உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:2013 தொடர் கட்டுரைப் போட்டி/போட்டி முடிவுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

போட்டியின் முடிவுகள்[தொகு]

சூன் 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 10
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 115
 • வெற்றியாளர்கள் - தென்காசி சுப்பிரமணியன் (33 கட்டுரைகள்), ஆதவன் (24 கட்டுரைகள்), பார்வதி (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
பார்வதி
  
5
ஜெகதீஸ்வரன்
  
16
சிவகோசரன்
  
2
praveenskpillai
  
5
ஆதவன்
  
24
மணியன்
  
20
அராபத்
  
4
தென்காசி சுப்பிரமணியன்
  
33
wolvorine
  
2
பிரஷாந்
  
4
 • முடிவுகள். •

சூலை 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 10
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 39
 • வெற்றியாளர்கள் - தென்காசி சுப்பிரமணியன் (11 கட்டுரைகள்), மணியன் (10 கட்டுரைகள் மற்றும் சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
பார்வதி
  
4
பூராடுலி
  
3
சிவகோசரன்
  
4
praveenskpillai
  
2
ரோஹித்
  
2
மணியன்
  
10
அராபத்
  
1
தென்காசி சுப்பிரமணியன்
  
11
சரவண ராம் குமார்
  
2
பிரஷாந்
  
1
 • முடிவுகள். •

ஆகத்து 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 7
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 71
 • வெற்றியாளர்கள் - நந்தினி கந்தசாமி (29 கட்டுரைகள்), முத்துராமன் (23 கட்டுரைகள்), பார்வதி (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
முத்துராமன்
  
23
தென்காசி சுப்பிரமணியன்
  
12
நந்தினி கந்தசாமி
  
29
மாதவன்
  
1
மணியன்
  
1
சஞ்சீவி சிவகுமார்
  
1
பார்வதி
  
4
 • முடிவுகள். •

செப்டம்பர் 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 10
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 94
 • வெற்றியாளர்கள் - முத்துராமன் (39 கட்டுரைகள்), ஜெயரத்தின மாதரசன் (25), குறும்பன் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஜெயரத்தின மாதரசன்
  
25
முத்துராமன்
  
39
ரத்தின சபாபதி
  
21
மணியன்
  
1
ஹரீஷ் சிவசுப்பிரமணியன்
  
2
தமிழினியன்
  
1
பிரஷாந்
  
1
குறும்பன்
  
1
ஜெயபாரத்
  
2
நந்தினிகந்தசாமி
  
1
 • முடிவுகள். •

அக்டோபர் 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 11
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 12
 • வெற்றியாளர்கள் - நந்தினி கந்தசாமி (4 கட்டுரைகள்), ஹோபிநாத் (2 கட்டுரைகள்), குறும்பன் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஸ்ரீகர்சன்
  
0
தமிழினியன்
  
1
தினேஷ்குமார் பொன்னுசாமி
  
0
கோபிநாத்
  
0
குறும்பன்
  
1
வத்சன்
  
1
வெற்றிவேல்
  
1
சிவகோசரன்
  
1
நந்தினி கந்தசாமி
  
4
ஹோபிநாத்
  
2
விஜயநரசிம்மன்
  
1
 • முடிவுகள். •

நவம்பர் 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 10
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 68
 • வெற்றியாளர்கள் - ஸ்ரீகர்சன் (29 கட்டுரைகள்), அசோக் ராஜ் (11 கட்டுரைகள்), அசோக் ராஜ் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஸ்ரீகர்சன்
  
29
பிரஷாந்
  
1
மணியன்
  
2
முத்துராமன்
  
6
அசோக் ராஜ்
  
11
நந்தினிகந்தசாமி
  
9
இப்ஹாம் நவாஸ்
  
9
புதுவைபிரபு
  
1
 • முடிவுகள். •

திசம்பர் 2013[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 11
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 82
 • வெற்றியாளர்கள் - ஸ்ரீகர்சன் (28 கட்டுரைகள்), தமிழ்க்குரிசில் (23 கட்டுரைகள்), ஸ்ரீகர்சன் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஸ்ரீகர்சன்
  
28
பார்வதி
  
1
பிரவீன்
  
0
புதுவைபிரபு
  
7
உண்ணிகிருஷ்ணன்
  
0
மணியன்
  
2
அராபத்
  
1
கவின் குமார்
  
1
ஹரீஷ் சிவசுப்பிரமணியன்
  
17
பிரஷாந்
  
2
தமிழ்க்குரிசில்
  
23
 • முடிவுகள். •

சனவரி 2014[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 06
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 35
 • வெற்றியாளர்கள் - ஸ்ரீகர்சன் (13 கட்டுரைகள்), நந்தினிகந்தசாமி (9 கட்டுரைகள்), ஸ்ரீஹீரன் (9 கட்டுரைகள்) (76800 பைட்டை எக்கட்டுரையும் அடையாததால் விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு இல்லை)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஸ்ரீகர்சன்
  
13
நந்தினிகந்தசாமி
  
9
ஸ்ரீஹீரன்
  
9
பிரவீன்
  
2
மாதவன்
  
2
பிரஷாந்
  
0
 • முடிவுகள். •

பெப்ருவரி 2014[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 05
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 28
 • வெற்றியாளர்கள் - ஸ்ரீகர்சன் (10 கட்டுரைகள்), ஆதவன் (9 கட்டுரைகள்), குறும்பன் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு)
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஸ்ரீகர்சன்
  
10
குறும்பன்
  
1
முத்துராமன்
  
8
சரவணன் பெரியசாமி
  
0
ஆதவன்
  
9
 • முடிவுகள். •

மார்சு 2014[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 05
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 9
 • வெற்றியாளர்கள் - முதல் பரிசு - ஸ்ரீகர்சன் (5 கட்டுரைகள்), இரண்டாம் பரிசு - மாதவன், சரவணன் பெரியசாமி, குறும்பன், நந்தினி கந்தசாமி (தலா 1 கட்டுரை).
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
மாதவன்
  
1
ஸ்ரீகர்சன்
  
5
சரவணன் பெரியசாமி
  
1
குறும்பன்
  
1
நந்தினி கந்தசாமி
  
1
 • முடிவுகள். •

ஏப்ரல் 2014[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 05
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 7
 • வெற்றியாளர்கள் - முதல் பரிசு - ஸ்ரீஹீரன் (4 கட்டுரைகள்), இரண்டாம் பரிசு - சாரல், சரவணன் பெரியசாமி, ஸ்ரீகர்சன் (தலா 1 கட்டுரை), ஸ்ரீகர்சன் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு).
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
சரவணன் பெரியசாமி
  
1
சாரல்
  
1
ஸ்ரீகர்சன்
  
1
ஸ்ரீஹீரன்
  
4
 • முடிவுகள். •

மே 2014[தொகு]

 • பங்களித்த பயனர்கள் - 05
 • தொகுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் - 9
 • வெற்றியாளர்கள் - முதல் பரிசு - ஸ்ரீகர்சன் (4 கட்டுரைகள்), இரண்டாம் பரிசு - சரவணன் பெரியசாமி (2 கட்டுரைகள்), ஸ்ரீகர்சன் (விரிவான கட்டுரைக்கான சிறப்புப் பரிசு).
கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
பயனர் கட்டுரை
ஸ்ரீகர்சன்
  
4
மாதவன்
  
1
சரவணன் பெரியசாமி
  
2
ஹரீஷ் சிவசுப்பிரமணியன்
  
1
பார்வதிஸ்ரீ
  
1
 • முடிவுகள். •