விக்கிப்பீடியா:குறிப்பிடத்தக்கவர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search


Green check.svg இது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களின் கீழ் வருகின்றது. இந்தக் கொள்கைக்குப் பயனர்களின் பரவலான ஒப்புதல் உண்டு. இந்தக் கொள்கையையும் வழிகாட்டல்களையும் அனைவரும் மதித்து செயல்படவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. புதுக் கருத்துக்களையும், மாற்றுக் கருத்துகளையும் உரையாடல் பக்கத்தில் தெரிவிக்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால், அந்த மாற்றங்களை நோக்கி இணக்க முடிவை எட்டிய பின்னர் ஏற்படுத்தவும்.


On Wikipedia, notability is a test used by editors to decide whether a given topic warrants its own article. For people, the person who is the topic of a biographical article should be "worthy of notice"[1] or "note"[2]—that is, "remarkable"[2] or "significant, interesting, or unusual enough to deserve attention or to be recorded"[1] within Wikipedia as a written account of that person's life. "Notable" in the sense of being famous or popular—although not irrelevant—is secondary.

This notability guideline for biographies[3] reflects consensus reached through discussions and reinforced by established practice, and informs decisions on whether an article about a person should be written, merged, deleted, or further developed. For advice about how to write biographical articles, see Wikipedia:Manual of Style/Biography and விக்கிப்பீடியா:வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு.

The article title should define what the article is about. If there is enough valid content to fill an article about a person, then that person's name (such as "John Doe" or "Jane Doe") would be an appropriate title. If, however, there is only enough information about one notable event related to the person, then the article should be titled specifically about that event, such as Steve Bartman incident. Sometimes when a famous person dies, there is enough information for an article about their death, such as Death of Michael Jackson or Death of Diana, Princess of Wales. If a notable person's main article is too long to contain all of their works, then a separate page can be created for that information, such as George Orwell bibliography. If the person was the victim of a notable murder, then a title such as Murder of Kitty Genovese is appropriate.

Basic criteria[தொகு]

குறுக்கு வழி:
WP:BASIC

People are presumed notable if they have received significant coverage in multiple published[4] secondary sources that are reliable, intellectually independent of each other,[5] and independent of the subject.[6]

 • If the depth of coverage in any given source is not substantial, then multiple independent sources may be combined to demonstrate notability; trivial coverage of a subject by secondary sources may not be sufficient to establish notability.[7]
 • Primary sources may be used to support content in an article, but they do not contribute toward proving the notability of a subject.

People who meet the basic criteria may be considered notable without meeting the additional criteria below. Articles may still not be created for such people if they fall under exclusionary criteria, such as being notable only for a single event, or such as those listed in விக்கிப்பீடியா:தமிழ் விக்கிப்பீடியா இவை அன்று.

Additional criteria[தொகு]

People are likely to be notable if they meet any of the following standards. Failure to meet these criteria is not conclusive proof that a subject should not be included; conversely, meeting one or more does not guarantee that a subject should be included.

A person who does not meet these additional criteria may still be notable under விக்கிப்பீடியா:குறிப்பிடத்தக்கமை. Editors may find these criteria helpful when deciding whether to tag an article as requiring additional citations (using {{BLP sources}} for example), or to instead initiate a deletion discussion.

Any biography[தொகு]

குறுக்கு வழி:
WP:ANYBIO
 1. The person has received a well-known and significant award or honor, or has been nominated for such an award several times.
 2. The person has made a widely recognized contribution that is part of the enduring historical record in a specific field.[8]
 3. The person has an entry in the Dictionary of National Biography or similar publication.

Academics[தொகு]

Many scientists, researchers, philosophers and other scholars (collectively referred to as "academics" for convenience) are notably influential in the world of ideas without their biographies being the subject of secondary sources.

Creative professionals[தொகு]

குறுக்கு வழிகள்:
WP:ARCHITECT
WP:ARTIST
WP:AUTHOR
WP:CREATIVE
WP:ECONOMIST

Authors, editors, journalists, filmmakers, photographers, artists, architects, and other creative professionals:

 1. The person is regarded as an important figure or is widely cited by peers or successors.
 2. The person is known for originating a significant new concept, theory, or technique.
 3. The person has created or played a major role in co-creating a significant or well-known work or collective body of work. In addition, such work must have been the primary subject of an independent and notable work (for example, a book, film, or television series, but usually not a single episode of a television series) or of multiple independent periodical articles or reviews.
 4. The person's work (or works) has: (a) become a significant monument, (b) been a substantial part of a significant exhibition, (c) won significant critical attention, or (d) been represented within the permanent collections of several notable galleries or museums.

Crime victims and perpetrators[தொகு]

குறுக்கு வழிகள்:
WP:CRIME
WP:VICTIM
WP:PERP
WP:PERPETRATOR
WP:CRIMINAL

A person who is known only in connection with a criminal event or trial should not normally be the subject of a separate Wikipedia article if there is an existing article that could incorporate the available encyclopedic material relating to that person.

Where there is such an existing article, it may be appropriate to create a sub-article, but only if this is necessitated by considerations of article size.

Where there are no appropriate existing articles, the criminal or victim in question should be the subject of a Wikipedia article only if one of the following applies:

For victims, and those wrongly accused or wrongly convicted of crime,

 1. The victim or person wrongly convicted, consistent with விக்கிப்பீடியா:வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு#Subjects notable only for one event, had a large role within a well-documented historic event. The historic significance is indicated by persistent coverage of the event in reliable secondary sources that devote significant attention to the individual's role.[9]

For perpetrators,

 1. The victim of the crime is a renowned national or international figure, including, but not limited to, politicians or celebrities.[10]
 2. The motivation for the crime or the execution of the crime is unusual—or has otherwise been considered noteworthy—such that it is a well-documented historic event. Generally, historic significance is indicated by sustained coverage of the event in reliable secondary sources which persists beyond contemporaneous news coverage and devotes significant attention to the individual's role.[11]
  • Note: A living person accused of a crime is presumed not guilty unless and until the contrary is decided by a court of law. Editors must give serious consideration to not creating an article on an alleged perpetrator when no conviction is yet secured.

Entertainers[தொகு]

குறுக்கு வழிகள்:
WP:ENT
WP:ENTERTAINER
WP:NACTOR
WP:NMODEL

Actors, voice actors, comedians, opinion makers, models, and celebrities:

 1. Has had significant roles in multiple notable films, television shows, stage performances, or other productions.
 2. Has a large fan base or a significant "cult" following.
 3. Has made unique, prolific or innovative contributions to a field of entertainment.

Previous criteria for pornographic actors and models were superseded by the above and the basic guidelines after a March 2019 request for comment.

Military personnel[தொகு]

Politicians and judges[தொகு]

குறுக்கு வழிகள்:
WP:POLITICIAN
WP:NPOL
WP:JUDGE

The following are presumed to be notable:

 • Politicians and judges who have held international, national, or (for countries with federal or similar systems of government) state/province–wide office, or have been members of legislative bodies at those levels.[12] This also applies to people who have been elected to such offices but have not yet assumed them.
 • Major local political figures who have received significant press coverage.[8]

Just being an elected local official, or an unelected candidate for political office, does not guarantee notability, although such people can still be notable if they meet the general notability guideline.

Sports personalities[தொகு]

குறுக்கு வழி:
WP:SPORTSPERSON

A sportsperson is presumed to be notable if the person has actively participated in a major amateur or professional competition or won a significant honor and so is likely to have received significant coverage in reliable secondary sources that are independent of the subject.

Invalid criteria[தொகு]

குறுக்கு வழி:
WP:INVALIDBIO
 • That person A has a relationship with well-known person B, such as being a spouse or child, is not a reason for a standalone article on A (unless significant coverage can be found on A); relationships do not confer notability. However, person A may be included in the related article on B. For example, Jason Allen Alexander is included in the article on பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் and the page பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் merely redirects to that article.
 • Avoid criteria based on search engine statistics (for example, கூகிள் தேடல் or Alexa ranking), or measuring the number of photos published online. The adult film industry, for example, uses Googlebombing to influence rankings,[13] and for most topics search engines cannot easily differentiate between useful references and mere text matches. For example, while the Alexa Toolbar is useful, its utility is limited by its userbase (numbers and willingness) and by data scarcity (less data tends to raise error margins). When using a search engine to help establish the notability of a topic, evaluate the quality, not the quantity, of the links.

Failing all criteria[தொகு]

If no criterion can be met for either a standalone article or inclusion in a more general article, and improvements have not worked or cannot be reasonably tried, then three deletion procedures can be considered:[14]

Special cases[தொகு]

Failing basic criteria but meeting additional criteria[தொகு]

If neither a satisfying explanation nor appropriate sources can be found for a standalone article, but the person meets one or more of the additional criteria:

 • Merge the article into a broader article providing context.
 • Place a {{Mergeto}} tag on the page, indicating the page where the article may be merged.
 • If no article currently exists into which the person can be merged, consider writing the article yourself or request the article be written.

Failure to explain the subject's notability[தொகு]

If an article does not explain the notability of its subject,[15] try to improve it by:

Insufficient sources[தொகு]

If an article fails to cite sufficient sources:

 • Look for sources yourself
 • Ask the article's editor(s) for advice on where to look for sources.
 • Put the {{notability|biographies}} tag on the article to notify other editors.
 • If the article is about a specialized field, use the {{expert needed}} tag with a specific WikiProject to attract editors knowledgeable about that field, who may have access to reliable sources not available online.

People notable for only one event[தொகு]

குறுக்கு வழிகள்:
WP:1E
WP:BIO1E
WP:SINGLEEVENT
WP:ONEEVENT

When an individual is significant for his or her role in a single event, it may be unclear whether an article should be written about the individual, the event or both. In considering whether to create separate articles, the degree of significance of the event itself and of the individual's role within it should both be considered. The general rule is to cover the event, not the person. However, if media coverage of both the event and the individual's role grow larger, separate articles may become justified.[16]

If the event is highly significant, and the individual's role within it is a large one, a separate article is generally appropriate. The assassins of major political leaders, such as காவ்ரீலோ பிரின்சிப், fit into this category, as indicated by the large coverage of the event in reliable sources that devotes significant attention to the individual's role.

When the role played by an individual in the event is less significant, an independent article may not be needed, and a redirect is appropriate. For example, George Holliday, who videotaped the Rodney King beating, redirects to Rodney King. On the other hand, if an event is of sufficient importance, even relatively minor participants may require their own articles, for example, Howard Brennan, a witness to the JFK assassination.

Another issue arises when an individual plays a major role in a minor event. In this case, it is not generally appropriate to have separate articles on the person and the event. Generally in this case, the name of the person should redirect to the article on the incident, especially if the individual is only notable for that incident and it is all that the person is associated with in the source coverage. For example, Steve Bartman redirects to Steve Bartman incident. In some cases, however, a person famous for only one event may be more widely known than the event itself, for example, the பீரங்கி வண்டி மனிதன். In such cases, the article about the event may be most appropriately named for the person involved.

Editors are advised to be aware of issues of weight and to avoid the creation of unnecessary pseudo-biographies, especially of living people.

It is important to remember that "notable" is not a synonym for "famous". Someone may have become famous due to one event, but may nevertheless be notable for more than one event. Conversely, a person may be generally famous, but significant coverage may focus on a single event involving that person.

Lists of people[தொகு]

குறுக்கு வழி:
WP:LISTBIO

Many articles contain (or stand alone as) lists of people. Inclusion within stand-alone lists should be determined by the normal criteria established for that page. Inclusion in lists contained within articles should be determined by WP:SOURCELIST, in that the entries must have the same importance to the subject as would be required for the entry to be included in the text of the article according to Wikipedia policies and guidelines (including Wikipedia:Trivia sections).

Family[தொகு]

குறுக்கு வழிகள்:
WP:BIOFAMILY
WP:BIORELATED
WP:BLPFAMILY
WP:BLPRELATED

Being related to a notable person in itself confers no degree of notability upon that person. Articles about notable people that mention their family members in passing do not, in themselves, show that a family member is notable.

Articles on Wikipedians[தொகு]

Some Wikipedia editors are the subject of an article (see Wikipedia:Wikipedians with articles); however, their status as Wikipedian editors by itself has no effect on their notability, regardless of whether they edited Wikipedia before or after their articles were created.[17] (The conflict of interest guideline still has bearing on their editing of articles about themselves.) All articles should be judged solely by applicable content and inclusion guidelines and policies, such as this guideline, விக்கிப்பீடியா:வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, விக்கிப்பீடியா:புத்தாக்க ஆய்வு கூடாது, and விக்கிப்பீடியா:மெய்யறிதன்மை.

See also[தொகு]

Notes[தொகு]

 1. 1.0 1.1 "Notable". Encarta. 
 2. 2.0 2.1 "Notable". American Heritage Dictionary. 
 3. While this guideline also pertains to small groups of closely related people such as families, co-authors, and co-inventors, it does not cover groups of unrelated people, which are covered by the notability guideline for organizations and companies.
 4. What constitutes a "published work" is deliberately broad.
 5. Sources that are pure derivatives of an original source can be used as references, but do not contribute toward establishing the notability of a subject. "Intellectual independence" requires not only that the content of sources be non-identical, but also that the entirety of content in a published work not be derived from (or based in) another work (partial derivations are acceptable). For example, a speech by a politician about a particular person contributes toward establishing the notability of that person, but multiple reproductions of the transcript of that speech by different news outlets do not. A biography written about a person contributes toward establishing his or her notability, but a summary of that biography lacking an original intellectual contribution does not.
 6. Autobiography and self-promotion are not the routes to having an encyclopedia article. The barometer of notability is whether people independent of the subject itself have actually considered the subject notable enough that they have written and published non-trivial works that focus upon it. Thus, entries in biographical dictionaries that accept self-nominations (such as the Marquis Who's Who) do not contribute toward notability, nor do web pages about an organization's own staff or members.
 7. Non-triviality is a measure of the depth of content of a published work, and how far removed that content is from a simple directory entry or a mention in passing ("John Smith at Big Company said..." or "Mary Jones was hired by My University") that does not discuss the subject in detail. A credible 200-page independent biography of a person that covers that person's life in detail is non-trivial, whereas a birth certificate or a 1-line listing on an election ballot form is not. Database sources such as Notable Names Database, ஐ. எம். டி. பி இணையத்தளம் and Internet Adult Film Database are not considered credible since they are, like many விக்கிs, mass-edited with little oversight. Additionally, these databases have low, wide-sweeping generic standards of inclusion. In addition, in cases like the Internet Movie Database, inclusion is routine for people in the associated domain and can therefore especially not be taken as evidence of notability.
 8. 8.0 8.1 Generally, a person who is "part of the enduring historical record" will have been written about, in depth, independently in multiple history books on that field, by historians. A politician who has received "significant press coverage" has been written about, in depth, independently in multiple news feature articles, by journalists. An actor who has been featured in magazines has been written about, in depth, independently in multiple magazine feature articles, by magazine article writers. An actor or TV personality who has "an independent biography" has been written about, in depth, in a book, by an independent biographer.
 9. Example: Matthew Shepard.
 10. Example: John Hinckley Jr.
 11. Example: Seung-Hui Cho.
 12. This is a secondary criterion. People who satisfy this criterion will almost always satisfy the primary criterion. Biographers and historians will usually have already written about the past and present holders of major political offices. However, this criterion ensures that our coverage of major political offices, incorporating all of the present and past holders of that office, will be complete regardless.
 13. Adrian Degus (2014-02-19). "SEO: Linking Up in 2014". XBIZ. 26 February 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Since the early days of our industry we have relied on a standard set of methods to rank our sites for popular keywords, specifically buying and trading links. These two methods have always gone against Google's guidelines, they just didn’t have a reliable way to detect it until now.
 14. Wikipedia editors have been known to reject nominations for deletion that have been inadequately researched. Research should include attempts to find sources which might demonstrate notability, and/or information which would demonstrate notability in another manner.
 15. The text of an article should include enough information to explain why the person is notable. External arguments via a talk page or AFD debate page are not part of the article itself, and promises on those pages to provide information are not as valid as the existence of the information on the article page itself.
 16. It is important for editors to understand two clear differentiations of விக்கிப்பீடியா:குறிப்பிடத்தக்கவர் when compared to விக்கிப்பீடியா:வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு. Firstly, விக்கிப்பீடியா:வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு should be applied only to biographies of living people, or those who have recently died. Secondly, விக்கிப்பீடியா:வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு should be applied only to biographies of low profile individuals.
 17. While actions on Wikipedia can lead to notable topics, such as the Wikipedia Seigenthaler biography incident and the Essjay controversy, the information in those articles is based on independent, third-party sources talking about Wikipedia, rather than Wikipedia itself.