திறந்த அணுகல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
திறந்த அணுகல் இலட்சினை, முதலில் வடிவமைக்கப்பட்டது பொது அறிவியல் நூலகம்
பொது அணுகலுக்கான உள்லார்ந்த அணுகல் விளக்கம்

திறந்த அணுகல் (open access) என்பது ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வெளியிடுவது தொடர்பான கொள்கைகளின் தொகுப்பாகும். இதன் மூலம் ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள் இணையத்தில், அணுகல் கட்டணங்கள் அல்லது பிற தடைகள் இல்லாமல் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.[1] திறந்த அணுகல் வெளியீட்டின் சில மாதிரிகளின் கீழ், பதிப்புரிமைக்கான திறந்த உரிமத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நகலெடுப்பதற்கான அல்லது மறுபயன்பாட்டிற்கான தடைகள் குறைக்கப்படுகின்றன அல்லது அகற்றப்படுகின்றன.[1]

திறந்த அணுகல் இயக்கத்தின் முக்கிய கவனம் "சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி வெளியீடு" ஆகும்.[2] வரலாற்று ரீதியாக, இது முக்கியமாக அச்சு அடிப்படையிலான கல்வி ஆய்வு இதழ்களை மையமாகக் கொண்டது. திறந்த அணுகல் இல்லாத ஆய்விதழ்கள், சந்தாக்கள், தள உரிமங்கள் அல்லது பார்வைக்குச் செலுத்தும் கட்டணங்கள் போன்ற அணுகல் கட்டணங்கள் மூலம் வெளியீட்டுச் செலவுகளை ஈடுகட்டுகின்றன. திறந்த அணுகல் இதழ்கள், பத்திரிகையின் உள்ளடக்கங்களை படிக்க வாசகர் பணம் செலுத்தத் தேவையில்லாத நிதி மாதிரிகளால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்குப் பதிலாக வெளியீட்டுக் கட்டணம் அல்லது பொது நிதி, மானியங்கள் மற்றும் உதவித்தொகை மூலம் கட்டுரையினை படிப்பவர்களுக்குத் திறந்த அணுகலை வழங்குகின்றது. அனைத்து வகையான வெளியிடப்பட்ட ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளுக்கும் திறந்த அணுகலைப் பயன்படுத்தலாம். இதில் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட மற்றும் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்படாத கல்வி ஆய்விதழ் கட்டுரைகள், மாநாட்டுக் கட்டுரைகள், ஆய்வறிக்கைகள்,[3] புத்தக அத்தியாயங்கள்,[1] ஒருபொருள் கட்டுரைகள்,[4] ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் மற்றும் ஆய்வுத் தொடர்பான படங்கள் அடங்கும்.

பெரும்பாலான திறந்த அணுகல் இதழ்களின் வருவாய் கட்டுரையாசிரியர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் வெளியீட்டுக் கட்டணத்தில் பெறப்படுவதால், திறந்த அணுகல் வெளியீட்டாளர்கள் குறைந்த தரமான ஆவணங்களை ஏற்று, முழுமையான சக மதிப்பாய்வைச் செய்யாமல் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க உந்துதல் பெற்றுள்ளனர்.[5] மறுபுறம், மிகவும் மதிப்புமிக்க பத்திரிகைகளில் திறந்த அணுகல் வெளியீடுகளுக்கான கட்டணம் கட்டுரை ஒன்றுக்கு 5,000 US$ஐத் தாண்டியுள்ளது. இது போன்ற வெளியீட்டு முறையில் உயர்ந்த கட்டணம் காரணமாக பெரும்பாலான ஆய்வாளர்களால் இந்த கட்டணத்தினை செலுத்த இயலாது. இந்த வெளியீட்டுச் செலவின் அதிகரிப்பு, "திறந்த அணுகலின் தொடர் நெருக்கடியின் தொடர்ச்சி" என்று அழைக்கப்படுகிறது.[6]

வரையறைகள்[தொகு]

திறந்த அணுகல் வெளியீட்டின் வெவ்வேறு மாதிரிகள் உள்ளன. வெளியீட்டாளர்கள் இந்த மாதிரிகளில் ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

வண்ண பெயரிடும் அமைப்பு[தொகு]

பல்வேறு திறந்த அணுகல் வகைகள் தற்போது பொதுவாக வண்ண அமைப்பைப் பயன்படுத்தி விவரிக்கப்படுகின்றன. மிகவும் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெயர்கள் "பச்சை", "தங்கம்" மற்றும் "கலப்பின" திறந்த அணுகல் ஆகும். இருப்பினும், பல மாதிரிகள் மற்றும் மாற்றுச் சொற்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தங்க திறந்த அணுகல்[தொகு]

Number of Gold open access journals listed in the Directory of Open Access Journals[7][8]
Number of Gold and Hybrid open access journals listed in PubMed Central[9][10]

தங்கத் திறந்த அணுகல் மாதிரியில், வெளியீட்டாளர் அனைத்து கட்டுரைகளையும் தொடர்புடைய உள்ளடக்கத்தையும் உடனடியாக பத்திரிகையின் இணையதளத்தில் இலவசமாகக் கிடைக்கச் செய்கிறார். இத்தகைய வெளியீடுகளில், கட்டுரைகள் படைப்பாக்கப் பொதுமங்கள் அல்லது இதைப் போன்றது மூலம் பகிர்வதற்கும் மறுபயன்பாட்டிற்கும் உரிமம் பெற்றிருக்கும்.[1]

பல தங்கத் திறந்த அணுகல் வெளியீட்டாளர்கள் கட்டுரை செயலாக்கக் கட்டணத்தை வசூலிக்கின்றனர். இது பொதுவாக நிறுவன அல்லது ஆய்வுத் திட்ட மானிய நிதி மூலம் செலுத்தப்படுகிறது. கட்டுரை செயலாக்கக் கட்டணத்தினை வசூலிக்கும் பெரும்பாலான தங்கத் திறந்த அணுகல் இதழ்கள் "ஆசிரியர்-தள" மாதிரியைப் பின்பற்றுகின்றன.[11] இது தங்கத் திறந்த அணுகலின் உள்ளார்ந்த சொத்து அல்ல.

பச்சை திறந்த அணுகல்[தொகு]

பச்சை திறந்த அணுகலின் கீழ் ஆசிரியர்களால் சுய-காப்பகப்படுத்துதல் அனுமதிக்கப்படுகிறது. வெளியீட்டாளரின் வெளியீட்டிலிருந்து சுயாதீனமாக, ஆசிரியரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இணையதளம், ஆய்விற்கு நிதியளித்த அல்லது உதவி புரிந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அல்லது ஒரு சுயாதீனமான மத்திய திறந்த களஞ்சியத்தில் படைப்பை இடுகையிடுகிறார். இங்கு ஆய்வாளர்கள் பணம் செலுத்தாமல் படைப்பைப் பதிவிறக்க முடியும்.[12]

பச்சை திறந்த அணுகல் கட்டுரையாளருக்கு இலவசமாகக் கிடைக்கின்றது. சில வெளியீட்டாளர்கள் (5% க்கும் குறைவானது மற்றும் 2014-ல் குறைக்கப்பட்ட) ஒரு கட்டுரையின் அச்சிடப்பட்ட பதிப்பின் கட்டுரையாளர் எழுதிய பதிப்புரிமை பகுதிகளின் இலவச உரிமம் போன்ற கூடுதல் சேவைக்கு[12] கட்டணம் விதிக்கலாம்.

ஒரு பத்திரிகையின் சக மதிப்பாய்விற்குப் பிறகு ஆசிரியர் தனது படைப்பின் இறுதிப் பதிப்பை இடுகையிட்டால், காப்பகப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு "அச்சிற்கு பின்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. சக மதிப்பாய்வுக்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியருக்கு ஆய்விதழால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியாக இது இருக்கலாம்.

கலப்பின திறந்த அணுகல்[தொகு]

கலப்பின திறந்த அணுகல் ஆய்விதழ்கள் திறந்த அணுகல் கட்டுரைகள் மற்றும் திறந்த அணுகல் இல்லாத கட்டுரைகளின் கலவையைக் கொண்டுள்ளன.[13][14] இந்த மாதிரியைப் பின்பற்றும் ஒரு வெளியீட்டாளர் சந்தாக்களால் ஓரளவு நிதியளிக்கப்படுகிறார். மேலும் ஆசிரியர்கள் (அல்லது ஆராய்ச்சி நிதியுதவி நிறுவனம்) வெளியீட்டுக் கட்டணத்தைச் செலுத்தும் தனிப்பட்ட கட்டுரைகளுக்கு மட்டுமே திறந்த அணுகலை வழங்குவார்கள்.[15] கலப்பின திறந்த அணுகல் பொதுவாகத் தங்கத் திறந்த அணுகலை விட அதிகமாகச் செலவாகும் மற்றும் குறைந்தளவில் தரமான சேவையை வழங்க முடியும்.[16] கலப்பின திறந்த அணுகல் இதழ்களில் குறிப்பாகச் சர்ச்சைக்குரிய நடைமுறை "இரட்டை முறை கட்டணம்" ஆகும். இதில் கட்டுரையாளர்கள் மற்றும் சந்தாதாரர்கள் இருவரும் கட்டணம் செலுத்துகின்றனர்.[17]

வெண்கல திறந்த அணுகல்[தொகு]

வெண்கல திறந்த அணுகல் கட்டுரைகள் வெளியீட்டாளர் பக்கத்தில் மட்டுமே படிக்க இலவசம், ஆனால் தெளிவாக அடையாளம் காணக்கூடிய உரிமம் இல்லை.[18] இத்தகைய கட்டுரைகள் பொதுவாக மறுபயன்பாட்டிற்குக் கிடைக்காது.

