"சிட்ரிக் அமில சுழற்சி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
105 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
|-
|1
|[[ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்|ஆக்சலோ அசெடேட்அசெடேட்டு]] +<br />அசெட்டைல் துணைநொதி A +<br />H<sub>2</sub>O
|[[சிட்ரிக் அமிலம்|சிட்ரேட்சிட்ரேட்டு]]+<br />துணைநொதி A-SH
|சிட்ரேட்சிட்ரேட்டு தொகுப்பி
|அல்டால் ஒடுக்கம்
|மீளாநிலை, <br /> 4C [[ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்|ஆக்சலோஅசெடேட்ஆக்சலோஅசெடேட்டு]] - 6C மூலக்கூறாக நீட்டல்
|-
|2
|[[சிட்ரிக் அமிலம்|சிட்ரேட்சிட்ரேட்டு]]
|''ஒரு பக்க''-அகோனிடேட்அகோனிடேட்டு +<br />H<sub>2</sub>O
|rowspan=2|அகோனிடேஸ்அகோனிடேசு
| நீரகற்றல்
|rowspan=2|மீளக்கூடிய மாற்றியமாக்கல்
|-
|3
|''ஒரு பக்க''-அகோனிடேட்அகோனிடேட்டு +<br />H<sub>2</sub>O
|ஐசோசிட்ரேட்
|நீரேற்றம்
|4
|ஐசோசிட்ரேட் +<br />NAD<sup>+</sup>
|[[ஆக்சலோசக்சினிக் அமிலம்|ஆக்சலோசக்சினேட்ஆக்சலோசக்சினேட்டு]] +<br />NADH + H <sup>+</sup>
|rowspan=2|ஐசோசிட்ரேட் ஹைட்ரசன்ஐட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|NADH உருவாகிறது (= 2.5 ATP)
|-
|5
|[[ஆக்சலோசக்சினிக் அமிலம்|ஆக்சலோசக்சினேட்ஆக்சலோசக்சினேட்டு]]
|α-கீட்டோ குளூடாரேட்குளூடாரேட்டு +<br />CO<sub>2</sub>
|கார்பாக்சிலகற்றல்
|வினை வீதவரம்பு, மீளாநிலை, <br /> 5C மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது
|-
|6
|α-கீட்டோ குளூடாரேட்குளூடாரேட்டு +<br />NAD<sup>+</sup> +<br />CoA-SH
|சக்சினைல் துணைநொதி A + <br />NADH + H<sup>+</sup> + <br />CO<sub>2</sub>
|α-கீட்டோ குளூடாரேட்குளூடாரேட்டு ஹைட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்ற<br />கார்பாக்சிலகற்றல்
|மீளாநிலை, <br /> NADH உருவாகிறது (= 2.5 ATP), <br /> 4C தொடரி மீளாக்கம் [துணைநொதி A (Co A) தவிர்க்கப்பட்டது]
|7
|சக்சினைல் துணைநொதி A + <br />GDP + P<sub>i</sub>
|[[சக்சினிக் அமிலம்|சக்சினேட்சக்சினேட்டு]] +<br />CoA-SH +<br />GTP
|சக்சினைல் துணைநொதி A இணைப்பி
|வினைபொருள் மட்டத்தில் பாஸ்ஃபோ ஏற்றம்
|-
|8
|[[சக்சினிக் அமிலம்|சக்சினேட்சக்சினேட்டு]] + <br /> யுபிகுவினோன் (Q)
|[[ஃபியூமரிக் அமிலம்|ஃபியூமரேட்ஃபியூமரேட்டு]] + <br />யுபிகுவினோல் (QH<sub>2</sub>)
|சக்சினேட் ஹைட்ரசன்ஐட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|நொதியானது FAD -அய் இணைத் தொகுதியாக பயன்படுத்துகிறது (வினையின் முதல் கட்டத்தில்: FAD→FADH<sub>2</sub>),<ref name=[[Stryer]]>Berg ''et al.'' (2002), page 501</ref><br /> = 1.5 ATP உருவாகிறது
|-
|9
|[[ஃபியூமரிக் அமிலம்|ஃபியூமரேட்ஃபியூமரேட்டு]]+ <br />H<sub>2</sub>O
|''L''-[[மேலிக் அமிலம்|மேலேட்மேலேட்டு]]
|ஃபியூமரேசு
|ஃபியூமரேஸ்
|நீரேற்றம்
|
|-
|10
|''L''-[[மேலிக் அமிலம்|மேலேட்மேலேட்டு]] + <br />NAD<sup>+</sup>
|[[ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்|ஆக்சலோ அசெடேட்அசெடேட்டு]] + <br />NADH + H<sup>+</sup>
|மேலேட் ஹைட்ரசன்ஐட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|மீளக்கூடியது (வினையின் சமநிலை மேலேட்டிற்கு சாதகமாக உள்ளது), NADH உருவாகிறது (= 2.5 ATP)
20,093

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1484227" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி