உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அடுக்குக்குறிச் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

அடுக்குக்குறிச் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of exponential functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

வரையறா தொகையீடுகள்

[தொகு]
இங்கு
( -பிழைச் சார்பு)
இங்கு
இங்கு
மேலும் -காமா சார்பு (gamma function)
, ,
, ,

வரையறுத்த தொகையீடு

[தொகு]
, இது மடக்கைச் சராசரியாகும் (logarithmic mean)
(காசியன் தொகையீடு)
(!! இரட்டைத் தொடர் பெருக்கம்)
( -முதல்வகையைச் சேர்ந்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட பெசல் சார்பின் (Bessel function) )

மேற்கோள்கள்

[தொகு]