வைரம்/பிளாட்டினம் திறந்த அணுகல்[தொகு]

ஆசிரியர்களின் கட்டுரை செயலாக்கக் கட்டணங்களை வசூலிக்காமல் திறந்த அணுகலை வெளியிடும் பத்திரிகைகள் சில நேரங்களில் வைர[19][20][21] அல்லது பிளாட்டினம்[22] திறந்த அணுகலைக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவர்கள் நேரடியாக வாசகர்கள் அல்லது ஆசிரியர்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை என்பதால், இத்தகைய வெளியீட்டாளர்களுக்கு விளம்பரங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், கல்விசார் சங்கங்கள், பரோபகாரர்கள் அல்லது அரசாங்க மானியங்கள் போன்ற வெளிப்புற மூலங்களிலிருந்து நிதியினைப் பெறுகின்றனர்.[23][24][25] தற்போது 350க்கும் மேற்பட்ட பிளாட்டினம் திறந்த அணுகல் ஆய்விதழ்கள் பல்வேறு வகையான கல்வித் துறைகளில் தாக்கக் காரணிகளைக் கொண்டுள்ளன. ஏபிசிகள் இல்லாத திறந்த அணுகலுக்கான பெரும்பாலான கல்வியாளர்களுக்கு விருப்பங்களை வழங்குகின்றன.[26] வைர திறந்த அணுகல் ஆய்விதழ்கள் பெரும்பாலான துறைகளில் கிடைக்கின்றன. மேலும் இவை பொதுவாகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலானவை (ஆண்டுக்கு <25 கட்டுரைகள்) மற்றும் பன்மொழி வெளியீடுகளாக (38%) இருக்கும்.

கருப்பு திறந்த அணுகல்[தொகு]

பெரிய அளவிலான பதிப்புரிமை மீறல் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படாத எண்ணிம நகலெடுப்பின் வளர்ச்சியானது பணம் செலுத்தப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளுக்கு இலவச அணுகலைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.[27][28] இது ஏற்கனவே உள்ள சமூக ஊடக தளங்கள் (எ.கா. #ICanHazPDF ஹேஷ்டேக்) மற்றும் பிரத்தியேக தளங்கள் (எ.கா. அறிவியல் மையம்-Sci-Hub) செயல்படுத்தப்படுகிறது.[27] சில வழிகளில் இது ஏற்கனவே இருக்கும் நடைமுறையின் பெரிய அளவிலான தொழில்நுட்ப செயலாக்கமாகும். இதன் மூலம் பணம் செலுத்தப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரையினை அணுகுபவர்கள் தங்கள் தொடர்பு விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.[29][30][31][32] இருப்பினும், 2010 முதல் அதிகரித்த எளிமை மற்றும் அளவு, சந்தா வெளியீடுகளை எத்தனை பேர் அணுகுகின்றனர் என்பதை மாற்றியுள்ளது.[33]

இலவசம் மற்றும் சுதந்திரம்[தொகு]

இலவச உள்ளடக்க வரையறையைப் போலவே, புடாபெஸ்ட் திறந்த அணுகல் முன்முயற்சியின் வரையறையில் 'இலவசம்' மற்றும் 'லிப்ரே' ஆகிய சொற்கள் இலவசம் மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்த இலவசம் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்திப் பார்க்க பயன்படுத்தப்பட்டன. [34]

இலவச திறந்த அணுகல் (</img> ) இலவச ஆன்லைன் அணுகல், படிக்க, இலவசமாக, மறு பயன்பாட்டு உரிமைகள் இல்லாமல் குறிக்கிறது. [34]

இலவச திறந்த அணுகல் (</img> ) இலவச ஆன்லைன் அணுகல், படிக்க, இலவசமாக, மறு பயன்பாட்டு உரிமைகள் இல்லாமல். [34]

லிப்ரே திறந்த அணுகல் (</img> ) புடாபெஸ்ட் திறந்த அணுகல் முன்முயற்சி, திறந்த அணுகல் பதிப்பகம் மற்றும் பெர்லின் பற்றிய பெதஸ்தா அறிக்கை ஆகியவற்றில் வரையறுக்கப்பட்ட திறந்த அணுகல் வகைகளை உள்ளடக்கிய, இலவச ஆன்லைன் அணுகல், [34], இலவசமாக, மேலும் சில கூடுதல் மறுபயன்பாட்டு உரிமைகளையும் குறிக்கிறது. அறிவியல் மற்றும் மனிதநேயத்தில் அறிவுக்கான திறந்த அணுகல் பற்றிய பிரகடனம் . libre OA இன் மறு-பயன்பாட்டு உரிமைகள் பெரும்பாலும் பல்வேறு குறிப்பிட்ட கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமங்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன; [35] இவை அனைத்திற்கும் அசல் ஆசிரியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆசிரியர் உரிமை தேவை. [34] [36] 2012 இல், திறந்த அணுகலின் கீழ் உள்ள படைப்புகளின் எண்ணிக்கை சில ஆண்டுகளாக வேகமாக அதிகரித்து வருவதாகக் கருதப்பட்டது, இருப்பினும் பெரும்பாலான திறந்த அணுகல் ஆணைகள் எந்த பதிப்புரிமை உரிமத்தையும் செயல்படுத்தவில்லை மற்றும் பாரம்பரிய இதழ்களில் libre gold OA ஐ வெளியிடுவது கடினமாக இருந்தது. [2] இருப்பினும், கிரீன் லிப்ரே OA க்கு செலவுகள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் ப்ரீப்ரிண்ட்கள் இலவச உரிமத்துடன் சுயமாக டெபாசிட் செய்யப்படலாம், மேலும் பெரும்பாலான திறந்த அணுகல் களஞ்சியங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்த அனுமதிக்க கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. [37]

நியாயமான[தொகு]

FAIR என்பது 'கண்டுபிடிக்கக்கூடியது, அணுகக்கூடியது, இயங்கக்கூடியது மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியது' என்பதன் சுருக்கமாகும், இது 'திறந்த அணுகல்' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன என்பதை இன்னும் தெளிவாக வரையறுத்து, விவாதத்தை எளிதாக்குகிறது. [38] [39] ஆரம்பத்தில் மார்ச் 2016 இல் முன்மொழியப்பட்டது, பின்னர் அது ஐரோப்பிய ஆணையம் மற்றும் G20 போன்ற அமைப்புகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. [40] [41]

அம்சங்கள்[தொகு]

திறந்த அறிவியல் அல்லது திறந்த ஆராய்ச்சியின் தோற்றம் பல சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் பரபரப்பான விவாத தலைப்புகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

அறிவார்ந்த வெளியீடு பல்வேறு நிலைகளையும் ஆர்வங்களையும் தூண்டுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஆசிரியர்கள் பலதரப்பட்ட கட்டுரை சமர்ப்பிப்பு அமைப்புகளுடன் போராடி மணிநேரம் செலவிடலாம், பெரும்பாலும் பல பத்திரிகை மற்றும் மாநாட்டு பாணிகளுக்கு இடையில் ஆவண வடிவமைப்பை மாற்றலாம், மேலும் சில சமயங்களில் சக மதிப்பாய்வு முடிவுகளுக்காக பல மாதங்கள் காத்திருக்கலாம். திறந்த அணுகல் மற்றும் திறந்த அறிவியல்/திறந்த ஆராய்ச்சிக்கான சமூக மற்றும் தொழில்நுட்ப மாற்றம், குறிப்பாக வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா முழுவதும் (லத்தீன் அமெரிக்கா ஏற்கனவே 2000 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் "Acceso Abierto" ஐ பரவலாக ஏற்றுக்கொண்டது [42] ) நிலைகள் மற்றும் நிறைய விவாதங்கள்.

(திறந்த) அறிவார்ந்த நடைமுறைகளின் பகுதியானது, கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிதியளிப்பவர்களின் பங்கை அதிகளவில் பார்க்கிறது [43] [44] [45] பொது நிதியுதவி ஆராய்ச்சிக்கான தொழில் ஊக்குவிப்பு, ஆராய்ச்சி மதிப்பீடு மற்றும் வணிக மாதிரிகள் போன்ற சிக்கல்களுக்கு கவனம் செலுத்துகிறது. பிளான் எஸ் மற்றும் அமெலிகா [46] (லத்தீன் அமெரிக்காவிற்கான திறந்த அறிவு) 2019 மற்றும் 2020 இல் அறிவார்ந்த தகவல்தொடர்புகளில் விவாத அலையை ஏற்படுத்தியது [47] [48]

உரிமங்கள்[தொகு]

சந்தா அடிப்படையிலான வெளியீட்டிற்கு பொதுவாக ஆசிரியர்களிடமிருந்து பதிப்புரிமையை பதிப்பாளருக்கு மாற்ற வேண்டும், இதன் மூலம் பிந்தையவர்கள் படைப்பின் பரப்புதல் மற்றும் மறுஉருவாக்கம் மூலம் செயல்முறையைப் பணமாக்க முடியும். [49] [50] [51] [52] OA பதிப்பகத்துடன், பொதுவாக ஆசிரியர்கள் தங்கள் படைப்புக்கான பதிப்புரிமையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதோடு, வெளியீட்டாளருக்கு அதன் மறுஉருவாக்கம் உரிமத்தையும் பெறுவார்கள். [53] ஆசிரியர்களின் பதிப்புரிமையை தக்கவைத்துக்கொள்வது, படைப்பின் மீதான அதிகக் கட்டுப்பாட்டை (எ.கா. படத்தை மறுபயன்பாட்டிற்கு) அல்லது உரிம ஒப்பந்தங்களை (எ.கா. மற்றவர்கள் பரப்புவதை அனுமதிப்பதன் மூலம்) கல்விச் சுதந்திரத்தை ஆதரிக்கலாம். [54]

திறந்த அணுகல் வெளியீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான உரிமங்கள் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஆகும். பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் CC BY உரிமம் மிகவும் அனுமதிக்கக்கூடிய ஒன்றாகும், இது பொருளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவதற்கு மட்டுமே பண்புக்கூறு தேவைப்படுகிறது (மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் மற்றும் வணிகப் பயன்பாட்டை அனுமதிக்கிறது). மேலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமங்களின் வரம்பும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மிகவும் அரிதாக, சில சிறிய கல்வி இதழ்கள் தனிப்பயன் திறந்த அணுகல் உரிமங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. [55] [56] சில வெளியீட்டாளர்கள் (எ.கா Elsevier ) OA கட்டுரைகளுக்கு "ஆசிரியர் பெயரளவு பதிப்புரிமை" பயன்படுத்தவும், அங்கு ஆசிரியர் பதிப்புரிமையை பெயரில் மட்டுமே வைத்திருக்கிறார் மற்றும் அனைத்து உரிமைகளும் வெளியீட்டாளருக்கு மாற்றப்படும். [57] [58]

நிதியுதவி[தொகு]

திறந்த அணுகல் வெளியீடு வாசகர்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை என்பதால், வேறு வழிகளில் செலவுகளை ஈடுகட்ட பல நிதி மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[59] திறந்த அணுகலை வணிக வெளியீட்டாளர்கள் வழங்கலாம், அவர்கள் திறந்த அணுகல் மற்றும் சந்தா அடிப்படையிலான இதழ்களை வெளியிடலாம் அல்லது அறிவியலுக்கான பொது நூலகம் (PLOS) மற்றும் பயோமெட் சென்ட்ரல் போன்ற பிரத்யேக திறந்த அணுகல் வெளியீட்டாளர்களால் வழங்கப்படலாம். திறந்த அணுகலுக்கான நிதியின் மற்றொரு ஆதாரம் சந்தாதாரர்கள் ஆவார். வருடாந்திர மதிப்பாய்வுகள் அறிமுகப்படுத்திய திறந்த அணுகலுக்கான சந்தா வெளியீட்டு மாதிரி இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சந்தா வருவாய் இலக்கை அடையும் போது, ஆய்விதழ் தொகுதி திறந்த அணுகல் முறையில் வெளியிடப்படும்.[60]

திறந்த அணுகலின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள், நூலகர்கள், பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகள், நிதி நிறுவனங்கள், அரசு அதிகாரிகள், வணிக வெளியீட்டாளர்கள், தலையங்க ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமூக வெளியீட்டாளர்கள் மத்தியில் கணிசமான விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளன.[61] திறந்த அணுகல் ஆய்விதழ் வெளியீட்டிற்கான தற்போதைய வெளியீட்டாளர்களின் எதிர்வினைகள் ஒரு புதிய திறந்த அணுகல் வணிக மாதிரிக்கு ஆர்வத்துடன் நகர்வது, முடிந்தவரை இலவச அல்லது திறந்த அணுகலை வழங்குவதற்கான சோதனைகள், திறந்த அணுகல் முன்மொழிவுகளுக்கு எதிராக செயலில் உள்ள பரப்புரை வரை. PLOS, Hindawi Publishing Corporation, Frontiers in... journals, MDPI மற்றும் BioMed Central போன்ற திறந்த அணுகல் மட்டும் வெளியீட்டாளர்களாகத் தொடங்கப்பட்ட பல வெளியீட்டாளர்கள் உள்ளனர்.

கட்டுரை செயலாக்க கட்டணம்[தொகு]

DOAJ இல் உள்ள தங்க OA இதழ்களின் கட்டுரை செயலாக்கக் கட்டணங்கள் [62]

சில திறந்த அணுகல் ஆய்விதழ்கள் (தங்கம் மற்றும் கலப்பின மாடல்களின் கீழ்) வெளியீட்டின் போது வெளிப்படையாகக் கிடைக்கச் செய்வதற்காக வெளியீட்டுக் கட்டணத்தை வசூலிப்பதன் மூலம் வருவாயை உருவாக்குகின்றன.[63][19][20] பணம் கட்டுரையாளரிடமிருந்து வரக்கூடும். ஆனால் பெரும்பாலும் கட்டுரையாளர் ஆராய்ச்சி மானியம் அல்லது நிறுவனங்களிடமிருந்து இதனைப் பெறுகின்றன. பொதுவாக வெளியிடப்படும் ஒரு கட்டுரை ஒன்றின் அடிப்படையில் கட்டணம் செலுத்தப்படும். எ.கா. BMC அல்லது அறிவியலுக்கான பொது நூலகம் ஆய்விதழ்கள்). சில பத்திரிகைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதி ஒன்றிக்கு அல்லது கட்டுரையாளர் ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் வசூலிக்கின்றனர். (எ.கா வளிமண்டல வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் சமீபத்தில் வரை) அல்லது ஒரு ஆசிரியருக்கு (எ.கா பீர்ஜே ).

இலவச திறந்த அணுகல் (வார்ப்புரு:Free access) இலவச இணைய அணுகல், படிக்க, இலவசமாக, மறு பயன்பாட்டு உரிமைகள் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.[34]

மானியம் அல்லது கட்டணம் இல்லை[தொகு]

"பிளாட்டினம்" அல்லது "வைரம்"[64] என்றும் அழைக்கப்படும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள், வாசகர்கள் அல்லது கட்டுரையாளர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை. இந்த இதழ்கள், மானியங்கள், விளம்பரம், உறுப்பினர் கட்டணம், உதவித்தொகைகள் அல்லது தன்னார்வ உதவி உட்பட பல்வேறு வணிக மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.[65][66]மானிய ஆதாரங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள், நூலகங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் முதல் அறக்கட்டளைகள், சங்கங்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்கள் வரை வேறுபடுகின்றன.[66] சில வெளியீட்டாளர்கள் பிற வெளியீடுகள் அல்லது துணை சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளிலிருந்து நிதியுதவி பெறலாம்.[66] எடுத்துக்காட்டாக, இலத்தீன் அமெரிக்காவில் உள்ள பெரும்பாலான கட்டுரை செயலாக்க கட்டணம் இல்லாத ஆய்விதழ்கள் உயர்கல்வி நிறுவனங்களால் நிதியளிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இவை வெளியீட்டிற்கான நிறுவன இணைப்புக்கு நிபந்தனை இல்லை.[67] மாறாக, ஒரு பொருள் கட்டுரைக்கான திறந்த அணுகலைக் கிடைக்கச் செய்வதற்காக பிறவழியில் பெரும் பொருளைச் பெறுகின்றன.

மேற்கொள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Suber, Peter. "Open Access Overview". http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm. 
 2. 2.0 2.1 Swan, Alma (2012). "Policy guidelines for the development and promotion of open access". https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215863. 
 3. Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène (2013). "Degrees of secrecy in an open environment. The case of electronic theses and dissertations". ESSACHESS – Journal for Communication Studies 6 (2(12)): 65–86. http://www.essachess.com/index.php/jcs/article/view/214. 
 4. Schwartz, Meredith (2012). "Directory of Open Access Books Goes Live". Library Journal. http://lj.libraryjournal.com/2012/04/academic-libraries/directory-of-open-access-books-goes-live/. 
 5. Beall, Jeffrey. "What the Open-Access Movement Doesn't Want You to Know". AAUP. https://www.aaup.org/article/what-open-access-movement-doesn%E2%80%99t-want-you-know. 
 6. Khoo, Shaun Yon-Seng (2019). "Article Processing Charge Hyperinflation and Price Insensitivity: An Open Access Sequel to the Serials Crisis". Liber Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries 29: 1–18. doi:10.18352/lq.10280. https://liberquarterly.eu/article/view/10729#:~:text=Open%20access%20publishing%20has%20frequently,to%20hyperinflation%20of%20subscription%20costs. பார்த்த நாள்: 30 August 2022. 
 7. "DOAJ: Directory of Open Access Journals". 1 May 2013. http://doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en. 
 8. Morrison, Heather (31 December 2018). "Dramatic Growth of Open Access". Scholars Portal Dataverse. 
 9. "PMC full journal list download". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/#csvfile. 
 10. "NLM Catalog". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/advanced. 
 11. Schroter, Sara; Tite, Leanne (2006). "Open access publishing and author-pays business models: a survey of authors' knowledge and perceptions". Journal of the Royal Society of Medicine 99 (3): 141–148. doi:10.1177/014107680609900316. பப்மெட்:16508053. 
 12. 12.0 12.1 Gadd, Elizabeth; Troll Covey, Denise (1 March 2019). "What does 'green' open access mean? Tracking twelve years of changes to journal publisher self-archiving policies" (in en). Journal of Librarianship and Information Science 51 (1): 106–122. doi:10.1177/0961000616657406. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0961-0006. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/21555. பார்த்த நாள்: 28 August 2019. 
 13. Laakso, Mikael; Björk, Bo-Christer (2016). "Hybrid open access—A longitudinal study". Journal of Informetrics 10 (4): 919–932. doi:10.1016/j.joi.2016.08.002. 
 14. Suber 2012
 15. Suber 2012
 16. Trust, Wellcome (23 March 2016). "Wellcome Trust and COAF Open Access Spend, 2014-15" (in en). https://wellcometrust.wordpress.com/2016/03/23/wellcome-trust-and-coaf-open-access-spend-2014-15/. 
 17. "Open access double dipping policy". https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/double-dipping-policy. 
 18. Piwowar, Heather; Priem, Jason; Larivière, Vincent; Alperin, Juan Pablo; Matthias, Lisa; Norlander, Bree; Farley, Ashley; West, Jevin et al. (13 February 2018). "The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles". PeerJ 6: e4375. doi:10.7717/peerj.4375. பப்மெட்:29456894. 
 19. 19.0 19.1 Fuchs, Christian; Sandoval, Marisol (2013). "The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take non-commercial, non-profit open access serious". TripleC 13 (2): 428–443. doi:10.31269/triplec.v11i2.502. 
 20. 20.0 20.1 Gajović, S (31 August 2017). "Diamond Open Access in the quest for interdisciplinarity and excellence". Croatian Medical Journal 58 (4): 261–262. doi:10.3325/cmj.2017.58.261. பப்மெட்:28857518. 
 21. Ross-Hellauer, Tony (31 August 2017). "What is open peer review? A systematic review" (in en). F1000Research 6: 588. doi:10.12688/f1000research.11369.2. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2046-1402. பப்மெட்:28580134. 
 22. Machovec, George (2013). "An Interview with Jeffrey Beall on Open Access Publishing". The Charleston Advisor 15: 50. doi:10.5260/chara.15.1.50. 
 23. Normand, Stephanie (4 April 2018). "Is Diamond Open Access the Future of Open Access?". The IJournal: Graduate Student Journal of the Faculty of Information 3 (2). பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2561-7397. https://theijournal.ca/index.php/ijournal/article/view/29482. பார்த்த நாள்: 25 June 2019. 
 24. Rosenblum, Brian; Greenberg, Marc; Bolick, Josh; Emmett, Ada; Peterson, A. Townsend (17 June 2016). "Subsidizing truly open access". Science 352 (6292): 1405. doi:10.1126/science.aag0946. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0036-8075. பப்மெட்:27313033. Bibcode: 2016Sci...352.1405P. 
 25. By (1 June 2017). "Diamond Open Access, Societies and Mission". https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/06/01/diamond-open-access-societies-mission/. 
 26. Pearce, Joshua M. (2022). "The Rise of Platinum Open Access Journals with Both Impact Factors and Zero Article Processing Charges" (in en). Knowledge 2 (2): 209–224. doi:10.3390/knowledge2020013. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2673-9585. 
 27. 27.0 27.1 Björk, Bo-Christer (2017). "Gold, green, and black open access". Learned Publishing 30 (2): 173–175. doi:10.1002/leap.1096. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1741-4857. 
 28. Green, Toby (2017). "We've failed: Pirate black open access is trumping green and gold and we must change our approach". Learned Publishing 30 (4): 325–329. doi:10.1002/leap.1116. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1741-4857. 
 29. Bohannon, John (28 April 2016). "Who's downloading pirated papers? Everyone". Science 352 (6285): 508–12. doi:10.1126/science.352.6285.508. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0036-8075. பப்மெட்:27126020. https://www.science.org/doi/10.1126/science.352.6285.508. பார்த்த நாள்: 17 May 2019. 
 30. Greshake, Bastian (21 April 2017). "Looking into Pandora's Box: The Content of Sci-Hub and its Usage". F1000Research 6: 541. doi:10.12688/f1000research.11366.1. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2046-1402. பப்மெட்:28529712. 
 31. Jamali, Hamid R. (1 July 2017). "Copyright compliance and infringement in ResearchGate full-text journal articles" (in en). Scientometrics 112 (1): 241–254. doi:10.1007/s11192-017-2291-4. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1588-2861. 
 32. Swab, Michelle; Romme, Kristen (1 April 2016). "Scholarly Sharing via Twitter: #icanhazpdf Requests for Health Sciences Literature" (in en). Journal of the Canadian Health Libraries Association 37 (1). doi:10.5596/c16-009. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1708-6892. 
 33. McKenzie, Lindsay (27 July 2017). "Sci-Hub's cache of pirated papers is so big, subscription journals are doomed, data analyst suggests". Science. doi:10.1126/science.aan7164. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0036-8075. https://www.science.org/content/article/sci-hub-s-cache-pirated-papers-so-big-subscription-journals-are-doomed-data-analyst. பார்த்த நாள்: 17 May 2019. 
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 Suber, Peter (2008). "Gratis and Libre Open Access". http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:4322580. 
 35. Suber 2012
 36. Suber 2012
 37. Balaji, B.; Dhanamjaya, M. (2019). "Preprints in Scholarly Communication: Re-Imagining Metrics and Infrastructures". Publications 7: 6. doi:10.3390/publications7010006. >
 38. Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, IJsbrand Jan; Appleton, Gabrielle; Axton, Myles; Baak, Arie; Blomberg, Niklas; Boiten, Jan-Willem et al. (15 March 2016). "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship". Scientific Data 3: 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18. இணையக் கணினி நூலக மையம்:961158301. பப்மெட்:26978244. Bibcode: 2016NatSD...360018W. 
 39. Wilkinson, Mark D.; da Silva Santos, Luiz Olavo Bonino; Dumontier, Michel; Velterop, Jan; Neylon, Cameron; Mons, Barend (1 January 2017). "Cloudy, increasingly FAIR; revisiting the FAIR Data guiding principles for the European Open Science Cloud". Information Services & Use 37 (1): 49–56. doi:10.3233/ISU-170824. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0167-5265. 
 40. "European Commission embraces the FAIR principles". 20 April 2016. https://www.dtls.nl/2016/04/20/european-commission-allocates-e2-billion-to-make-research-data-fair/. 
 41. "G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit". https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2967_en.htm. 
 42. "Hecho En Latinoamérica. Acceso Abierto, Revistas Académicas e Innovaciones Regionales". http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=988&campo=&texto=. 
 43. Ross-Hellauer, Tony; Schmidt, Birgit; Kramer, Bianca. Are Funder Open Access Platforms a Good Idea?. doi:10.7287/peerj.preprints.26954v1. 
 44. Vincent-Lamarre, Philippe; Boivin, Jade; Gargouri, Yassine; Larivière, Vincent; Harnad, Stevan (2016). "Estimating Open Access Mandate Effectiveness: The MELIBEA Score". Journal of the Association for Information Science and Technology 67 (11): 2815–2828. doi:10.1002/asi.23601. https://eprints.soton.ac.uk/370203/1/MelibeaFIN4.pdf. பார்த்த நாள்: 28 August 2019. 
 45. Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication : Report of the Expert Group to the European Commission.. 30 January 2019. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/464477b3-2559-11e9-8d04-01aa75ed71a1. பார்த்த நாள்: 28 August 2019. 
 46. Aguado-López, Eduardo; Becerril-Garcia, Arianna (2019-08-08). "AmeliCA before Plan S – The Latin American Initiative to develop a cooperative, non-commercial, academic led, system of scholarly communication". https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/08/amelica-before-plan-s-the-latin-american-initiative-to-develop-a-cooperative-non-commercial-academic-led-system-of-scholarly-communication/. 
 47. Johnson, Rob (2019). "From Coalition to Commons: Plan S and the Future of Scholarly Communication". Insights: The UKSG Journal 32. doi:10.1629/uksg.453. 
 48. Pourret, Olivier; Irawan, Dasapta Erwin; Tennant, Jonathan P.; Hursthouse, Andrew; Van Hullebusch, Eric D. (2020-09-01). "The growth of open access publishing in geochemistry" (in en). Results in Geochemistry 1: 100001. doi:10.1016/j.ringeo.2020.100001. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2666-2779. Bibcode: 2020ResGc...100001P. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666277920300010. 
 49. Matushek, Kurt J. (2017). "Take Another Look at the Instructions for Authors". Journal of the American Veterinary Medical Association 250 (3): 258–259. doi:10.2460/javma.250.3.258. பப்மெட்:28117640. 
 50. Bachrach, S.; Berry, R. S.; Blume, M.; von Foerster, T.; Fowler, A.; Ginsparg, P.; Heller, S.; Kestner, N. et al. (1998). "Who Should Own Scientific Papers?". Science 281 (5382): 1459–60. doi:10.1126/science.281.5382.1459. பப்மெட்:9750115. Bibcode: 1998Sci...281.1459B. 
 51. Gadd, Elizabeth; Oppenheim, Charles; Probets, Steve (2003). "RoMEO Studies 4: An Analysis of Journal Publishers" Copyright Agreements". Learned Publishing 16 (4): 293–308. doi:10.1087/095315103322422053. http://eprints.rclis.org/4846/1/RoMEO%20Studies%204.pdf. பார்த்த நாள்: 9 September 2019. 
 52. Willinsky, John (2002). "Copyright Contradictions in Scholarly Publishing". First Monday 7 (11). doi:10.5210/fm.v7i11.1006. 
 53. Carroll, Michael W. (2011). "Why Full Open Access Matters". PLOS Biology 9 (11): e1001210. doi:10.1371/journal.pbio.1001210. பப்மெட்:22140361. 
 54. Davies, Mark (2015). "Academic Freedom: A Lawyer's Perspective". Higher Education 70 (6): 987–1002. doi:10.1007/s10734-015-9884-8. http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/59929/3/Academic%20freedom%20Article%20%28final%20draft%20-%20preproof%29.pdf. பார்த்த நாள்: 28 August 2019. 
 55. வார்ப்புரு:Cite SSRN
 56. Dodds, Francis (2018). "The Changing Copyright Landscape in Academic Publishing". Learned Publishing 31 (3): 270–275. doi:10.1002/leap.1157. https://zenodo.org/record/1342712. பார்த்த நாள்: 4 February 2020. 
 57. Morrison, Heather (2017). "From the Field: Elsevier as an Open Access Publisher". The Charleston Advisor 18 (3): 53–59. doi:10.5260/chara.18.3.53. 
 58. Pablo Alperin, Juan; Rozemblum, Cecilia (2017). "The Reinterpretation of the Visibility and Quality of New Policies to Assess Scientific Publications". Revista Interamericana de Bibliotecología 40: 231–241. doi:10.17533/udea.rib.v40n3a04. 
 59. "OA journal business models". 2009–2012. http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_business_models. 
 60. "Jisc supports Subscribe to Open model". 11 March 2020. https://www.researchinformation.info/news/jisc-supports-subscribe-open-model. 
 61. Markin, Pablo (25 April 2017). "The Sustainability of Open Access Publishing Models Past a Tipping Point". http://openscience.com/the-sustainability-of-open-access-publishing-models-past-a-tipping-point/. 
 62. DOAJ. "Journal metadata". https://doaj.org/. 
 63. Socha, Beata (20 April 2017). "How Much Do Top Publishers Charge for Open Access?". http://openscience.com/how-much-do-top-publishers-charge-for-open-access/. 
 64. Koroso, Nesru H. (18 November 2015). "Diamond Open Access – UA Magazine". UA Magazine. https://www.ua-magazine.com/diamond-open-access/. 
 65. Suber, Peter (2 November 2006). "No-fee open-access journals". http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/11-02-06.htm#nofee. 
 66. 66.0 66.1 66.2 Vanholsbeeck, Marc; Thacker, Paul; Sattler, Susanne; Ross-Hellauer, Tony; Rivera-López, Bárbara S.; Rice, Curt; Nobes, Andy; Masuzzo, Paola et al. (11 March 2019). "Ten Hot Topics around Scholarly Publishing". Publications 7 (2): 34. doi:10.3390/publications7020034. 
 67. Montgomery, Lucy (2014). "Knowledge Unlatched:A Global Library Consortium Model for Funding Open Access Scholarly Books". Cultural Science 7 (2). 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திறந்த_அணுகல்&oldid=3786639" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது