தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இந்திய மாநிலங்களின் தனிநபர் வருமானம் 2018–19

இது தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள் பட்டியல் (list of Indian states and union territories by NSDP per capita). மாநில நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை எந்த இடங்களில் வருகின்றது. பின்வரும் பட்டியல் இந்திய ரூபாயில் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பகுதிகளின் தனிநபர் புள்ளிவிவரங்கள் ஆகும்.

தரவரிசை மாநிலம்/ஒன்றியப் பகுதி தனிநபர் வருவாய்

(2018–19)[1][2]
தனிநபர் வருவாய்

(2019–20)
தனிநபர் வருவாய்

(2018–19 INT$)
தனிநபர் வருவாய்

(2019–20 INT$)
தனிநபர் வருவாய் (PPP)1

(2018–19 INT$)[3]
1 கோவா ₹ 4,58,304 N/A US$ 6,698 N/A US$ 25,044
2 தில்லி ₹ 3,65,529 ₹ 3,89,143 US$ 5,342 US$ 5199 US$ 19,974
3 சிக்கிம் ₹ 3,57,643 N/A US$ 5,227 N/A US$ 19,543
4 சண்டிகர் ₹ 3,29,209 N/A US$ 4,811 N/A US$ 17,990
5 அரியானா ₹ 2,36,147 ₹ 2,64,207 US$ 3,451 US$ 3530 US$ 12,904
6 புதுச்சேரி ₹ 2,20,461 ₹ 2,37,279 US$ 3,222 US$ 3170 US$ 12,047
7 கருநாடகம் ₹ 2,10,887 ₹2,31,246 US$ 3,082 US$ 3089 US$ 11,524
8 தெலங்காணா ₹ 2,04,488 ₹ 2,28,216 US$ 2,988 US$ 3049 US$ 11,174
9 கேரளம் ₹ 2,04,105 N/A US$ 2,983 N/A US$ 11,153
10 உத்தராகண்டம் ₹ 1,98,738 N/A US$ 2,904 N/A US$ 10,860
11 குசராத்து ₹ 1,97,447 N/A US$ 2,885 N/A US$ 10,789
12 தமிழ்நாடு ₹ 1,93,750 ₹ 2,14,237 US$ 2,831 US$ 2862 US$ 10,587
13 மகாராட்டிரம் ₹ 1,91,736[4] ₹ 2,07,727 US$ 2,802 US$ 2775 US$ 10,477
14 இமாச்சல பிரதேசம் ₹ 1,83,104 ₹ 1,95,255 US$ 2,675 US$ 2609 US$ 10,006
15 அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் ₹ 1,95,255 N/A US$ 2609 N/A US$ 10,580
16 பஞ்சாப் ₹ 1,54,996 N/A US$ 2,265 N/A US$ 8,470
17 ஆந்திரப் பிரதேசம் ₹ 1,51,173 N/A US$ 2,209 N/A US$ 8,261
18 அருணாசலப் பிரதேசம் ₹ 1,39,588 N/A US$ 2,040 N/A US$ 7,628
19 மிசோரம் ₹ 1,38,401 ₹ 1,58,621 US$ 2,020 US$ 2119 US$ 7,495
இந்தியா2 ₹ 1,26,406 ₹ 1,34,432[5] US$ 1,964 US$ 1796 US$ 6,907 (2018–19)

US$ 7,346 (2019–20)
20 நாகாலாந்து ₹ 1,16,882 N/A US$ 1,708 N/A US$ 6,387
21 திரிபுரா ₹ 1,13,102 N/A US$ 1,653 N/A US$ 6,180
22 ராஜஸ்தான் ₹ 1,10,606 ₹ 1,18,159 US$ 1,616 US$ 1579 US$ 6,044
23 மேற்கு வங்காளம் ₹ 1,09,491 N/A US$ 1,600 N/A US$ 5,983
24 சத்தீசுகர் ₹ 96,887 N/A US$ 1,416 N/A US$ 5,294
25 ஒடிசா ₹ 95,164 ₹ 1,01,587 US$ 1,390 US$ 1357 US$ 5,200
26 ஜம்மு காஷ்மீர் ₹ 91,882 N/A US$ 1,342 N/A US$ 5,021
27 மத்தியப் பிரதேசம் ₹ 90,998 ₹ 99,763 US$ 1,329 US$ 1333 US$ 4,973
28 மேகாலயா ₹ 89,024 ₹ 98,151 US$ 1,301 US$ 1311 US$ 4,865
29 அசாம் ₹ 82,078 N/A US$ 1,199 N/A US$ 4,485
30 சார்க்கண்ட் ₹ 76,019 N/A US$ 1,111 N/A US$ 4,154
31 மணிப்பூர் ₹ 69,978 N/A US$ 1,022 N/A US$ 3,824
32 உத்தரப் பிரதேசம் ₹ 66,512 ₹ 70,419 US$ 972 US$ 941 US$ 3,635
33 பீகார் ₹ 43,822 N/A US$ 640 N/A US$ 2,395

இந்திய மாநிலங்களின் தனிநபர் வருமானம் 2011 - 2018[தொகு]

தரவரிசை மாநிலம்/ஒன்றியப் பகுதி தனிநபர் வருவாய்

2011–12[1][2]
தனிநபர் வருவாய்

2012–13
தனிநபர் வருவாய்

2013–14
தனிநபர் வருவாய்

2014–15
தனிநபர் வருவாய்

2015–16
தனிநபர் வருவாய்

2016–17
தனிநபர் வருவாய்

2017–18
தனிநபர் வருவாய்

2018–19
1 கோவா ₹ 2,59,444 ₹ 2,34,354 ₹ 2,15,776 ₹ 2,89,185 ₹ 3,34,575 ₹ 3,82,140 ₹ 4,22,155 ₹ 4,58,304
2 தில்லி ₹ 2,29,619 ₹ 2,49,589 ₹ 2,73,301 ₹ 2,98,832 ₹ 3,28,985 2,98,832 ₹ 3,28,985 ₹ 3,65,529
3 சிக்கிம் ₹ 1,58,667 ₹ 1,74,183 ₹ 1,94,624 ₹ 2,14,148 ₹ 2,45,987 ₹ 2,80,729 ₹ 3,17,134 ₹ 3,57,643
4 சண்டிகர் ₹ 1,59,116 ₹ 1,80,624 ₹ 2,04,542 ₹ 2,12,786 ₹ 2,30,417 ₹ 2,54,263 ₹ 2,96,434 ₹ 3,29,209
5 அரியானா ₹ 1,06,085 ₹ 1,21,169 ₹ 1,37,770 ₹ 1,47,382 ₹ 1,64,963 ₹ 1,85,050 ₹ 2,11,526 ₹ 2,36,147
6 புதுச்சேரி ₹ 1,19,649 ₹ 1,30,548 ₹ 1,48,147 ₹ 1,46,921 ₹ 1,72,727 ₹ 1,87,357 ₹ 2,03,583 ₹ 2,20,461
7 கருநாடகம் ₹ 90,269 ₹ 1,02,314 ₹ 1,18,829 ₹ 1,30,024 ₹ 1,48,108 ₹ 1,70,133 ₹ 1,87,649 ₹ 2,10,887
8 தெலங்காணா ₹ 91,121 ₹ 1,01,007 ₹ 1,12,162 ₹ 1,24,104 ₹ 1,40,840 ₹ 1,59,395 ₹ 1,80,494 ₹ 2,04,488
9 கேரளம் ₹ 97,912 ₹ 1,10,314 ₹ 1,23,321 ₹ 1,35,517 ₹ 1,48,133 ₹ 1,66,205 ₹ 1,83,435 ₹ 2,04,105
10 உத்தராகண்டம் ₹ 1,00,305 ₹ 1,13,610 ₹ 1,26,247 ₹ 1,35,881 ₹ 1,47,592 ₹ 1,61,172 ₹ 1,82,320 ₹ 1,98,738
11 குசராத்து ₹ 87,481 ₹ 1,02,826 ₹ 1,13,139 ₹ 1,27,017 ₹ 1,39,254 ₹ 1,56,295 ₹ 1,73,079 ₹ 1,97,447
12 தமிழ்நாடு ₹ 92,984 ₹ 1,04,943 ₹ 1,16,236 ₹ 1,28,372 ₹ 1,40,441 ₹ 1,54,272 ₹ 1,71,583 ₹ 1,93,750
13 மகாராட்டிரம் ₹ 99,564 ₹ 1,11,980 ₹ 1,25,035 ₹ 1,32,476 ₹ 1,46,258 ₹ 1,62,005 ₹ 1,76,102 ₹ 1,91,736
14 இமாச்சலப் பிரதேசம் ₹ 87,721 ₹ 99,730 ₹ 1,14,095 ₹ 1,23,299 ₹ 1,35,512 ₹ 1,50,290 ₹ 1,67,044 ₹ 1,79,188
15 அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் ₹ 88,177 ₹ 96,027 ₹ 1,06,401 ₹ 1,19,291 ₹ 1,26,995 ₹ 1,40,335 ₹ 1,59,664 N/A
16 மிசோரம் ₹ 57,654 ₹ 65,013 ₹ 77,583 ₹ 1,03,049 ₹ 1,14,055 ₹ 1,27,107 ₹ 1,46,765 ₹ 1,68,626
17 பஞ்சாப் ₹ 85,577 ₹ 94,318 ₹ 1,03,381 ₹ 1,08,970 ₹ 1,18,558 ₹ 1,28,780 ₹ 1,42,477 ₹ 1,54,996
18 ஆந்திரப் பிரதேசம் ₹ 69,000 ₹ 74,687 ₹ 82,870 ₹ 93,903 ₹ 1,08,002 ₹ 1,20,676 ₹ 1,39,680 ₹ 1,51,173
19 அருணாசலப் பிரதேசம் ₹ 73,068 ₹ 81,353 ₹ 91,809 ₹ 1,10,929 ₹ 1,12,046 ₹ 1,17,344 ₹ 1,30,197 ₹ 1,39,588
20 நாகாலாந்து ₹ 53,010 ₹ 61,225 ₹ 71,510 ₹ 78,367 ₹ 82,466 ₹ 92,315 ₹ 1,04,681 ₹ 1,16,882
21 திரிபுரா ₹ 47,079 ₹ 52,434 ₹ 61,570 ₹ 69,474 ₹ 83,680 ₹ 90,827 ₹ 1,00,477 ₹ 1,13,102
22 ராஜஸ்தான் ₹ 57,192 ₹ 63,658 ₹ 69,480 ₹ 76,429 ₹ 83,426 ₹ 91,946 ₹ 99,366 ₹ 1,10,606
23 மேற்கு வங்காளம் ₹ 51,543 ₹ 58,195 ₹ 65,932 ₹ 68,876 ₹ 75,592 ₹ 82,291 ₹ 93,711 ₹ 1,09,491
24 சத்தீசுகர் ₹ 55,177 ₹ 60,849 ₹ 69,880 ₹ 72,936 ₹ 73,590 ₹ 81,808 ₹ 89,813 ₹ 96,887
25 ஒடிசா ₹ 48,370 ₹ 54,703 ₹ 60,574 ₹ 63,169 ₹ 64,595 ₹ 77,255 ₹ 84,496 ₹ 95,164
26 ஜம்மு காஷ்மீர் ₹ 53,173 ₹ 56,828 ₹ 61,108 ₹ 61,211 ₹ 73,215 ₹ 77,023 ₹ 82,710 ₹ 91,882
27 மத்தியப் பிரதேசம் ₹ 38,551 ₹ 44,931 ₹ 52,169 ₹ 56,069 ₹ 62,626 ₹ 74,787 ₹ 82,941 ₹ 90,998
28 மேகாலயா ₹ 60,013 ₹ 64,036 ₹ 65,118 ₹ 64,638 ₹ 68,836 ₹ 73,753 ₹ 81,098 ₹ 89,024
29 அசாம் ₹ 41,142 ₹ 44,599 ₹ 49,734 ₹ 52,895 ₹ 60,817 ₹ 66,330 ₹ 74,184 ₹ 82,078
30 சார்க்கண்ட் ₹ 41,254 ₹ 47,360 ₹ 50,006 ₹ 57,301 ₹ 52,754 ₹ 60,018 ₹ 69,265 ₹ 76,019
31 மணிப்பூர் ₹ 39,762 ₹ 41,230 ₹ 47,798 ₹ 52,717 ₹ 55,447 ₹ 59,345 ₹ 65,008 ₹ 69,978
32 உத்தரப் பிரதேசம் ₹ 32,002 ₹ 35,812 ₹ 40,124 ₹ 42,267 ₹ 47,118 ₹ 52,744 ₹ 58,821 ₹ 66,512
33 பீகார் ₹ 21,750 ₹ 24,487 ₹ 26,948 ₹ 28,671 ₹ 30,404 ₹ 34,156 ₹ 38,631 ₹ 43,822

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 "MOSPI Net State Domestic Product, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India". Archived from the original on 14 ஜூன் 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 July 2020. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "Handbook of Statistics, Reserve Bank of India – Publications". www.rbi.org.in. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2020.
  3. "IMF PPP Conversion rate". IMF.
  4. "Economic Survey of Maharashtra 2019–20, Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, Government of Maharashtra" (PDF). பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2020.
  5. "SECOND ADVANCE ESTIMATES OF NATIONAL INCOME, 2019–20 AND QUARTERLY ESTIMATES (Q4) OF GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR THE THIRD QUARTER (OCT-DEC), 2019–20" (PDF). Ministry of Statistics and Programme Implementation. Archived from the original (PDF) on 31 மார்ச் 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2020. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)