உயிரியல் மாதிரி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஆரம்ப பள்ளி அறிவியல் ஆய்வகத்தில் உயிரியல் மாதிரிகள்.

உயிரியல் மாதிரி (Biological specimen) என்பது ஒரு உயிரியல் ஆய்வக ஆராய்ச்சிக்காக உயிரிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் மாதிரி ஆகும். இத்தகைய மாதிரி மாதிரியின் மூலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வேறு எந்த மாதிரியையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் எடுக்கப்படும். உயிரியல் மாதிரிகள் சேமிக்கப்படும் போது, ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காகப் புதிதாகச் சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளுக்குச் சமமாக இருக்கும்.

மனித உயிரியல் மாதிரிகள் பயோபேங்க் எனப்படும் ஒரு வகை உயிரியக்கத்தில் சேமிக்கப்படுகின்றன. மேலும் உயிரியல் மாதிரிகளைப் பாதுகாக்கும் அறிவியல் உயிர் வங்கித் துறையில் செயலில் உள்ளது.

தர கட்டுப்பாடு[தொகு]

உயிரியல் மாதிரிகளின் தரத்திற்கான பரந்த தரநிலைகளை அமைப்பது ஆரம்பத்தில் உயிரி வங்கி வளர்ச்சியின் வளர்ச்சியடையாத அம்சமாக இருந்தது.[1] தற்போது என்ன தரநிலைகள் இருக்க வேண்டும் மற்றும் அந்த தரநிலைகளை யார் நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது. பல நிறுவனங்கள் தங்களுடைய சொந்த தரநிலைகளை அமைத்திருப்பதாலும், உயிரி வங்கிகள் பல நிறுவனங்களால் அவசியமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதாலும், பொதுவாக விரிவாக்கத்தை நோக்கி இயக்கப்படுவதாலும், ஆய்வக நடைமுறைகளுக்கான சீர்தர இயக்கச் செயல்முறைகளின் ஒத்திசைவு அதிக முன்னுரிமையாகும்.[1] இதன் நடைமுறைகள் ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். புதிய ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கிணங்க இதன் செயல்பாடுகள் காலப்போக்கில் மாறக் கூடியது.[1]

கொள்கை வகுப்பாளர்கள்[தொகு]

கொள்கை உருவாக்கும் நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கான சில முன்னேற்றங்கள், 2005ஆம் ஆண்டு தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனம் உருவாக்கிய உயிரி வங்கி மற்றும் உயிரி மாதிரி ஆராய்ச்சி அலுவலகம்[1] மற்றும் வருடாந்திர உயிரி மாதிரி ஆராய்ச்சி வலையமைப்பு கூட்டமைப்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது.[2] உயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் களஞ்சியங்களுக்கான பன்னாட்டுச் சங்கம், புற்றுநோய்க்கான பன்னாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு மற்றும் ஆத்திரேலிய உயிரி மாதிரி வலையமைப்பு ஆகியவை கொள்கைகள் மற்றும் தரங்களை முன்மொழிந்துள்ளன.[1] 2008-ல் அப்னார், ஒரு பிரெஞ்சு தரநிலைப்படுத்தல் அமைப்பு, முதல் உயிரிவங்கி-குறிப்பிட்ட தரத் தரத்தை வெளியிட்டது.[1] ஐ. எசு. ஒ. 9000 அம்சங்கள் உயிரி வங்கிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.[1]

தரமான இலக்குகள்[தொகு]

மாதிரிகளுக்கான தர அளவுகோல்கள் பரிசீலிக்கப்படும் ஆய்வைப் பொறுத்தது. உலகளாவிய நிலையான மாதிரி வகை இல்லை.[1] முழு மரபணு பெருக்கத்தை உள்ளடக்கிய ஆய்வுகளுக்கு டி.என்.ஏ. ஒருமைப்பாடு ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.[3] ஆர்.என்.ஏ. ஒருமைப்பாடு சில ஆய்வுகளுக்கு முக்கியமானது மற்றும் கூழ்ம மின்புல புரைநகர்ச்சி மூலம் மதிப்பிடலாம்.[4] மாதிரி சேமிப்பை மேற்கொள்ளும் உயிரி வங்கிகள், மாதிரி ஒருமைப்பாட்டிற்கு முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது. ஏனென்றால் மாதிரிகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பு யாராவது அவற்றைச் சேகரித்து செயலாக்க வேண்டும். போதுமான சேமிப்பகத்தை விட தாமதமான மாதிரி செயலாக்கத்தால் ஆர்.என்.ஏ. சிதைவு போன்ற விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.[5]

சேமிக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிகள்[தொகு]

உயிரிமாதிரி சேமிப்பகங்கள் பல்வேறு வகையான மாதிரிகளைச் சேமிக்கின்றன. வெவ்வேறு மாதிரிகள் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

உயிரிவங்கி மாதிரிகள்
மாதிரி பயன்கள் பிரித்தெடுத்தல் நுட்பம் சேமிப்பு பண்புகள்
கன்ன திசு டி.என்.ஏ. விவரக்குறிப்பு வாய்க்குழி துடைப்பு பங்கேற்பாளர்கள் தாங்களாகவே சேகரிக்க முடியும்; அஞ்சல் மூலம் சேகரிக்க முடியும்; தகவலறிந்த ஒப்புதலைப் போதுமானதாகக் குறிப்பிடாததால் சேகரிப்பது மிகவும் எளிதானது
முழு இரத்தம் சிரை துளைத்தல் சேகரிக்க இரத்தசேகரிப்பாளர் தேவை
உலர்ந்த இரத்தப் புள்ளி உயர்தர டி.என்.ஏ. மற்றும் ஆர்.என்.ஏ. கைவிரல் அறை வெப்பநிலையில் பல ஆண்டுகளாக எளிதாக சேமிக்கப்படுகிறது
உறுப்பு திசு உயர்தர டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, இழைமணிகளின் டி ஆக்சி-ரைபோ அமிலம் மற்றும் நோயின் மூலத்தைக் காணல் உயிரகச்செதுக்கு இரத்தத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் பல பயன்பாடுகள்; புரோட்டியோமிக் பகுப்பாய்விற்கும் ஏற்றது; சேகரிக்க கடினமாக இருக்கலாம்
குருதி நீர்மம் வரையறுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ உள்ளடக்கம் இரத்த பிளாஸ்மா பின்னம் சேகரிக்க இரத்தசேகரிப்பாளர் தேவை
சிறுநீர் சில சோதனைகளுக்கான குறிப்பான் சிறுநீர் பரிசோதனை பாதிப்பு இல்லாதது
மலம் சில சோதனைகளுக்கான குறிப்பான் மல பரிசோதனை பாதிப்பு இல்லாதது
தோல் குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் தடயவியல் குழுக்களால் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது குற்றவியல் வழக்குகளில், மாதிரியாளரின் அனுமதியின்றி சேகரிக்கப்படுகிறது
முடி குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் தடயவியல் குழுக்களால் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது முடி குற்றவியல் வழக்குகளில், மாதிரியாளரின் அனுமதியின்றி சேகரிக்கப்படுகிறது

சேமிப்பு நுட்பங்கள்[தொகு]

உயிரி வங்கிகளில் உள்ள பல மாதிரிகள் கிரையோபிரிசர்வ் செய்யப்பட்டவை. மற்ற மாதிரிகள் வேறு வழிகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன.[6]

உயிரிவங்கிகளுடன் தொடர்புடைய நுட்பங்கள்[தொகு]

உயிரியல் மாதிரி சேமிப்புடன் தொடர்புடைய சில ஆய்வக நுட்பங்களில் பீனால்-குளோரோபார்ம் பிரித்தெடுத்தல், பாலிமரேசு தொடர் வினை மற்றும் ஆர். எப். எல். பி. ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும் பார்க்கவும்[தொகு]

  • விலங்கியல் மாதிரி

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Hewitt, R. E. (2011). "Biobanking: The foundation of personalized medicine". Current Opinion in Oncology 23 (1): 112–119. doi:10.1097/CCO.0b013e32834161b8. பப்மெட்:21076300. 
  2. Moore, H. M.; Compton, C. C.; Lim, M. D.; Vaught, J.; Christiansen, K. N.; Alper, J. (2009). "2009 Biospecimen Research Network Symposium: Advancing Cancer Research Through Biospecimen Science". Cancer Research 69 (17): 6770–6772. doi:10.1158/0008-5472.CAN-09-1795. பப்மெட்:19706749. 
  3. Yuille, M.; Illig, T.; Hveem, K.; Schmitz, G.; Hansen, J.; Neumaier, M.; Tybring, G.; Wichmann, E. et al. (2010). "Laboratory Management of Samples in Biobanks: European Consensus Expert Group Report". Biopreservation and Biobanking 8 (1): 65–9. doi:10.1089/bio.2010.8102. பப்மெட்:24836342. 
  4. Guerin, J. S.; Murray, D. W.; McGrath, M. M.; Yuille, M. A.; McPartlin, J. M.; Doran, P. P. (2010). "Molecular Medicine Ireland Guidelines for Standardized Biobanking". Biopreservation and Biobanking 8 (1): 3–63. doi:10.1089/bio.2010.8101. பப்மெட்:24836341. 
  5. Barnes, M. G.; Grom, A. A.; Griffin, T. A.; Colbert, R. A.; Thompson, S. D. (2010). "Gene Expression Profiles from Peripheral Blood Mononuclear Cells Are Sensitive to Short Processing Delays". Biopreservation and Biobanking 8 (3): 153–162. doi:10.1089/bio.2010.0009. பப்மெட்:21743826. 
  6. Elliott, P.; Peakman, T. C.; Uk, B. (2008). "The UK Biobank sample handling and storage protocol for the collection, processing and archiving of human blood and urine". International Journal of Epidemiology 37 (2): 234–244. doi:10.1093/ije/dym276. பப்மெட்:18381398. 

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உயிரியல்_மாதிரி&oldid=3801000" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது