விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ய

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 யசோதரை 7 - 13
2 யமுனை 1 - 87; 2 - 5; 3 - 1
3 யஜீர் வேதம் 4 - 38; 9 - 88
4 யாங்ட்ஸீ ஆறு 1 - 43; 4 - 69; 10 - 18; 10 - 42
5 யாட்ஸென் 4 - 70
6 யாதவப் பிரகாசர் 2 - 14
7 யாப்பருங்கலக்காரிகை 4 - 38
8 யாப்பருங்கல விருத்தி 4 - 38
9 யாழ் 1 - 74; 9 - 67
10 யாழ்ப்பாணம் 2 - 21
11 யானை 8 - 67
12 யானைக்கால் நோய் 4 - 16
13 யானைத் தந்தக் கிளிஞ்சல் 8 - 51
14 யுகாண்டா (உகாந்தா) 1 - 54
15 யுத்தம் 8 - 68
16 யுரேனஸ் 3 - 79; 4 - 76; 8 - 69
17 யுரேனியம் 8 - 70
18 யுனானி 7 - 90; 8 - 71
19 யுனெஸ்கோ 2 - 79
20 யூக்கலிப்ட்டஸ் 8 - 72; 2 - 38; 7 - 80
21 யூக்கான் ஆறு 8 - 81
22 யூக்ளிடு 3 - 15
23 யூக்ளீனா 4 - 53
24 யூகோஸ்லாவியா 8 - 72; 4 - 18
25 யூதர்கள் 2 - 27
26 யூப்ரட்டீஸ் ஆறு 1 - 43; 2 - 31; 2 - 46
27 யூபிசஸ் 2 - 47
28 யூரல் ஆறு 3 - 77
29 யூரல் மலைத்தொடர் 1 - 42
30 யூரி ககாரியன் 8 - 81; 9 - 48
31 யூரேஷியா 2 - 80; 3 - 11
32 யூரோப்பியம் 5 - 32
33 யெமன் 1 - 32 , 43
34 யென் 6 - 45
35 யெனிசே ஆறு 1 - 43; 4 - 93
36 யோசேப்பு 2 - 5; 7 - 84
37 யோவாக்கிம் 7 - 84
38 யோவான் 2 - 6

மேற்கோள்கள்[தொகு]