் ஆதார நூற்பட்டியல் முழுவதையும் வெளியிட முடியாத அளவு அது மிகவும் பெரியதாக இருந்தது. அது இறுதியில் கூடுதலாக 260 குறிப்புகள் சேர்க்கப்பட்டு 1978 இல் வெளியிடப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் ப்ரைஸ் தனது முந்தைய கருத்து முடிவுகளை மீண்டும் கூறினார். 1978 ஆம் ஆண்டு மதிப்பாய்வைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியானது ப்ரைஸின் கருதுகோளையே பெரிதும் மீண்டும் வலியுறுத்தியது.

டிக்கென்ஸ் மற்றும் ஃப்ளைன் மாதிரி[தொகு]

டிக்கென்ஸும் ஃப்ளைனும்[26] பகிரப்பட்ட குடும்பச் சூழல் மறைந்துபோவது பற்றிய விவாதங்கள், அதே போல சரியான நேரத்தில் பிரிந்த குழுக்களுக்கும் சமமாகப் பொருந்த வேண்டும் என முன்வைத்தனர். இது ஃப்ளைன் விளைவுக்கு முரணானதாக இருந்தது. இங்கே நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் விரைவில் மரபியல் பாரம்பரியத்திறன் தத்தெடுப்பின் மூலம் விளக்கப்பட்டது. இந்த முரண்பாட்டை "பாரம்பரியத்திறன்" எனும் அளவீடு IQ மீது மரபுசார் வடிவத்தின் நேரடி பாதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் மரபுசார் வடிவம் சூழலை மாற்றும் போது IQ இன் மீது மறைமுக பாதிப்பையும் கொண்டுள்ளது என்ற கருத்தை அறிவதன் மூலம் விளக்கலாம். அதாவது அதிக IQ கொண்டவர்கள் IQ ஐ மேலும் ஊக்குவிக்கக்கூடிய சூழல்களை நாடுகின்றனர். நேரடி பாதிப்பானது தொடக்கத்தில் மிகச் சிறிதளவாக இருக்கலாம், ஆனால் பின்னூட்டச் சுழல்கள் IQ இல் பெரிய வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தலாம். அவர்களின் மாதிரியில் சூழலின் ஊக்குவிப்பானது IQ இன் மீது பெருமளவு பாதிப்பை உண்டாக்கலாம், அது பெரியவர்களுக்கும் பொருந்தும், ஆனால் அந்த ஊக்குவிப்பு தொடர்ந்து நிலைக்காவிட்டால் காலம் செல்லச் செல்ல இந்த பாதிப்பு குறையலாம் (இந்த மாதிரியில் குழந்தைப் பருவ ஊட்ட உணவு போன்ற நிரந்தர விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்தியமுள்ள காரணிகளையும் உள்ளடக்கி இருக்கும் விதத்தில் மாறலாம்). பொதுவாக அனைத்து மக்களுக்கும் அதிக ஊக்குவிப்பை வழங்கும் ஒரு சூழலைக் கொண்டு ஃப்ளைன் விளைவை விளக்கலாம். குழந்தைகள் இந்தத் திட்டத்தில் இருக்கும் போது, IQ பேறுகளை வழங்கும் புலனுணர்வுத் திறன் தேவைப்படக்கூடிய விதத்திலான அனுபவ வகைகளை திட்டத்திற்கு வெளியே எவ்வாறு மீண்டும் நிகழ்த்திக்கொள்வது என்பதைக் கற்றுத்தந்து, அவர்கள் இந்தத் திட்டத்தை விட்டுச் சென்ற பிறகும் நீண்ட காலத்திற்கு அந்த மீண்டும் நிகழ்த்துதல் திறனைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள ஊக்குவித்தால், IQ ஐ அதிகரிப்பதற்கான இந்தத் திட்டங்கள் நீண்டகால IQ பேறுகளை வழங்கக்கூடும் என ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.[26][27]

IQ & மூளை[தொகு]

2004 இல், இர்வினில் உள்ள கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் குழந்தை மருத்துவத் துறைப் பேராசிரியரான ரிச்சர்ட் ஹையர் என்பவரும் நியூ மெக்சிகோ பல்கலைக்கழகத்தின் சகபணியாளர்களும் இயல்பான 47 வயது வந்த நபர்களின் மூளைக் கட்டமைப்புப் படத்தைப் பெற MRI ஐப் பயன்படுத்தினர், இவர்கள் அனைவரும் தரநிலையான IQ சோதனைகளுக்கும் உட்படுட்தப்பட்டவர்களாவர். அந்த ஆய்வு, மனித நுண்ணறிவானது மூளையில் உள்ள சாம்பல் நிற திசுவின் அளவு மற்றும் இட அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது என விளக்கியது, மேலும் மூளையின் சாம்பல் நிற திசுவில் 6 சதவீதம் மட்டுமே IQ உடன்தொடர்புடையதாக இருப்பதாகத் தெரிவதாகவும் விளக்கியது.[28]

மூளையின் முன் மடலானது திரவ நுண்ணறிவுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும் என்ற கருத்தில் பல வெவ்வேறு தகவல் மூலங்கள் நெருக்கமான கருத்திசைவுக்கு வந்தன. மூளையின் முன் மடலில் குறைபாடு உள்ள நோயாளிகள் திரவ நுண்ணறிவு சோதனைகளில் பலவீனமாக இருந்தனர் (டன்கன் மற்றும் பலர். 1995). மூளையின் முன் மடலில் உள்ள சாம்பல் நிறத் திசுவின் அளவு (தாம்சன் மற்றும் பலர் 2001) மற்றும் வெள்ளை நிறத் திசு (ஸ்கோனிமேன் மற்றும் பலர் 2005) ஆகியனவும் பொது நுண்ணறிவுடன் தொடர்புடையனவாக உள்ளன. மேலும் கூடுதலாக, சமீபத்திய நரம்புப்படவியல் ஆய்வுகள் இந்தத் தொடர்பானது பக்கவாட்டு முன் பக்க கார்டெக்ஸுக்கு மட்டுமே என வரம்பை நிறுவியுள்ளன. டன்கனும் அவரது சகபணியாளர்களும் (2000), பாசிட்ரான் உமிழ்வு முறையிலான குறிப்பிட்ட திசு அடுக்கு சிறப்புக் கதிர் வீச்சு வரைவியைப் பயன்படுத்தி, IQ உடன் அதிகமாக தொடர்புடைய சிக்கல் தீர்க்கும் பணிகள் பக்கவாட்டு முன்பக்க கார்டெக்ஸையும் செயல்படுத்துகின்றன எனக் காட்டினர். மிகவும் சமீபத்தில், க்ரே மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள் (2003) வினைசார் காந்த ஒத்ததிர்வு வரைவு (fMRI) முறைமையைப் பயன்படுத்தி, செயல்படு நினைவு அதிகமாகத் தேவைப்படும் ஒரு பணியிலிருந்து அடையும் கவனச்சிதறலுக்கு எதிரான சிறப்பான எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ள நபர்களுக்கு, அதிக IQ மற்றும் அதே நேரத்தில் முன் மடல் செயல்திறனும் அதிகமாகவும் இருக்கும் என நிரூபித்தனர். இந்தத் தலைப்பிலான விவரமான மதிப்பாய்வுக்கு, க்ரே மற்றும் தாம்சன் (2004) என்பதைக் காண்க.[29]

காந்த ஒத்ததிர்வுப் படமாக்கல் முறையின் (MRI) மூலம் மூளையின் கட்டமைப்பின் அளவுகளையும் சொல்-சாராத் திறன்களையும் அளவிடுவதற்கான ஒரு ஆய்வு, 307 குழந்தைகளைப் (ஆறு முதல் பத்தொன்பது வயதுடையவர்கள்) பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்பட்டது (ஷா மற்றும் பலர் 2006). அந்த ஆய்வு, IQ மற்றும் கார்டெக்ஸின் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையே ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது எனத் தெரிவித்தது—மிகச் சிறப்பான IQ மதிப்புகளைக் கொண்டவர்களின் குழுவினர் சிறு வயதில் மெல்லிய கார்டெக்ஸைக் கொண்டுள்ளனர், அதுவே பதின் பருவத்தின் இறுதியில் சராசரியை விடத் தடிமனாக மாறுகிறது என்பதே இதில் கண்டறியப்பட்ட சிறப்பியல்பு மாற்றமாகும்.[30]

2006 ஆம் ஆண்டின் டட்ச்சு குடும்ப ஆய்வின் படி, CHRM2 மரபணுவிற்கும் நுண்ணறிவுக்கும் "மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு தொடர்புள்ளது" என்று கூறப்படுகிறது. அந்த ஆய்வு, மறு ஆய்வு செய்யப்பட்ட வெஸ்லர் வயது வந்தோர் நுண்ணறிவு அளவுகளைக் கொண்டு அளவிடப்பட்ட படி, நிறமி 7 இல் உள்ள CHRM2 மரபணுவுக்கும் செயல்திறன் IQ க்கும் தொடர்பு இருப்பதாக முடிவு செய்தது. டட்ச்சு குடும்ப ஆய்வு 304 குடும்பங்களிலிருந்து 667 நபர்களைக் கொண்ட மாதிரியைப் பயன்படுத்தியது.[31] இதே போன்ற தொடர்பு மின்னிசோட்டா இரட்டையர்கள் மற்றும் குடும்ப ஆய்வு (கமிங்ஸ் மற்றும் பலர் 2003) மற்றும் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் மனநோய் சிகிச்சைத் துறை ஆகியவற்றில் முன்னதுடன் தொடர்பின்றி கண்டறியப்பட்டது.[32]

மூளையின் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பாதிக்கும், குறிப்பாக சிறுவயதில் ஏற்படும் காயங்கள் IQ ஐப் பெருமளவு பாதிப்பதில்லை.[33]

மூளையின் அளவுக்கு IQ உடன் நேர்மறையான தொடர்பு உள்ளதா என்பதைப் பற்றிய முரண்பட்ட கருத்துகளைப் பற்றி பல்வேறு விதமான கருத்து முடிவுகள் உள்ளன. ஜென்சன் மற்றும் ரீட் ஆகியோர் நோயியல் துறைகளில் நேரடி தொடர்புகள் இல்லை என வாதிடுகின்றனர்.[34] மிகவும் சமீபத்திய மெட்டா-பகுப்பாய்வு ஒன்று வேறுவிதமாகக் கூறுகிறது.[35]

ஒரு மாற்று அணுகுமுறையானது நரம்பியல் இளகுத்தன்மையில் உள்ள வேறுபாடுகளை இணைக்க முயற்சித்தது,[36] மேலும் இந்தக் கருத்து சமீபத்தில் சில ஆய்வு ரீதியான் ஆதரவைப் பெற்றது.[37]

IQ போக்குகள்[தொகு]

இருபதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து, உலகின் பல பகுதிகளில் IQ மதிப்புகள் மூன்று IQ புள்ளிகள் எனும் சராசரி வீதத்தில் அதிகரித்துள்ளன.[38] இந்த நிகழ்வுக்கு, ரிச்சர்ட் லின் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஆர். ஃப்ளைன் ஆகியோர் நினைவாக ஃப்ளைன் விளைவு ("லின்-ஃப்ளைன் விளைவு" எனவும் அழைக்கப்படும்) எனப் பெயரிடப்பட்டது. இதற்கு விளக்கமளிக்க செய்யப்பட்ட முயற்சிகள், ஊட்டச்சத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம், சிறு குடும்பத்தை நோக்கிய போக்கு, சிறப்பான கல்வி, பெரிய சூழல் கூட்டுத்தன்மை மற்றும் இதரத்துவம் ஆகியவற்றை இதற்குக் காரணமாகக் கூறின. நவீன கல்வி முறைகள் IQ சோதனைகளை கருத்தில் கொண்டவையாக ஆகிவிட்டன, இதனால் அவை அதிக IQ மதிப்புகளை மட்டுமே வழங்குவதாக உள்ளன, ஆனால் அவை அதிக நுண்ணறிவை வழங்குவதாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்ற நிலை உள்ளது என சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.[39] இதன் விளைவாக, சராசரி மதிப்பாக 100 ஐப் பெறும் வகையில் சோதனைகள் அனைத்து மறுநெறிப்படுத்தப்படுகின்றன, எடுத்துக்காட்டுக்கு WISC-R (1974), WISC-III (1991) மற்றும் WISC-IV (2003). இந்த சரிசெய்தலானது காலத்தினால் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கையாள்கிறது, மேலும் இது மதிப்புகளை நீள்வாக்கில் ஒப்பிட உதவுகின்றது.

சில வளர்ந்த நாடுகளில் ஃப்ளைன் விளைவு முடிந்துவிட்டிருக்கலாம் என சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் வாதிடுகின்றனர், யுனைட்டெட் கிங்டமில்[40] 1980களில் தொடங்கி டென்மார்க்[41] மற்றும் நார்வேயில்[42] 1990களின் மத்தியிலும் இது நிகழ்ந்தது.

பரஸ்பரத்தன்மை[தொகு]

இது பொதுவாக பரஸ்பரத்தன்மையற்றது என நம்பப்பட்டாலும், சில குறிப்பிட்ட உளச் செயல்பாடுகள் மூளையின் தகவல் செயலாக்கத்திறனை மாற்றுகின்றன என சமீபத்திய ஆய்வு கூறுகின்றது, இதனால் நுண்ணறிவானது காலம் செல்லச் செல்ல மாற்றப்படக்கூடியது என்னும் கருத்தியல் முடிவு உருவாகியுள்ளது. மூளையானது நியூரோபிளாஸ்டிக் தன்மை கொண்டது என தற்போது தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டுவிட்டதால், அது ஒரு காலத்தில் கருதியதை விட அதிகம் கட்டுப்படக்கூடியதாக உள்ளது. விலங்குகளில் நிகழ்த்தப்பட்ட நரம்பு இயங்கியல் ஆய்வுகள், சவாலான செயல்பாடுகள் மூளையின் மரபணு அமைப்பு வகையில் மாற்றங்களை உருவாக்கும் எனத் தெரிவித்தன. (டிகஸ்களை, கறணியைப் (குப்பை வாரும் கம்பி) பயன்படுத்தப் பயிற்சியளிப்பது [43] மற்றும் இரிக்கியின் மேக்கேக் குரங்குகளைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி ஆகியவை மூளை மாற்றங்களைத் தெரியப்படுத்தின.)

மிச்சிகன் மற்றும் பெர்ன் பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த அணியினரால் 2008 ஏப்ரலில் வெளியிடப்பட்ட இளம் வாலிபர்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வு, தனிப்பட்ட முறையில் உருவாக்கப்பட்ட செயல்படு நினைவுப் பயிற்சியின் மூலம் திரவ நுண்ணறிவின் மாற்றத்திற்கு சாத்தியம் உள்ளது என்பதற்கு ஆதரவாகக் கருத்து தெரிவிக்கிறது.[44] பரிந்துரைக்கப்படும் இந்த மாற்றத்தின் இயல்பு, அளவு மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்க மேலும் கூடுதலான ஆராய்ச்சி தேவப்படலாம்:[45] பிற கேள்விகளுக்கு மத்தியில், ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட அணிச் சோதனை தவிர்த்த பிற வகை திரவ நுண்ணறிவு சோதனைகளுக்கும் இந்த முடிவுகளை நீட்டிப்பது முடியுமா எனப் பார்க்க வேண்டியும் உள்ளது, அவ்வாறு செய்ய முடியும் எனில், பயிற்சிக்குப் பின்னர் திரவ நுண்ணறிவுக்கும் கல்வி மற்றும் பதவி திறன் சாதனைகளில் ஆகியவற்றுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் நீடித்திருக்குமா அல்லது பிற பணிகளில் செயல்திறனை முன்கணிப்பதற்காக திரவ நுண்ணறிவின் மதிப்பு மாறுமா என்பதும் கேள்விக்குரியதாக உள்ளது. நீட்டிக்கப்பட்ட கால அளவுகளுக்கு அந்தப் பயிற்சி நீடித்திருக்குமா என்பதும் தெளிவின்றி உள்ளது.

திரவ நுண்ணறிவு மற்றும் படிக நுண்ணறிவு ஆகிய இரண்டுக்குமே உச்சத் திறன் 26 ஆண்டுகளாகும். இதனைத் தொடர்ந்து ஒரு மெதுவான மறுப்பு உருவானது.[46]

குழு வேறுபாடுகள்[தொகு]

நுண்ணறிவு ஆய்வு தொடர்பான மிகவும் முரண்பாடுள்ள விவகாரங்களில், IQ மதிப்புகள் போன்ற நுண்ணறிவு அளவீடுகள் மக்கள் தொகைக்கேற்ப மாறுபடுகிறது என்ற கவனிப்பாகும். இந்த வேறுபாடுகளில் சில இருக்கின்றனவா என்பதைப் பற்றி பல கல்வியியல் சார்ந்த விவாதங்களும் சிறிதளவு உள்ளன, கல்வி உலகம் மற்றும் பொது உலகம் ஆகிய இரண்டுக்குள்ளும் காரணங்கள் மிகவும் முரண்பாடுடன் உள்ளன.

சுகாதாரம்[தொகு]

அதிக IQ உள்ளவர்கள் பொதுவாக வயதுவந்தோருக்கான நோய்பாதிப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம் ஆகியவை குறைவாகவே உள்ளது. காயத்திற்குப் பிந்தைய உளைச்சல் குறைபாடு[47] மற்றும் மயிர் முனைப் பிளப்பு[48][49] ஆகியவை அதிக IQ உள்ளவர்களுக்குக் குறைவாக உள்ளது. பெரிய மன அழுத்தப் பகுதியின் மத்தியில் உள்ள நபர்களுக்கு, அவர்களைப் போன்றே சொல்-சார்ந்த நுண்ணறிவில் அழுத்தம் இல்லாமல் உள்ள மக்களின் புலனுணர்வுத் திறனைக் காட்டிலும், மேலும் அத்தகைய குறிகள் இல்லாமல் இருக்கும் நிலையைக் காட்டிலும் குறைவான IQ உள்ளது எனத் தெரிந்தது.[50][51]

ஸ்காட்லாந்தில் 1950கள் மற்றும் 1960களில் நுண்ணறிவு சோதனைக்குட்பட்ட 11,282 நபர்களில் நிகழ்ந்த்தப்பட்ட ஆய்வு, குழந்தைப் பருவ IQ மற்றும் வயதுவந்த பருவத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல் ஆகியவற்றுக்கிடையே "எதிர் நேர்ப்பாங்குத் தொடர்பு" இருந்ததைக் காண்பித்தது. குழந்தைப் பருவ IQ மற்றும் பின்னாளில் ஏற்படும் காய பாதிப்புகள் ஆகியவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பு, குழந்தையின் சமூக-பொருளாதாரப் பின்புலம் போன்ற காரணிகளுக்கும் பின்னரும் காரணமாக அமைகிறது.[52] ஸ்காட்லாந்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியானது, 15-புள்ளிகள் குறைவான IQ கொண்ட நபர்களுக்கு 76 வயதுவரை வாழ்வதற்கு ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கும் குறைவான வாய்ப்பையே பெற்றிருப்பர் எனக் குறித்ததாகவும் காண்பித்தது, மேலும் இதில் அதிக IQ கொண்டவர்கள் நீண்ட நாள் வாழ்வது என்னும் விஷயத்தில் 30-புள்ளி கொண்டவர்களுக்கு இந்தத் தீங்கு ஏற்படும் வாய்ப்பு, அதிக IQ கொண்ட நீண்டநாள் வாழ்பவர்களுக்கு உள்ளதைக் காட்டிலும் 37% குறைவாக உள்ளது.[53]

IQ குறைதலானது பின்னாளில் வரப்போகும் அல்ஜீமெரின் நோய் மற்றும் முதுமை மறதியின் பிற வடிவங்கள் ஆகியவற்றின் அறிகுறியாகவும் காண்பிக்கப்படுகிறது. 2004 ஆம் ஆண்டின் ஒரு ஆய்வில், செர்வில்லா மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள், புலனுணர்வுத் திறன் சோதனைகள் முதுமை மறதி நோயின் முன்கணிப்பை குறைந்தது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே வழங்குவதில் உதவியாக உள்ளன எனக் காட்டினர்.[54] இருப்பினும், அதிக புலனுணர்வுத் திறன் கொண்டவர்களை அறுதியிடுகையில், 120 அல்லது அதைவிட அதிக IQகள் கொண்டவர்களிடையே இந்த ஆய்வைச் செய்யும் போது,[55] நோயாளிகளை தரநிலையான சராசரியிலிருந்து அறுதியிடாமல், தனிநபரின் உயர் திறன் மட்டத்திற்கெதிராக மாற்றங்களை அளவிடும், சரி செய்யப்பட்ட உயர்-IQ சராசரியிலிருந்தே அறுதியிட வேண்டும். 2000 இல், வேல்லி மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள் நியூராலஜி எனும் இதழில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டனர், அது குழந்தைப் பருவ மனத்திறன் மற்றும் பின்னாளில் வரும் முதுமை மறதி நோய்க்கும் உள்ள தொடர்புகளை ஆய்வு செய்தது. அந்த ஆய்வு, மனத்திறன் மதிப்புகள் பின்னாளில் பின்னர் உருவாகும் முதுமை மறதி நோய் பெறும் குழந்தைகளுக்கு, ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் குறிப்பிடுமளவு குறைவாக இருப்பதைக் காண்பித்தது.[56]

பல காரணிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புலனுணர்வு பலவீனத்திற்கு வழிகோலலாம், குறிப்பாக அவை கர்ப்பகாலத்தின் போது அல்லது குழந்தைப் பருவத்தில் மூளை வளரும் போது மற்றும் மூளை குருதித் தடை குறைவாக இருக்கும் போது இந்தக் காரணிகள் செயல்பட்டால் இது முக்கியமாகும். இதுபோன்ற சேதாரங்கள் சில சமயம் நிரந்தரமாகலாம், அல்லது பகுதியளவு அல்லது முழுமையாக பின்னாளின் வளர்ச்சியால் நிறைவு செய்யப்படுகிறது. பல தீமைதரும் காரணிகளும் சேர்ந்து பெரும் சேதாரத்தை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளது.

வளர்ந்த நாடுகள் புலனுணர்வு செயல்பாட்டைப் பாதிக்கும் பிரபலமான உணவுகள் மற்றும் நச்சுகள் ஆகியவை தொடர்பான சுகாதாரக் கொள்கைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பிட்ட உணவுத் தயாரிப்புகளை வலுவூட்டக்கூடிய சட்டங்களும் மாசுபடுத்திகளின் (எ.கா. லெட், பாதரசம் மற்றும் ஆர்கனோகுளோரைடுகள்) பாதுகாப்பு மட்டங்களை அமைக்கும் சட்டங்களும் இதில் அடங்கும். குழந்தைகளில் புலனுணர்வுக் குறைபாடுகளைக் குறைப்பதை இலக்காகக் கொண்ட விரிவான கொள்கைப் பரிந்துரைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.[57]

ஒருவரின் உடல் நலத்தின் மீது அவருடைய நுண்ணறிவின் பாதிப்பைப் பொறுத்துக் கூறுவதானால், ஒரு பிரித்தானிய ஆய்வில், குழந்தைப் பருவத்தில் அதிக IQ கொண்டிருப்பது வயதான பின்னர் சைவ உணவுப் பழக்கத்திற்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்புடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகக் காண்பிக்கின்றது.[58] மற்றொரு பிரித்தானிய ஆய்வில் குழந்தைப் பருவத்தில் அதிக IQ கொண்டிருப்பது பின்னாளில் புகைப்பழக்கம் உண்டாவதற்கு எதிர்மறைத் தொடர்பைக் கொண்டிருப்பதாகக் காண்பிக்கப்பட்டது.[59]

பாலினம்[தொகு]

குறிப்பிட்ட சில திறன்களுக்கான சோதனைகளில் ஆண்களும் பெண்களும் பெறும் சராசரி மதிப்புகள் புள்ளியியல் ரீதியாக குறிப்பிடுமளவு வேறுபடுகின்றன.[60][61] இந்த ஆய்வுகள், பெண்களின் செயல்திறனைக் காட்டிலும் ஆண்களின் செயல்திறனில் காணப்படும் இசைவான பெருமளவு மாற்றம் இருப்பதைக் காண்பிக்கின்றன (அதாவது மதிப்புகளின் தொகுப்பில் ஆண்களின் மதிப்புகள் அதிகமாகச் சிதறலடைந்துள்ளன)[62].

IQ சோதனைகள் இந்தப் பாலின வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகின்றன, ஆகவே ஒருவரின் பாலினத்தினால் ஒரு சார்புச் சாதகமான சராசரி மதிப்புகள் கணக்கிடப்பட வாய்ப்பில்லை, இருப்பினும் மாற்றத்தில் காணப்படும் இசைவான வேறுபாடு அகற்றப்படவில்லை. சராசரி வேறுபாடு இல்லாத வகையில் சோதனைகள் வரையறுக்கப்பட்டவை என்பதால், ஒரு பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர் மற்றொரு பாலினத்தைச் சேர்ந்தவரைக் காட்டிலும் அதிக நுண்ணறிவு உடையவர் என்று கூறுவது கடினம். இருப்பினும், பக்கச் சார்பற்ற IQ சோதனைகளைப் பயன்படுத்திய பின்னும் சிலர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, மருத்துவ மாணவர்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட சோதனைகளின் அடிப்படையில் எழும்பும், ஆண்கள் பெண்களைக் காட்டிலும் சராசரியாக மூன்று முதல் நான்கு வரையிலான IQ புள்ளிகள் முன்னணியில் இருப்பவர்கள் என்று வாதங்கள் எழும்பியுள்ளன, இதில் ஆண்களின் IQ இல் காணப்படும் அதிக மாற்றம் இந்த முடிவுகளுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது,[63] அல்லது வெவ்வேறு முதிர்வு வயதுகளுக்கான 'திருத்தம்' செய்யப்படலாம்.[64]

இனம்[தொகு]

அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கம் நிதியுதவி வழங்கிய 1996 ஆம் ஆண்டின் நுண்ணறிவுத் துறையிலான பணிக்குழு ஆய்வானது, இனங்களைப் பொறுத்தவகையில் I.Q. இல் குறிப்பிடுமளவு மாற்றம் இல்லை என முடிவுக் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.[9] இந்த மாற்றங்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கும் காரணங்களைத் தீர்மானிப்பதில் உள்ள சிக்கலானது "இயற்கை மற்றும் வளர்ப்பின்" பங்களிப்புகளின் I.Q. நோக்கிய கேள்வியுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தது, அது பெரும்பாலான அறிவியலாளர்கள் மரபு சார் தன்மை மற்றும் சூழல் ஆகியவற்றின் பங்களிப்பைக் கண்டறிவதற்குப் போதிய தரவு இல்லை என நம்புகின்றனர். வலிமையான மரபுசார் தன்மை அடிப்படைக்கு ஆதரவாக உறுதியாக வாதிடும் ஆராய்ச்சியாளர்களில் ஆர்த்த ஜென்சென் பிரபலமானவர் ஆவார். இதற்கு முரணாக, மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் கலாச்சாரம் மற்றும் புலனுணர்வு திட்டத்தின் நீண்ட நாள் இயக்குநரான ரிச்சர்ட் நிஸ்பெட், நுண்ணறிவானது சூழல் மற்றும் குறிப்பிட்ட வகை "நுண்ணறிவை" (தரநிலையாக்கப்பட்ட சோதனைகளின் வெற்றி) ஊக்குவிக்கக்கூடிய சார்புத் தன்மை கொண்ட தரநிலைகள் ஆகியவற்றைச் சார்ந்த ஒன்று என வாதிடுகிறார்.

நியூ யார்க் டைம்ஸ் இதழில் வெளியான, “All Brains Are the Same Color“ என்ற தலைப்பிலான கட்டுரையில், டாக்டர் நிஸ்பெட், கருப்பினத்தவருக்கும் வெள்ளை இனத்தவருக்கும் இடையே உள்ள IQ வேறுபாடுகளுக்கு மரபுப் பண்பே காரணம் என்னும் கருத்துக்கு எதிராக வாதிடுகிறார். பிறப்பினடிப்படையிலான நுண்ணறிவினைப் பொறுத்த வகையில் யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸின் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தவர் உயிரியல் ரீதியாகப் பின்தங்கியுள்ளனர் என்ற கருத்தை, பல ஆண்டுகளாக நிகழ்த்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் ஆதரித்ததில்லை என அவர் குறிப்பிடுகிறார். மேலும், “வெள்ளையின மக்கள், ஒரு தீர்வுக்கு கருப்பின மக்களைக் காட்டிலும் வெள்ளையின மக்களே அதிகமாகத் தெரிந்திருக்கக்கூடிய சொற்கள் மற்றும் கருத்துகள் தேவைப்படும்பட்சத்தில், பேச்சு வழக்குகளை அமைப்பதில் சிறப்பாக உள்ளனர், ஒப்புமையை அறிந்துகொள்வதில் சிறந்த திறனைப் பெற்றுள்ளனர் மேலும் ஒப்புமைத்தன்மை தொடர்பான வளத்தைப் பெற்றுள்ளனர்.("boat என்ற சொல்லுக்குப் பதில் yacht என்ற சொல்லைப்" பயன்படுத்துவதில் உள்ள ஒப்புமையை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம்) ஆனால் இந்த வகைப் பகுத்தறிதல்களை கருப்பினத்தவருக்கும் வெள்ளையினத்தவரும் சமமாக அறிந்திருக்கக்கூடிய சொற்கள் மற்றும் கருத்து அறிவு வளம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வைத்து சோதனை செய்யும் போது வேறுபாடு எதுவும் இருக்கவில்லை. ஒவ்வொரு இனத்திற்குள்ளேயும் முந்தைய அறிவு முன்கணிக்கப்பட்ட கற்றல் மற்றும் பகுத்தறிதல் ஆகியவையும், ஆனால் இனங்களுக்கிடையே முந்தைய அறிவு மட்டுமே வேறுபடுகின்றது” என்றும் கூறுகிறார்.

IQ உடனான நேர்மறை உடன்தொடர்புகள்[தொகு]

IQ க்கு சில நேரங்களில் அதுவே முடிவாகக் கருதப்படுகிறது, IQ தொடர்பான கல்வியியல் ரீதியான ஆய்வுகள், IQ இன் செல்லுபடிக்காலத்திலேயே அதிகமாகக் கவனம் செலுத்துகின்றன, அதாவது IQ ஆனது பணி செயல்திறன், சமூக நோய் நிலைகள் அல்லது கல்வியில் தேரும் அளவு ஆகியவற்றுடன் உடன்தொடர்புடையதாக உள்ளதாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவை அதில் கவனம் செலுத்துகின்றன. வெவ்வேறு IQ சோதனைகள் அவற்றின் பல்வேறு வெளியீடுகளுக்கான செல்லுபடிக்காலத்தில் வேறுபடுகின்றன. வழக்கமாக, IQ மற்றும் அதன் விளைவு வெளியீடுகள் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள உடன்தொடர்பு, செயல்திறனை முன்கணிக்கும் ஓர் அம்சமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது; இருப்பினும் வாசகர்கள் வன் அறிவியலில் பயன்படுத்தப்படும் முன்கணிப்புக்கும் சமூகவியலில் பயன்படுத்தும் முன்கணிப்புக்கும் வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பிற சோதனைகள்[தொகு]

ஒரு ஆய்வு, g (பொது நுண்ணறிவுக் காரணி) மற்றும் SAT மதிப்புகள் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள உடன்தொடர்பு .82 உள்ளதாகக் கண்டறிந்துள்ளது;[65] மற்றொன்று g மற்றும் GCSE மதிப்புகளுக்கிடையே .81 உடன் தொடர்பு உள்ளதாகக் கண்டறிந்துள்ளது.[66]

IQ மதிப்புகள் (பொது புலனுணர்வுத் திறன்) மற்றும் சாதனைச் சோதனை மதிப்புகள் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள உடன்தொடர்பு .81 உள்ளதாக டேரி மற்றும் அவரது சகபணியாளர்களால் கண்டறியப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, பொது புலனுணர்வுத் திறனால் நிகழும் மாற்றத்தின் சதவீத வரம்பு "கணிதத்தில் 58.6% இலிருந்தும் ஆங்கிலத்தில் 48% இலிருந்தும் கலை மற்றும் வடிவமைப்பில் 18.1% வரையிலும்" உள்ளது.[67]

பணி செயல்திறன்[தொகு]

ஸ்கிமிட் மற்றும் ஹண்டர் ஆகியோரின் கருத்துப்படி, "முன் அனுபவம் இல்லாத பணியாளர்களை வேலைக்குத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அவர்களின் எதிர்கால செயல்திறனை முன்கணிக்கப் பெரிதும் பயன்படுவது அவர்களின் பொது உளவியல் திறனே ஆகும்."[68] இதுவரை செய்யப்பட்ட அனைத்து பணிகளுக்கும், பணி செயல்திறனின் ஒரு முன் கணிப்பு அம்சமாக IQ இன் செல்லுபடிக்காலம் பூச்சியத்திற்கு அதிகமாக உள்ளது, ஆனால் பல்வேறு வகையான ஆய்வுகளாலும் பணியின் வகையாலும் அது 0.2 முதல் 0.6 வரையிலுள்ள வரம்பில் வேறுபடுகிறது.[69] IQ ஆனது பகுத்தறிதலுடன் அதிகமாகவும் மோட்டார் இயக்கத்துடன் குறைவாகவும் உடன்தொடர்பு உடையதாகக் கருதப்படுவதால்,[70] IQ-சோதனை மதிப்புகள் அனைத்துப் பதவிகளிலும் செயல்திறன் தரமதிப்பீட்டை முன்கணிக்கின்றன[68]. அதாவது மிகவும் தனிச்சிறப்புடைய செயல்பாடுகளுக்கு (ஆராய்ச்சி, மேலாண்மை) IQ மதிப்புகள் போதிய செயல்திறனை அடைவதற்கு ஒரு தடையாகவே உள்ளன, அதே நேரம், குறைவான தனித்திறன் கொண்ட செயல்பாடுகளுக்கு, கட்டுடல் பலம் (மனிதத் திறன் ரீதியான வேகம், திண்மை மற்றும் ஒருங்கிணைவு) ஆகியவற்றில் அம்மதிப்புகள் செயல்திறனைப் பாதிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.[68]

IQ மற்றும் பணி செயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்புக்கு ஒரு எளிய திசையை உருவாக்குவதில், வாட்கின்ஸ் மற்றும் பிறரது நீள்பாங்கான ஆய்வு, எதிர்கால கல்வி சாதனைகளின் மீது IQ க்கு ஒரு எளிய தாக்கம் உள்ளது, அதே நேரம் கல்வி சாதனைகள் அதே போல எதிர்கால IQ மதிப்புகளைப் பாதிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.[71] ட்ரீனா எய்லீன் ரோட் மற்றும் லீ ஆன் தாம்ப்சன் ஆகியோர், கல்வியியல் சாதனையைப் பாதிப்பது பொது புலனுணர்வுத் திறனே தவிர தனிச்சிறப்புத் திறன் மதிப்புகளே ஆகும் என எழுதுகின்றனர், இதில் செயலாக்க வேகம் மற்றும் இடவெளித் திறன் ஆகியவை SAT கணிதவியலில் செயல்திறனைப் பொது புலனுணர்வுத் திறனின் விளைவுக்கப்பால் முன்கணிப்பது விதிவிலக்காகும்.[72]

அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் அறிக்கையான நுண்ணறிவு: அறிந்தவையும் அறியாதவையும் [9], தனிநபர்களுக்கிடையேயான திறன்கள், ஆளுமைத் திறன் போன்ற திறன்கள் போன்ற பிற தனிநபர் சிறப்பியல்புகள் கிட்டத்தட்ட சமமான அல்லது அதிகமான முக்கியத்துவமுடையனவாக உள்ளன, ஆனால் தற்போது நம்மிடையே அவற்றைத் துல்லியமாக அளவிடக்கூடிய கருவிகள் இல்லை[9], இருப்பினும், மிகச் சமீபத்தில் தொழில்முறையான பெரும்பாலான பணிகள் இப்போது தரநிலையாக்கப்பட்டவை அல்லது தானியங்கு மயமாக்கப்பட்டவை, மேலும் தரமிடப்பட்ட IQ என்பது எல்லாக் காலத்திற்குமே நிலையான அளவீடாகவும் பொது மக்கள் தொகையில் அது பெரும்பாலான தனிநபர் சிறப்பம்சங்களுடனும் உடன்தொடர்பு கொண்டதாக இருப்பதால், ஒரு தொழிலில் எந்த நிலையிலும், அனுபவம், தனிநபர் சார்புத் தன்மை அல்லது ஒருவர் பெறக்கூடிய ஏதேனும் முறையான பயிற்சி ஆகியவற்றைச் சாராத வகையில் சிறந்த பணிக்கு ஆளெடுத்தல் மற்றும் பணியமர்த்தல் ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்க சிறந்த கருவியாக உள்ளது எனக் குறிப்பிடுகிறது.

வருவாய்[தொகு]

"பொருளாதார ரீதியாகப் பார்க்கும் போது, IQ மதிப்புகள் குறையக்கூடிய விளிம்புக்குரிய மதிப்புடனே அளவிடுகிறது. அது போதுமான அளவு இருக்க வேண்டியது அவசியம், ஆனால் அதிக அளவு இருப்பது நன்மையல்ல" என சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் வாதிடுகின்றனர்.[73][74]

பிற ஆய்வுகள், பணிக்கான திறனும் செயல்திறனும் ஒன்றுக்கொன்று நேர்ப்பாங்கில் தொடர்புடையன, அதாவது அனைத்து IQ மட்டங்களிலும் IQ இல் ஏற்படும் அதிகரிப்பானது அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்திறனின் அதிகரிப்பாக வெளிப்படுகிறது.[75] த பெல் கர்வ், புத்தகத்தின் இணை ஆசிரியரான சார்லஸ் முர்ரே, குடும்பப் பின்புலத்தைச் சாராமல், IQ வருவாயுடன் குறிப்பிடுமளவுக்கு விளைவை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது எனக் கண்டறிந்தார்.[76]

மேலே கூறப்பட்ட இரண்டு தத்துவங்களையும் கருதுகையில், மிக அதிக IQ இருப்பது அதிக செயல்திறனை வழங்கும், ஆனால் சிறிதளவு IQ உயர்வு வழங்கும் அளவை விட அதிக அளவு வருவாயை வழங்குவதில்லை (மேலும் சில ஆய்வுகள் மிக அதிக IQ, சிறிதளவு அதிகமான IQ ஐ விடக் குறைவான வருவாயையே வழங்குகிறது எனவும் காண்பிக்கின்றன[77][78]

அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் அறிக்கையான நுண்ணறிவு: அறிந்தவையும் அறியாதவையும் [9], IQ மதிப்புகள் சமூக நிலை மாற்றத்திற்கு நான்கில் ஒரு பங்கும் வருவாய் மாற்றத்திற்கு ஆறில் ஒரு பங்கும் காரணமாக உள்ளது எனக் குறிப்பிடுகிறது. பெற்றோர் தொடர்பான SES க்கான புள்ளியியல் கட்டுப்பாடுகள் இந்த முன்கணிப்புத் திறனில் குறைந்தபட்சம் கால்பகுதியையேனும் அகற்றுகின்றன. உளஅளவியல் நுண்ணறிவானது சமூக விளைவுகளைப் பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளில் மிகவும் பெரிய காரணியாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது.[9]

சில ஆய்வுகள் IQ ஆனது வருவாயின் மாற்றதிற்கு ஆறில் ஒரு பங்கு மட்டுமே காரணமாக உள்ளது எனக் கூறுவது ஏனெனில், பெரும்பாலான ஆய்வுகள் வயது வந்த இளம் நபர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே அமைந்துள்ளன (அவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்கள் கல்வியை இன்னும் முடிக்காதவர்கள்). த ஜி ஃபேக்டர் புத்தகத்தின் 568 ஆம் பக்கத்தில், ஆர்த்தர் ஜென்சென், IQ மற்றும் வருவாய் சராசரிகளுக்கிடையே உள்ள உடன்தொடர்பானது 0.4 என உள்ளது (மாற்றத்தின் ஆறில் ஒரு பங்கு அல்லது 16%), எனினும் வயதுக்கேற்ப இந்தத் தொடர்பு அதிகரிக்கிறது, மேலும் நபர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையின் அதிகபட்ச ஆற்றலைப் பெறும் தங்கள் நடுத்தர வயதில் உச்ச மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது எனக் குறிப்பிடுகிறது. எ க்வெஸ்டியன் ஆஃப் இண்டெலிஜென்ஸ் எனும் புத்தகத்தில், டேனியல் செலிக்மேன் 0.5 (மாற்றத்தின் 25% உள்ள) IQ வருவாய் உடன்தொடர்பைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

2002 ஆம் ஆண்டின் ஆய்வு ஒன்று[79] IQ அல்லாத காரணிகளின் வருமானத்தின் மீதான விளைவை மேலும் ஆராய்ந்து, வாரிசின் உள்ளார்ந்த வளம், இனம் மற்றும் பள்ளிக் கல்வி ஆகியவை IQ ஐ விட மிக முக்கியமான காரணிகள் என முடிவுக்கு வந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு 2004 இல், ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய அமெரிக்கர்களிடையே IQ இடைவெளி இருந்த போதும், அமெரிக்க சிறுபான்மையினக் குழுக்களில் ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க பணியாளர்களுக்கே ஆசிய அமெரிக்கர்களுக்கு அடுத்த[80] இரண்டாவது அதிகபட்ச சராசரி வருவாய்கள் இருக்கிறது, மேலும் சிறுபான்மையினக் குழுவினர்களில் ஆசிய அமெரிக்கர்களுக்கே அலுவலகப் பணிகள் சார்ந்த பதவிகள் கிடைக்கும் போக்கு இருந்தது (மேலாண்மை, தொழில்முறை நிபுணர் மற்றும் தொடர்புள்ள துறைகள்).[81]

IQ உடனான பிற உடன்தொடர்புகள்[தொகு]

கூடுதலாக, IQ க்கு உடல்நலம், வன்முறைக் குற்றம், மொத்த மாநில வருவாய் மற்றும் அரசாங்க செயல்திறன் ஆகியவற்றுடன் உள்ள உடன்தொடர்பு பற்றிய பொருளே 2006 ஆம் ஆண்டு வெளியீடான இண்டெலிஜென்ஸில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது. இந்த வெளியீடு, U.S. மாகாணங்களின் கூட்டிணைய அரசாங்கத்தின் கல்வி முன்னேற்றத்தின் தேசிய மதிப்பீடு கணிதத்தையும் சோதனையின் மதிப்புகளை மூலமாகவும் பயன்படுத்தி IQ சராசரிகளைப் பின்னப்படுத்துகிறது.[82]

பெரிய டென்மார்க் மக்கள் தொகுதி மாதிரியில் காணப்பட்ட IQ மதிப்புகளுக்கும் நடைபெறும் இளம் வயதினர் நிகழ்த்தும் குற்றங்களுக்கும் இடையே -0.19 உடன்தொடர்பு இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டது; சமூக வகுப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அது -0.17 க்குக் குறைந்தது. இதே போல, பெரும்பாலான "எதிர்மறை விளைவு" மாறிகளுக்கான உடன்தொடர்புகள் வழக்கமாக 0.20 ஐ விடக் குறைவாகவே உள்ளன, அதாவது சோதனை மதிப்புகள் அவற்றின் மொத்த மாற்றத்துடன் 4% அளவே தொடர்புடையதாக உள்ளன எனப் பொருள். உள அளவியல் திறனுக்கும் சமூக விளைவுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்புகள் நேரடியானவையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் என்பதை உணர்வது முக்கியமாகும். குறைவான கல்வியியல் செயல்திறன் கொண்ட குழந்தைகள் கைவிடப்பட்டது போல் உணர வாய்ப்புள்ளது. இதன் விளைவாக, அவ்வாறு உணராத மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இவர்கள் குற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வாய்ப்பு அதிகமாகிறது.[9]

சில குறிப்பிட்ட நோய்களுடன் IQ க்கு எதிர்மறை உடன்தொடர்பும் உள்ளது.

டாம்ஸ் மற்றும் பலர் [83], பதவி நிலை, கல்வியியல் திறன் மற்றும் IQ ஆகியவை தனித்தனியாக பாரம்பரியத்திறன் கொண்டவை எனவும் மேலும் "கல்வியியல் திறனைப் பாதிக்கக்கூடிய மரபியல் மாற்றத்தின் பங்களிப்பானது தோராயமாக பதவி நிலைக்கான மாற்றத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கும் IQ க்கான மரபியல் மாற்றத்தில் பாதியும் உள்ளது" எனவும் கண்டறிந்தனர். U.S. இல் மருமகன் அல்லது மருமகள்களின் மாதிரியில், ரோ மற்றும் பலர் [84] வழங்கிய அறிக்கையானது கல்வி மற்றும் வருவாயில் காணப்படும் சமமற்ற தன்மையானது பெருமளவு மரபு சார்ந்தது, மேலும் இதில் பகிரப்பட்ட சூழல் காரணிகளும் ஓரளவு பங்கு வகிக்கின்றன என்று கூறியது.

பொதுக் கொள்கை[தொகு]

யுனைட்டெட் ஸ்டேஸில், இராணுவச் சேவை தொடர்பான சில குறிப்பிட்ட பொதுக் கொள்கைகளும் சட்டங்களும் [85][86] கல்வி, மக்கள் நன்மை,[87] குற்றம்,[88] மற்றும் பணியமர்த்தல் தொடர்பான சட்டங்களும், தனிநபரின் IQ அல்லது அது போன்ற அளவீடுகளைக் கருத்தில் கொண்டே முடிவுகளை எடுக்கின்றன. இருப்பினும் 1971 இல், சிறுபான்மையினரை வேறுபாட்டால் பாதித்த பணியமர்த்தல் நடைமுறைகளைக் குறைக்கும் நோக்கத்திற்காக U.S. உச்ச நீதிமன்றம் பணியமர்த்தலில், சில அரிதான சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர்த்து பிற சந்தர்ப்பங்களில் IQ சோதனைகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்தது[89]. சர்வதேச அளவில், ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்துதல் நரம்பு நஞ்சுகளைத் தடுத்தல் போன்ற குறிப்பிட்ட பொதுக் கொள்கைகள் அவற்றின் இலக்குகளில் ஒன்றாக நுண்ணறிவை அதிகரிப்பது அல்லது அதன் குறைவைத் தடுப்பது போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன.

விமர்சனங்களும் கருத்துகளும்[தொகு]

பினே[தொகு]

ஆல்ஃப்ரெட் பினே எனும் பிரெஞ்சு உளவியலாளர் IQ சோதனை அளவீடுகள் நுண்ணறிவை அளவிடுவதற்குத் தகுதியானவை என்பதை நம்பவில்லை. அவர் "நுண்ணறிவு எண்" என்ற சொல்லைக் கண்டறியவும் இல்லை அதன் எண்ணியல் கோவையைப் பயன்படுத்தியது இல்லை.[சான்று தேவை] அவர் குறிப்பிட்டதாவது:

The scale, properly speaking, does not permit the measure of intelligence, because intellectual qualities are not superposable, and therefore cannot be measured as linear surfaces are measured.

— Binet, 1905

பினே, மாணவர்களில் யாருக்கு கல்வித் திறமைகளுக்கான உதவி தேவை என்பதைக் கண்டறிவதற்காக பினே-சைமன் நுண்ணறிவு அளவீட்டு முறைமையை உருவாக்கினார். சரியான கல்வியியல் சரிப்படுத்தும் திட்டங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெரும்பாலான குழந்தைகள் தங்கள் பின்புலம் சாராமல் கல்வியில் சிறந்து விளங்க முடியும் என அவர் வாதிட்டார். நுண்ணறிவு என்பது அளவிடத்தக்க நிலையான அம்சம் என்பதை அவர் நம்பவில்லை.

பினே இவ்வாறு எச்சரிக்கிறார்:

Some recent thinkers seem to have given their moral support to these deplorable verdicts by affirming that an individual's intelligence is a fixed quantity, a quantity that cannot be increased. We must protest and react against this brutal pessimism; we must try to demonstrate that it is founded on nothing.[90]

மனிதனின் தவறான அளவீடு[தொகு]

சில விஞ்ஞானிகள் உளஅளவியலை முழுமையாகவே எதிர்க்கின்றனர். த மிஸ்மெஷர் ஆஃப் மேன் புத்தகத்தில், ஹார்வர்டு பேராசிரியரும் தொல்லுயிரியலாளருமான ஸ்டீஃபன் ஜெய் கௌல்ட் என்பவர், நுண்ணறிவு சோதனைகள் தவறான கருதுகோள்களின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தன என வாதிட்டார், மேலும் அவை அறிவியல் ரீதியான இனவேற்றுமைக்கான அடித்தளமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட அவற்றின் வரலாற்றைக் காண்பித்தார். அவர் எழுதியதாவது:

…the abstraction of intelligence as a single entity, its location within the brain, its quantification as one number for each individual, and the use of these numbers to rank people in a single series of worthiness, invariably to find that oppressed and disadvantaged groups—races, classes, or sexes—are innately inferior and deserve their status.(pp. 24–25)

அவர் IQ என்னும் கருத்தை விமர்சித்துப் பல புத்தகங்களை எழுதினார், IQ சோதனைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன என்பது பற்றிய ஒரு வரலாற்று ரீதியான விவாதம் மற்றும் ஏன் g என்பது ஏன் வெறும் கணிதவியல் செயற்கைப் பொருளாக உள்ளது என்பது பற்றிய ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியான விவாதமும் அதில் அடங்கும். புத்தகத்தின் பிந்தைய பதிப்புகளில் த பெல் கர்வின் விமர்சனமும் இடம்பெற்றது.

IQ மற்றும் நுண்ணறிவுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு[தொகு]

ஷிப்பென்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் டாக்டர். ஜார்ஜ் போயெரீயின் கருத்துப்படி, நுண்ணறிவு என்பது ஒரு மனிதனின் (1) அறிவைப் பெறுதல் (அதாவது கற்றலும் புரிந்துகொள்ளுதலும்), (2) அறிவைப் பயன்படுத்துதல் (சிக்கல்களைத் தீர்த்தல்) மற்றும் (3) எண்ணவியல் பகுத்தறிதலைச் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கான திறனே ஆகும். அது ஒரு மனிதனின் அறிவின் திறனாகும், மேலும் ஒருவர் ஒட்டுமொத்தமாக நலமாக இருப்பதன் ஒரு முக்கியமான அம்சமும் ஆகும். உளவியலாளர்கள் ஒரு நாட்டின் ஒட்டுமொத்த அளவிலும் இதனை அளவிட முயற்சித்துள்ளனர்.

நுண்ணறிவை அளவிடுவதற்கான பல பிற வழிகளும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. டேனியல் சேக்டர், டேனியல் கில்பெர்ட் மற்றும் பலர் நுண்ணறிவை விவரிப்பதற்கான தனிப்பட்ட முறையைக் கண்டறியும் நோக்கில் பொது நுண்ணறிவு மற்றும் IQ ஆகியவற்றுக்கப்பால் சென்றுள்ளனர்.[91]

சோதனையின் சார்பு[தொகு]

அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் அறிக்கையான நுண்ணறிவு: அறிந்தவையும் அறியாதவையும் [9], IQ சோதனைகள் சமூக சாதனைகளின் முன்கணிப்பு அம்சங்களாகக் கருதுகையில் ஆப்பிரிக்க மரபின மக்களுக்கு எதிரான சார்புத் தன்மையுடையன அல்ல, ஏனெனில் அவை பள்ளி செயல்திறன் போன்ற எதிர்கால செயல்திறனை முன்கணிப்பதில் ஐரோப்பிய மரபினருக்கு முன்கணித்த அதே விதத்தில் கணித்துள்ளன எனக் குறிப்பிடுகிறது.[9]

இருப்பினும், IQ சோதனைகள் பிற சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் போது சார்புத் தன்மை கொண்டவையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 2005 ஆம் ஆண்டின் ஓர் ஆய்வு "முன்கணிப்பில் உள்ள வகையீட்டு செல்லுபடிக்காலமானது, WAIS-R சோதனையானது கலாச்சாரத் தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கலாம் மேலும் அவை மெக்ஸிகன் அமெரிக்க மாணவர்களுக்கான புலனுணர்வுத் திறனைக் கண்டறியும் முறையாக WAIS-R ஐப் பயன்படுத்துவதில் அதன் செல்லுபடிக்காலத்தைக் குறைக்கிறது"[92] எனக் குறிப்பிட்டது, இது வெள்ளை இன மாணவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் பலவீனமான நேர்மறை உடன்தொடர்பைக் கொண்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது. பிற சமீபத்திய ஆய்வுகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் பயன்படுத்துகையில் IQ சோதனைகளின் கலாச்சாரத் தாக்கத்தைக் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளன.[93][94] ஸ்டாண்ட்ஃபோர்டு-பினே போன்ற தரநிலையான நுண்ணறிவு சோதனைகள் மதி இறுக்கம் மற்றும் கற்றல் குறைபாடு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள குழந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படும் போது பெரும்பாலும் சரியாக இருப்பதில்லை; மேம்பாட்டு அல்லது ஏற்புத்திறன்களுக்கான அளவீடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மாற்றுவழிகள், மதி இறுக்கம் உள்ள குழந்தைகளில் நுண்ணறிவை அளவிடுவதற்கான மோசமான முறைகளாகவே உள்ளன, மேலும் அவை மதி இறுக்கக் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளில் பெரும்பாலானோர் மன வளர்ச்சிக் குறைபாடுள்ளவர்கள் என்னும் தவறான கருத்துக்கு வழிகோலின.[95]

காலாவதியான முறைமை[தொகு]

2006 ஆம் ஆண்டு வெளியீடு ஒன்று, பெரும்பாலான போக்கைக் கொண்டுள்ள தற்கால சோதனைப் பகுப்பாய்வு இந்தத் துறையிலான சமீபத்திய மேம்பாடுகளைப் போதிய அளவு பிரதிபலிப்பதாக இல்லை மேலும் "1950களில் இருந்ததைப் போன்ற உளஅளவியல் நிலையின் கற்பனையான ஒப்புமையைக் கொண்டுள்ளது" என வாதிடுகிறது.[96] அந்த வெளியீடு, இந்தச் சோதனைகள் சார்புத் தன்மையற்றவை என நிரூபிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட, நுண்ணறிவில் குழு வேறுபாட்டைப் பற்றிய தாக்கம் நிறைந்த மிகச் சமீபத்திய ஆய்வுகளில் சில காலாவதியான முறைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டவை எனவும் கூறுகிறது.[யார்?] IQ மதிப்புகள் வறுமையைக் குறைக்காததற்கும் எல்லாத் தர்ப்பு மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்தாதற்கும் ஒரு சாக்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன என சிலர் வாதிடுகின்றனர். குறைவான நுண்ணறிவு உள்ளது எனக் கூறுவதை ஃபியூடல் அமைப்பையும் பெண்களிடையேயான பாரபட்சத் தன்மையையும் நியாயப்படுத்துவதற்காக வரலாற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (பாலினமும் நுண்ணறிவும் என்பதைக் காண்க). மாறாக, "உயர்-IQ குழுவினர்" IQ எடுத்துக்கொள்வதற்கு மறுப்பதே சமமற்ற தன்மைக்குக் காரணம் பிறர் வாதிடுகின்றனர்.[97]

அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் கருத்து[தொகு]

த பெல் கர்வைப் பற்றி உள்ள முரண்பாடுகளுக்கு மறுமொழியாக, அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் அறிவியல் நடப்புகள் மன்றமானது 1995 இல், நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சியின் நிலை குறித்த ஓர் ஒப்பந்த அறிக்கையை எழுத ஒரு பணிக் குழுவை அமைத்தது, அந்த அறிக்கையானது அனைத்து சாராராலும் விவாதத்திற்கான அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் வகையில் எழுதப்படும். அந்த அறிக்கையின் முழு உரை பல வலைத்தளங்களில் கிடைக்கும்.[9][98]

இந்த வெளியீட்டில், சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் IQ-தொடர்புள்ள பணிகள் பெரும்பாலும் அவர்களின் அரசியல் விளைவுகளைக் கருத்தில் கொண்டே எழுதப்படுகின்றன என வருந்தினர்: "இந்த ஆராய்ச்சிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் பெரும்பாலும் அவற்றின் தரம் அல்லது அவற்றின் அறிவியல் ரீதியான தரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படாமல் தேவையான அரசியல் விளைவுகளைக் கொண்டே மதிப்பிடப்படுகின்றன".

IQ மதிப்புகள் கல்வியியல் சாதனைகளுக்கான தனிப்பட்டவர்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை முன்கணிப்பதில் மிக அதிக மதிப்பு கொண்டவை என அந்தப் பணிக்குழு முடிவுக்கு வந்தது. கல்வி மற்றும் குடும்பப் பின்புலம் போன்ற மாறிகள் புள்ளியியல் ரீதியாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போதும், அவர்கள் வயதுவந்தோரின் பதவி நிலைக்கான IQ இன் முன்கணிப்பு செல்லுபடிக்காலத்தை ஆதரிக்கின்றனர். நுண்ணறிவில் காணப்படும் தனிநபர் வேறுபாடுகள் குறிப்பிடுமளவுக்கு பாரம்பரியத்தின் தாக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன எனவும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர், மேலும் நுண்ணறிவின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு மரபணு மற்றும் சூழல் ஆகிய இரண்டுமே ஒன்ற்றுக்கொன்று தொடர்புடைய முக்கியமான காரணிகளாக உள்ளன எனவும் கண்டறிந்தனர்.

குழந்தைப் பருவ உணவுமுறை நுண்ணறிவைப் பாதிக்கிறது என்பதற்கு குறைவான ஆதாரங்களே உள்ளன, ஆனால் இது அதிக தவறான உணவுப்பழக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு விதிவிலக்காகும் என அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அந்தப் பணிக்குழுவானது கருப்பின மற்றும் வெள்ளையின மக்களின் IQ மதிப்புகளுக்கு மிகப் பெரிய வேறுபாடுகள் இருப்பதை ஒப்புக்கொள்கிறது, மேலும் சோதனைகளின் கட்டமைப்பில் உள்ள சார்புத் தன்மையால் தான் இந்த வேறுபாடுகள் உள்ளன எனக் கூறு முடியாது எனவும் ஒப்புக்கொள்கிறது. பணிக்குழுவானது சமூக நிலை மற்றும் கலாச்சார வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் விளக்கங்கள் சாத்தியமானவை எனப் பரிந்துரைத்தது. மேலும் பல மக்கள் தொகைகளில் சூழல் காரணிகள் சோதனை மதிப்புகளின் சராசரியை அதிகரித்தன எனவும் அவர்கள் கூறியது. மரபியல் காரணங்களைப் பற்றி, இந்தக் கருத்தைப் பற்றிய அதிக நேரடியான ஆதாரம் இல்லை, ஆனால் இருக்கின்ற சிறிதளவு ஆதாரமும் மரபியல் கருதுகோளை ஆதரிப்பதில் தோல்வியடைந்துள்ளது என அவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

அந்த அறிக்கையை வெளியிட்ட அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட் எனும் APA இதழானது, தொடர்ந்து 1997 இல் ஜனவரியில் முக்கிய மறுமொழிகளை வெளியிட்டது, அதில் பல வெளியீடுகள் பகுதி-மரபு விளக்கங்களுக்கான ஆதாரத்தைப் போதிய அளவு ஆய்வு செய்யத் தவறிவிட்டது என வாதிட்டன.

அதிக IQ சமூகங்கள்[தொகு]

மென்சா என்பது பல நாடுகளில் உள்ள மற்றும் அச்சுப் பிரதி பதிப்பகமும் ஒரு சமூக நிறுவனமும் ஆகும், அது IQ பெல் கர்வில் அதிக அளவு மதிப்பான 98வது சதமான முடிவுகளைப் பெற்றதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே அதில் உறுப்பினர்களாக முடியும் என்னும் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டது. (எடுத்துக்காட்டுக்கு, மென்சா இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் (Mensa International) மற்றும் அது போன்ற பிற பல நிறுவனங்களும் 98வது சதமானத்தை விட அதிக சிறப்பாக உள்ளதாகக் கூறப்படும் தனிச்சிறப்புக் குழுக்கள் உள்ளன).

பாப் கலாச்சார பயன்பாடு[தொகு]

பல வலைத்தளங்களும் பத்திரிகைகளும் IQ என்னும் சொல்லை நுண்ணறிவுடன் தொடர்பற்ற பாலுறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் உள்ள தொழில்நுட்ப அல்லது பிரபல அறிவையே குறிக்கப் பயன்படுத்துகின்றன[99] இதில் போக்கர்[100] மற்றும் அமெரிக்க கால்பந்து,[101] ஆகியவையும் பிரபலமான தலைப்புகளில் சிலவாகும். இந்தச் சோதனைகள் பொதுவாக தரநிலையாக்கப்பட்டவை அல்ல, மேலும் நுண்ணறிவின் இயல்பான வரையறைக்குள் பொருந்தாதவை. வெஸ்லெர் வயதுவந்தோர் நுண்ணறிவு அளவீடு, சிறார்க்கான வெஸ்லர் நுண்ணறிவு அளவீடு, ஸ்டாண்ட்ஃபோர்டு-பினே, புலனுணர்வு திறனுக்கான உட்காக்-ஜான்சன் சோதனைகள் III அல்லது சிறார்க்கான காஃப்மேனின் மதிப்பீட்டு பேட்டரி -II போன்ற சிறப்பாகக் கட்டமைக்கப்பட்ட நுண்ணறிவு சோதனைகள், இணையத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் கிடைக்கக்கூடிய "IQ சோதனைகள்" என்றழைக்கப்படும் சோதனைகளைப் போல சோதனையில் பங்கெடுப்பவரை சராசரி மதிப்புக்கு உட்பட்டு சோதிப்பதில்லை, ஆனால் முன்னர் காரணி பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்பட்ட நுண்ணறிவின் துல்லியமான அளவீட்டை வழங்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட சோதனைக் காரணிகளாகவும் உள்ளன (எ.கா., திரவ மற்றும் படிக நுண்ணறிவு, செயல்படு நினைவு மற்றும் அது போன்றவை). இந்த வாதம் இணையத்தில் தாமே IQ சோதனைகள் என அழைத்துக்கொள்ளும் நூற்றுக்கணக்கான ஆன்லைன் சோதனைகளுக்குப் பொருந்தாது, இந்த வேறுபாடு துரதிருஷ்டவசமாக அதைப் புரிந்துகொள்ளும் மக்களால் தவறவிடப்பட்டிருக்கலாம்.

குறிப்பு விளக்கப்படங்கள்[தொகு]

IQ குறிப்பு விளக்கப்படங்கள் என்பவை நுண்ணறிவு வரம்பைப் பல்வேறு வகைகளில் பிரிப்பதற்காக உளவியலாளர்கள் வழங்கிய அட்டவணைகளாகும்.

மேலும் பார்க்க[தொகு]

 • கல்வி உலகம்
 • சுயக்கற்றல்
 • திறமைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழந்தை
 • கலாச்சார நுண்ணறிவு
 • ஆர்வ எண்
 • CHC கோட்பாடு
 • வளர்ச்சிக் குறைபாடு
 • உணர்ச்சி ரீதியான நுண்ணறிவு
 • EQ SQ கோட்பாடு
 • நுண்ணறிவு மரபியல்     
 • பட்டப் பதிவுத் தேர்வு     
 • அறிவாற்றல் திறமையுள்ள
 • IQ மற்றும் உலகளாவிய சமமின்மை IQ மற்றும் உலகளாவிய சமமின்மை0}

 • IQ மற்றும் நாடுகளின் வளம்
 • IQ குறிப்பு விளக்கப்படம்
 • IQ சோதனை சூழல் ரீதியான மாறளவுகள்
 • தாமத வளர்ச்சியுடையவர்
 • கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களின் அனுமதித் தேர்வுகளின் பட்டியல்
 • மன நோய்
 • உளவியல் மந்தத் தன்மை
 • மென்சா இண்டர்நேஷனல்
 • இயற்கையும் வளர்ப்பும்
 • நரம்பியல்
 • மனநோய் சிகிச்சை
 • உளவியல்
 • ரேஸ் டிஃபரென்ஸ் இன் இண்டெலிஜென்ஸ்

 • சேவண்ட் குறைபாடு
 • SAT
 • அறிவார்ந்த முறை
 • விழிப்புணர்வு எண்
 • சமூக IQ
 • சமூகவியல்
 • ஆன்மீக நுண்ணறிவு
 • பன்முக நுண்ணறிவுக் கோட்பாடு
 • நுண்ணறிவின் டயார்ச்சிக் கோட்பாடு
 • வெஸ்லெரின் தனிநபர் சாதனைச் சோதனை (WIAS)
 • புலனுணர்வு திறனுக்கான உட்காக்-ஜான்சன் சோதனைகள்

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Indiana University (2007). "William Stern". Indiana University. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 July 2009. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 2. i.e. ஆஸ் எகோஷியண்ட் ஆஃப் "மெண்டல் ஏஜ்" அண்டு "குரோனாலஜிகல் ஏஜ்."
 3. Cervilla; et al. (2004). "Premorbid cognitive testing predicts the onset of dementia and Alzheimer's disease better than and independently of APOE genotype". Psychiatry 2004;75:1100-1106. பார்க்கப்பட்ட நாள் 6 August 2006. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 4. நுண்ணறிவு: அறிந்தவையும் அறியாதவையும் (- அமெரிக்க மனோதத்துவ சங்கத்தின் அறிவியல் நடப்புகள் மன்றம் அமைத்த பணிக்குழுவின் அறிக்கை - வெளியிடப்பட்டது ஆகஸ்டு 7, 1995 - அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட் இதழில் 1996 பிப்ரவரியில் வெளியிடப்பட்ட சிறிது திருத்தப்பட்ட பதிப்பு. அது APA இன் அதிகாரப்பூர்வ இதழாகும்)
 5. 5.0 5.1 5.2 Devlin B, Daniels M, Roeder K (1997). "The heritability of IQ". Nature 388 (6641): 468–71. doi:10.1038/41319. பப்மெட்:9242404. 
  IQ இன் பாரம்பரியக் கூறு வயதைப் பொறுத்து மேலும் குறிப்பிடும்படியானதாக ஆகிவருகிறது எனக் கூறும் அதே ஆய்வு.
 6. காண்க: மதிப்பளவை, சதமானம், சதமானத் தரம்.
 7. 7.0 7.1 7.2 ப்ளோமின் இன்னும் பல (2001, 2003)
 8. R. Plomin, N. L. Pedersen, P. Lichtenstein and G. E. McClearn (May 1994). "Variability and stability in cognitive abilities are largely genetic later in life". Behavior Genetics 24 (3): 207. doi:10.1007/BF01067188. http://www.springerlink.com/content/t0844nw244473143/. பார்த்த நாள்: 2006-08-06. 
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 Neisser; et al. (August 7, 1995). "Intelligence: Knowns and Unknowns". Board of Scientific Affairs of the American Psychological Association. பார்க்கப்பட்ட நாள் 6 August 2006. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help); Explicit use of et al. in: |author= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 10. Bouchard TJ, Lykken DT, McGue M, Segal NL, Tellegen A (1990). "Sources of human psychological differences: the Minnesota Study of Twins Reared Apart". Science 250 (4978): 223–228. பப்மெட்:2218526. http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=2218526. 
 11. 11.0 11.1 McGue, M. et al.. The Environments of Adopted and Non-adopted Youth: Evidence on Range Restriction From the Sibling Interaction and Behavior Study (SIBS). doi:10.1007/s10519-007-9142-7. 
 12. Turkheimer E, Haley A, Waldron M, D'Onofrio B, Gottesman II (2003). "Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children". Psychol Sci 14 (6): 623–628. doi:10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x. பப்மெட்:14629696. http://doi.org/10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x. 
 13. காண்க: குழந்தைகளின் நுண்ணறிவு சோதனை மதிப்புகளில் இனவாரியான வேறுபாடுகள்: பொருளாதார தேவைநிலை, வீட்டுச் சூழல் மற்றும் தாய்வழி சிறப்பியல்புகள் ஆகியவற்றின் பங்கு
 14. தாய்ப்பால் புகட்டுதலில் இருந்து IQ அதிகரிப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபணு
 15. Caspi A, Williams B, Kim-Cohen J, et al. (2007). "Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic variation in fatty acid metabolism". Proceedings of the National Academy of Sciences 104: 18860. doi:10.1073/pnas.0704292104. பப்மெட்:17984066. 
 16. ஸ்காலென்பெர்க், E. G. (2004"மியூஸிக் லெசன்ஸ் என்ஹேன்ஸ் IQ." சைக்கல் சைன்ஸ் 15(8): 511-4.
 17. (கிளிங்பெர்க் இன்னும் பல., 2002)
 18. Jaeggi SM, Buschkuehl M, Jonides J, Perrig WJ (2008). "Improving fluid intelligence with training on working memory". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105 (19): 6829–6833. doi:10.1073/pnas.0801268105. பப்மெட்:18443283. http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0801268105v1. பார்த்த நாள்: 2009-11-13. 
 19. ஹாரிஸ் (1998)
 20. Bouchard TJ (1998). "Genetic and environmental influences on adult intelligence and special mental abilities". Hum. Biol. 70 (2): 257–279. பப்மெட்:9549239. https://archive.org/details/sim_human-biology_1998-04_70_2/page/257. 
 21. 21.0 21.1 Stoolmiller M (1999). "Implications of the restricted range of family environments for estimates of heritability and nonshared environment in behavior-genetic adoption studies". Psychol Bull 125 (4): 392–409. doi:10.1037/0033-2909.125.4.392. பப்மெட்:10414224. http://content.apa.org/journals/bul/125/4/392. 
 22. எரிக் டர்கேமியர் மற்றும் அவரது சகபணியாளர்கள் (2003)
 23. சோஷியோ எகனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் மாடிஃபைஸ் iq இன் யங் சில்ட்ரன் பரணிடப்பட்டது 2018-12-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் எரிக் டர்கெய்மர், ஆண்ட்ரீனா ஹேலி, மேரி வால்ட்ரோன், ப்ரியன் டி'ஒனோஃப்ரியோ, இர்விங் ஐ. காட்டெஸ்மேன். சைக்காலஜிக்கல் சைன்ஸ் 14 (6), 623–628. 2003
 24. நியூ திங்கிங் ஆன் சில்ட்ரன், பாவெர்ட்டி& IQ பரணிடப்பட்டது 2009-10-08 at the வந்தவழி இயந்திரம் நவம்பர் 10, 2003 Connect for Kids
 25. Bouchard, T.J.; McGue, M.. Genetic and environmental influences on human psychological differences. doi:10.1002/neu.10160. 
 26. 26.0 26.1 வில்லியம் டி. டிக்கென்ஸ் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஆர். ஃப்ளைன், ஹெரிட்டபிலிட்டி எஸ்டிமேட்ஸ் வெர்சச் லார்ஜ் என்விரான்மென்டல் எஃபெக்ட்ஸ்:த IQ பேரடாக்ஸ் ரிசால்வ்ட், சைக்காலஜிக்கல் ரிவியூ 2001. தொகுதி. 108, எண். 2. 346-369.
 27. வில்லியம் டி. டிக்கென்ஸ் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஆர். ஃப்ளைன், "த IQ பேரடாக்ஸ்: ஸ்டில் ரிசால்வ்ட்," சைக்காலஜிக்கல் ரிவியூ 109, எண். 4 (2002).
 28. Richard Haier (19 July 2004). "Human Intelligence Determined by Volume and Location of Gray...dick Matter Tissue in Brain". Brain Research Institute, UC Irvine College of Medicine. Archived from the original on 20 பிப்ரவரி 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் 6 August 2006. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 29. Jeremy R. Gray, Psychology Department, Yale University, and Paul M. Thompson, Laboratory of Nero Imaging, Department of Neurology, University of California, Los Angeles School of Medicine (2004). "Neurobiology of Intelligence: Science and Ethics" (PDF). Nature Publishing Group, Volume 5. Archived from the original (PDF) on 2006-09-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-08-06.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 30. Nicholas Wade (2006). "Scans Show Different Growth for Intelligent Brains". Brain Research Institute, UCLA.. Archived from the original on 2006-08-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-08-06.
 31. Gosso MF, van Belzen M, de Geus EJ, et al. (2006). "Association between the CHRM2 gene and intelligence in a sample of 304 Dutch families". Genes, Brain and Behavior 5 (8): 577–584. doi:10.1111/j.1601-183X.2006.00211.x. பப்மெட்:17081262. 
 32. Dick DM, Aliev F, Kramer J, et al. (2007). "Association of CHRM2 with IQ: converging evidence for a gene influencing intelligence". Behav. Genet. 37 (2): 265–272. doi:10.1007/s10519-006-9131-2. பப்மெட்:17160701. https://archive.org/details/sim_behavior-genetics_2007-03_37_2/page/265. 
 33. Bava S, Ballantyne AO, Trauner DA (2005). "Disparity of verbal and performance IQ following early bilateral brain damage". Cogn Behav Neurol 18 (3): 163–170. doi:10.1097/01.wnn.0000178228.61938.3e. பப்மெட்:16175020. http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=1543-3633&volume=18&issue=3&spage=163. பார்த்த நாள்: 2009-11-13. 
 34. ரீட், டி.ஈ., & ஜென்சன், ஏ.ஆர். 1993. க்ரானியல் கெபாசிட்டி: நியூ கோக்கேஷன் டேட்டா அண்ட் கமெண்ட்ஸ் ஆன் ரஷ்டன்ஸ் க்ளெயிம்ட் மங்கோலாய்டு-காக்கசாய்ட் ப்ரெயின் சைஸ் டிஃபெரென்ஸ். இண்டெலிஜென்ஸ், 17, 423-431
 35. McDaniel, M.A. (2005) பிக்-ப்ரெயிண்ட் பீப்புள் ஆர் ஸ்மாட்டர்: அ மெட்டா அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிட்வீன் இன் விவோ ப்ரெயின் வால்யம் அண்ட் இண்டெலிஜென்ஸ். இண்டெலிஜென்ஸ், 33 , 337-346. (PDF).
 36. Garlick D (2002). "Understanding the nature of the general factor of intelligence: the role of individual differences in neural plasticity as an explanatory mechanism". Psychol Rev 109 (1): 116–136. doi:10.1037/0033-295X.109.1.116. பப்மெட்:11863034. http://content.apa.org/journals/rev/109/1/116. 
 37. Shaw P, Greenstein D, Lerch J, et al. (2006). "Intellectual ability and cortical development in children and adolescents". Nature 440 (7084): 676–679. doi:10.1038/nature04513. பப்மெட்:16572172. 
 38. (ஃப்ளைன், 1999)
 39. Mingroni, Michael A. (2007), Resolving the IQ Paradox: Heterosis as a Cause of the Flynn Effect and Other Trends, pp. 806–829
 40. பிரித்தானிய டீனேஜர்ஸ் IQஸ் தேன் தேர் கவுண்டர்பார்ட்ஸ் டிட் 30 இயர்ஸ் அகோ. தி டெலகிராப்.பிப் 7, 2009.
 41. டீஸ்டேல், தாமஸ் டபிள்யூ., மற்றும் டேவிட் ஆர். ஓவென். 2005"அ லாங் டெர்ம் ரைஸ் அண்ட் ரீசண்ட் டிக்லைன் இன் இண்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் பெர்ஃபாமென்ஸ்: த ஃப்ளைன் எஃபெக்ட் இன் ரிவர்ஸ்." பெர்சனாலிட்டி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டிஃபெரென்ஸ். 39(4):837-843.
 42. "The end of the Flynn Effect. A study of secular trends in mean intelligence scores of Norwegian conscripts during half a century" (PDF). Archived from the original on 2006-01-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-08-06.{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
 43. Okanoya K, Tokimoto N, Kumazawa N, Hihara S, Iriki A (2008). "Tool-use training in a species of rodent: the emergence of an optimal motor strategy and functional understanding". PLoS ONE 3 (3): e1860. doi:10.1371/journal.pone.0001860. பப்மெட்:18365015. 
 44. Jaeggi SM, Buschkuehl M, Jonides J, Perrig WJ (2008). "Improving fluid intelligence with training on working memory". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105 (19): 6829–6833. doi:10.1073/pnas.0801268105. பப்மெட்:18443283. 
 45. R.J. Sternberg (2008). "Increasing fluid intelligence is possible after all (Commentary)". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105 (19): 6791-6792. 
 46. மெக்கார்டில் ஜே ஜே, ஃபெர்ரெர்-காஜா ஈ, ஹமகாமி எஃப், உட்காக் ஆர்டபிள்யூ. (2002).வாழ்நாளிலான பன்முக அறிவுத் திறன்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி பற்றிய ஒப்பீட்டு நீள்பாங்கு கட்டமைப்பியல் பகுப்பாய்வுகள். டேவ். சைக்கால். 38: 115–142. PubMed 2–95 வயதுடைய முக்கிய வம்ச இனக்குழுவினரின் அனைத்து கல்வி நிலைக்குரிய இரு பாலின US நபர்கள் 1200 பேர்களைக் கொண்ட மாதிரியினை அடிப்படையாகக் கொண்டது
 47. Breslau N, Lucia VC, Alvarado GF (2006). "Intelligence and other predisposing factors in exposure to trauma and posttraumatic stress disorder: a follow-up study at age 17 years". Arch. Gen. Psychiatry 63 (11): 1238–1245. doi:10.1001/archpsyc.63.11.1238. பப்மெட்:17088504. 
 48. Zinkstok JR, de Wilde O, van Amelsvoort TA, Tanck MW, Baas F, Linszen DH (2007). "Association between the DTNBP1 gene and intelligence: a case-control study in young patients with schizophrenia and related disorders and unaffected siblings". Behav Brain Funct 3: 19. doi:10.1186/1744-9081-3-19. பப்மெட்:17445278. பப்மெட் சென்ட்ரல்:1864987. http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/3/1/19. 
 49. Woodberry KA, Giuliano AJ, Seidman LJ (2008). "Premorbid IQ in schizophrenia: a meta-analytic review". Am J Psychiatry 165 (5): 579–587. doi:10.1176/appi.ajp.2008.07081242. பப்மெட்:18413704. https://archive.org/details/sim_american-journal-of-psychiatry_2008-05_165_5/page/579. 
 50. Sackeim HA, Freeman J, McElhiney M, Coleman E, Prudic J, Devanand DP (1992). "Effects of major depression on estimates of intelligence". J Clin Exp Neuropsychol 14 (2): 268–288. doi:10.1080/01688639208402828. பப்மெட்:1572949. 
 51. Mandelli L, Serretti A, Colombo C, et al. (2006). "Improvement of cognitive functioning in mood disorder patients with depressive symptomatic recovery during treatment: an exploratory analysis". Psychiatry Clin. Neurosci. 60 (5): 598–604. doi:10.1111/j.1440-1819.2006.01564.x. பப்மெட்:16958944. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1819.2006.01564.x. பார்த்த நாள்: 2009-11-13. 
 52. Debbie A. Lawlor, University of Bristol, Heather Clark, University of Aberdeen, David A. Leon, London School of Hygiene & Tropical Medicine (2006). "Associations Between Childhood Intelligence and Hospital Admissions for Unintentional Injuries in Adulthood: The Aberdeen Children of the 1950s Cohort Study". American Journal of Public Health, December 2006. பார்க்கப்பட்ட நாள் 10 January 2007. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 53. Whalley LJ, Deary IJ (2001). "Longitudinal cohort study of childhood IQ and survival up to age 76". BMJ 322 (7290): 819. doi:10.1136/bmj.322.7290.819. பப்மெட்:11290633. பப்மெட் சென்ட்ரல்:30556. http://bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11290633. 
 54. Cervilla J, Prince M, Joels S, Lovestone S, Mann A (2004). "Premorbid cognitive testing predicts the onset of dementia and Alzheimer's disease better than and independently of APOE genotype". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 75 (8): 1100–1106. doi:10.1136/jnnp.2003.028076. பப்மெட்:15258208. பப்மெட் சென்ட்ரல்:1739178. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1739178. 
 55. Dorene Rentz, Brigham and Women's Hospital's Department of Neurology and Harvard Medical School. "More Sensitive Test Norms Better Predict Who Might Develop Alzheimer's Disease". Neuropsychology, published by the American Psychological Association. Archived from the original on 2006-11-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-08-06.
 56. Whalley LJ, Starr JM, Athawes R, Hunter D, Pattie A, Deary IJ (2000). "Childhood mental ability and dementia". Neurology 55 (10): 1455–1459. பப்மெட்:11094097. http://www.neurology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11094097. 
 57. Olness K (2003). "Effects on brain development leading to cognitive impairment: a worldwide epidemic". J Dev Behav Pediatr 24 (2): 120–130. பப்மெட்:12692458. http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0196-206X&volume=24&issue=2&spage=120. 
 58. Gale, CR. "IQ in childhood and vegetarianism in adulthood: 1970 British cohort study". British Journal of Medicine 334 (7587): 245. doi:10.1136/bmj.39030.675069.55. பப்மெட்:17175567. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1790759. 
 59. Taylor, MD. "Childhood IQ and social factors on smoking behaviour, lung function and smoking-related outcomes in adulthood: linking the Scottish Mental Survey 1932 and the Midspan studies". British Journal of Health Psychology 10 (3): 399–401. doi:10.1348/135910705X25075. 
 60. டக்லஸ் என். ஜாக்சன் ஜெ. ஃபிலிப்ஸ் ரஷ்டன், ஆண்களுக்கு g மதிப்பு அதிகம்: 100,000 இல் பொது மனத் திறனில் பாலின வேறுபாடு 17- முதல் 18-வயதுள்ளவர்களிடையே கல்வி சார் மதிப்பீட்டு திட்டத்தில், இண்டெலிஜென்ஸ், தொகுததி 34, வெளியீடு 5, செப்டம்பர்-அக்டோபர் 2006, பக்கங்கள் 479-486.
 61. லின், ஆர்., & இர்விங், பி. (2004முன்னேற்ற அணிகளில் பாலின வேறுபாடுகள்: ஒரு மெட்டா பகுப்பாய்வு. இண்டெலிஜென்ஸ், 32, 481−498
 62. டேரி, ஐ.ஜே., இர்விங், பி., டெர், ஜி., & பேட்ஸ், டி.சி. (2007"நுண்ணறிவில் g காரணியில் சகோதர–சகோதரி வேறுபாடுகள்: எதிர் பாலின உடன்பிறப்புகன் முழு பகுப்பாய்வு - NLSY1979 இலிருந்து." இண்டெலிஜென்ஸ், 35 (5): 451-456.
 63. Stumpf, H. and Jackson, D. N. (1994). "Gender-related differences in cognitive abilities: evidence from a medical school admissions program". Personality and Individual Differences 17: 335–344. doi:10.1016/0191-8869(94)90281-X. https://archive.org/details/sim_personality-and-individual-differences_1994-09_17_3/page/335. 
 64. "வெளியீடுகள்". Archived from the original on 2012-12-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-13.
 65. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2021-06-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-13.
 66. http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W4M-4JDN6DP-1/2/850d67264b9588a28059387bca359ff7
 67. ஐயன் ஜே. டேரி, ஸ்டீவ் ஸ்ட்ரேண்ட், பாவ்லின் ஸ்மித் மற்றும் க்ரெஸ் ஃபெர்னனாண்டெஸ், இண்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட், இண்டெலிஜென்ஸ், தொகுதி 35, வெளியீடு 1, ஜனவரி-பிப்ரவரி 2007, பக்கங்கள் 13-21.
 68. 68.0 68.1 68.2 ஸ்கிமிட், எஃப். எல். அண்ட் ஹண்டர், ஜெ. ஈ. (1998உளவியலில் உள்ள தேர்ந்தெடுப்பு முறைகளின் செல்லுபடிக்காலம் மற்றும் பயன்பாடு: 85 ஆண்டு கால ஆராய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்புகளின் நடைமுறை மற்றும் கோட்பாட்டியல் செயல்படுத்தல். சைக்காலஜிகல் புல்லெட்டின் , 124 , 262–274.
 69. ஹண்டர், ஜெ. இ. அண்ட் ஹண்டர், ஆர். எஃப். (1984). பணி செயல்திறனின் மாற்று முன்கணிப்பின் செல்லுபடிக்காலமும் பயன்பாடும். சைக்காலஜஜிகல் புல்லெட்டின், 96, 72–98.
 70. Warner MH, Ernst J, Townes BD, Peel J, Preston M (1987). "Relationships between IQ and neuropsychological measures in neuropsychiatric populations: within-laboratory and cross-cultural replications using WAIS and WAIS-R". J Clin Exp Neuropsychol 9 (5): 545–562. doi:10.1080/01688638708410768. பப்மெட்:3667899. 
 71. மார்லே டபிள்யூ. வாட்கின்ஸ், புய்-வா லீ மற்றும் கேரி எல். கேனிவெஸ். (2007)உளஅளவியல் நுண்ணறிவும் சாதனையும்: குறுக்கடைப்பு பேனல் பகுப்பாய்வு, நுண்ணறிவு , 35 , 59-68.
 72. ட்ரீனா எய்லீன் ரோட் மற்றும் லீ ஆன் தாம்ப்சன். (2007)புலனுணர்வுத் திறனைக் கொண்டு கல்வி சாதனையை முன்கணித்தல், இண்டெலிஜென்ஸ் , 35 , 83-92.
 73. டெட்டெர்மேன் மற்றும் டேனியல், 1989.
 74. Earl Hunt. "The Role of Intelligence in Modern Society". American Scientist. pp. 4 (Nonlinearities in Intelligence). Archived from the original on 2006-05-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 6 August 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |datemonth= ignored (help); Unknown parameter |dateyear= ignored (help)
 75. கோவர்ட், டபிள்யூ.எம். மற்றும் சாக்கெட், பி.ஆர். (1990லீனியாரிட்டி ஆஃப் அபிலிட்டி-பெர்ஃபாமென்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்: அ ரீகன்ஃபர்மேஷன். ஜர்னல் ஆஃப் அப்ளைடு சைக்காலஜி, 75:297–300.
 76. முர்ரே, சார்லஸ் (1998). இன்கம் இனீக்வாலிட்டி அண்ட் IQ, AEI ப்ரெஸ் PDF பரணிடப்பட்டது 2016-05-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 77. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-07-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-13.
 78. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article1701377.ece
 79. [1] தி இன்ஹெரிட்டென்ஸ் ஆஃப் இனீக்குவாலிட்டி பொவெல்ஸ், சாம்வேல்; ஜினிட்ஸ், ஹெர்பெட். த ஜர்னல் ஆஃப் எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். தொகுதி 16, எண் 3, 1 ஆகஸ்டு 2002, ப. 3-30(28)
 80. "Incomes, Earnings, and Poverty from the 2004 American Community Survey" (PDF). United States Census Bureau. 2005. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 October 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 81. Peter Fronczek and Patricia Johnson (2003). "Occupations: 2000" (PDF). United States Census Bureau. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 October 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 82. Michael A. McDaniel, Virginia Commonwealth University (accepted for publication August 2006). "Estimating state IQ: Measurement challenges and preliminary correlates" (PDF). Intelligence. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help); Cite has empty unknown parameters: |accessyear= and |accessmonthday= (help)
 83. டம்பா கே, சண்டெட் ஜேஎம், மேக்னஸ் பி, பெர்க் கே. "ஜெனிட்டிக் அண்டு எஜ்ன்விரான்மெண்டல் காண்ட்ரிபியயூஷன்ஸ் டு த கோவேரியன்ஸ் பிட்வீன் ஆக்குபேஷனல் ஸ்டேட்டஸ், எஜுகேஷனல் அட்டெயின்மெண்ட் அண்ட் IQ: அ ஸ்டடி ஆஃப் ட்வின்ஸ்." பிஹேவ் ஜெனிட். 1989 மார்ச்;19(2):209–22. PubMed.
 84. ரோவ், ஜி. சி., டபிள்யூ. ஜே. வெஸ்டெர்டால், மற்றும் ஜே. எல். ரோட்ஜெர்ஸ், "த பெல் ககர்வ் ரீவிசிட்டெட்: ஹு ஜீன்ஸ் அண்ட் ஷேர்டு என்விரான்மெண்ட் மீடியேட்ஸ் IQ-SES அசோசியேஷன்ஸ்," அர, 1997
 85. "RAND_TR193.pdf" (PDF).
 86. "MR818.ch2.pdf" (PDF).
 87. "Social Security Administration". {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |accessmonthday= (help)
 88. 24 June 2002 (Steve Sailer). "IQ Defenders Feel Vindicated by Supreme Court". UPI. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-08-06. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 89. நிக்கோலஸ் லீமேன். த IQ மெரிட்டோக்ரேசி. டைம் 100 லிங்க் பரணிடப்பட்டது 2009-05-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 90. Rawat, R. The Return of Determinism?
 91. த வானிங் ஆஃப் I.Q. - டேவிட் ப்ரூக்ஸ், த நியூ யார்க் டைம்ஸ்
 92. கல்ச்சர்-ஃபேர் காக்னிட்டிவ் அபிலிட்டி ஆஸெஸ்மென்ட் பரணிடப்பட்டது 2006-10-17 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஸ்டீவன் பி. வெர்னே ஆஸெஸ்மெண்ட், தொகுதி. 12, எண். 3, 303-319 (2005)
 93. Shuttleworth-Edwards AB, Kemp RD, Rust AL, Muirhead JG, Hartman NP, Radloff SE (2004). "Cross-cultural effects on IQ test performance: a review and preliminary normative indications on WAIS-III test performance". J Clin Exp Neuropsychol 26 (7): 903–920. doi:10.1080/13803390490510824. பப்மெட்:15742541. 
 94. கேஸ் ஃபார் நாந்பயாஸ்டு இண்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்டிங் அகெயின்ஸ்ட் ப்ளாக் அமெரிக்கன்ஸ் நாட் பீன் மேட்: அ கமெண்ட் ஆன் ரஷ்டன், ஸ்கயீ மற்றும் போன்ஸ் (2004) பரணிடப்பட்டது 2018-12-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் 1*, லீ கே. ஹேமில்டோனல், பெட்டி ஆர். ஓனியூரல் அண்டு ஆண்ட்ரியூ எஸ். வின்ஸ்டன் இண்டர்நேஷனல் ஜஜர்னல் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஸெஸ்மெண்ட் தொகுதி 14 வெளியீடு 3 பக்கம் 278 - செப்டம்பர் 2006
 95. Edelson, MG (2006). "Are the majority of children with autism mentally retarded? a systematic evaluation of the data". Focus Autism Other Dev Disabl 21 (2): 66–83. doi:10.1177/10883576060210020301. http://www.willamette.edu/dept/comm/reprint/edelson/. பார்த்த நாள்: 2007-04-15. 
 96. த அட்டாக்ஸ் ஆஃப் த சைக்கோமெட்ரீஷியன்ஸ் பரணிடப்பட்டது 2009-09-04 at the வந்தவழி இயந்திரம். டென்னி போர்ஸ்பூன். Psychometrika Vol. 71, No. 3, 425–440. September 2006.
 97. Steve Sailer (2000). "How to Help the Left Half of the Bell Curve". VDARE.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-08-06.
 98. http://www.gifted.uconn.edu/siegle/research/Correlation/Intelligence.pdf
 99. "Planned Parenthood Sex IQ". Archived from the original on 2008-07-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-10.
 100. "NL Holdem Poker IQ Test". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-10.
 101. "American Football IQ". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-10.

நூற்பட்டியல்[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நுண்ணறிவு_எண்&oldid=3932711" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது