மூலவளங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


மூலவளம் என்பது குறைவாகக் கிடைக்கின்ற பௌதீக அல்லது மெய்மை பருப்பொருள் அல்லது ஒருவர் வாழ்வதற்கு உதவியாக பயன்படுத்திக்கொள்ளக்கூடிய எதுவுமாகும்.[மேற்கோள் தேவை] பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் வர்த்தக அல்லது இனம்சார் காரணிகளுக்கும் கூட மூலவள நிர்வாகத்தின் வழியாக மூலவள பகிர்மானம் தேவைப்படுகிறது.

மூலவளங்களோடு இணைந்திருக்கும் மதிப்பீடுகளின் வகைகள்[தொகு]

மூலவளங்கள் மிகவும் பயன்மிக்கவையாக இருப்பதனால், நாம் சில தகவல் மதிப்பீடுகளை அதனுடன் சேர்த்துக்கொள்கிறோம். மூலவளங்கள் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுபவை என்பதால் அவற்றிற்கு பொருளாதார மதிப்பு இருக்கிறது. காடுகள், மலைகள் போன்ற இயற்கை மூலவளங்கள் அழகானவையாகக் கருதப்படுவதால் அவற்றிற்கு அழகியல் மதிப்பு இருக்கிறது. தண்ணீர் போன்ற இயற்கையின் பரிசுகள் நாம் அவற்றை நுகர்வதற்கு உரிமையுள்ளவர்கள் என்பதால் அதற்கு சட்டப்பூர்வமான மதிப்பு இருக்கிறது. மற்றொரு வகையில் மூலவளங்களுக்கு இனம்சார் மதிப்பும் இருக்கிறது, ஏனென்றால் எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கென்று இவற்றைப் பாதுகாத்து தக்கவைக்க வேண்டியது நம்முடைய தார்மீக கடமையாக இருக்கிறது.

மூலவளங்களின் குணவியல்புகள்[தொகு]

மூலவளங்களுக்கு மூன்று முக்கிய குணவியல்புகள் இருக்கின்றன: பயனீடு, அளவு (கிடைப்புத்திறன் வகையில்) மற்றும் பிற மூலவளங்களை உருவாக்கப் பயன்படுவது. இருப்பினும், இந்த வரையறை சிலரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை, உதாரணத்திற்கு மனிதர் அல்லாத ஆக்கக்கூறுகள் மனித மதிப்பீடுகளிலிருந்து சுதந்திரமானவை என்று நம்பும் ஆழமான நோக்குள்ள சூழலியவாதிகளுக்கு.

இருப்பைக் காட்டிலும் வழங்கப்பட்ட மூலப்பொருள்களின் மொத்த அளவுகளுக்கென்று குறிப்பிடப்படும் மூலவளத்தின் அளவு பொருளாதார அம்சமாக இருக்கிறது.[மேற்கோள் தேவை] முட்டுக்கட்டைகள் உருவாகி சில மூலவளங்களைக் கிடைக்கப்பெறாமல் செய்து அளிப்பு அதிர்வுகளையும் உருவாக்கலாம். ஊகவாணிபர்கள் பண்டங்களின் மதிப்பை மூலவளத்தோடு சேர்த்துக்கொள்கையில் அது மூலவளத்தின் விலை அதிகரிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது அல்லது சூழியல் அரசியல் பிரச்சினைகள் போன்ற அபாய காலகட்டத்தில் இது மூலவள அளிப்பின் பாதுகாப்பு உறவில் தாக்கமேற்படுத்தும் காரணியாக இருக்கிறது.

மூலவளங்கள் என்பவை பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு பௌதீகரீதியாக ஒன்றிணைக்கக்கூடிய அம்சங்களாக இருக்கின்றன.

மூலவளத்தின் மதிப்பு[தொகு]

இயற்கையின் பரிசளிப்பினுடைய மதிப்பு அல்லது முக்கியத்துவம் பின்வரும் காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது:

மக்களின் தேவை

மனிதத் தேவைகள் உலகம் முழுவதிலும் ஒரேமாதிரியானதாக இருப்பதில்லை. கடந்த ஆண்டுகளில் அவர்கள் மனித சமூகத்தின் முன்னேற்றத்தால் மிகவும் சிக்கல் வாய்ந்தவர்களாக ஆகிவிட்டனர். மிகவும் வளர்ச்சியுற்ற சமூகங்களில் உள்ள மக்கள் மிகவும் அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மற்றொருவகையில் வளரும் நாடுகளில் பதப்படுத்தப்பட்டப் பொருட்களின் நுகர்வு மிகவும் குறைவானதாக இருக்கிறது; அதேசமயத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள பிக்மிஸ் போன்ற நாகரீகமடையாத சமூகங்கள் பதப்படுத்தப்பட்டப் பொருட்களை அரிதாகத்தான் பயன்படுத்துகின்றனர்.

மக்களால் சொந்தம்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் அளவு

தொழில்நுட்பத்தின் அளவும் மூலவளங்களைப் பயன்படுத்துவதில் தாக்கமேற்படுத்துவதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, வட அமெரிக்காவின் சதுப்பு நிலங்கள் வேட்டைநிலங்களாக அவற்றைப் பயன்படுத்தும் அமெரிக்க இந்தியர்களால் குடியேற்றம் செய்யப்பட்டது. பின்னாளில் ஐரோப்பிய குடியேறிகள் வந்தபோது அவர்கள் அந்த சதுப்பு நிலங்களை விவசாயத்திற்குப் பயன்படுத்தினர். இன்று இந்த சதுப்பு நிலங்கள் கோதுமை சாகுபடிக்கும், வர்த்தக அடிப்படையிலான கால்நடைகள் வளர்ப்பிற்கும் பெயர்பெற்றவையாக இருக்கின்றன.

காலம்

மூலவளத்தின் மதிப்பு காலத்திற்கேற்ப மாறுபடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, முந்தைய கால மனிதனால் முற்றிலும் தன்னுடைய சொந்தப் பயன்பாட்டிற்கென்றே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. காலம் செல்லச்செல்ல தண்ணீரானது நீர்ப்பாசனம் எனப்படும் வேளாண் நோக்கங்களுக்காக மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னாளில் தண்ணீர் போக்குவரத்து வகையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதுடன் மனிதர்கள் தண்ணீரில் பயணிக்க படகுகளை உருவாக்கினர். இன்றைய நாட்களில் தண்ணீர் மின்சாரத்தை உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வால்டர் யங்கைஸ்டின் கூற்றுப்படி பொருளாதார வளர்ச்சி காலங்களில் மூலவளத்தின் மீதான அளிப்பு தேவை மக்கள் தொகை அதிகரிப்பினால் நுகர்வு அதிகரித்தலோடு மட்டுமல்லாமல் உயர்வான வாழ்நிலைகள் காரணமாகவும் அதிகரித்திருக்கிறது என்பதோடு கொடுக்கப்பட்ட வளங்களுக்கான பயன்பாடும் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது.[மேற்கோள் தேவை]

மூலவளங்களின் வகைகள்[தொகு]

இயற்கை வளங்கள்[தொகு]

இயற்கை வளங்கள் சுற்றுச்சூழலிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. இவற்றில் பலவும் நாம் உயிர்வாழ அத்தியாவசியமானவை என்பதோடு மற்றவற்றை நம்முடைய விருப்பங்களைத் திருப்திப்படுத்திக்கொள்ளப் பயன்படுத்துகிறோம். இயற்கை வளங்களை மேலும் சில முறைகளில் வகைப்படுத்தலாம்.

தோற்றத்தின் அடிப்படையில் மூலவளங்களைப் பின்வருமாறு பிரி்க்கலாம்:

 • உயிரினம் - உயிரின மூலாதாரங்கள் உயிரின வாழ்விடத்திலிருந்து பெறப்படுபவை. காடுகள் மற்றும் அவற்றின் தயாரிப்புகள், விலங்குகள், பறவைகள் மற்றும் அவற்றின் தயாரிப்புகள் மீன் மற்றும் பிற கடல் வாழினங்கள் முக்கியமான உதாரணங்களாகும். நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் போன்ற கனிமங்கள் சிதைந்த உயிரின அம்சத்திலிருந்து பெறப்படுவதால் இந்தப் பிரிவில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றன.
 • உயிரினம் அல்லாதது - உயிரினமல்லாத மூலவளங்கள் உயிர் வாழ்க்கையற்றவற்றை உள்ளிட்டிருக்கின்றன. நிலம், தண்ணீர், காற்று மற்றும் தங்கம், இரும்பு, செம்பு, வெள்ளி போன்ற பிற கனிமங்கள் இதற்கான உதாரணங்களாகும்.

இந்த நிலை மேம்பாட்டின் அடிப்படையில் இயற்கை வளங்களைப் பின்வருமாறு அழைக்கலாம்:

 • திறன்மிக்க மூலாதாரங்கள் - திறன்மிக்க மூலாதாரங்கள் அந்தப் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மற்றும் எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியவையாகும். உதாரணத்திற்கு, இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் இருந்துவரும் கனிம எண்ணெய் பாறைப்படிவுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் இதுவரை இதனை துளையிட்டு எடுத்து பயன்படுத்துவது திறன்மிக்க மூலாதாரமாக இருக்கிறது.
 • அசல் மூலாதாரங்கள் என்பவை அளவிடக்கூடியவையாகும், அவற்றின் தரம் மற்றும் அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதுடன் இவை தற்காலத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு பாம்பே உயர்நிலங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. மரம் பதப்படுத்தல் போன்ற அசல் மூலவளங்களின் வளர்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதன் செலவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. அசல் மூலாதாரங்களின் அந்தப் பகுதி இருப்பு இருக்கின்ற தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு லாபகரமாக உருவாக்கிக்கொள்ளப்படுவது கையிருப்பு எனப்படுகிறது.

புதுப்பிப்பின் அடிப்படையில் இயற்கை வளங்களைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:

 • புதுப்பிக்கக்கூடிய மூலவளங்கள் - புதுப்பிக்க்கூடிய முலவளங்கள் சுலபமாக மறுநிரப்பக்கூடிய மறுஉற்பத்தி செய்யக்கூடியவையாகும். இவற்றில் சூரிய ஒளி, காற்று போன்றவை தொடர்ச்சியாகக் கிடைக்கக்கூடியவை என்பதோடு அவற்றின் அளவு மனித நுகர்வால் குறைந்துவிடாது. பல புதுப்பிக்கக்கூடிய மூலவளங்களும் மனிதப் பயன்பாட்டால் அழிந்துபோகின்றன, ஆனால் மீண்டும் நிரம்பி அந்த ஓட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன. வேளாண் பயிர்கள் போன்ற இவற்றில் சில புதுப்பித்துக்கொள்வதற்கு குறுகிய காலம் எடுத்துக்கொள்கின்றன; தண்ணீர் மற்றும் காடுகள் இன்னும் அதிக காலம் எடுத்துக்கொள்கின்றன.[1]
 • புதுப்பிக்கப்பட இயலாத மூலவளங்கள் - புதுப்பிக்கப்படவியலாத மூலவளங்கள் என்பவை மிக நீண்ட புவியியல் காலகட்டங்களில் உருவாகின்றன. கனிமங்களும் படிவங்களும் இந்த வகைப்பாட்டில் வருகின்றன. அவற்றின் உருவாக்கம் மெதுவானவை என்பதால் அவை அழிக்கப்பட்டுவிட்ட பின்னர் மீண்டும் நிரப்பப்படுவதில்லை. இவற்றிற்கும் மேலாக உலோக கனிமங்களை மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் போன்றவற்றை அவ்வாறு செய்ய இயலாது.

உரிமையுடைமை அடிப்படையில் மூலவளங்களை: தனிநபர், சமூகம், தேசியம் மற்றும் சர்வதேசியம் என்று வகைப்படுத்தலாம் தனிநபர் மூலவளங்கள்:

மனித வளம்[தொகு]

மூலப்பொருள்களை மதிப்புமிக்க மூலவளங்களாக மாற்றும் திறனுள்ளவர்கள் என்பதால் மனிதர்களை மூலவளங்களாகக் கருதலாம். மனித வளங்கள் என்ற சொற்பதத்தை திறமைகள், ஆற்றல்கள், திறன்கள், செயல்திறன்கள் மற்றும் அறிவு என்று வகைப்படுத்தலாம். இவை பொருட்களைத் தயாரிக்கவோ அல்லது சேவைகளை வழங்கவோ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மனிதர்களை மூலவளங்களாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கையில் பின்வருவனவற்றை மனதில் கொள்ள வேண்டும்:

 • உற்பத்தியின் அளவு
 • மக்கள்தொகையில் உள்ள தனிநபர்களின் திறன்கள்.

நிகழ்முறை மூலவளங்கள்[தொகு]

பின்வரும் மூலவள வகைகள் நிகழ்முறைக்குள்ளான செயல்பாட்டை நிறைவேற்றலாம்[2]:

புலப்படும் மூலவளங்கள் - தாவரங்கள், சாதனங்கள் மற்றும் தகவல்தொழில்நுட்ப உள்கட்டுமானங்கள் போன்ற வழமையான மூலவளங்கள்.

புலப்படாத மூலவளங்கள் - முத்திரைகள் மற்றும் காப்புரிமைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய அதிகரிக்கும் முக்கியமான மூலவளங்கள்.

மனித மூலவளம் - மேலே பார்க்கவும்.

மூலவளப் பயன்பாடும் நீடிக்கக்கூடிய முன்னேற்றமும்[தொகு]

எல்லா மூலவளங்களையும் அவற்றின் அசல் வடிவத்திலேயே பயன்படுத்த இயலாது. அவை பயன்படக்கூடிய பண்டங்களாக மாற்ற நிகழ்முறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இது மூலவள மேம்பாடு எனப்படுகிறது. உலகம் முழுவதிலும் மனித எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் உயர்வால் மூலவளங்களுக்கான தேவையும் அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும் பல்வேறு பிரதேசங்கள் அல்லது நாடுகளுக்கான பகிர்மானத்தில் வேறுபாடு இருக்கிறது. வளர்ந்துவரும் நாடுகளைக் காட்டிலும் வளர்ந்த நாடுகள் மூலவளங்களை அதிகமாகப் பயன்படுத்துகின்றன.

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை மூடியிருக்கும் மூடுபனி.

அதிகரிக்கும் தேவை மூலவளங்களின் அதிகப்படியான-நுகர்வோடு இணைவது சில பிரச்சினைகளுக்கு இட்டுச்செல்கிறது:

 • மூலவள அழிப்பு
 • ஒருசிலர் கைகளில் மூலவளங்கள் சேர்ந்துவிடுவது
 • சுற்றுப்புறச்சூழல் சீரழிவு
 • பொதுவான துயரங்கள்
 • மூலவள சாபம்

மேலும் பார்க்க[தொகு]

 • இயற்கை வளங்களைப் பேணுதல்
 • மூலவளம்-அடிப்படையிலான கண்ணோட்டம்
 • உலக ஆற்றல் வளங்கள் மற்றும் நுகர்வு
 • இயற்கை வளங்கள்

பார்வைக் குறிப்புகள்[தொகு]

 1. பார்க்க ரேண்டல் ஆம்ஸ்டர், "சேவிங் அவர்செல்வ்ஸ்: கன்ஸ்யூமிங் வித்தின் ரீசார்ஜ் ரேட்ஸ்," காமன் டிரீம்ஸ் , சூன் 26, 2009 ([1] பரணிடப்பட்டது 2009-06-29 at the வந்தவழி இயந்திரம்)
 2. தி பிஸினல் மாடல் அந்தாலஜி - எ புரபோசிஷன் இன் எ டிசைன் சயின்ஸ் அப்ரோச்[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] , அலெக்ஸாண்டர் ஆஸ்டர்வால்டர் ஆய்வுக் கட்டுரை, 2004
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மூலவளங்கள்&oldid=3635822" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது