உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

சிப்பமிடுதல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பிலிஸ்டர் பேக்கில் இடப்பட்ட மாத்திரைகள், காகிதப் பலகையினால் உருவாக்கப்பட்டு அடைப்பலகையால் மடிக்கப்பட்டு சிப்பமிடப்பட்டுள்ளது.

சிப்பமிடுதல் என்பது விநியோகம், சேமிப்பு, விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றிற்காக தயாரிப்புகளை அடைத்து வைக்கும் அல்லது பாதுகாக்கும் அறிவியல், கலை மற்றும் தொழில்நுட்பமாகும். வடிவமைப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் பொதிகளின் உற்பத்தி ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டையும் சிப்பமிடுதல் குறிக்கிறது. போக்குவரத்து, சேமிப்புக் கிடங்கு, தளவாடங்கள், விற்பனை மற்றும் இறுதிப் பயன்பாடு ஆகியவற்றிற்காக சரக்குகளைத் தயார்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாகவும் சிப்பமிடுதல் விவரிக்கப்படுகிறது. சிப்பமிடுதலானது பாதுகாத்தல்கள், பதப்படுத்தல்கள், போக்குவரத்துகள், அறிவித்தல்கள் மற்றும் விற்பனை செய்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.[1] பல நாடுகளில் அரசாங்கம், வணிகம், கல்வி, தொழில்துறை மற்றும் தனிப்பட்ட பயன்பாடுகளினுள் சிப்பமிடுதல் முழுவதும் ஒருங்கிணைந்துள்ளது.

சிப்பம் அடையாளச் சீட்டிடல் (en-GB) அல்லது முத்திரைச் சீட்டு இடுதல் (en-US) என்பது சிப்பமிடுதலின் மேல் அல்லது தனிப்பட்ட ஆனால் அதனுடன் தொடர்புடைய விவரச் சீட்டின் மேல் எழுதப்பட்ட, மின்னணு அல்லது வரைபட விளக்கம் ஆகியவற்றின் ஏதேனும் தகவல்தொடர்புகள் ஆகும்.

சிப்பமிடுதல் மற்றும் பொருள் விவரச் சீட்டுகளின் நோக்கங்கள்[தொகு]

சிப்பமிடுதலும், பொருள் விவரச் சீட்டிடுதலும் பல்வேறு குறிக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளன[2]

 • பொருள் பாதுகாப்பு - சிப்பமிடப்பட்டு அடைக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு அதிர்ச்சி, நடுக்கம், அமுக்கம், வெப்பநிலை[3] மற்றும் பலவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு தேவைப்படலாம்.
 • தடைப் பாதுகாப்பு - ஆக்ஸிஜன், நீராவி, தூசு, மற்றும் பலவற்றில் இருந்து பெரும்பாலும் தடை அவசியமாகின்றது. ஊடுருவல் என்பது வடிவமைப்பின் ஒரு சிக்கலான காரணியாகும். பல சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் அவற்றின் நிலைப்புக் காலத்தை நீட்டிப்பதற்கு உதவியாக ஈரமுறிஞ்சிகள் அல்லது ஆக்ஸிஜன் உறிஞ்சிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. சிப்பமிடப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் சிலவற்றில் திருத்தப்பட்ட சூழ்நிலைகளும் [4] அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலைகளும் பராமரிக்கப்படுகின்றன. திட்டமிடப்பட்ட நிலைப்புக் காலத்திற்காக பொருட்களைத் தூய்மையாகவும், புதிதாகவும், நுண்ணுயிரற்றதாகவும்[5], பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருப்பது முக்கிய செயல்பாடுகளாக உள்ளன.
 • கொள்கலனிடுதல் அல்லது குவிக்கப்படுதல் (Containment or agglomeration) - செயல்திறன் தொடர்பான காரணங்களுக்காக சிறு பொருட்கள் மொத்தமாக சிப்பமிடப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக 1000 ஒற்றைப் பென்சில்களைக் காட்டிலும் ஒரு ஒற்றைப் பெட்டியில் அடைக்கப்பட்ட 1000 பென்சில்களுக்கு குறைவான பொருள் கையாளுதலே தேவைப்படுகிறது. திரவங்கள், பொடிகள் மற்றும் சிறுமணி சார்ந்த பொருட்கள் போன்றவற்றிற்கு கொள்கலன்கள் தேவைப்படுகின்றன.
 • தகவல் பரப்புதல் - சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, இடம் விட்டு இடம் கொண்டு செல்வது, மறு சுழற்சியில் இடுவது அல்லது அப்புறப்படுத்துவது போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு சிப்பமிடுதல்களும் விவரச் சீட்டிடுதல்களும் தொடர்பு கொள்கின்றன. மருந்தாக்கத் தொழிலுக்கு உரியவைகள், உணவு, மருந்துவம் மற்றும் இரசாயனப் பொருட்களுடன் சில வகையான தகவல்கள் அரசாங்கங்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றன. சில சிப்பமிடுதல்களும், விவரச் சீட்டிடுதல்களும் தேடிக்கண்டுபிடிக்கும் (track and trace) நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுகின்றன.
 • சந்தைப்படுத்துதல் - பொருட்களை வாங்குவதற்கு தகுதிவாய்ந்த வாங்குநர்களை ஊக்குவிப்பதற்கு சிப்பமிடுதலும் விவரச் சீட்டிடுதல்களும் சந்தையாளர்கள் மூலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சிப்பமிடுதல் வரிவிளக்க வடிவமைப்பு மற்றும் பொருள் வடிவமைப்பு ஆகியவை முக்கியமான மற்றும் நிலையான தோற்றநிலைக் கொள்கைகளாக பல்வேறு ஆண்டுகளாக உள்ளன. சந்தைப்படுத்தல் தொடர்புகள் மற்றும் வரிவிளக்க வடிவமைப்பு போன்றவை சிப்பமிடப்பட்டவைகளின் மேற்பரப்பிலும் (பல வழக்குகளில்) விற்பனைக் காட்சி முனையிலும் இடப்பட்டிருக்கும்.
 • பாதுகாப்பு - பொருட்களை இடம் மாற்றும் போது சிப்பமிடுதலானது பாதுகாப்பு அபாயங்களைக் குறைக்கிறது. பயமுறுத்தும் மோசடியான திருத்தத்திற்கு மேம்படுத்தப்பட்ட மோசடி எதிர்ப்புத்தன்மையுடன் சிப்பமிடுதல்கள் செய்யப்படுகின்றன. மேலும் மோசடித் திருத்தங்களைக் குறிப்பிடுவதற்கு உதவியாக மோசடி-சான்று[6] சிறப்பியல்புகளும் உள்ளன. சிப்பமிடுதல் சிறுதிருட்டு அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கு உதவியாக சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் பொறியியலிடப்படுகின்றன: சில சிப்பமிடப்பட்ட கட்டமைப்புகளில் திருட்டைக் குறைப்பதற்கு அதிகமான எதிர்ப்புகளும், சிலவற்றில் திருட்டுகளை குறிப்பிடும் அடைப்புகளும் உள்ளன. சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் போலியானவை அல்ல என்பதை அறிவதற்கு உதவியாக சான்றளிப்பு முத்திரைகளும், பாதுகாப்பு அச்சிடுதல்களும் சிப்பமிடுதலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சாய-கட்டுகள், RFID குறிச்சொற்கள் அல்லது மின் பொருள் கண்காணிப்பு[7] குறிச்சொற்கள் போன்ற திருட்டுக்கு எதிரான சாதனங்களும் சிப்பமிடுதலில் இடப்படுகின்றன. இவற்றை வெளி முனைகளில் சாதனங்கள் மூலமாக இயக்கத்திற்கோ அல்லது கண்டுபிடிக்கவோ செய்ய முடியும். இவற்றை செயல் இழக்க செய்வதற்கு பிரத்யேகமான கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன. இவ்வழியில் சிப்பமிடுதலை மேற்கொள்ளுதலானது இழப்பைத் தடுக்கும் முறை எனப்படுகிறது.
 • வசதி - விநியோகித்தல், கையாளுதல், குவியலிடுதல், காட்சியிடுதல், விற்பனை, திறப்பு, மறு மூடல், பயன்பாடு, பரிமாற்றமிடுதல், மறுபயன்பாடு போன்ற வசதிகளும் சிப்பமிடும் செயல்பாட்டில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
 • பங்கு கட்டுப்பாடு - ஒற்றை சேவையிடுதல் அல்லது ஒற்றை அளவு சிப்பமிடுதலில் கட்டுப்பாட்டு பயன்பாட்டிற்கு துல்லியமான உள்ளடக்கங்கள் உள்ளன. பெருமளவு சரக்குகளை (உப்பு போன்றவை) சிப்பமிடுவதன் மூலம் பிரிக்கலாம். இதன் மூலம் தனிப்பட்ட வீட்டு உபயோகத்திற்கு மிகவும் ஏற்ற அளவுடையதாக இருக்கும். சரக்குகளின் விவரப்பட்டியல் கட்டுப்பாட்டிற்கும் இது உதவியாக உள்ளது: மக்கள் அவர்களது சொந்த புட்டிகளைக் கொண்டு வந்து பாலை வாங்கிச் செல்வதை விட முத்திரையிடப்பட்ட ஒரு லிட்டர் புட்டிகளில் உள்ள பாலை விற்பனை செய்வது ஆகும்.

சிப்பமிடுதலின் வகைகள்[தொகு]

உணவுகளுக்கான பல்வேறு வீட்டு உபயோக சிப்பமிடுதல் வகைகள்

சிப்பிமிடுதல் பல்வேறு மாறுபட்ட வகைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக போக்குவரத்துச் சிப்பம் அல்லது விநியோகச் சிப்பம் ஆகியவற்றை இடமாற்றம் செய்வதற்கு, சேமிப்பதற்கு பொருட்களைக் கையாளுவதற்கு அல்லது உள்நிலை சிப்பமிடுதல்களை செய்வதற்கு போக்குவரத்து கொள்கலனில் (shipping container) இடலாம். நுகர்வோர் அல்லது வீட்டு உபயோகத்திற்கு நேரடியாகத் தேவைப்படுவதாக நுகர்வோர் சிப்பமிடுதலை சிலர் அடையாளம் காணுகின்றனர்.

சிப்பமிடுதலானது சிப்பமிடப்பட இருக்கின்ற தயாரிப்பின் வகையுடன் தொடர்புபடுத்தி பின்வருமாறு விவரிக்கப்படலாம்: மருத்துவ சாதன சிப்பமிடல், மொத்த இரசாயான சிப்பமிடல், மருத்துவப் பரிந்துரையின்றி விற்கப்படும் மருந்து (over-the-counter drug) சிப்பமிடுதல், சில்லறை விற்பனை சார்ந்த உணவு சிப்பமிடல், இராணுவ பொருட்களை சிப்பமிடுதல், மருந்தாக்கத் தொழிலுக்குரிய சிப்பமிடுதல் மற்றும் பல வகை.

இழுக்கும் வட்டத்துடன் அலுமினியக் குவளை

அடுக்கு அல்லது செயல்பாடு மூலமாக சிலசமயங்களில் சிப்பமிடுதல்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: "முதன்மை", "இரண்டாம் தரம்" மற்றும் பல.

 • முதன்மை சிப்பமிடுதல் என்பது உற்பத்திப் பொருட்களை முதன் முதலில் உறையிலிடப்பட்டு வைத்திருப்பதாகும். இது வழக்கமாக விநியோகம் அல்லது பயன்பாட்டின் மிகச்சிறிய அலகாகவும், பொருட்களுடன் நேரடித் தொடர்புடைய சிப்பமிட்ட பொருளாகவும் இருக்கும்.
 • இரண்டாம் நிலை சிப்பமிடுதல் என்பது முதன்மையான சிப்பமிடுதலுக்கு வெளிப்புறத்தில் அவற்றை ஒன்றாக சிப்பமிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • மொத்தமாகக் கையாளுதல், சேமிப்புக் கிடங்கு சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து மாற்றத்திற்காக மூன்றாம் நிலை சிப்பமிடுதல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கொள்கலன்களில் மிகவும் இறுக்கமாக சிப்பமிடப்படுகின்ற ஒரு கோரைப் பலகையால் சுமையேற்றப்பட்ட அலகாக உள்ளது மிகவும் பொதுவான வடிவம் ஆகும்.

இந்தப் பொதுத்தன்மையான வகைகள் ஓரளவு தன்னிச்சையாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக பயன்பாட்டைப் பொறுத்து மடிப்பு உறை (shrink wrap) பொருட்களுக்கு நேரடியாகப் பயன்படுத்தப்படும் போது முதன்மை சிப்பமிடுதலாகிறது. சில விநியோகப் பொதிகளில் மிகச்சிறிய அளவில் சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை சிப்பமிடுதலை ஒருங்கிணைக்கும் போது இரண்டாம் நிலை சிப்பமிடுதலாகிறது.

சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் விவரச்சீட்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள்[தொகு]

சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்களில் விவரச் சீட்டிடுதலுக்கான பல வகைக் குறியீடுகள் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நுகர்வோர் சிப்பமிடுதலுக்காக உற்பத்திப் பொருள் சான்றிதழ்கள், வணிகக்குறியீடுகள், வாங்குதலுக்கான ஆதாரம் மற்றும் பல குறியீடுகள் ஏற்கனவே உள்ளன. நுகர்வோர் பயன்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பின் தொடர்பு நோக்கங்களுக்கு சில தேவைகளும் குறியீடுகளும் ஏற்கனவே உள்ளன. சூழ்நிலைக்கான மற்றும் மீள் சுழற்சிக் குறியீடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு: மீள் சுழற்சிக் குறியீடு, ரெசின் அடையாளக் குறியீடு (கீழே) மற்றும் பச்சைப் புள்ளி (குறியீடு).

1-PETE
1-PETE

பார் குறியீடுகள் (Bar codes) (கீழே), உலகளாவிய தயாரிப்புக் குறியீடுகள் (Universal Product Code) மற்றும் RFID விவரச்சீட்டுகள் ஆகியவை பொதுவாக தளவாடங்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதலில் தானியங்கு தகவல் மேலாண்மைக்கு இடமளிக்கின்றன. பிறப்பிட விவரச்சீட்டிடுதல் நாடு என்பது (Country of Origin Labeling) பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறியீடு 128 இல் 'விக்கிப்பீடியா" குறியிடப்பட்டுள்ளது

போக்குவரத்துக் கொள்கலனில் பொருள் விவரச் சீட்டிடுதல்[தொகு]

கோரையிடப்பட்ட பளுவின் "பிர்ன்ட் & அப்ளை" முனை உறை UCC (GS1-128) விவரச்சீட்டு பயன்பாடு

போக்குவரத்து கொள்கலன்களுக்கு தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களாக அடையாளக் குறியீடுகள், பார் குறியீடுகள் மற்றும் மின் தரவு பரிமாற்றம் (EDI) ஆகியவை உள்ளன. விநியோக அலைவரிசை முழுவதும் போக்குவரத்து கொள்கலன்களின் செயல்பாட்டில் வணிகச் செயல்பாடுகளை இயலச்செய்யும் மூன்று அடிப்படை தொழில்நுட்பங்களாக இவை செயல்படுகின்றன. இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு இன்றியமையாத செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன: அடையாளக் குறியீடுகளானது உற்பத்திப் பொருள் தொடர்பாகவோ அல்லது பிற தரவுக்கு அடிப்படையாகவோ வேலை செய்கிறது. பார் குறியீடுகளானது அடையாளக் குறியீடுகள் மற்றும் பிற தரவுகளின் தானியங்கு உள்ளீடாக இடமளிக்கப்படுகின்றன. EDI ஆனது விநியோக அலைவரிசையினுள் வர்த்தம் கூட்டாளிகளுக்கு இடையில் தரவை நகர்த்துகிறது.

UPC மற்றும் EAN[8] பொருள் அடையாளக் குறியீடுகள், SCC-14 (UPC போக்குவரத்து கொள்கலன் குறியீடு), SSCC-18 (தொடர் போக்குவரத்து கொள்கலன் குறியீடுகள்), 5 இல் 2 இடைச்செருகல் மற்றும் UCC/EAN-128 (புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட GS1-128) பார் குறியீடு குறியீடியல்கள் மற்றும் ANSI ASC X12 மற்றும் UN/EDIFACT EDI தரங்கள் ஆகியவை இந்த அடிப்படைத் தொழில் நுட்பங்களின் மூலங்களாக உள்ளன.

சிறிய பொட்டலங்களை எடுத்துச் செல்பவர்கள் பெரும்பாலும் அவர்களது சொந்த வடிவங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக யுனைட்டெடு பார்சல் சர்வீஸ் அவர்களது பொட்டலங்களைக் கண்டுபிடிக்க மேக்ஸிகோடு 2-டி குறியீடைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

போக்குவரத்து கொள்கலன்களுக்கான RFID விவரச் சீட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளது. சாம்'ஸ் கிளப்பின் வால்-மார்ட் பிரிவானது இந்த திசையில் நகர்ந்ததோடு இணக்க நடவடிக்கைக்காக அவர்களது வழங்குநர்களுக்கும் நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர்.[9]

இடர்விளையக்கூடிய பொருட்கள் அல்லது அபாயகரமான சரக்குகள் போன்றவை UN, நாடு மற்றும் பிரத்யேகமாக கொண்டு செல்லும் தேவைகளுக்கு வேண்டிய சிறப்புத் தகவல் மற்றும் குறியீடுகளைக் (விவரச் சீட்டுகள், பிளாக்கார்டுகள் (plackards), மற்றும் பலவற்றைக்) கொண்டுள்ளன. இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

எளிதில் தீப்பற்றும் திரவம் வெடி பொருட்கள்

போக்குவரத்துக்குச் சிப்பமிட்ட பொருட்களுடன் தரப்படுத்தப்பட்ட குறியீடுகளும் கையாளுதலின் தேவைகளில் பயன்படுகின்ற தகவல்தொடர்புக்கும் பயன்படுகின்றன. பொதுவாக அறியப்படும் சில குறியீடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ASTM D5445 "சரக்குகளை கையாளுவதற்கான சித்திரக் குறியிடுதலுக்கான வழக்கமான பயிற்சி" மற்றும் ISO 780 "சரக்குகளை கையாளுவதற்கான சித்திர குறியிடுதலின்" கீழ் மற்றவைப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

சிப்பமிடுதல் தொடர்பாக கருத்தில்கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள்[தொகு]

சிப்பமிடுதல் வடிவமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம் என்பது புதிய உற்பத்திப் பொருள் உருவாக்க செயல்பாட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பகுதியாகப் பெரும்பாலும் எண்ணப்படுகிறது. மாற்றாக, சிப்பமிடுதல் மேம்பாடானது (அல்லது ஆக்கக்கூறு) தனிப்பட்ட செயல்பாடாக இருக்கலாம். ஆனால் சிப்பமிடப்பட்ட உற்பத்திப் பொருட்களுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். சிப்பமிடுதலின் வடிவமைப்பானது பின்வரும் அனைத்து தேவைகளையும் அடையாளங்காணுவதுடன் தொடங்குகிறது: அமைப்பிற்குரிய வடிவமைப்பு, சந்தைப்படுத்துதல், அடுக்கு வாழ்க்கை, தர நம்பிக்கை, தடவாளங்கள், சட்டம், கட்டுப்பாடு, வரிவிளக்க வடிவமைப்பு, இறுதி-பயன், சூழ்நிலை மற்றும் பலவாகும். மேலும் வடிவமைப்பு விதிகள், செயல்திறன் (சிப்பமிடுதல் சோதனை மூலமாக குறிப்பிடப்படுகிறது), நேர இலக்குகள் நிறைவு, மூலங்கள் மற்றும் விலைக் கட்டுப்பாடுகள் விரிவுபடுத்தப் படவேண்டியதோடு அதைப் பொருத்து ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக சிப்பமிடுதல் வடிவமைப்பானது எவ்வாறு மற்ற காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது என்பது தடவாளங்களின் தொடர்பைப் பொருத்தே உள்ளது. சிறிய பொட்டலங்களை எடுத்துச் செல்பவர்கள், சுருக்குதல், கையாளுதல் மூலமான தனிப்பட்ட போக்குவரத்துகளை விநியோக அமைப்பு உள்ளடக்கியிருக்கும் போது போக்குவரத்து சிப்பமிடுதலின் எண்ணிக்கை மற்றும் பாதுகாப்புத் திறனின் மேல் கடுமையான தேவைகளை கலவையான குவியலிடுதல் உருவாக்குகின்றன. சீரா கோரைப்பலகையில் சுமைப்படுத்தப்பட்ட அலகு சுமைகளைச் சரக்குக் கையாளுகை அமைப்பு கொண்டிருந்தால், சிப்பமிடுதலின் கட்டமைப்பு வடிவமைப்பானது பின்வரும் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கலாம்: நீண்டகாலத்திற்குத் திட்டமிடப்படுகின்ற செங்குத்தாக குவியலிடுதல். ஒரு போக்குவரத்துக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சிப்பமிடுதலானது மற்றொன்றுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது.

சிப்பமிடுதலுக்கான சில உற்பத்திப் பொருட்களின் வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் விரிவான கட்டுப்பாட்டு தேவைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. சிப்பமிடப்பட்ட உணவுக்கு எடுத்துக்காட்டாக, உணவுடன் தொடர்புகொள்ள முடிவதாக இருக்கும் ஏதேனும் சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் உணவுத் தொடர்புப் பொருட்களாக இருக்கின்றன.[10] சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் பொருத்தமான விதிகளின் மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உள்ளனவா என நச்சியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் உணவு அறிவியலாளர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். முழுமையாக சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் வழக்கமான பயன்பாடுகளுடன் நீடித்த அடுக்கு வாழ்க்கையின் பாதுகாப்பைப் பெற்றுள்ளனவா என சிப்பமிடுதல் பொறியாளர்கள் சரிபார்க்க வேண்டியுள்ளது. சிப்பமிடுதல் செயல்பாடுகள், பொருள் விவரச் சீட்டிடுதல், விநியோகம் மற்றும் விற்பனை போன்றவை விதிமுறைகளுடன் உடன்பட்டுள்ளனவா என சரிபார்க்கப்படுவதோடு நுகர்வோரை மனதிற்கொண்டு அவை சிறப்புடன் செயல்பட வேண்டும்.

சிலசமயங்கள் சிப்பமிடுதல் உருவாக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் நேர்மாறான விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக மருத்துவப் பரிந்துரையின்றி விற்கபடும் மருந்திற்கான நெறிமுறைகளானவை மோசடி-சான்று மற்றும் குழந்தைகள் தடையுறு[11] க்களை சிப்பமிடுதலில் அவசியமாகக் கொண்டிருக்கலாம்: இவை அந்த சிப்பத்தை திறப்பதற்கு கடினமானதாக உருவாக்கும் நோக்குடையது.[12]. எனினும் குறிப்பிட்ட நுகர்வோர் வயதானவராகவோ அல்லது உடல் ஊனமுற்றவராகவோ இருந்தால் அவர்களால் சிப்பமிடப்பட்ட மருந்தை உடனடியாக எளிதில் திறக்க இயலாது. அனைத்து இலக்குகளையும் அடைவது சவாலான ஒன்றாகும்.

சிப்பமிடுதல் வடிவமைப்பானது ஒரு நிறுவனத்திலோ அல்லது வெளிப்புற சிப்பமிடுதல் பொறியியலின் பல்வேறு கோணங்களுடனோ இயற்றப்படலாம்: சார்பற்ற ஒப்பந்தக்கார்கள், ஆலோசகர்கள், வியாபாரி மதிப்பிடுதல்கள், சார்பற்ற ஆய்வகங்கள், ஒப்பந்த சிப்பமிடுபவர்கள், மொத்த ஒப்பந்த சேவை, மற்றும் பலவாகும். சில ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறைசார்ந்த திட்டப்பணிகள் மற்றும் திட்டப்பணி மேலாண்மை செயல்முறையியலின் இவையனைத்தும் தேவைப்பட்டாலும் சாதாரணமான சிப்பமிடுதல் வடிவமைப்பு மற்றும் முன்னேற்றத் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. திறம்பட்ட தர மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் சரிபார்த்தல் மற்றும் செல்லுபடியாக்கல் நெறிமுறைகள் ஆகியவை சிலவகை சிப்பமிடுதல்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற வேண்டியிருப்பதாகவும் மற்றும் அனைத்திற்கும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நிலைநிறுத்தத்தக்கத் தன்மை, சூழ்நிலை பொறுப்பு மற்றும் பொருத்தமான சூழ்நிலை மற்றும் மீள் சுழற்சி விதிமுறைகள் ஆகியவற்றுக்கான பரிசீலனைகள் சிப்பமிடுதல் மேம்பாட்டில் பின்பற்றப்படுகிறது. இது வாழ்க்கை சுழற்சி மதிப்பீட்டை பின்பற்றலாம்.[13][14] சிப்பமிடப்பட்ட உற்பத்திப் பொருட்கள் (உள்ளடக்கங்கள்), சிப்பமிடுதல் செயல்பாடு, தளவாடங்கள் அமைப்பு[15], விரய மேலாண்மை, மற்றும் பல சிப்பமிடுதலுக்கு பொருள் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகளில் இது எண்ணிப் பார்க்கப்படுகிறது. இது உற்பத்தி, விற்பனை மற்றும் பயன்பாட்டின் முனைக்கான பொருத்தமான விதிமுறைத் தேவைகளில் அவசியம் என அறியப்பட்டுள்ளது.

பாரம்பரியமான “மூன்று ஆர்களான (Rகள்)” குறைத்தல் (reduce), மறுபயன்பாடு (reuse) மற்றும் மீள் சுழற்சி (recycle) ஆகியவை தயாரிப்பு மற்றும் சிப்பமிடுதல் உருவாக்கத்தில் இது கருதப்படக்கூடிய கழிவு நிலைமுறையின் பகுதிகளாகின்றன.

விரய நிலைமுறை
 • தடுத்தல் – வீணாவதைத் தடுத்தல் என்பது முக்கியமான இலக்காகும். சிப்பமிடுதலைத் தேவையான இடங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான சிப்பமிடுதலும் வீணாவதைத் தடுக்க உதவுகிறது. சிப்பமிடப்பட்ட-பொருட்கள் (உள்ளடக்கங்கள்) இழக்கப்படுவதில் இருந்து அல்லது சேதமாவதில் இருந்து தடுக்கும் முக்கியப் பங்கை சிப்பமிடுதல் ஆற்றுகிறது. வழக்கமாக உற்பத்திப் பொருளின் ஆற்றல் உள்ளடக்கம் மற்றும் பொருள் பயன்பாடு போன்றவை சிப்பமிடப்படுவதைக் காட்டிலும் மிகவும் அதிகமானதாகவே இருக்கின்றன. சிப்பமிடுதலின் இன்றியமையாத செயல்பாடு என்பது உற்பத்திப் பொருளைப் பாதுகாப்பதற்கு அதன் திட்டமிடப்பட்ட பயன்பாடாக உள்ளது: உற்பத்திப் பொருள் சேதமடைந்தாலோ அல்லது தரமிழந்தாலோ அதன் மொத்த ஆற்றலையும் பொருள் உள்ளடக்கத்தையும் இழக்க நேரிடலாம்.[16][17]
 • சிறுமம் காணல் – ("மூல ஒடுக்கம்" எனவும் கூறப்படுகிறது) சிப்பமிடுதலின் நிறை மற்றும் அளவு (உள்ளடக்கங்களின் ஒவ்வொரு அலகும்) அளவிடப்பட்டு செப்பமிடுதல் வடிவமைப்பு செயல்பாட்டின் போது குறைக்கும் விதிகளில் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வழக்கமாக சிப்பமிடுதலைக் “குறைப்பது” விலைகளைக் குறைப்பதற்கு உதவுகிறது. சிப்பமிடுதல் பொறியாளர்கள் சிப்பமிடுதலைக் குறைக்கும் நோக்கில் தொடர்ந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.[18]
 • மறுபயன்பாடு – சிப்பமிடுதல் அல்லது மற்ற நோக்கங்களுக்கான ஆக்கக்கூறின் மறுபயன்பாடு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. மூடிய கண்ணி தளவாடங்கள் அமைப்புகளுக்குப் நீண்டகால பயனுள்ளதாக திருப்பி அனுப்பத்தக்க சிப்பமிடுதல் உள்ளது (மேலும் சிக்கனமாய் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாகவும் உள்ளது). ஆய்வு, தூய்மை செய்தல், சீர் செய்தல் மற்றும் மறு சிப்பமிடுதல் ஆகியவை பெரும்பாலும் தேவையாய் இருக்கின்றன. சில உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான உள்வருகைப் பகுதிகளை சிப்பமிடுதலுக்கு மீண்டும் பயன்படுத்துகின்றனர். அவற்றை வெளிசெல்லும் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான[19] சிப்பமிடுதலுக்காகவோ அல்லது அவர்களது உற்பத்திப் பொருட்களின் பகுதியாகவோ பயன்படுத்துகின்றனர்.[20]
 • மீள் சுழற்சி – மீள் சுழற்சி என்பது புதிய உற்பத்திப் பொருட்களினுள் பொருட்களை (முந்தைய- மற்றும் பிந்தைய-நுகர்வோர்) மறு செயல்பாட்டிற்கு இடுவதே ஆகும். செப்பமிடுதலில் மிகவும் அளவுகடந்த முதன்மை மூலக்கூறுகளை மீள் சுழற்சி இடுவதே முக்கிய இலக்காக உள்ளது: எஃகு, அலுமினியம், காகிதங்கள், பிளாஸ்டிக்குகள் மற்றும் பல. மேலும் மீள் சுழற்சி செயல்பாடுகளை மாசுபடுத்தாத மற்றும் பிரிப்பதற்கு சிரமம் இல்லாத சிறிய மூலக்கூறுகளும் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன.
 • ஆற்றல் மீட்பு – ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வசதிகளில் கழிவிலிருந்து ஆற்றல் (Waste-to-energy) மற்றும் மறுக்கப்பட்டதிலிருந்து பெறப்பட்ட எரிபொருள் (Refuse-derived fuel) போன்றவை சிப்பமிடப்பட்ட மூலக்கூறுகளில் இருந்து பெறப்படும் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகின்றன.
 • நீக்கம் – எரித்தல், துப்புறவு சார்ந்த குப்பை நிரப்பு அமைவுறுதல் ஆகியவை சில பொருட்களுக்குத் தேவையாக இருக்கிறது. நச்சு உள்ளடக்கங்களுக்கான அமெரிக்க ஒன்றிய நெறிப்படுத்தல் சிப்பமிடுதலின் குறிப்பிட்ட நிலைகளில் மாசுபடுத்தும் உமிழ்வுகளுக்கும் எரித்தலில் இருந்து வரும் சாம்பலும் குப்பை நிரப்பில் இருந்து வரும் கழிவு நீரும் சாத்தியம் உள்ளதாக உள்ளன.[21] சிப்பமிடுதல்கள் கண்டிப்பாக குப்பையாகி விடக்கூடாது.

நிலைநிறுத்தத்தக்க சிப்பமிடுதலின் உருவாக்கம் என்பது தரமான நிறுவனங்கள், அரசாங்கம், நுகர்வோர்கள், சிப்பமிடுபவர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் மூலமான மிகுதியான ஈடுபாடுடைய பகுதியாகும்.

சிப்பமிடுதல் இயந்திரங்கள்[தொகு]

பியர் புட்டியிடுதல் வழிகள்

சிப்பமிடுதல் இயந்திரத் தொகுதியின் தேர்வு பின்வருமாறு: தொழில்நுட்பத் தகுதிகள், பணியாளர் தேவைகள், பணியாளர் பாதுகாப்பு, பராமரிப்புத்தன்மை, சேவை வசதி, ஏற்புடைமை, சிப்பமிடும் இடங்களில் தொகையிடும் வசதி, மூலதனம், இட வசதி, வளையுந்தன்மை (மாற்றக்கூடியவை, பொருட்கள், மற்றும் பல.), ஆற்றல் பயன்பாடு, வெளிச்செல்லும் சிப்பமிடப்பட்டப் பொருட்களின் தரம், தகுதிகள் (உணவு, மருந்துகள், மற்றும் பல பொருட்களின் தகுதிகள்), செயல் வீதம், பயன் திறன், உற்பத்தித்திறன், பணிச்சூழலியல், முதலீட்டின் பலன், மற்றும் பல.

சிப்பமிடுதல் இயந்திரங்கள் பின்வரும் பொது வகைகளாக இருக்கலாம்:

வரலாறு[தொகு]

துருக்கியில் உள்ள போட்ரம் அரண்மனையில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பானை

ஆரம்பத்தில் அக்காலகட்டத்தில் கிடைத்த இயற்கைப் பொருட்களின் மூலமாக சிப்பமிடுதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன: நாணல் வகைக் கூடைகள், விலங்குகளின் தோல்கள் (போட்டா பைகள்), மரப் பெட்டிகள், மட்கல ஜாடிகள், பீங்கான் பானைகள், மரக் கொள்கலன்கள், பின்னல் பைகள் மற்றும் பல. செய்முறைப் பொருட்கள் அவை உருவாக்கப்பட்ட வடிவத்திலேயே சிப்பமிடுதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன: எடுத்துக்காட்டாக முந்தைய கண்ணாடி மற்றும் வெண்கல பாத்திரங்கள் போன்றவை. ஆரம்ப கால சிப்பமிடுதல்களின் ஆய்வும் தொல்பொருளியலில் ஒரு முக்கிய இலக்காக உள்ளது.

19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பகாலத்தில் தகரக் குவளைகளை உருவாக்குவதற்கு இரும்பும், தகரத்தாலான எஃகும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் முதன்முதலாக காகிதப் பலகைகள் அட்டைப்பெட்டிகள் மற்றும் நெளிவுடைய இழையட்டைப் பெட்டிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

புட்டிகளின் மேல் பேக்கலைட் அடைப்புகள், ஒளிபுகு கண்ணாடிக் காகிதம் மேல்ச்சுற்றுகள் மற்றும் அட்டைப் பெட்டிகளின் மேல் மரச்சட்டங்கள், அதிகரிக்கப்பட்ட பதப்படுத்துதல் பயன் திறன் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவை 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் சிப்பமிடுதலின் முன்னேற்றங்களாக இருந்தன. அலுமினியம் மற்றும் பிளாஸ்டிக்கின் பல்வேறு வகைகள் போன்ற கூடுதலான பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டன. சிப்பமிடுதலின் செயல்பாடு மற்றும் திறனை மேம்படுத்துவதற்கு அவை பயன்படுத்தப்பட்டன.[22]

மேலும் காண்க[தொகு]

இக்கட்டுரையின் முடிவில் இந்த வகை ப் பிரிவுகளில் நூற்றுக்கணக்கான உள் இணைப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக சிப்பமிடப்பட்ட பொருட்கள் சார்ந்த இணைப்புகள் மற்ற இணைப்புகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக உணவுகள், மருந்துகள், அபாகரமான சரக்குகள், மற்றும் பல.

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. Soroka (2002) Fundamentals of Packaging Technology , Institute of Packaging Professionals பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-930268-25-4
 2. Bix, L; Rafon, Lockhart, Fuente(2003). "The Packaging Matrix". ', IDS Packaging. 2008-12-11 அன்று அணுகப்பட்டது.. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-12-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-22.
 3. Choi, Seung-Jin; Burgess (November 2007). "Practical mathematical model to predict the performance of insulating packages". Packaging Technology and Science 20 (6): 369–380. doi:10.1002/pts.747. 
 4. Lee, Ki-Eun; Kim, An, Lyu, Lee (November 1998). "Effectiveness of modified atmosphere packaging in preserving a prepared ready-to-eat food". Packaging Technology and Science 21 (7). doi:10.1002/pts.821. 
 5. Severin, J (July 2007). "New Methodology for Whole-Package Microbial Callenge Testing for Medical Device Trays". J. Testing and Evaluation 35 (4). 
 6. Johnston, R.G. (July 1997). "Effective Vulnerability Assessment of Tamper-Indicating Seals". J. Testing and Evaluation 25 (4). 
 7. HowStuffWorks.com, “How Anti-shoplifting Devices Work”, <http://electronics.howstuffworks.com/anti-shoplifting-device.htm>
 8. "European Article Number: Was das ist und wie man sie beantragt" (in ஜெர்மன்).
 9. Bacheldor, Beth (2008-01-11). "Sam's Club Tells Suppliers to Tag or Pay". http://www.rfidjournal.com/article/articleview/3845/1/1/. பார்த்த நாள்: 2008-01-17. 
 10. Sotomayor, R. E.; Arvidson, Kirk, Mayer, McDougal, Sheu (Aug/Sept), "Regulatory Report, Assessing the Safety of Food Contact Substances", Food Safety, archived from the original on 2010-05-28, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-22 {{citation}}: Check date values in: |date= and |year= / |date= mismatch (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 11. Rodgers, G. B. (June 1996), "The safety effects of child-resistant packaging for oral prescription drugs. Two decades of experience", JAMA, 275 (21): 1661–65
 12. Yoxall, A.; Jason, Bradbury, Langley, Wearn, Hayes (July 2006). "Openability: producing design limits for consumer packaging". Packaging Technology and Science 16 (4): 183–243. doi:10.1002/pts.725. 
 13. Zabaniotou, A; Kassidi (August 2003). "Life cycle assessment applied to egg packaging made from polystyrene and recycled paper". Journal of Cleaner Production 11 (5): 549–559. doi:10.1016/S0959-6526(02)00076-8. 
 14. Franklin (April 2004), Life Cycle Inventory of Packaging Options for Shipment of Retail Mail-Order Soft Goods (PDF), archived from the original (PDF) on 17 டிசம்பர் 2008, பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 December 2008 {{citation}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 15. "SmartWay Transport Partnerships" (PDF). US Environmental Protection Agency. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-12-22. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |month= (help)
 16. anon: "Packaging Matters", page 5 - 8. Institute of Packaging Professionals, 1993
 17. ""Packaging Factsheet"" (PDF). INCPEN. Archived from the original (PDF) on 2009-03-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-02-04.
 18. DeRusha, Jason (16 July 2007). "The Incredible Shrinking Package". WCCO. Archived from the original on 2007-07-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-07-16.
 19. ""HP DeskJet 1200C Printer Architecture"" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-06-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-22.
 20. ""Footprints In The Sand"". Archived from the original on 2010-08-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-22.
 21. "Toxics in Packaging". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-07-31.
 22. Brody, A. L; Marsh, K. S (1997), Encyclopedia of Packaging Technology, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-06397-5

புத்தகங்கள், பொதுவான குறிப்புதவிகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிப்பமிடுதல்&oldid=3731944" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது