ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம்
ImageFile
ImageFile
வேதியியல் குறிப்புகள்
CAS எண் 328-42-7
பப்கெம் 970
ஐசி இலக்கம் 206-329-8
Jmol-முப்பரிமாணப் படங்கள் Image 1
பண்புகள்
வேதியியல் வாய்பாடு C4H4O5
மோலார் நிறை 132.07 கி/மோல்
உருகுநிலை

161 °செ

வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-943.21 கிஜூ /மோல்
Std enthalpy of
combustion
ΔcHo298
-1205.58 கிஜூ /மோல்
வேறென்று குறிப்பிடப்படாத வரைக்கும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மதிப்புகள்
பொருட்களின் திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலை (25 °செல்சியசு, 100 கிலோ பாஸ்கல்) மதிப்புகள் ஆகும்.

ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம் (Oxaloacetic acid) என்னும் வேதிச் சேர்மத்தின் வாய்பாடு: C4H4O5 (அ) HOOC-(C=O)-(CH2)-COOH. இதற்கு பல பெயர்கள் உள்ளது: ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம், ஆக்சலா அசெட்டிக் அமிலம், ஆக்சோசக்சினிக் அமிலம் மற்றும் ஆக்சோ பியூட்டேன்டையோயிக் அமிலம். இதன் நேர்மின்னி (புரோட்டான்) நீக்கப்பட்ட வழிப்பொருள் ஆக்சலோ அசெடேட் எதிரயனியாகும்: C4H2O52− (அ) [(C=O)2(CH2)(C=O)]2−. இப்பெயர் இரு இணைதிற [-O(C=O)2(CH2)(C=O)O-] செயல் தொகுதியைக் கொண்டுள்ள இதன் மணமியங்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆக்சலோ அசெட்டிக் அமிலம், ஒரு நேர்மின்னியை இழப்பது அமிலத்தின் இணை காரமான எதிரயனியை (ஹைடிரசன்ஆக்சலோ அசெடேட்) கொடுக்கிறது: H(C=O)2(CH2)(C=O).