உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உறவுமுறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தனி மனிதர்களை சமூகக் குழுக்களாக ஒழுங்கு படுத்துவதற்கான மிகவும் அடிப்படையான அம்சம் உறவுமுறை ஆகும். ஆரம்பத்தில் இது உயிரியல் மரபுவழியால் தீர்மானிக்கப்படுவதாகக் கருதப்பட்டது.

மனிதர்கள் பிறக்கும்போதே தாய், தந்தை, சகோதரர்கள் மற்றும் பல தாய்வழி, தந்தைவழி உறவினர்கள் எனப் பல உறவினர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் வளர்ந்து மணம் செய்யும்போது அவர்களின் துணைவர்கள் வழியிலும் புதிய உறவுகள் சேர்கின்றன. பிள்ளைகள் பிறக்கும்போது உறவினர் வட்டம் விரிந்து கொண்டு செல்கின்றது. ஆயினும் ஒருவரைப் பொறுத்து அமையும் உறவுகள் எல்லாமே ஒரே விதமானவை அல்ல. சில மற்றவற்றை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. சில உறவுகள் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கின்ற அதே வேளை வேறு சில மேம்போக்கானவையாக இருக்கின்றன.

உருவாகும் விதத்தின் அடிப்படையில் உறவுகளின் வகைகள்[தொகு]

ஒருவருடைய தாய், தந்தை, பாட்டன், பாட்டி, பூட்டன், பூட்டி, ஓட்டன், ஓட்டி பிள்ளைகள், பேரப் பிள்ளைகள், சகோதரர் ஆகியோர் உயிரியல் முறையில் தொடர்பானவர்கள். இவர்களுடைய உறவுகள் இரத்த உறவு எனப்படுகின்றது. ஏற்கனவே இரத்த உறவினரல்லாத ஒருவரை மணம் செய்யும் போது அவருடைய கணவன் அல்லது மனைவியுடன் ஏற்படும் புதிய உறவு முறை மண உறவு ஆகும். அது மட்டுமன்றி மனைவி அல்லது கணவனுடைய உறவினர்களும் இவருக்கு உறவினராகின்றார்கள். இதுவும் மண உறவின் வகைப்பட்டதே. தவிர ஒருவரைத் தத்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமும் உறவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. இத்தகைய உறவுகள் புனைவியல் உறவு எனப்படும். நாம் முதல் தலைமுறை தந்தை/தாய்-இரண்டாம் தலைமுறை பாட்டன்/பாட்டி- முன்றாம் தலைமுறை பூட்டன்/பூட்டி- நான்காம் தலைமுறை ஒட்டன்/ஒட்டி- ஐந்தாம் தலைமுறை சேயோன்/சேயோள்-ஆறாம் தலைமுறை பரன்/பரை-ஏழாம் தலைமுறை 'தடித்த எழுத்துக்கள்'பரன்+பரை=பரம்பரை.

நெருக்கத்தின் அடிப்படையில் உறவின் வகைகள்[தொகு]

இன்னொருவர் வழியாக அல்லாது ஒருவருடன் நேரடியாக உறவு உள்ளவர்கள் முதல் நிலை உறவினர்கள் ஆவர். பெற்றோர், உடன் பிறந்தோர், பிள்ளைகள் என்போர் முதல் நிலை உறவினர் தகுதியைப் பெறுகின்றனர். இந்த முதல் நிலை உறவினரின் முதல் நிலை உறவினர் ஒருவருக்கு இரண்டாம் நிலை உறவினராவர். எடுத்துக்காட்டாகப் பேசுனரின் தந்தையின் முதல் நிலை உறவினரான அவருடைய தந்தை பேசுனருக்கு இரண்டாம் நிலை உறவினராகும். இம் முறையில் பெற்றோரின் பெற்றோர், பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள், உடன் பிறந்தோரின் பிள்ளைகள் போன்றோர் பேசுனருக்கு இரண்டாம் நிலை உறவினர் ஆகின்றார்கள். இவ்வாறே பேசுனரின் இரண்டாம் நிலை உறவினரின் முதல் நிலை உறவினர் பேசுனருக்கு மூன்றாம் நிலை உறவினர் ஆவர். இவ்வாறே உறவுமுறையில் நான்காம், ஐந்தாம் நிலைகளும் ஏற்படுகின்றன. எனினும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் பொதுவாகத் தூரத்து உறவினர்கள் என்று குறிப்பிடப் படுவார்கள்.

மரபு முறைமையும், உறவுமுறையும்[தொகு]

மேலே கண்டவாறு பல் வேறு விதமாகவும், பல மட்டங்களிலும் உறவுகள் அமைந்தாலும், இத்தகைய உறவுகளின் முக்கியத்துவம் வேறு பல அடிப்படைகளையும் சார்ந்துள்ளது. வெவ்வேறு சமுதாயங்களில் நிலவும் பண்பாட்டுச் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்பக் குறிப்பிட்ட சில உறவினருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் மரபு முறைமைகள் வழக்கத்தில் உள்ளன. இம் மரபு முறைகள் பொதுவாக நான்கு வகைகளாக வகுக்கப் படுகின்றன.

  1. இருவழி மரபு முறைமை (Bilateral Descent System)
  2. ஒருவழி மரபு முறைமை (Unilineal Descent System)
  3. ஈரியல் மரபு முறைமை (Ambilineal Descent System)
  4. இணை மரபு முறைமை (Parallel Descent System)

இருவழி மரபைப் பின்பற்றும் சமுதாயங்களில், தாய்வழியையும், தந்தைவழியையும் சேர்ந்த உறவினர் அனைவருக்கும் சம முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஒருவழி மரபுச் சமுதாயங்கள் தாய்வழியில் அல்லது தந்தைவழியில் மட்டுமே தங்களை இணைத்து இனங்காண்கிறார்கள். தாய்வழி மரபுச் சமுதாயங்கள் தாய்வழி உறவினருக்கும், தந்தைவழிச் சமுதாயங்கள் தந்தைவழி உறவினருக்கும் கூடிய சிறப்பை அளிக்கின்றன. ஈரியல் மரபுச் சமுதாயங்களின் உறுப்பினர்கள் இரண்டில் ஒரு வழியில் தங்களை இனங்கண்டுகொள்வர். இணை மரபு முறையைக் கைக்கொள்ளும் சமுதாயத்தவர்களில் ஆண்கள் தங்கள் குடிவழித் தொடர்புகளைத் தந்தைவழியிலும், பெண்கள் தாய்வழியிலும் இனங்காண்பர்.


இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உறவுமுறை&oldid=3104582" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது