உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கரிமபாசுபரசு சேர்மங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஆர்கனோபாசுபரசு சேர்மங்கள் பாசுபரசு[1] கொண்ட  கரிம சேர்மங்கள். இவை பூச்சிகளைக்  கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் குளோரினேற்றம் அடைந்த  ஐதரோகார்பன்களுக்கு மாற்றாக முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவை சுற்றுச்சூழலில் உறுதியாக நிலைத்து நீடிக்கின்றன.  இந்த சேர்மங்கள் மிகவும் பயனுள்ள பூச்சிக்கொல்லிஎன்றாலும், சில நேரங்களில்  மணிக்கு மிக விரைவாக (நரம்பு வாயு) மனிதர்களிடம் இறப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. சரின் மற்றும் விஎக்ஸ் நரம்பு காரணி முதலிய பெரும்பாலான நச்சு பொருட்கள் எப்போதும்  மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவையாக உள்ளன.

ஆர்கனோபாசுபரசு வேதியியல் என்பது ஆர்கனோபாசுபரசு சேர்மங்களின் பண்புகள் மற்றும் வினைத்திறன்கள் தொடர்புடைய அறிவியல் . தனிம வரிசை அட்டவணையில் 15 வது தொகுதியில் நைட்ரசன் போன்றே பாசுபரசு உள்ளது. இதனால் பாசுபரசு சேர்மங்கள் மற்றும் நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் பல ஒத்த பண்புகளைக்[2][3][4] கொண்டுள்ளன.  தொழில்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வேதியியலில்,  கரிமபாசுபரசு சேர்மங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும் மட்டுமே ஒரு கரிம பதிலீட்டுப் பொருளாகத் தேவைப்படுகின்றன. ஆனால் நேரடி பாசுபரசு - கார்பன் (பி, சி) பிணைப்புகளாக இருக்க வேண்டியதில்லை.  இவை பெரிய அளவில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.(எ. கா., மாலத்தியான்). இதில் பெரும்பாலும் இந்த சேர்மங்களே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

பாசுபரசு பல்வேறு ஆக்சிசனேற்ற நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. பாசுபரசு(V) மற்றும் பாசுபரசு(III), நிலைகளைக் கொண்ட பல்வேறு கரிமபாசுபரசு சேர்மங்கள் உள்ளன.பாசுபரசு சேர்மங்கள் அணைவு எண் δ மற்றும் அவர்களின் இணைதிறன் λ மூலம் அடையாளம் காணப்படுகின்றன.  பாசுபீன்  δ3λ3 கொண்ட சேர்மமாகும்.

பாசுபோனிக் மற்றும் பாசுபீனிக் அமிலங்களும் அவற்றின் ஏசுத்தர்களும்[தொகு]

பாசுபோனேட்டுகளின் எசுத்தர்களே பாசுபீனிக் அமிலம் ஆகும். இதன் பொதுவான வாய்ப்பாடு RP(=O)(OR')<sub>2</sub>.  பாசுபோனேட்டுகள்  பல தொழில்நுட்ப பயன்களைக் கொண்டுள்ளன. நன்கு அறியப்பட்டதாக இருப்பது கிளைபோசேட்டு. இதன் வாய்ப்பாடு (HO)<sub>2</sub>P(O)CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H. இதன் வழிபொருட்களில் ஒன்றான கிளைசின் களைக்கொல்லிகளாக  மிக பரவலாக பயன்படுத்தப்பகிறது. களைக்கொல்லிகள். பைபாசுபோனேட்டுகள்  ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சிகிச்சைக்கு மருந்தாக கொடுக்கப்படுகிறது. நரம்பு வாயு காரணி சரினில் உள்ள C–P மற்றும் F–P பிணைப்புகள் பாசுபோனேட்டுகளையேக் கொண்டுள்ளன.

ஆர்கனோபாஸ்பரஸ்(III) சேர்மங்கள், முக்கிய பிரிவுகள்[தொகு]

பாசுபைடுகள், பாசுபோனைடுகள், மற்றும் பாசுபீனைடுகள் (Phosphites, phosphonites, phosphinites)[தொகு]

பாசுபைடுகள், சில நேரங்களில் எனப்படும் பாசுபைட்டு எசுத்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது P(OR)) என்ற பொது கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் ஆக்சிசனேற்ற நிலை +3.  பாசுபரசு மூவிணையகுளோரைடு மற்றும் அல்கைல்ஆல்ககால் முதலியவற்றில் இருந்து இச்சேர்மங்கள் பெறப்படுகின்றன.

PCl3 + 3 ROH → P(OR)3 + 3 HCl

இவ்வினை பொதுவானது. இதன் மூலம் பல்வேறு சேர்மங்கள் அறியப்படுகின்றன. பாசுபைட்டுகள் பெர்க் (Perkow) வினை மற்றும் மைக்கேலிசு-அர்புசோவ் வினைகளில்  இடம்பெறுகின்றன. கரிமஉலோக வேதியலில் இவை ஈனிகளாக செயல்படுகின்றன.

பாசுபைட்டுகள் மற்றும் பாசுபீன்களுக்கு இடைபட்ட நிலையில் பாசுபோனைட்டுகள் (P(OR)2R') மற்றும் பாசுபீனைட்டு(P(OR)R'2) உள்ளன. பொருத்தமான பாசுபினாய்சுகள் மற்றும் பாசுபனாயிசு குளோரைடுகளை ஆல்ககால் ஏற்றம் அடையச் செய்து இச்சேர்மங்கள் பெறப்படுகின்றன. குறிப்பாக ((PClR'2) மற்றும் PCl2R',).

பாசுபீன்கள்[தொகு]

பாசுபீன்களின் தாய் சேர்மம் PH3. இது பாசுபீன் என்று அமெரிக்க மற்றும் பிரித்தானிய காமன்வெல்த்தால் அழைக்கப்படுகின்றது. ஆனால், பாசுபேன் (phosphane) வேறு.[5]  அல்கைல் , அரைல்  போன்ற கரிம பதிலீட்டு சேர்மங்களால் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட ஐதரசன் மையங்கள் பதிலீடு செய்யப்பட்டு PH3−xRx, என்ற கரிமபாசுபீனைக் கொடுக்கின்றன. பொதுவாக இவை பாசுபீன்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

ஒடுக்கமடைந்த பல்வேறு கரிம பாசுபரசு சேர்மங்கள். கரிமபாசுபீன் இடுக்கு ஈந்தணைவி அணைவு. சமச்சீரற்ற இரிணையபாசுபீனு ஒருபடித்தான வினைவேகமாற்றியாகப் பயன்படுகிறது. முதன்மையானது பாசுபீன் PhPH2, மற்றும் பாசுபோரசு (I) சேர்மங்கள் (PPh)5.

பாசுபீன் ஈந்தணைவிகள் (Phosphine ligands)[தொகு]

கனிம வேதியியலில் பாசுபீன்களில், மூவிணையமெத்தில் பாசுபீன் முக்கியமான ஈந்தணைவியாக உள்ளது. சமச்சீரற்ற தொகுப்பு முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.BINAP மற்றும் DIPAMP போன்ற சம்சீரற்ற ஈரிணையபாசுபீன்கள் பிரபலமானது. பல்வேறு பாசுபீன் ஈந்தணைவிகளில் குறிப்பாக ஈரிணையபாசுபீன்கள் "பாசுபோ ஈந்தணைவிகள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

sPhos SPANphos
SEGphos Triphos
Xantphos XPhos
Chiraphos duPhos
மஒரு தேர்வு phos ligands

மேலும் காண்க[தொகு]

  • செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான proteomics ஒரு கிளை உயிர்வேதியியல் என்று அடிக்கடி நம்பியுள்ளது ஆர்கனோபாஸ்பரஸ் ஆய்வுகள் செய்ய விசாரணை நொதி நடவடிக்கைகள்
  • Organophosphates
  • பீஹார் பள்ளியில் மதிய உணவு நச்சு சம்பவம்
  • Organothiophosphates

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Merriam-Webster, Merriam-Webster's Unabridged Dictionary, Merriam-Webster, archived from the original on 2020-05-25, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-05-30.
  2. Dillon, K. B.; Mathey, F.; Nixon, J. F. (1997) Phosphorus. The Carbon Copy; John Wiley & Sons, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-97360-2
  3. Quin, L. D. (2000) A Guide to Organophosphorus Chemistry; John Wiley & Sons, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-31824-8
  4. Racke, K.D. (1992). "Degradation of organophosphorus insecticides in environmental matrices", pp. 47–73 in: Chambers, J.E., Levi, P.E. (eds.), Organophosphates: Chemistry, Fate, and Effects. Academic Press, San Diego, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0121673456.
  5. "phosphanes" in IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-9678550-9-8. எஆசு:10.1351/goldbook.P04548