உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மெல்லண்ண மெய்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மெல்லண்ண மெய் என்பது, நாக்கின் அடிப்பகுதியால் மெல்லண்ணத்தைத் (வாய்க்கூரையின் பின்பகுதி) தொடுவதன்மூலம் உருவாக்கப்படும் ஒலியாகும்.

அனைத்துலக ஒலியெழுத்து முறையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள மெல்லண்ண மெய்களாவன:

IPA விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு
மொழி Orthography IPA பொருள்
மெல்லண்ண மூக்கொலி ஆங்கிலம் ring [ɹɪŋ] மோதிரம்
ஒலிப்பற்ற மெல்லண்ண வெடிப்பொலி ஆங்கிலம் skip [skɪp] தவிர்
ஒலிப்புடை மெல்லண்ண வெடிப்பொலி ஆங்கிலம் get [ɡɛt] பெறு
ஒலிப்பற்ற மெல்லண்ண உரசொலி ஜெர்மன் Bauch [baʊx] abdomen
ஒலிப்புடை மெல்லண்ண உரசொலி மார்கி ɣàfə́ [ɣàfə́] அம்பு
ஒலிப்பற்ற இதழ்-மெல்லண்ண உயிர்ப்போலி ஆங்கிலம் which[1] [ʍɪtʃ] எது
மெல்லண்ண உயிர்ப்போலி ஸ்பானியம் pagar[2] [paɰaɾ] விளையாடல்
மெல்லண்ணப் பக்க உயிர்ப்போலி நடு-வஹ்கி aʟaʟe [aʟaʟe] dizzy
இதழ்-மெல்லண்ண உயிர்ப்போலி ஆங்கிலம் witch [wɪtʃ] witch


  மெய்கள் (பட்டியல், அட்டவணை) பார்க்கவும்: IPA, உயிர்கள்  
நுரையீரலொலிகள் ஈரிதழ் இத.பல். பல் ப.முக. பி.பல்முக. வளைநா அண்ணம் மே.அண். உள்நா. மிடறு கு.வளைமூ. கு.வளை நுரையீரல் ஒலிகளற்றவையும் பிற குறியீடுகளும்
மூக்கொலிகள் m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ கிளிக்குகள்  ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
வெடிப்பொலி p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ வெடிப்பொலிகள்  ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
உரசொலிகள்  ɸʰ βʱ θʰ ðʱ ʃʰ ʒʱ ʂʰ ʐʱ çʰ ʝʱ ɣʱ χʰ ʁʱ ħʰ ʕʱ ʜʰ ʢʱ ɦʱ புறவுந்தொலிகள் 
உயிர்ப்போலிகள்  β̞ ʋ ð̞ ɹ ɹ̠ ɻ j ɰ பிற பக்கவழி ஒலிகள்  ɺ ɫ
உருட்டொலிகள் ʙ r ʀ இணையொலிப்புகள் 
உயிர்ப்போலிகள்
ʍ w ɥ
வருடொலிகளும், ஒற்றொலிகளும் ѵ ɾ ɽ இணையொலிப்பு 
உரசொலிகள்
ɕʰ ʑʱ ɧ
பக். உரசொலிகள் ɬʰ ɮʱ வெடிப்புரசொலிகள்  ʦ ʣ ʧ ʤ
பக். உயிர்ப்போலிகள் l ɭ ʎ ʟ இணையொலிப்பு 
வெடிப்பொலிகள் 
k͡p ɡ͡b ŋ͡m
இப்பக்கத்தில் அனைத்துலக ஒலி எழுத்துக்களில் தகவல்கள் உள்ளன. சில உலாவிகள் இவற்றைச் சரியாகக் காட்டாமல் இருக்கக்கூடும். [Help]
இரட்டையாகக் குறியீடுகள் காணப்படும்போது வலது புறம் இருப்பவை ஒலிப்புடை மெய்யைக் குறிக்கும். நுரையீரல் ஒலிப்புச் சாத்தியப்படாது எனக் கண்ட பகுதிகள் நிறந் தீட்டப்பட்டுள்ளன.|}

குறிப்புக்கள்[தொகு]

  1. In dialects that distinguish between which and witch.
  2. Intervocalic g in Spanish often described instead as a very lightly articulated voiced velar fricative.[மேற்கோள் தேவை]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெல்லண்ண_மெய்&oldid=1347324" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது