உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கணுக்காலியியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
விலங்கியல்

தொடரின் ஒரு பகுதி


விலங்கியலின் கிளைகள்

மானிடவியல் ·
தேனீயியல் · எட்டுக்காலியியல்
கணுக்காலியியல் · நீர்ப்பாலூட்டியியல்
சிப்பியோட்டியல் · பூச்சியியல்
நடத்தையியல் · ஒண்டுப்புழுவியல்
ஊர்வனவியல் · மீனியல்
நத்தையினவியல் · பாலூட்டியியல்
எறும்பியல் · உருளைப்புழுவியல்
விலங்கு நரம்பு&நடத்தையியல் · பறவையியல்
தொல்விலங்கியல் · மிதவையுயிரியல்}
முதனியியல்

குறிப்பிடத்தக்க விலங்கியலாளர்

ஜார்ஜஸ் கவியர் · சார்லசு டார்வின்
வில்லியம் கிர்பி · கரோலசு லின்னேயசு
கான்ட்ராட் லாரென்சு · தாமசு சே
ஆல்ஃப்ர்ட் ரஸல் வல்லேஸ் · மேலும்...

வரலாறு

டார்வினுக்கு முன்
டார்வினுக்குப் பின்

கணுக்காலியியல் என்பது, விலங்குத் திணையின், கணுக்காலிகள் தொகுதி தொடர்பாக ஆய்வு செய்யும் உயிரியல் துறை ஆகும். கணுக்காலிகள் தொகுதியுள், பூச்சிகள், எட்டுக்காலிகள், வெளியோட்டினங்கள் போன்ற பொருத்துக் கால்களைக் கொண்ட பிற இனங்களும் உள்ளடங்குகின்றன. ஒட்டுண்ணியியலுடன் சேர்த்து ஆய்வு செய்யப்படும் இத்துறை மருத்துவத் துறைக்கு மிகவும் முக்கியமானது. மருத்துவக் கணுக்காலியியல் என்பது கணுக்காலிகளின் ஒட்டுண்ணித் தாக்கம் குறித்து ஆய்வு செய்கிறது.

பூச்சியியல், எட்டுக்காலியியல், போன்ற துறைகள் கணுக்காலியியலின் துணைத்துறைகளாகும்.

வெளியிணைப்புகள்

[தொகு]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கணுக்காலியியல்&oldid=3947171" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது