தொல்விலங்கியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
விலங்கியல்

தொடரின் ஒரு பகுதி


விலங்கியலின் கிளைகள்

மானிடவியல் ·
தேனீயியல் · எட்டுக்காலியியல்
கணுக்காலியியல் · நீர்ப்பாலூட்டியியல்
சிப்பியோட்டியல் · பூச்சியியல்
நடத்தையியல் · ஒண்டுப்புழுவியல்
ஊர்வனவியல் · மீனியல்
நத்தையினவியல் · பாலூட்டியியல்
எறும்பியல் · உருளைப்புழுவியல்
விலங்கு நரம்பு&நடத்தையியல் · பறவையியல்
தொல்விலங்கியல் · மிதவையுயிரியல்}
முதனியியல்

குறிப்பிடத்தக்க விலங்கியலாளர்

ஜார்ஜஸ் கவியர் · சார்லசு டார்வின்
வில்லியம் கிர்பி · கரோலசு லின்னேயசு
கான்ட்ராட் லாரென்சு · தாமசு சே
ஆல்ஃப்ர்ட் ரஸல் வல்லேஸ் · மேலும்...

வரலாறு

டார்வினுக்கு முன்
டார்வினுக்குப் பின்

தொல்விலங்கியல் (Paleozoology) என்பது, தொல்லுயிரியல் துறையின் ஒரு பகுதியாகும். இது, நிலவியல் அல்லது தொல்லியல் சூழல்களில் இருந்து பல்கல விலங்குகளின் எஞ்சிய பகுதிகளை மீட்டெடுப்பதிலும், அவ்வாறு பெறப்படும் புதைபடிவங்களைப் பயன்படுத்தி, வரலாற்றுக்கு முந்திய சூழல்களையும், பண்டைக்காலச் சூழ்நிலை மண்டலங்களையும் மீளுருவாக்கம் செய்வதிலும் ஈடுபடுகின்றது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தொல்விலங்கியல்&oldid=1354335" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது