முன்தோல் குறுக்கம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


Phimosis
வகைப்பாடு மற்றும் வெளிச்சான்றுகள்
சிறப்புசிறுநீரியல்
ஐ.சி.டி.-10N47.
ஐ.சி.டி.-9605
நோய்களின் தரவுத்தளம்10019
ஈமெடிசின்emerg/423
ம.பா.தD010688
முன்தோல் குறுக்கமுடைய ஆண்குறி

முன்தோல் குறுக்கம் அல்லது பிமொசிஸ், கிரேக்க சொல்லான பிமொஸ் என்பதிலிருந்து வருவித்துள்ளது ((முஸ்ஸில்)), முன்தோல் குறுக்கம் என்பது ஆண்குறியின் தலையிலிருந்து மொட்டு முனைத்தோல் முழுவதும் உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் ஆண்களின் ஒரு நிலைமையாகும். கிளிடோரல் முன்தோல் குறுக்கம் என்ற சொல்லை பெண்களுக்கு குறிப்பிடலாம், அதனால் கிளிடோரல் தலைமறைப்பு உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் மேலும் கிளிட்டோரிஸ் சுரப்பியும் குறைவாக வெளிப்படும். .[1]

குழந்தை பிறந்த காலத்தில், மொட்டு முனைத்தோல் உள்ளிழுக்கும் நிலை அரிதான ஒன்றாகும்; "உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் நிலை ஆண்களின் வளரும் மற்றும் இளமை பருவத்தின் இயல்பாக கருதப்படுகிறது"[2] என்பது ஹுன்ட்லே மற்றும் பலரின் கூற்று. உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் இயல்பான வளர்ச்சிக்கும், நோயியலுக்குரிய நிலைக்கும் (இந்த நிலை பிரச்சினையாக கருதப்படுகிறது) இடையிலான வேறுபாடு தோல்வியடைததின் காரணமாக உண்மையான முன்தோல் குறுக்கம் முழுவதும்-கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக ரிக்கிவுட்டும், மற்ற எழுத்தாளர்களும் கூறியுள்ளார்கள்.[3] சில எழுத்தாளர்கள் இந்த வகையான முன்தோல் குறுக்கத்திற்கு இடையிலான வேறுபாட்டை அறிய "உடலியல்" மற்றும் "நோய்க்குறியியல்" என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார்கள்;[4] மற்றவர்கள் முன்தோல் குறுக்கத்திலிருந்து வரும் (நோய்க்கூறு)வளர்ச்சி நிலையை வேறுபடுத்த "உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் மொட்டு முனைத்தோல்" என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்தினார்கள்.[3]

நோயியலுக்குரிய (முயன்று பெற்ற) முன்தோல் குறுக்கத்திற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. கொப்புளத் தோல் நோயினால் திசு தடிமனாதல் மற்றும் திசு மெலிதல் (வறண்ட அழிந்த மொட்டுத் தோலழற்சிக்கும் அதே நிலை என்று நினைத்தனர்), நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தின்[5] பொதுவான (அல்லது முக்கிய[6]) காரணமாக கருதப்படுகிறது. இதற்கு மற்ற காரணங்களும் உள்ளன: மொட்டு முனைத்தோலின் அழுத்தமான உள்ளிழுத்தல்[4] மற்றும் மொட்டுத் தோலழற்சி[7] ஆகியவற்றின் மூலம் வடு ஏற்படுகிறது. முன்தோல் குறுக்கம் உடைய நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் செயற்கைத் தற்புணர்ச்சி பயிற்சி, போலித்தனமான உடலுறவின் போது ஏற்படும் வழக்கமாக மொட்டு முனைத்தோல் கீழே இழுத்தலில் இருந்து மாறுபடுகிறது என்பதை பீயாஜ் நிருபித்தார்.[8] சிறுநீர் பிடிமானத்திற்கும்[9] மற்றும் ஆண்குறியில் புற்றுநோய் வருதற்கும்[10] முன்தோல் குறுக்கம் அபாய காரணியாக விளங்குவதாக சில ஆராய்ச்சிகள் நிருபித்தன. இதற்கு ஸ்ட்டீராய்டு களிம்பு, மொட்டுஉறை செப்பனிடல், கைமுறை நீட்சி மற்றும் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல் போன்ற பொதுவான சிகிச்சைகளும் உள்ளன.[11]

மொட்டு முனைத்தோலின் இயற்கை வளர்ச்சி[தொகு]

பிறப்பின் போது, மொட்டு முனைத்தோலின் உட்புற படலம் சிசின் மொட்டால் மூடப்பட்டு இருக்கும். இந்த இணைப்பு வடிவங்கள் "உருப்பெற்றகரு வளர்ச்சிக்கு முன்பு, மென்மையாக உருவாகும் சுரப்பிக்கு பாதுகாப்பளிக்கும் கூட்டை வழங்குகிறது".[12] மழலைப் பருவம் மற்றும் குழந்தைப் பருவத்திற்கு முன்பு மொட்டு முனைத்தோல் வழக்கமாக உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும், அப்பொழுது இந்த உருவாகும் சுரப்பிக்கு இயந்திர உபாதையான அணையாடை மற்றும் உள்ளாடை மேலும் இரசாயன உபாதையான அம்மோனியா சேர்ந்த சிறுநீர் ஆகியவற்றிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது.[12]

சமீப காலம் வரை, மொட்டு முனைத்தோல் உருவாதல் பற்றிய உண்மை தெரிந்திருத்தல் அலட்சியமான விஷயமாக உள்ளது. நோயியலுக்குரிய மழலைப் பருவத்தின் மொட்டு முனைத்தோல் இயற்கையாக உள்ளிழுக்காமல் இருப்பதற்கு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை மருத்துவர்கள் பரிதுரைத்தனர். அதன் பின்பு வழக்கமான மழைலையின் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை சரியென நிறுவினர்.[12] இதனால் முன்தோல் குறுக்கமுடைய நோயாளிகள் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் முதிர்ந்தவராக வளர்ச்சியடைய முடியும்.

20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆராய்ச்சியின் போது மொட்டு முனைத்தோலின் வளர்ச்சி பற்றி மேலும் அவர்கள் புரிந்துகொண்டதை வெளியிட்டுள்ளனர்.[13][14][15]

அமெரிக்காவின் குழந்தை மருத்துவ கலைக்கழகமும், கனடாவின் குழந்தை மருத்துவ சங்கமும் மொட்டு முனைத்தோலின் உள்ளிழுத்தலுக்கு எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்யவில்லை.[16][17] உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் இந்த நிலைக்கு வயது ஒரு காரணமாக அறிவிக்கப்படுள்ளது: ஹுன்ட்லே மற்றும் பலர் மொட்டு முனைத்தோலின் உள்ளிழுக்கும் நிலை, 1 வயதில் ஏறக்குறைய 50%, 3 வயதில் 90%, மற்றும் 17 வயதில் 99% பேருக்கு இருப்பதாக கூறியுள்ளார். வடு அல்லது முறை பிறழ்தல் இருந்தால், உள்ளிழுக்காமல் இருத்தல் "ஆண்களின் வளரும் மற்றும் இளமை பருவத்தின் இயற்கையாக கருதலாம்"[2] என்று, இந்த எழுத்தாளர்கள் வாதிடியுள்ளனர். முழுவதும் உள்ளிழுக்காத மொட்டு முனைத்தோல் குழந்தைபருவத்திற்கு பின்பு அல்லது இளம்பருவத்திற்கு முன்பு வரையிலும் நடைபெறாது என்பது ஹில்லின் கூற்று.[18] வடு திசுவின் உருவாக்கத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தமான உள்ளிழுத்தல் மூலம் முயன்று பெற்ற முன்தோல் குறுக்கம் பரவியிருக்கலாம் என்பது சந்துவின் கூற்று.[19]

இருப்பினும் முன்தோல் குறுக்கத்திற்கான அறுவைச் சிகிச்சையின் (மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல்) விகிதம் வீழ்ந்துள்ளது, நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தில் இருந்து வளரும் உள்ளிழுக்காத நிலையை வேறுபடுத்தும் போது தொடர்ந்து பிரச்சினை இருக்கிறது என்று நிறைய மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளது பற்றியும், முன்தோல் குறுக்கம் பற்றி மேலும் கண்டறிந்ததையும் சில குழந்தை சிறுநீரக மருத்துவர் வாதாடினார்கள்.[3][20][21]

சிலசமயங்களில் முன்தோல் குறுக்கத்திற்கு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை சரியென்று பயன்படுத்தினார்கள்,[21][22] அதனால் இது தேசிய நல அமைப்பு அல்லது காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளது. வயதான குழந்தை மருத்துவர் மூலம் இதன் வரையறை நீட்டியிருக்கலாம்; குறிப்பாக இங்கு (வட அமொரிக்காவில்), பிறந்து சில நாட்களான குழந்தைக்கு மொட்டு முனைத்தோலை வெட்டுதல், குழந்தை சிறுநீரக மருத்துவர் மூலம் வழக்கமான புறநோயர் அறுவை சிகிச்சை போல் நடக்கிறது, இது பிறந்த குழந்தைக்கு செய்யும் செயல் முறையை விட அதிகச் செலவாகும்.[21] அதிகமான குழந்தை மருத்துவர்கள் [யார்?] பிறந்த குழந்தைக்கு செய்யும் வழக்கமான மொட்டு முனைத்தோலை வெட்டுதல் பற்றிய கட்டாய விவாதத்தை ஆலோசிப்பது இல்லை.[23] மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல் முன்தோல் குறுக்கம் உருவாவதை தடுக்கிறது, அதே புள்ளி விவர நிகழ்ச்சியை பொறுத்து ஒவ்வொரு தடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மிக்க முன்தோல் குறுக்கத்திலிருந்து காப்பாற்ற ஏறக்குறைய 10 முதல் 20 ஆரோக்கியமான குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படுகிறது.[மேற்கோள் தேவை]

நோயியலுக்குரிய/முயன்று பெற்ற முன்தோல் குறுக்கம்[தொகு]

மொட்டுத் தோலழற்சி (சிசின் மொட்டில் அழற்சி)

நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கம் (மொட்டு முனைத்தோலின் இயற்கையான உள்ளிழுத்தலுக்கு எதிரானது) குழந்தை பருவத்தில் வரும் அரிதான ஒன்றாகும் ஆனால் அதன் காரணங்கள் வேறுபடுகின்றன. சில நிகழ்வுகள் மொட்டுத் தோலழற்சியில் (சிசின் மொட்டில் அழற்சி) இருந்து வந்திருக்கலாம், அநேகமாக பொருத்தமற்ற முயற்சிகளாக மாறுவதால் குழந்தையின் மொட்டு முனைத்தோல் பிரிகிறது மற்றும் உள்ளிழுக்கிறது. மொட்டு முனைத்தோலின் உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் மற்ற நிகழ்வுகள், உள்ளிழுப்பதை தடுக்கும் முன்தோல் சுருங்குதல், குழந்தையின் மொட்டு முனைத்தோல் சிசின் மொட்டுடன் இணைதல், அல்லது உள்ளிழுப்பதை தடுக்கும் தசையில் சிறு வளைவு போன்ற மடிப்பு போன்ற காரணங்கள் மூலமாகவும் ஏற்படலாம். சில நிகழ்வுகளின் காரணங்கள் தெளிவாக தெரியவில்லை, அல்லது குழந்தைக்கு சிறுநீர் கழிக்கும் போது வழி ஏற்படுதல், சிறுநீ்ர் கழிக்கும் போது மொட்டு முனைத்தோலில் காற்றேற்றல், வெளிப்படையான மன உலைவு போன்ற நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தில் இருந்து உடற்றொழிலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தை அடையாளம்காணுவதும் கடினமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், காற்றேற்றல் எப்பொழுதும் சிறுநீருக்கு தடையாக இருந்தது இல்லை.[24]

மூத்த குழந்தைகள் மற்றும் வயது வந்தவருக்கு இருக்கும் முன்தோல் குறுக்கம் அதன் தீவிரத்தன்மையை பொருத்து மாறுபடுகிறது, சில ஆண்களின் மொட்டு முனைத்தோல் அரைகுறையாக உள்ளிழுத்து இருக்கும் ("சார்புரீதியான முன்தோல் குறுக்கம்"), மற்றும் சிலருக்கு மொட்டு முனைத்தோல் மென்மையாக இருந்தாலும் அது முழுவதுமாக உள்ளிழுக்காமல் இருக்கும் ("முழு முன்தோல் குறுக்கம்").

முன்னதாகவே மொட்டு முனைத்தோல் உள்ளிழுத்த, குறிமுனைத் தோல் நீக்காத வயது வந்தவருக்கு முன்தோல் குறுக்கம் உருவாகிறது, இது எப்பொழுதும் நோயியலுக்குரிய காரணத்திற்கு அருகில் உள்ளது, மற்றும் இது ஆண்களுக்கு அதிக பிரச்சினை உருவாக்குகிறது.

பீயாஜ் வழக்கமில்லாத செயற்கைத் தற்புணர்ச்சி நடைமுறைகள் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார், படுக்கையில் முகம் கீழ்நோக்கியபடி படுத்திருத்தல் மற்றும் மெத்தையில் ஆண்குறியை தேய்த்தல், போன்றவை முன்தோல் குறுக்கத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் நோயாளிகளுக்கு நோய் பண்பு மிக்க செயற்கை தற்புணர்ச்சி செயல்முறைகளை தடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது மற்றும் மொட்டு முனைத்தோலை மேலும் கீழுமாக இயக்கும் செயற்கை தற்புணர்ச்சியை செய்யுமாறு தூண்டப்படுகிறது இது உடலுறவு செயலுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கும். இந்த அறிவுறையை கொடுத்த பின்பு யாரும் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை பரிந்துரை செய்வதில்லை என்று பீயாஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.[8][25]

முயன்று பெற்ற ஒரு நிகழ்வில், நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கம் என்பது கடுமையான பேலனிடிஸ் சீரோடிக்கா ஆப்ளிடிரன்ஸ் (BXO), ஆண் குறி முன் உறையின் நுனிக்கு அருகிலுள்ள தடித்த திசுவில் (தழும்பு) தெரியாமல் தோன்றிய தோல் வென்மையான வளையத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த நெகிழ்வற்ற திசு உள்ளிழுத்தலை தடுக்கிறது. பெண்களின் யோனிமுகத்தின் திசு தடிமனாதல் மற்றும் திசு மெலிவும் BXO -வும் ஒரே மாதிரியான நோயாக இருக்கலாம் என்று சில ஆதாரங்கள் கருத்துரைக்கிறது.[26] தொற்றும் தன்மை, அழற்சி விளைவிக்கின்ற, மற்றும் நொதி காரணிகள் அனைத்தும் பங்கேற்கும் காரணிகளை பாதுகாக்கச் செய்யும் அல்லது முன்மொழியும்.

மற்ற வகைகளான கடுமையான அழற்சி (எ.கா., மொட்டு முன்தோலழல்), மீண்டும் செய்கிற சிலாகையேற்றல், அல்லது வலிமையான மொட்டு முனைத்தோல் உள்ளிழுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு பிறகு முன்தோல் குறுக்கம் ஏற்படலாம்.[19]

நீரிழிவு நோய் இருப்பவருக்கு முன்தோல் குறுக்கம் உண்டாகலாம் சிறுநீரில் குளூக்கோசு இருப்பதன் காரணமாக மொட்டு முனைத்தோலில் நோய்த் தொற்றுகிறது.[27]

முயன்று பெற்ற முன்தோல் குறுக்கத்தின் சாத்தியமான சிக்கல்கள்[தொகு]

முயன்று பெற்ற (நோயியலுக்குரிய) முன்தோல் குறுக்கத்தில் மன உலைவு, சிறுநீர் கழிக்கும் போது அல்லது உடலுறவின் போது வலி உண்டாதல் போன்ற கடுமையான சிக்கல்கள் உள்ளன. சிறுநீர் கழித்த பின்பும் சிறு சிறு துளிகளாக விடுதல் மற்றும் ஈரத்தன்மை ஆகியவை, சிறுநீர் ஓட்டத்திற்கு இடையூறாக இருக்கிறது. கேடு விளைவிக்கும் சிறுநீர் இடையூறு சாத்தியமானது ஆனால் அசாதாரணமானது. உடலுறவின் போது பகுதியளவு உள்ளிழுத்த மொட்டு முனைத்தோல் நிலையினாலும், சிசின் மொட்டு அடைப்பினாலும் வலி ஏற்படலாம். முழுவதும் உள்ளிழுக்காத மொட்டு முனைத்தோலில் வலி குறைவாக இருக்கும். ஆண்குறி புற்றுநோய் உருவாவதற்கு முன்தோல் குறுக்கம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என்று சில சான்றுகள் கூறுகிறது.[28]

முன்தோல் குறுக்க இறுக்கத்தில் அதிக கடுமையான சிக்கல்கள் (முன்தோல் குறுக்க இறுக்கத்தின் உருவம் பரணிடப்பட்டது 2012-08-04 at Archive.today) உள்ளன. இந்த கடுமையான நிலையில், சுரப்பிகள் வீங்கியும் மற்றும் வலியுடனும் இருக்கும், மேலும் பகுதியளவு உள்ளிழுத்த வீங்கிய பகுதியின் மூலம் மொட்டு முனைத்தோல் அசைவற்று இருக்கும். இதன் அண்மையிலுள்ள ஆண்குறி மென்மயானது.

முன்தோல் குறுக்கத்தின் சிகிச்சைமுறை[தொகு]

குழந்தைப் பருவ முன்தோல் குறுக்கம் எப்பொழுதும் உடற்றொழிலுக்குரியது, தெளிவான பிரச்சனைகளான சிறுநீர் அசௌகரியம் அல்லது இடையூறு உண்டாக்கும் போது மட்டும் இதற்கு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. வயதான குழந்தைகள் மற்றும் ஆண்களின் முன்தோல் குறுக்கம் தசையில் சிறு வளைவு போன்ற மடிப்பினால் வேறுபடுத்தப்படுகிறது, இந்த இரு நிலைகளும் ஒன்றாக இருப்பதன் மூலம், இதற்கு அடிக்கடி அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது.

வயதான குழந்தைகள் அல்லது வயது வந்தோரின் முன்தோல் குறுக்கம் கடுமையான மற்றும் தீவிரப் பிரச்சனைகளை உருவாக்குவது இல்லை, இதற்கு அறுவை சிகிச்சையற்ற நடவடிக்கைகள் ஆற்றல் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். பொருத்தமான சிகிச்சை முறையான, மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டும் கருத்தை தவிர்க்கும் இறுதித் தீர்வு அல்லது தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சியை நோயாளிகள் (அல்லது மருத்துவர்) தீர்மானிக்கிறார்கள். சில ஆண்களின் உள்ளிழுக்காத மொட்டு முனைத்தோலினால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை மேலும் இதற்கு எந்த திருத்தமும் தேவையில்லை.

அறுவை சிகிச்சையற்ற முறைகளில் அடங்குவது:

 • பீட்டாமீத்தாசோன் என்ற ட்ராபிகல் ஸ்ட்டீராய்டு களிம்பை, மொட்டு முனத்தோலின் குறுகிய பகுதியில் 4-6 வாரங்கள் வரை உபயோகித்தல் இது அறுவை சிகிச்சை முறையுடன் ஒப்பீடுகையில் எளிதானது, குறைந்த செலவுடையது, மேலும் அதிக ஆற்றல் வாய்ந்தது.[21][29][30] பிரிட்டீஷ் தேசிய சுகாதார சேவை மையத்திலுள்ள சில மருத்துவர்கள் இதற்கு மாறாக மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலை விருப்பமான சிகிச்சை முறையாக்கினார்கள்.[31][32]
 • பலூன்கள்[33] அல்லது மற்ற கருவிகளுடன்[34] கைகளின் மூலமாகவும், மொட்டு முனைத்தோல்லை நீட்சியடைய செய்வது பூர்த்தியடைகிறது. வளரும் கூடுதலான செல்களின் மூலம் கீழிறங்கு விசையால் தோல் விரிவடைகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட கால மென்மையான நீட்சியின் மூலம் அதன் அளவு நிரந்தரமாக அதிகரிக்கிறது. இந்த சிகிச்சை முறை காயமற்றது மேலும் அழியாதது. உதவி மருத்துவர் இல்லாமலே கைகளால் நீட்சியடைய செய்வதை நிகழ்த்தலாம். திசு விரிவாக்கம் புதிய தோல் செல்கள் உருவாக்கத்தை அதிகரிக்கிறது இது உள்ளிழுப்பதை தடுக்கும் முன்தோல் வளையத்தை நிரந்தரமாக விரிவாக்குகிறது. பீயாஜ் பல நூறு இளஞர்களுக்கு அவர்களுடைய கையால் அவர்களது ஆண்குறியை மூடுவது மற்றும் அதை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்துவது போன்ற அறிவுரைகளின் மூலம் அவர்களுடைய செயற்கைத் தற்புணர்ச்சி பழக்கத்தை மாறும் சிகிச்சை செய்துள்ளார். இதனால் உள்ளிழுத்த மொட்டு முனைத்தோலை நான்கு வாரத்தில் பெற முடியும் என்றும் இதற்கு எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஆலோசனையும் தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.[8][25]

சில அறுவை சிகிச்சை முறைகளை உடனே செய்யும் நிலை ஏற்படலாம். இதில் மொட்டு முனைத்தோலை அகற்றுதல் அல்லது மொட்டு முனைத்தோலின் வெளிப்பகுதியில் சிறிய அறுவை சிகிச்சை செய்தல் போன்றவை உள்ளடங்கும்:

 • நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தில் சிலசமயம் மொட்டு முனைத்தோலை வெட்டுதல் செய்யப்படுகிறது, மேலும் இது ஆற்றல் வாய்ந்தது.
 • பின்புற பிளவு என்பது ஒற்றை கிழித்தல் இது மகுட உருவின் நுனியிலுள்ள மொட்டு முனைத்தோலின் மேல் நீளத்துடன் இருக்கும், இதில் எந்த திசுவையும் நீக்காமல் சுரப்பிகள் வெளிப்படாது.
 • முன்தோல் செப்பனிடல், இதில் எல்லைக்குட்பட்ட பின்புற பிளவு, தோலின் சுருங்கிய பட்டையுடன் குறுகிய அடைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது[35][36] இது முழு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலுக்கு ஆற்றல் வாய்ந்த பதிலீடாகும்.[21] இதில் குறைவான வலி மட்டுமே ஆதாயம் மற்றும் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதலுடன் ஒப்பீடுகையில் குணமாவதற்கு குறுகிய காலமே எடுத்துக்கொள்ளும், இதில் மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுவது தவிர்க்கப்படுகிறது.

நிகழ்வுகள்[தொகு]

முன்தோல் குறுக்க நிகழ்வு பற்றி எண்ணற்ற மருத்துவ சான்றுகள் ஆண்டு முழுவதும் வெளிவருகிறது. உடற்றொழிலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தை (உள்ளிழுக்காத வளர்ச்சி) நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கம், வரையறுத்த வேறுபாடுகள், நிர்ணயித்த பிரச்சனைகளில் இருந்து அடையாளம்காணுவது கடினம் என்பதால் இது பரவலாக வேறுபடுகிறது, புதிதாகப் பிறந்த ஆண்குழந்தைகளின் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டும் கலாச்சாரத்தை விட பிறந்து சில நாட்களான பின்பு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுதல் எண்ணற்ற கூடுதல் பாதிப்புகளை எற்படுத்துகிறது. மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படாத 1% ஆண்களுக்கு நோயியலுக்குறிய முன்தோல் குறுக்கம் இருப்பதாக பொதுவான புள்ளிவிவரம் குறிப்பிடுகிறது.[19][37],[20] மூன்று வயதுக்கு பிறகு உள்ளிழுக்காத மொட்டு முனைத்தோலுடன் முன்தோல் குறுக்கம் எளிமையாக ஒன்றுபடுவது பற்றி மிகுதியான நிகழ்வு விகிதங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.[14][38] உடற்றொழிலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கம் அல்லது பகுதியளவு உள்ளிழுக்காத நிலை, அதிகபட்சமாக 50% இளம் பருவத்தினர் மற்றும் வயது வந்தோருக்கு இருப்பதாக மற்ற நிகழ்வுகள் விவரிக்கிறது.[39]

வரலாற்றில் முன்தோல் குறுக்கம்[தொகு]

 • பிரான்ஸின் பதினாறாம் லூய்ஸ்க்கு முன்தோல் குறுக்கம் இருந்ததால், திருமணமாகி முதல் ஏழு வருடத்தில் அவருடைய மனைவி மேரி அண்டிநேட்டேவை கருவுறச்செய்வதை தடுத்தது, 1770 ஆம் ஆண்டில் அவர்களுக்கு திருமணமான போது அந்த பெண்னுக்கு 14 வயதும், அந்த ஆண்னுக்கு 15 வயதும் ஆனது. இருப்பினும் இந்த ஒழுங்கற்ற இனப்பெருக்க உறுப்பின் தோற்றம் மற்றும் இயல்பு நிச்சயமாக பரிசீலனை செய்யப்படுவதில்லை, மற்றும் சில அறிஞர்கள் (வின்சென்ட் க்ரோனின் மற்றும் சிமோன் பெர்டிரே) பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ள அவர்களுடைய மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் நிகழ்ந்திருந்தால் அந்த சீர்படுத்தும் அறுவைசிகிச்சையை உறுதிசெய்தனர்.[மேற்கோள் தேவை]
 • 1881 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க ஜனாதிபதியான ஜேம்ஸ் கார்பில்டு, சார்லஸ் கியூடியுனால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். கியூடியுவின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அவருக்கு முன்தோல் குறுக்கம் இருந்ததாகவும், அந்த நேரத்தில், முன்தோல் குறுக்கம்-தூண்டிய பைத்தியத்தின் மூலமே கியூடியுவிற்கு எளிமையான கொலை செய்யும் நடத்தை உருவானது என்று கூறப்படுகிறது.[40]
 • உளவியலாளர் கருத்து படி, ஜோசெப் ப்ரிடிலுக்கு இந்த நிலை அவர் குழந்தையாக இருக்கும் போது உருவாகியுள்ளது.[41]

மேலும் காண்க[தொகு]

மேற்குறிப்புகள்[தொகு]

 1. பெண்குறிமூலத்தில் பரவியுள்ள முன்தோல் குறுக்கம் பற்றி பாலியல் செயல் பிறழ்ச்சி மருத்துவமனை தொகுத்து வழங்குகிறது: விருப்பம், தூண்டுதல் மற்றும் மனக் கிளர்ச்சி கோளாறுகளை பற்றி அதிகம் இல்லாத தொடர்புகள்
 2. 2.0 2.1 Huntley JS, Bourne MC, Munro FD, Wilson-Storey D (September 2003). "Troubles with the foreskin: one hundred consecutive referrals to paediatric surgeons". J R Soc Med 96 (9): 449–51. doi:10.1258/jrsm.96.9.449. பப்மெட்:12949201. பப்மெட் சென்ட்ரல்:539600. http://www.jrsm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12949201. 
 3. 3.0 3.1 3.2 Rickwood AM, Walker J (1989). "Is phimosis overdiagnosed in boys and are too many circumcisions performed in consequence?". Ann R Coll Surg Engl 71 (5): 275–7. பப்மெட்:2802472. "Authors review English referral statistics and suggest phimosis is overdiagnosed, especially in boys under 5 years, because of confusion with developmentally nonretractile foreskin.". 
 4. 4.0 4.1 McGregor TB, Pike JG, Leonard MP (March 2007). "Pathologic and physiologic phimosis: approach to the phimotic foreskin". Can Fam Physician 53 (3): 445–8. பப்மெட்:17872680. பப்மெட் சென்ட்ரல்:1949079. http://www.cfp.ca/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17872680. 
 5. Buechner SA (September 2002). "Common skin disorders of the penis". BJU Int. 90 (5): 498–506. doi:10.1046/j.1464-410X.2002.02962.x. பப்மெட்:12175386. http://www3.interscience.wiley.com/resolve/openurl?genre=article&sid=nlm:pubmed&issn=1464-4096&date=2002&volume=90&issue=5&spage=498. பார்த்த நாள்: 2010-03-29. 
 6. Bolla G, Sartore G, Longo L, Rossi C (2005). "[The sclero-atrophic lichen as principal cause of acquired phimosis in pediatric age]" (in Italian). Pediatr Med Chir 27 (3-4): 91–3. பப்மெட்:16910457. 
 7. Edwards S (June 1996). "Balanitis and balanoposthitis: a review". Genitourin Med 72 (3): 155–9. பப்மெட்:8707315. 
 8. 8.0 8.1 8.2 Beaugé M (1997). "The causes of adolescent phimosis". Br J Sex Med 26 (Sept/Oct). http://www.cirp.org/library/treatment/phimosis/beauge2/. 
 9. Minagawa T, Murata Y (June 2008). "[A case of urinary retention caused by true phimosis]" (in Japanese). Hinyokika Kiyo 54 (6): 427–9. பப்மெட்:18634440. 
 10. Daling JR, Madeleine MM, Johnson LG, et al. (September 2005). "Penile cancer: importance of circumcision, human papillomavirus and smoking in in situ and invasive disease". Int. J. Cancer 116 (4): 606–16. doi:10.1002/ijc.21009. பப்மெட்:15825185. 
 11. Steadman B, Ellsworth P (June 2006). "To circ or not to circ: indications, risks, and alternatives to circumcision in the pediatric population with phimosis". Urol Nurs 26 (3): 181–94. பப்மெட்:16800325. https://archive.org/details/sim_urologic-nursing_2006-06_26_3/page/181. 
 12. 12.0 12.1 12.2 J.E. Wright (february 1994). "Further to 'the further fate of the foreskin'". The Medical Journal of Australia 160. பப்மெட்:8295581. http://www.cirp.org/library/normal/wright2/. 
 13. Gairdner D (1949). "The fate of the foreskin, a study of circumcision". Br Med J 2 (4642): 1433–7, illust. doi:10.1136/bmj.2.4642.1433. பப்மெட்:15408299. 
 14. 14.0 14.1 Oster J (1968). "Further fate of the foreskin. Incidence of preputial adhesions, phimosis, and smegma among Danish schoolboys". Arch. Dis. Child. 43 (228): 200–3. doi:10.1136/adc.43.228.200. பப்மெட்:5689532. 
 15. Kabaya, Hiroyuki; Hiromi Tamura,Seiichi Kitajima, Yoshiyuki Fujiwara, Tetsuo Kato, Tetsuro Kato (November 1996). "Analysis of shape and retractability of the prepuce in 603 Japanese boys". Journal of urology 156 (5): 1813–1815. doi:10.1016/S0022-5347(01)65544-7. பப்மெட்:8863623. http://www.cirp.org/library/normal/kayaba/. 
 16. "Care of the Uncircumcised Penis". Guide for parents. American Academy of Pediatrics. September 2007. Archived from the original on 2011-12-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-03-29.
 17. "Caring for an uncircumcised penis". Information for parents. Canadian Paediatric Society. November 2004. Archived from the original on 2009-09-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2020-12-31.
 18. George Hill (2003). "Circumcision for phimosis and other medical indications in Western Australian boys". The Medical Journal of Australia 178 (11): 587. பப்மெட்:12765511. http://www.mja.com.au/public/issues/178_11_020603/matters_arising_020603-1.html. 
 19. 19.0 19.1 19.2 Cantu JR. S. Phimosis and paraphimosis at eMedicinePhimosis and paraphimosis at eMedicine
 20. 20.0 20.1 [46] ^ [45]. சமீபத்திய ஆஸ்திரேலிய புள்ளி விவரங்களுடன் அறுவை சிகிச்சை புள்ளி விவரங்கள் எழுப்பும் தெரிந்துகொண்ட பிரச்சனைகள் பற்றிய நல்ல விமர்சனம்.
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 Van Howe RS (1998). "Cost-effective treatment of phimosis". Pediatrics 102 (4): E43. doi:10.1542/peds.102.4.e43. பப்மெட்:9755280. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/102/4/e43.  3 முன்தோல் குறுக்கம் சிகிச்சை முறைகளின் (ட்ராபிகல் ஸ்ட்டீராய்டு, மொட்டுஉறை செப்பனிடல், கைமுறை நீட்சி மற்றும் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டும் அறுவை சிகிச்சை) மதிப்பிட்ட விலைகள் மற்றும் சிக்கல்கள் பற்றிய திறனாய்வு. இந்த திறனாய்வு முடிவு என்னவென்றால் ட்ராபிகல் ஸ்ட்டீராய்டு முதலில் முயற்சி செய்யப்படுகிறது, மேலும் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டும் அறுவை சிகிச்சையைவிட மொட்டுஉறை செப்பனிடல் அனுகூலம் உடையது. இந்த கட்டுரை மேலும் சிறு குழந்தைகளுக்கு வரும் உடற்றொழிலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்திலிருந்து நோயியலுக்குரிய முன்தோல் குறுக்கத்தை அடையாளம்காணும் கஷ்டத்தை பற்றிய நல்ல கருத்தை வழங்குகிறது மற்றும் அமெரிக்காவில் குழந்தை பிறந்து சில நாட்களுக்கு பின்பு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படுவதின் பாதுகாப்பான காப்பீடு கவருதல் நோக்கத்திற்காக முன்தோல் குறுக்கத்தின் புள்ளிவிவரம் ஆணித்தரமாக எடுத்துசெல்லப்படுகிறது.
 22. Dewan PA (2003). "Treating phimosis". Med. J. Aust. 178 (4): 148–50. பப்மெட்:12580737. http://www.mja.com.au/public/issues/178_04_170203/dew10610_fm.html. 
 23. "Circumcision policy statement. American Academy of Pediatrics. Task Force on Circumcision". Pediatrics 103 (3): 686–93. 1999. பப்மெட்:10049981. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=10049981.  இருப்பினும் முன்தோல் குறுக்கத்தின் மீது மறைமுகமாக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது, இந்த அமெரிக்க கலைக்கழகத்தின் குழந்தை மருத்துவ அறிவியல் சான்று மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டும் புள்ளி விவரத்தையும் மற்றும் பொறுப்பற்ற கடைசியாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதன் நன்மையின் சுருக்கத்தையும் வழங்குகிறது. "இந்த அறிவியல் சான்று பிறந்த ஆண்குழந்தையின் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டுவதில் மறைந்திருக்கும் மருத்துவ நன்மைகளை நிரூபிக்கிறது; இருப்பினும் இந்த தகவல்கள் வழக்கமாக பிறந்த குழந்தைகளின் மொட்டு முனைத்தோல் வெட்ட பரிந்துரைக்கப்படுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை. மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படும் இந்த நிகழ்வில், நிறைய மறைந்திருக்கும் நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் உள்ளன, இன்னும் இந்த செயல்முறை குழந்தைகளின் தற்போதய உற்சாகத்திற்கும், குழந்தைகளுக்கு எது அதிக ஆர்வத்தை கொடுக்கிறது என்று பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதற்கும் முக்கியமானதாக இல்லை."
 24. Babu R, Harrison SK, Hutton KA (2004). "Ballooning of the foreskin and physiological phimosis: is there any objective evidence of obstructed voiding?". BJU Int. 94 (3): 384–7. doi:10.1111/j.1464-410X.2004.04935.x. பப்மெட்:15291873. https://archive.org/details/sim_bju-international_2004-08_94_3/page/384. 
 25. 25.0 25.1 Beaugé, Michel (1991). "Conservative Treatment of Primary Phimosis in Adolescents". Faculty of Medicine, Saint-Antoine University. http://www.cirp.org/library/treatment/phimosis/beauge/. 
 26. Laymon CW, Freeman C (1944). "Relationship of Balanitis Xerotica Obliterans to Lichen Sclerosus et Atrophicus". Arch Dermat Syph 49: 57–9. http://www.cirp.org/library/treatment/BXO/laymon1/. 
 27. Bromage, Stephen J.; Anne Crump and Ian Pearce (2008). "Phimosis as a presenting feature of diabetes". BJU International 101 (3): 338–340. doi:10.1111/j.1464-410X.2007.07274.x. http://www3.interscience.wiley.com/journal/118508219/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0. 
 28. Willcourt RJ. Discussion of Rickwood et al பரணிடப்பட்டது 2008-05-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்(2000) பரணிடப்பட்டது 2008-05-13 at the வந்தவழி இயந்திரம் bmj.com E-letters, 30 June 2005.
 29. ட்ராபிகல் ஸ்ட்டீராய்டின் பயன்பாடும் முன்தோல் குறுக்கமுடைய மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்பட்ட குழந்தை நோயாளிகளும்: எதிர்காலத்தில் ஒழுங்குமுறையற்ற மருந்துப்போலிகளை கட்டுப்படுத்தும் மருத்துவ ஆய்வுகள், World Journal of Urology, 2008, 26, pp.187-190[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 30. முன்தோல் குறுக்கம் மற்றும் ட்ராபிகல் ஸ்ட்டீராய்டு: புதிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள், Pediatric Surgery International, 2007, 23, pp.331-335[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 31. Berdeu D, Sauze L, Ha-Vinh P, Blum-Boisgard C (2001). "Cost-effectiveness analysis of treatments for phimosis: a comparison of surgical and medicinal approaches and their economic effect". BJU Int. 87 (3): 239–44. doi:10.1046/j.1464-410x.2001.02033.x. பப்மெட்:11167650. http://doi.org/10.1046/j.1464-410x.2001.02033.x. 
 32. Chu CC, Chen KC, Diau GY (1999). "Topical steroid treatment of phimosis in boys". J. Urol. 162 (3 Pt 1): 861–3. doi:10.1097/00005392-199909010-00078. பப்மெட்:10458396. 
 33. He Y, Zhou XH (1991). "Balloon dilation treatment of phimosis in boys. Report of 512 cases". Chin. Med. J. 104 (6): 491–3. பப்மெட்:1874025. http://www.cirp.org/library/treatment/phimosis/he-zhou/. 
 34. The Glansie பரணிடப்பட்டது 2008-07-04 at the வந்தவழி இயந்திரம் glansie.com
 35. Cuckow PM, Rix G, Mouriquand PD (1994). "Preputial plasty: a good alternative to circumcision". J. Pediatr. Surg. 29 (4): 561–3. doi:10.1016/0022-3468(94)90092-2. பப்மெட்:8014816. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0022-3468(94)90092-2. 
 36. Saxena AK, Schaarschmidt K, Reich A, Willital GH (2000). "Non-retractile foreskin: a single center 13-year experience". Int Surg 85 (2): 180–3. பப்மெட்:11071339. http://www.cirp.org/library/treatment/phimosis/saxena1/. 
 37. Shankar KR, Rickwood AM (1999). "The incidence of phimosis in boys". BJU Int. 84 (1): 101–2. doi:10.1046/j.1464-410x.1999.00147.x. பப்மெட்:10444134. http://doi.org/10.1046/j.1464-410x.1999.00147.x.  உறுதியாய் சொன்னால் இந்த ஆய்வு குறைந்த நிகழ்வுடைய நோயியலுக்குறிய முன்தோல் குறுக்கம்(15 வயதுடையவர்களில் ௦.6% ஆண்களுக்கு மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படவில்லை) பார்க்கமுடியாத வறண்டிருக்கும் மொட்டுத் தோலழற்சி மட்டுமே நோயியலுக்குறிய முன்தோல் குறுக்கத்தின் மறுக்க முடியாத வகையாக உள்ளது மேலும் வேறு எதையும் "உடற்றொழிலுக்குரிய" ஏற்றுக்கொள்ளமுடியும். கட்டுப்பாடான வரையறை மற்றும் சுற்றறிக்கையின் பகுத்தறிதல் பற்றி திறனாயப்பட்டது.
 38. Imamura E (1997). "Phimosis of infants and young children in Japan". Acta Paediatr Jpn 39 (4): 403–5. பப்மெட்:9316279.  4,500 க்கும் மேலான ஜப்பானிய குழந்தைகளுக்கு முன்தோல் குறுக்கம் இருப்பதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது இதில் 3 வயதுடைய மொட்டு முனைத்தோல் வெட்டப்படாத மூன்றுக்கும் மேல் உள்ளவருக்கு மொட்டு முனைத்தோல் உள்ளிழுத்து இருக்கும்.
 39. Ohjimi T, Ohjimi H (1981). "Special surgical techniques for relief of phimosis". J Dermatol Surg Oncol 7 (4): 326–30. பப்மெட்:7240535. 
 40. Hodges FM (1999). "The history of phimosis from antiquity to the present". In Milos, Marilyn Fayre; Denniston, George C.; Hodges, Frederick Mansfield (ed.). Male and female circumcision: medical, legal, and ethical considerations in pediatric practice. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. pp. 37–2. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-306-46131-5.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 41. http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/19/fritzl-psychiatrist-verdict

புற இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Phimosis
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.

படங்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முன்தோல்_குறுக்கம்&oldid=3824623" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது