வார்ப்புரு:Tamil National Alliance 2015 parliamentary election results

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search
தேர்தல்
மாவட்டம்
வாக்குகள் % இடங்கள் செலுத்தப்பட்ட
மொத்த வாக்குவீதம்
ததேகூ நாஉ
அம்பாறை 45,421 13.92% 1 73.99% கவீந்திரன் கோடீசுவரன்
மட்டக்களப்பு 127,185 53,25% 3 69.11% ஞானமுத்து சிறிநேசன்
சதாசிவம் வியாழேந்திரன்
சீனித்தம்பி யோகேஸ்வரன்
யாழ்ப்பாணம் 207,577 69.12% 5 61.56% சிவஞானம் சிறீதரன்
மாவை சேனாதிராஜா
ம. ஆ. சுமந்திரன்
த. சித்தார்த்தன்
ஈ. சரவணபவன்
திருகோணமலை 45,894 25.44% 1 74.34% இரா. சம்பந்தன் (இதக)
வன்னி 89,886 54.55% 4 71.89% சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன்
செல்வம் அடைக்கலநாதன்
சிவசக்தி ஆனந்தன்
சி. சிவமோகன்
தேசியப் பட்டியல் 2 க. துரைரத்தினசிங்கம்
சாந்தி சிறீஸ்கந்தராசா
மொத்தம் 515,963 4.62% 16 74.23%
Source:"Parliamentary General Election – 2015". இலங்கைத் தேர்தல் திணைக்களம்.