உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தைராய்டு சுரப்புக் குறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


தைராய்டு சுரப்புக் குறை
Thyroxine (T4) normally produced in 20:1 ratio to triiodothyronine (T3)
வகைப்பாடு மற்றும் வெளிச்சான்றுகள்
சிறப்புஉட்சுரப்பியல்
ஐ.சி.டி.-10E03.9
ஐ.சி.டி.-9244.9
நோய்களின் தரவுத்தளம்6558
ஈமெடிசின்med/1145
பேசியண்ட் ஐ.இதைராய்டு சுரப்புக் குறை
ம.பா.தD007037

தைராய்டு சுரப்புக் குறை என்பது தைராய்டு சுரப்பியால் போதியளவு தைராய்டு இயக்குநீர் சுரக்கப்படாமையினால், தைராய்டு இயக்குநீரின் தொழிற்பாடு அல்லது அளவு குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக ஏற்படும் அகச்சுரப்பித் தொகுதிக் கோளாறு ஆகும். இந்த குறைபாட்டு நிலை பல அறிகுறிகளைக் கொண்டிருக்கும். அவையாவன: குளிரைத் தாங்க முடியாத நிலை, களைப்பு, மலச்சிக்கல், மன அழுத்தம், உடல்நிறை அதிகரிப்பு[1] கருத்தரித்திருக்கும் பெண்களில் தைராய்டு சுரப்புக் குறை இருப்பின், அதற்குத் தகுந்த சிகிச்சை தரப்படாவிட்டால், பிறப்பிலேயே உடல், உள வளர்ச்சிக் குறைபாட்டுடன் குழந்தை பிறக்கும். இதனை பிறப்பில் ஏற்படும் அயொடீன் குறைபாட்டு நோய்க்கூட்டறிகுறி அல்லது கிரிட்டினிஸம் என்பர்.[2]

காரணங்கள்[தொகு]

தைராய்டு சுரப்புக் குறை என்பது பொதுவான மக்கள் தொகையில் மூன்று சதவீதம் இருக்கின்றது.[3] அயோடின் குறைபாடு அல்லது அயோடின்-131 (I-131) வெளிப்பாடு போன்ற காரணிகள் அதன் இடரை அதிகரிக்கும். தைராய்டு சுரப்புக் குறைவுக்கு பல காரணிகள் உள்ளன. வரலாற்று ரீதியாகவும், பல வளரும் நாடுகளிலும் இன்னமும் அயோடின் குறைபாடு உலக அளவில் மிகவும் பொதுவான காரணமாக இருக்கின்றது. அயோடின் எண்ணிக்கை அதிகமானவர்களில், தைராய்டு சுரப்புக் குறை என்பது பெரும்பாலும் ஹாஸ்மிமோட்டோஸ் தைராய்டழற்சியால் அல்லது தைராய்டு சுரப்பி பற்றாக்குறையால் அல்லது ஹைப்போத்தாலமஸ் அல்லது பிட்யூட்டரி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றிலிருந்து ஏற்படும் ஹார்மோன்கள் குறைபாடு இவற்றால் ஏற்படுகின்றது.

தைராய்டு சுரப்புக் குறையானது பேற்றுக்குப்பின் தைராய்டழற்சியை விளைவிக்கும், இந்த நிலையானது அனைத்து பெண்களில் 5% பேருக்கு பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஒரு வருடத்திற்குள் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. முதல் கட்டம் என்பது வழக்கமாக அதிதைராய்டியம் ஆகும். பின்னர், தைராய்டு ஆனது இயல்புக்குத் திரும்புகிறது அல்லது பெண் தைராய்டு சுரப்புக் குறைக்குத் திரும்புகிறது. அந்த பெண் பேற்றுக்குப்பின் தைராய்டழற்சியுடன் தொடர்புடைய தைராய்டு சுரப்புக் குறையை உணர்கிறார், ஐந்தில் ஒருவர் வாழ்க்கை முழுவதும் சிகிச்சை தேவைப்படுகின்ற நிரந்தர தைராய்டு சுரப்புக் குறையைப் பெறுவார்.

தைராய்டு சுரப்புக் குறைக்கு, விரவும் தன்மையுள்ள மரபுப்பரவலும் சில நேரம் ஆட்டோசோம் மங்கலும் காரணமாக அமையலாம்.

தைராய்டு சுரப்புக் குறை ஒப்பிடுகையில் வீட்டு நாய்களுக்கு வரும் பொதுப் பாலின நோயுமாகும், இதில் சில குறிப்பிட்ட நாய் இனங்களில் அது குறிப்பிடத்தக்க உணர்தன்மை மிகுதியுடையவையாக உள்ளன.[4]

தற்காலிகமான தைராய்டு சுரப்புக் குறைக்கு உல்ஃப்-சைக்காஃப் விளைவு காரணமாக இருக்கலாம். அதிகமாக அயோடின் எடுத்துக்கொள்வது தைராய்டு சுரப்புக் குறையை குணப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படலாம், குறிப்பாக அவசரக் காலங்களில். அயோடின் என்பதும் தைராய்டு ஹார்மோன்களுக்கான பற்றுப்பொருளாகும், அதன் அளவு அதிகமானால், உட்கொள்ளப்படும் அயோடின் சிறு அளவையே எடுத்துக்கொள்ளும்படி கட்டுப்படுத்தப்படும், இதனால் ஹார்மோன் உற்பத்தி குறைக்கப்படும்.

தைராய்டு சுரப்புக் குறையானது, பெரும்பாலும் தோற்ற உறுப்பைக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகிறது:[5][6]

வகை தோற்றம் விளக்கம் - முதல் நிலை தைராய்டு சுரப்பி ஹஷிமொட்டோஸ் தைராய்டிட்டிஸ் (ஒரு தன்னுடல் தாங்குதிறன் நோய்) மேலும் அதி தைராய்டியத்திற்கான ரேடியோ-அயோடின் சிகிச்சை ஆகியவை இதில் உள்ள பொதுவான வடிவங்களாகும். - இரண்டாம் நிலை பிட்யூட்டரி சுரப்பி பிட்யூட்டரி சுரப்பி, போதுமான தைராய்டு தூண்டல் ஹார்மோனைச் (TSH) சுரக்காவிட்டால் ஏற்படுகிறது, அது குறைவாக சுரந்தால் அது தைராய்டு சுரப்பியை போதிய அளவு தைராக்ஸின் மற்றும் ட்ரியோடோதைரோனைன் ஆகியவற்றைச் சுரக்கத் தூண்டாமல் போய்விடும். இருப்பினும், உயர்நிலை தைராய்டு சுரப்புக் குறை உள்ள அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் தெளிவான காரணம் இருப்பதில்லை, கட்டி, கதிர்வீச்சு அல்லது அறுவை சிகிச்சை போன்ற காரணங்களால் பிட்யூட்டரி சுரப்பி சேதமடைவதால் ஏற்படுகிறது.[7] - மூன்றாம் நிலை ஹைப்போதலாமஸ் ஹைப்போதலாமஸ் போதிய தைரோட்ரோபின் வெளியிடப்படும் ஹார்மோனைச் (TRH) சுரக்காமல் போவதால் விளைகிறது. TRH சுரப்பே பிட்யூட்டரி சுரப்பியை, போதிய தைரோட்ரோபின் ஹார்மோன் சுரக்கத் தூண்டுகிறது (TSH). ஆகவே இதனை ஹைப்போதலாமிக்-பிட்யூட்டரி-அச்சு தைராய்டு சுரப்புக் குறை எனவும் கூறலாம்.

பொதுவான உளவியல் தொடர்புகள்[தொகு]

இருமுனைக் குறைபாடு (முன்னர் மானிக் உளச்சோர்வு என அறியப்பட்டது) நோய்க்கு சிகிச்சையளிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் லித்தியம்-அடிப்படையிலான மனநிலை நிலைப்படுத்திகள், தைராய்டு சுரப்புக் குறைக்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.

கூடுதலாக, தைராய்டு சுரப்புக் குறை மற்றும் உளவியல் சிக்கல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளுக்கு, பின்வருபவை இருக்கலாம்:[8]

அறிகுறிகள்[தொகு]

பெரியவர்களுக்கு, தைராய்டு சுரப்புக் குறையானது பின்வரும் அறிகுறிகளுடன் இருக்கின்றது:[7][9][10]

ஆரம்ப அறிகுறிகள்[தொகு]

 • மோசமான தசை தொனி (தசைத் தளர்ச்சி)
 • களைப்பு
 • குளிர் தாங்கமுடியாமை, குளிரை உணர்தல் அதிகரித்தல்
 • உளச்சோர்வு
 • தசைப்பிடிப்புக்கள் மற்றும் மூட்டு வலி
 • மணிக்கட்டு குகை நோய்
 • முன்கழுத்துக் கழலை
 • மெலிதல், விரல்நகங்கள் நொறுங்குதல்
 • மெலிதல், முடி நொறுங்குதல்
 • வெளிரிய தன்மை
 • குறைவான வியர்வை
 • உலர்ந்த, அரிக்கும் தோல்
 • எடை ஏற்றம் மற்றும் நீர்ப்பிடிமானம்[11][12][13]
 • குறை இதயத் துடிப்பு (குறைவான இதயத்துடிப்பு வீதம் – நிமிடத்திற்கு அறுபது துடிப்புகள்)
 • மலச்சிக்கல்

வெகுநாளான அறிகுறிகள்[தொகு]

 • மெதுவான பேச்சு மற்றும் தொண்டை கட்டி, குரல் உடைதல் – மெல்லிய குரலையும் கேட்க முடிதல்
 • வறண்ட வீங்கிய தோல், குறிப்பாக முகத்தில்
 • கண் புருவங்களின் வெளிப்பகுதி மெல்லியதாதல் (சைன் ஆப் ஹெர்டோக்ஹி)
 • இயல்பற்ற சூதகச் சுழல்கள்
 • குறைவான உடல் அடிப்பகுதி வெப்பநிலை

குறைந்த பொதுவான அறிகுறிகள்[தொகு]

அறுதியீட்டுச் சோதனை[தொகு]

முதல் நிலை தைரய்டு சுரப்புக் குறையைக் அறுதியிட, பல மருத்துவர்கள் எளிதாக பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கும் தைராய்டு-தூண்டல் ஹார்மோனின் (TSH) அளவை அளவிடுகிறார்கள். TSH அதிகமாக இருந்தால், அந்நிலையானது தைராய்டு சுரப்பியானது போதுமான அளவு தைராய்டு சுரப்பியைச் சுரப்பதில்லை எனக் காட்டுகிறது (முக்கியமாக் தைராக்ஸின் (T4 போல) மேலும் ட்ரியோடோதைரோனைன் (T3) ஆகியவற்றை குறைவான அளவே சுரக்கிறது எனவும் காட்டுகிறது). இருப்பினும், TSH ஐ மட்டும் அளவிடுவது என்பது இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை தைராய்டு சுரப்புக் குறையை அறுதியிடுவதில் தோல்வியடைகிறது, இதனால் TSH அளவு இயல்பாக இருந்தும் தைராய்டு சுரப்புக் குறை இருக்கும் என சந்தேகம் இருப்பின், அதனைத் தொடர்ந்து இரத்த சோதனை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது:

 • ஃப்ரீ ட்ரியோடோதைரோனைன்(fT3)
 • ஃப்ரீ லெவோதைராக்ஸின் (fT4)
 • மொத்த T3
 • மொத்த T4

கூடுதலாக, பின்வரும் அளவீடுகளும் தேவைப்படலாம்:

 • 24 மணி நேர சிறுநீர் T3[19]
 • ஆண்டிதைராய்டு பிறபொருளெதிரிகள் — இது தைராய்டு சுரப்பியைச் சேதப்படுத்தக்கூடிய தன்னுடல் தாங்குதிறன் நோய்கள் உள்ளதா என்பதற்கு ஆதாரமாகும்
 • சீரக் கொழுப்பு — தைராய்டு சுரப்புக் குறையின் போது இதன் அளவு அதிகரிக்கலாம்
 • புரோலேக்ட்டின் — இது பிட்யூட்டரி செயல்பாட்டுக்கான பரவலாகப் பயன்படும் சோதனையாகும்
 • ஃபெரிட்டின் உள்ளிட்ட அனீமியா சோதனை
 • அடிப்படை உடல் வெப்பநிலை

சிகிச்சை[தொகு]

தைராய்டு சுரப்புக் குறையானது தைராக்ஸின் (L-T4) மற்றும் ட்ரியோடோதைரோனைன் (L-T3) போன்ற இட சுழற்சி வகைகளால் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது. செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தைராய்டு மாத்திரைகள் கூடுதல் தைராய்டு தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படலாம். தைராய்டு ஹார்மோன் தினந்தோறும் எடுக்கப்பட்டு, சரியான வீரியத்தை உறுதிசெய்ய மருத்துவர்கள் இரத்த அளவைக் கண்காணிக்கலாம். தைராய்டு இடமாற்ற சிகிச்சையில் பல வேவ்வேறு நெறிமுறைகள் உள்ளன:

T4 மட்டும்
இந்த சிகிச்சையில் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட வடிவத்தில் லெவோதைராக்ஸின் கூடுதலாக சேர்க்கப்படுகிறது. பிரதான மருத்துவத்தில் இப்போது இதுவே தரநிலையான சிகிச்சையாக உள்ளது.[20]
T4 மற்றும் சேர்க்கையில் T3
இந்த சிகிச்சை நெறிமுறையில் செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட L-T4 மற்றும் அதனுடன் L-T3 ஆகியவை இரண்டும் சேர்த்து வழங்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.[21]
வறட்சியான தைராய்டு சாரம்
வறட்சியான தைராய்டு சாரம் என்பது விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் ஒரு தைராய்டு சாரமாகும், பொதுவாக அது பன்றி இனத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது. இதில் சேர்க்கை சிகிச்சையும் உள்ளது, அதில் L-T4 மற்றும் L-T3 ஆகியவற்றின் இயற்கையான வடிவங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.[22]

சிகிச்சை முரண்பாடுகள்[தொகு]

லெவோதைராக்ஸினே, தைராய்டு சிகிச்சைக்கான தற்போதைய தரநிலையான சிகிச்சை முறையாகும், மேலும் அமெரிக்க நாளமில்லாச் சுரப்பு மருத்துவர்கள் அமைப்பானது (AACE), வறட்சியான தைராய்டு ஹார்மோன், தைராய்டு ஹார்மோன் சேர்க்கைகள் அல்லது ட்ரியோடோதைரோனைன் ஆகியவற்றை தைராய்டு இடமாற்று சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்தக்கூடாது என அறிவுறுத்துகிறது.[20] இருப்பினும், இந்த சிகிச்சை சிறந்த பலனுள்ளதா என்பது குறித்து பல முரண்பாடுகள் உள்ள, மேலும் சமீபத்திய ஆய்வுகள் முரண்பட்ட முடிவுகளைக் கொடுத்துள்ளன.

செயற்கை T4 மற்றும் செயற்கை T4 + T3 ஆகியவற்றின் ஒப்பீடு பற்றிய சமீபத்திய ஆய்வுகள் "புலனுணர்வு மற்றும் மனநிலை ஆகிய இரண்டிலும் நல்ல முன்னேற்றம் உள்ளது" எனக் காட்டுகின்றன.[21] [23] செயற்கை T4 மற்றும் வறட்சியான தைராய்டு சாரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வு, குறிப்பிட்ட சில நோயாளிகள் செயற்கை T4 இலிருந்து வறட்சியான தைராய்டு சாரத்திற்கு மாறும் போது, அனைத்து வகை நோய்க்குறிகளிலும் குறிப்பிடும்படியான முன்னேற்றம் இருக்கிறது எனக் காட்டுகிறது.[22]

இருப்பினும், பிற ஆய்வுகள் சேர்க்கை சிகிச்சைக்கான மனநிலை அல்லது உளவியல் திறன்கள் போன்றவற்றில் ஏற்படும் முன்னேற்றத்தைக் காண்பிக்கவில்லை, மேலும் குணக்குறித் தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறையிலிருந்து நலத் தன்மையை பலவீனப்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது.[24] ஒரு 2007 ஆம் ஆண்டின் அதுவரை வெளியிடப்பட்ட ஒன்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் மெட்டா-பகுப்பாய்வும், உளவியல் நோய்க்குறிகளில் குறிப்பிடும்படியான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுவதில்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளது.[25]

T3 இன் குறைவான அரை ஆயுட்காலம் குறித்தும் சில மருத்துவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். T3, அதனையே சிகிச்சையாகப் பயன்படுத்தப்படும் போது, தைராய்டு ஹார்மோனின் அளவு நாள் முழுதும் மாறிக்கொண்டே இருந்தது தெரியவந்தது, மேலும் T3/T4 சிகிச்சையுடன் கூட்டாக வழங்கப்படும் போது, நாள் முழுவதிலும் பெரிய மாற்றங்கள் இருப்பதும் தெரியவந்தது.[26]

குணக்குறித் தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறை[தொகு]

குணக்குறித் தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறையானது, தைரோட்ரோபின் (TSH) அளவு அதிகரித்து, ஆனால் தைராக்ஸின் (T4) மற்றும் ட்ரியோடோதைரோனைன் (T3) அளவுகள் இயல்பாக இருக்கும்பட்சத்தில் ஏற்படுகிறது.[3] முதல்நிலை தைராய்டு சுரப்புக் குறையில், TSH அளவுகள் அதிகமாகவும் T4 மற்றும் T3 அளவுகள் குறைவாகவும் உள்ளன. வழக்கமாக T4 மற்றும் T3 அளவு அதிகரிக்கும் போது TSH அளவு குறைய வேண்டும் என்பதால், நாளமில்லாச் சுரப்பு மருத்துவர்கள் குழப்பமடைந்தனர். TSH, தைராய்டு சுரப்பியை அதிகமான ஹார்மோனைச் சுரக்கத் தூண்டுகிறது. நாளமில்லாச் சுரப்பு மருத்துவர்கள் நோய்க்குறித் தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறை எப்படி உயிரணுவியல் வளர்சிதைமாற்ற வீதத்தைப் பாதிக்கிறது எனப் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை, (மேலும் முக்கியமாக உடல் உறுப்புகள்) ஏனெனில் செயலில் இருக்கும் ஹார்மோன்களின் அளவு போதுமானதாக இருக்கிறது. சிலர், நோய்க்குறித்தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறையை லெவோதைராக்ஸின் மூலம் சிகிச்சையளிப்பதைப் பரிந்துரைத்தனர், அது வெளிப்படையான தைராய்டு சுரப்புக் குறைக்கான பொதுவான சிகிச்சையாகும், ஆனால் அதன் நன்மைகளும் அதிலுள்ள ஆபத்துகளும் இன்னும் தெளிவாக்கப்படவில்லை. வேறுபாட்டின் அளவுகளும் விவாதிக்கப்பட்டன. அமெரிக்க நாளமில்லாச் சுரப்பு மருத்துவர்கள் அமைப்பானது (ACEE) குறுகலான TSH வரம்பை ஆதரிக்கிறது, அது 0.3 - 3.0 என்ற வரம்பாகும், குறிப்பாக நபருக்கு தைராய்டு சுரப்புக் குறையின் தெளிவான நோய்க்குறிகள் இருக்கும் போது. இந்த வரம்பானது, காய்ட்டர், தைராய்டு கழலை, தைராய்டு புற்றுநோய் மற்றும் வெளிப்படையான தைராய்டு சுரப்புக் குறை ஆகிய ஆபத்துகளைக் குறைக்கிறது, ஆனால் அதுவும் முரண்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான ஆய்வகங்கள், இன்றும் 0.5-5.0 என்ற பழைய குறிப்பு வரம்பையே பின்பற்றுகின்றன. அதிகமான மக்கள் தைராய்டு ஹார்மோனால் பயனடைந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்களின் தைராய்டு அளவு "இயல்பானது" எனக் கூறப்படுகிறது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[27] இதில் அதீத சிகிச்சை மற்றும் அதிதைராய்டியம் ஆகிய ஆபத்துகள் எப்போதும் உள்ளன. குணக்குறித் தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறைக்கு சிகிச்சையளிக்கத் தேவையே இல்லை என சில ஆய்வுகள் கூறியுள்ளன. கோக்ரேன் கூட்டமைப்பின் ஒரு மெட்டா-பகுப்பாய்வு தைராய்டு ஹார்மோன் இடமாற்றத்தினால், "லிபிட் தோற்றவகை மற்றும் இடது வெண்டிரிகுலார் செயல்பாடு" ஆகியவற்றைத் தவிர வேறு எந்தப் பலனும் இல்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளது[28] முந்தைய கருத்துகளின் படி, நோய்க்குறித் தோன்றா தைராய்டு சுரப்புக் குறையானது இதயக் குழலிய நோயை உருவாக்குமா என ஆராயச் செய்யப்பட்ட மிகவும் சமீபத்திய மெட்டா-பகுப்பாய்வு ஒன்று,[29] மிதமான அதிகரிப்புகளுக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் "நடப்பு பரிந்துரைகள் புதுப்பிக்கப்படும் முன்பு", இதய குழலிய நோயில் முடிவது பற்றிய மேலும் ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்படும் எனக் கூறியுள்ளது."[30]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. "Hypothyroidism". National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. March 2013. Archived from the original on 5 March 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 5 March 2016.
 2. Preedy, Victor (2009). Comprehensive Handbook of Iodine Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects. Burlington: Elsevier. p. 616. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780080920863.
 3. 3.0 3.1 Jack DeRuiter (2002). Thyroid Pathology (PDF). p. 30. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "Auburn University" defined multiple times with different content
 4. Brooks W (2008-06-01). "Hypothyroidism in Dogs". The Pet Health Library. VetinaryPartner.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-02-28.
 5. Simon H (2006-04-19). "Hypothyroidism". University of Maryland Medical Center. Archived from the original on 2008-04-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-02-28.
 6. Department of Pathology (June 13, 2005). "Pituitary Gland -- Diseases/Syndromes". Virginia Commonwealth University (VCU). Archived from the original on 2008-02-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-02-28. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 7. 7.0 7.1 American Thyroid Association (ATA) (2003). Hypothyroidism Booklet (PDF). p. 6. Archived from the original (PDF) on 2003-06-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-14.
 8. Heinrich TW, Grahm G (2003). Hypothyroidism Presenting as Psychosis: Myxedema Madness Revisited. 5. பக். 260–266. பப்மெட்:15213796. 
 9. MedlinePlus Encyclopedia Hypothyroidism — primary — அறகுறிகளின் பட்டியலைக் காண்க
 10. "ஹைப்போதைராய்டிசம் — விரிவான அறிக்கை." த நியூ யார்க் டைம்ஸ். பதிப்புரிமை 2008
 11. "Hypothyroidism" (PDF). American Association of Clinical Endocrinologists. Archived from the original (PDF) on 2005-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-14.
 12. Yeum CH, Kim SW, Kim NH, Choi KC, Lee J (July 2002). "Increased expression of aquaporin water channels in hypothyroid rat kidney". Pharmacol. Res. 46 (1): 85–8. doi:10.1016/S1043-6618(02)00036-1. பப்மெட்:12208125. 
 13. தைராய்டு மற்றும் எடை. பரணிடப்பட்டது 2012-04-10 at the வந்தவழி இயந்திரம்அமெரிக்கன் தைராய்டு அசோசியேஷன் பரணிடப்பட்டது 2012-04-10 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 14. சிகிச்சையளிக்கப்படாத தைராய்டு சுரப்புக் குறை மற்றும் அதிதைராய்டியம் ஆகிய நிலைகளில் புலனுணர்வு செயல்பாடு
 15. Hofeldt FD, Dippe S, Forsham PH (1972). "Diagnosis and classification of reactive hypoglycemia based on hormonal changes in response to oral and intravenous glucose administration" (PDF). Am. J. Clin. Nutr. 25 (11): 1193–201. பப்மெட்:5086042. http://www.ajcn.org/cgi/reprint/25/11/1193.pdf. 
 16. முதல்நிலை தைராய்டு சுரப்புக் குறை நோயினரிடையே விட்டமின் B12 குறைபாடு பொதுவாகக் காணப்படுகிறது.
 17. வளர்சிதை மாற்றக் குறியீட்டைச் சிதைத்தல் (தொகுதி 2 இல் 1) - ஜேம்ஸ் பி. லாவெல்லே R.Ph. C.C.N. N.D, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1442950390, பக்கம் 100
 18. தைராய்டின் அளவினால் ஆண்களில் பிட்யூட்டரி கோனடோட்ரோஃபின் மற்றும் விரைச்சிரை ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் விளைவுகள்.
 19. பேய்சியர் டபிள்யூ. ஹெர்டோகே ஜே. எக்காட் டபிள்யூ. தைராய்டு இன்சஃபிஷியன்சி. இஸ் TSH த ஒன்லி டயக்னஸ்டிக் டூல்? ஜே நியூட்ரிஷன் என்விரான்மெண்ட் பதிப்பு. 2000;10:105–113. "Thyroid insufficiency. இஸ் TSH த ஒன்லி டயக்னஸ்டிக் டூல்? பரணிடப்பட்டது 2011-06-07 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 20. 20.0 20.1 American Association of Clinical Endocrinologists (November/December 2002). "Medical Guidelines For Clinical Practice For The Evaluation And Treatment Of Hyperthyroidism And Hypothyroidism" (PDF). Endocrine Practice 8 (6): 457–469 இம் மூலத்தில் இருந்து 2005-12-24 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20051224025925/http://www.aace.com/pub/pdf/guidelines/hypo_hyper.pdf. பார்த்த நாள்: 2009-11-14. 
 21. 21.0 21.1 Bunevicius R, Kazanavicius G, Zalinkevicius R, Prange AJ (February 1999). "Effects of thyroxine as compared with thyroxine plus triiodothyronine in patients with hypothyroidism". N. Engl. J. Med. 340 (6): 424–9. doi:10.1056/NEJM199902113400603. பப்மெட்:9971866. http://content.nejm.org/cgi/content/full/340/6/424. 
 22. 22.0 22.1 Baisier, W.V.; Hertoghe, J.; Eeckhaut, W. (September 2001). "Thyroid Insufficiency. Is Thyroxine the Only Valuable Drug?". Journal of Nutritional and Environmental Medicine 11 (3): 159–66. doi:10.1080/13590840120083376. சுருக்கம் பரணிடப்பட்டது 2011-06-07 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 23. Robertas Bunevicius, Arthur J. Prange Jr. (June 2000). "Mental improvement after replacement therapy with thyroxine plus triiodothyronine: relationship to cause of hypothyroidism". The International Journal of Neuropsychopharmacology 3 (2): 167–174. doi:10.1017/S1461145700001826. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?aid=52289. பார்த்த நாள்: 2009-11-14. 
 24. Siegmund W, Spieker K, Weike AI, et al. (June 2004). "Replacement therapy with levothyroxine plus triiodothyronine (bioavailable molar ratio 14 : 1) is not superior to thyroxine alone to improve well-being and cognitive performance in hypothyroidism". Clin. Endocrinol. (Oxf) 60 (6): 750–7. doi:10.1111/j.1365-2265.2004.02050.x. பப்மெட்:15163340. https://archive.org/details/sim_clinical-endocrinology_2004-06_60_6/page/750. 
 25. Joffe RT, Brimacombe M, Levitt AJ, Stagnaro-Green A (2007). "Treatment of clinical hypothyroidism with thyroxine and triiodothyronine: a literature review and metaanalysis". Psychosomatics 48 (5): 379–84. doi:10.1176/appi.psy.48.5.379. பப்மெட்:17878495. 
 26. Saravanan P, Siddique H, Simmons DJ, Greenwood R, Dayan CM (April 2007). "Twenty-four hour hormone profiles of TSH, Free T3 and free T4 in hypothyroid patients on combined T3/T4 therapy". Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 115 (4): 261–7. doi:10.1055/s-2007-973071. பப்மெட்:17479444. 
 27. "Subclinical Thyroid Disease". Guidelines & Position Statements. The American Association of Clinical Endocrinologists. July 11, 2007. Archived from the original on 2008-06-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 28. Villar H, Saconato H, Valente O, Atallah A (2007). "Thyroid hormone replacement for subclinical hypothyroidism". Cochrane database of systematic reviews (Online) (3): CD003419. doi:10.1002/14651858.CD003419.pub2. பப்மெட்:17636722. 
 29. Biondi B, Palmieri EA, Lombardi G, Fazio S (December 2002). "Effects of subclinical thyroid dysfunction on the heart". Ann. Intern. Med. 137 (11): 904–14. பப்மெட்:12458990. 
 30. Ochs N, Auer R, Bauer DC, et al. (June 2008). "Meta-analysis: subclinical thyroid dysfunction and the risk for coronary heart disease and mortality". Ann. Intern. Med. 148 (11): 832–45. பப்மெட்:18490668. http://www.annals.org/cgi/content/full/148/11/832. 

மேலும் படிக்க[தொகு]

மேலும் காண்க[தொகு]

 • தாழ் தீவிர லிம்போசைட் தைராய்டு வீக்கம்

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தைராய்டு_சுரப்புக்_குறை&oldid=3587282" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது