ஈரிதழ் மெய்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஒலிப்பிடங்கள்
இதழ்
ஈரிதழ்
இதழ்-மெல்லண்ணம்
இதழ்-பல்முகடு
இதழ்பல்
Coronal
நுனிநாஇதழ்
இருபல்
பல்லிடை
பல்
பல்முகடு
நுனிநா
நாவிளிம்பு
பின்பல்முகடு
பல்முகடு-அண்ணம்
வளைநா
கடைநா
அண்ணம்
இதழ்-அண்ணம்
மெல்லண்ணம்
உள்நாக்கு
உள்நாக்கு-குரல்வளைமூடி
Radical
மிடறு
குரல்வளைமூடி-மிடற்றொலி
குரல்வளைமூடி
குரல்வளை
இப்பக்கத்தில் அனைத்துலக ஒலி எழுத்துக்களில் தகவல்கள் உள்ளன. சில உலாவிகள் இவற்றைச் சரியாகக் காட்டாமல் இருக்கக்கூடும். [Help]
[Edit]

உருபனியலில், ஈரிதழ் மெய் என்பது, இரண்டு இதழ்களையும் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் ஒரு மெய்யாகும். அனைத்துலக ஒலி எழுத்து (International Phonetic Alphabet-IPA) முறையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள ஈரிதழ் மெய்கள் வருமாறு:

IPA விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு
மொழி Orthography IPA பொருள்
ஈரிதழ் மூக்கொலி ஆங்கிலம் man [mæn] மனிதன்
ஒலிப்பற்ற ஈரிதழ் வெடிப்பொலி ஆங்கிலம் spin [spɪn] சுழல்
ஒலிப்புடை ஈரிதழ் வெடிப்பொலி ஆங்கிலம் bed [bɛd] கட்டில்
ஒலிப்பற்ற ஈரிதழ் உரசொலி ஜப்பானியம் 富士山 (fujisan) [ɸuʥisaɴ] ஃபுஜி மலை
ஒலிப்புடை ஈரிதழ் உரசொலி எவே (Ewe) ɛʋɛ [ɛ̀βɛ̀] Ewe
ஈரிதழ் உயிர்ப்போலி ஸ்பானிஷ் lobo [loβ̞o] wolf
ஈரிதழ் ஆடொலி
ஈரிதழ் கிளிக்

ஓவேரே (Owere) இக்போ மொழி ஈரிதழ் வெடிப்பொலிகளில் ஆறு வழி வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது: [p pʰ ɓ̥ b b̤ ɓ].

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

  மெய்கள் (பட்டியல், அட்டவணை) பார்க்கவும்: IPA, உயிர்கள்  
நுரையீரலொலிகள் ஈரிதழ் இத.பல். பல் ப.முக. பி.பல்முக. வளைநா அண்ணம் மே.அண். உள்நா. மிடறு கு.வளைமூ. கு.வளை நுரையீரல் ஒலிகளற்றவையும் பிற குறியீடுகளும்
மூக்கொலிகள் m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ கிளிக்குகள்  ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
வெடிப்பொலி p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ வெடிப்பொலிகள்  ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
உரசொலிகள்  ɸʰ βʱ θʰ ðʱ ʃʰ ʒʱ ʂʰ ʐʱ çʰ ʝʱ ɣʱ χʰ ʁʱ ħʰ ʕʱ ʜʰ ʢʱ ɦʱ புறவுந்தொலிகள் 
உயிர்ப்போலிகள்  β̞ ʋ ð̞ ɹ ɹ̠ ɻ j ɰ பிற பக்கவழி ஒலிகள்  ɺ ɫ
உருட்டொலிகள் ʙ r ʀ இணையொலிப்புகள் 
உயிர்ப்போலிகள்
ʍ w ɥ
வருடொலிகளும், ஒற்றொலிகளும் ѵ ɾ ɽ இணையொலிப்பு 
உரசொலிகள்
ɕʰ ʑʱ ɧ
பக். உரசொலிகள் ɬʰ ɮʱ வெடிப்புரசொலிகள்  ʦ ʣ ʧ ʤ
பக். உயிர்ப்போலிகள் l ɭ ʎ ʟ இணையொலிப்பு 
வெடிப்பொலிகள் 
k͡p ɡ͡b ŋ͡m
இப்பக்கத்தில் அனைத்துலக ஒலி எழுத்துக்களில் தகவல்கள் உள்ளன. சில உலாவிகள் இவற்றைச் சரியாகக் காட்டாமல் இருக்கக்கூடும். [Help]
இரட்டையாகக் குறியீடுகள் காணப்படும்போது வலது புறம் இருப்பவை ஒலிப்புடை மெய்யைக் குறிக்கும். நுரையீரல் ஒலிப்புச் சாத்தியப்படாது எனக் கண்ட பகுதிகள் நிறந் தீட்டப்பட்டுள்ளன.|}
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஈரிதழ்_மெய்&oldid=1452276" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது