வலைவாசல்:மெய்யியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
மெய்யியல் வலைவாசல்
தமிழில் விக்கிப்பீடியாவின் மெய்யியல் வலைவாசல் வளங்களும், கட்டுரைகளும்.

மெய்யியல்

மெய்யியலை உருவகப்படுத்த அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும், ஆகுஸ்ட் ரொடான் வடித்த, சிந்தனையாளர் சிலை

குறைந்தது இரு பொருள்களில் மெய்யியல் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முறையாகப் பொருள்கொண்டால் மெய்யியல் என்பது மீவியற்பியல், ஏரணம், நன்னெறி, அறிவாய்வியல், மற்றும் அழகியல் ஆகிய துறைகளை மையப்படுத்தும் ஓர் அறிவுசார் தேடல். பரவலான இளகுவான பொருள்படி, மெய்யியல் என்பது, மனிதம்-சார் இருப்பியல் கேள்விகளைக் களைவதை மையப்படுத்தும், ஒரு வாழ்வு முறை. இக்கேள்விகளுக்கு விடைதேடும் விதத்தில் (ஆன்மிகம், தொன்மவியல் போன்ற) பிற வழிகளினின்றும் மெய்யியல் வேறுபடுவது, அதன் முறையான திறனாயும் அணுகுமுறையாலும், காரண-காரிய அடிப்படையிலான பகுத்தறிவு தர்க்கங்களைச் சார்ந்திருப்பதாலும் ஆகும்.

மெய்யியலானது இருப்பு, அறிவு, நன்னெறிகள், பகுத்தறிவு, மனம், மற்றும் மொழி ஆகியவை குறித்த பொதுவான பரந்த ஆய்வைக் குறிக்கும். மெய்யியலைக் குறிக்கும் ஆங்கிலப் பதமான "philosophy (ஃபிலாசஃபி)", "ஞானப் பற்று" அல்லது "அறிவு மீது பற்று" என்று பொருள் தரும் φιλοσοφία (ஃபிலோசாஃபியா) என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது.

தேர்ந்தெடுத்த கட்டுரை

Thucydides-bust-cutout ROM.jpg

துசிடைடெஸ் (ஏறத்தாழ. 460 கி.மு – ஏறத்தாழ 395 கி.மு) (கிரேக்கம் Θουκυδίδης, Thoukydídēs) ஒரு கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர். கி.மு ஐந்தாம் நூற்றண்டில் தொடங்கி, எசுபார்த்தாவிற்கும் ஏதென்ஸிற்கும் இடையே கி.மு 411 வரை நடைபெற்ற போர் நிகழ்வுகள் குறித்த பெலோப்போன்னேசியப் போர் வரலாற்றின் ஆசிரியர். தரமான வரலாற்றுச் சான்றுகளைச் சேர்ப்பதில் கண்டிப்பாக இருந்தமையாலும், கடவுள் இடையீடுகளை மறுத்து காரண-காரிய முறையில் வரலாற்றை ஆய்ந்ததாலும், இவரை 'அறிவியல் முறை வரலாற்றின் தந்தை' என்றும் வழங்குவர்.

அரசியல் இயல்பியல் எனும் கொள்கைக் கூடத்தின் தந்தையாகவும் கருதப்படுவார். இக்கொள்கைப்படி, நாடுகளுக்கிடையேயான உறவுகள் நீதி அடிப்படையிலன்றி வலிமையின் அடிப்படையிலேயே அமையும் என்பது கருத்து. உலகெங்கிலும் பல மேம்பட்ட படைசார் கல்விகளிலும் இவரது தொன்மையான எழுத்துக்கள் இன்றளவும் கற்பிக்கப்படுகின்றன. அவரது மெலியன் உரையாடல் பன்னாட்டு உறவுகள் பனைவில் ஓர் அரும்படைப்பாக இன்றளவும் கருதப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க...

உங்களுக்குத் தெரியுமா...

செய்திகளில்

பாதொ

சிறப்புச் சித்திரம்

Philosophyi

பிளேட்டோ (இடம்) மற்றும் அரிசுட்டாட்டில் (வலம்), ராபியேல் படைத்த சுவரோவியமான ஏதென்ஸ் கல்விக்கூடத்தின் ஒரு பகுதி. கையில் நிகோமாக்கிய நன்னெறியின் பிரதியொன்றை வைத்துக்கொண்டு, புலனறிவால் கூர்நோக்குவதன் மூலம் அறிவை அடைவயும் தன் நம்பிக்கையை காட்டும் விதமாக நிலத்தை நோக்கி சைகை செய்யும் அரிசுட்டாட்டில்; அப்போது விண்ணுலகைச் சுட்டி உள்ளுணர்வுப் படிவங்கள் மீதான தம் நம்பிக்கையைக் காட்டும் பிளேட்டோ.

மெய்யியல் கல்விக் கிளைகள்

மெய்யியல், மனிதத்தால் எழுப்பப்படும் அடிப்படை கேள்விகளைச் சிந்தித்தாய்கிறது. இக்கேள்விகள் நாளுக்கு நாள் பெருகி மெய்யியலின் பல தொடர்புடைய கிளைகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன:
  • அழகியல்: எது கலை? எது அழகு? சுவைக்கென்றொரு நியமம் உண்டா? கலை பொருளுடையதா? எனில் அது என்ன? சீறிய கலை எது? "கலை கலைக்காக"வா அல்லது வேறு நோக்கத்திற்குப் பயனாய் அமைவதா? கலையுடன் நம்மை பிணைப்பது எது? எவ்வாறு கலை நம்மைப் பாதிக்கிறது? சில கலைகள் நெறியற்றவையா? கலையால் ஒரு சமூகத்தை சீரழிக்கவோ செம்மைபெறவோ செய்ய இயலுமா?
  • அறிவாய்வியல்: அறிவின் தன்மையும் எல்லைகளும் யாவை? மனித இருப்பிற்கு எது அடிப்படை, அறிதலா, உய்த்தலா? நாம் அறிந்துள்ளவற்றை எவ்வாறு கற்றோம்? அறிவின் வரம்புகளும் பரப்பும் எவை? (இயலுமாயின்) வேறு மனங்கள் உண்டென எவ்வாறு அறிவது? (இயலுமாயின்) வேறு உலகை எவ்வாறு அறிவது? நம் விடைகளுக்கு எவ்வாறு சான்று வழங்குவது? உண்மைக் கூற்று என்பது எது?
  • நன்னெறி: செயல்கள், கொள்கைகள், நிறுவனங்களுள் நல்லறம் சார்ந்தவை, தீயறம் சார்ந்தவை என்ற பாகுபாடு உண்டா? எனில் அவை யாவை? நல்லறச் செயல்கள் யாவை, தீயவை எவை? ஆன்மிக இறை கட்டளைகள் அறச்செயல்களை அறமாக்குவனவா, அல்லது அறம் வேறெதனின் அடிப்படையாகத் தோன்றுவதா? அற நியமங்கள் அறுதியிடக் கூடியவையா அல்லது பண்பாடுகளைப் பொருத்தவையா? எப்படி வாழ வேண்டும்? மகிழ்ச்சியானது எது?
  • ஏரணம்: நல்ல வாதம்/தர்க்கம் எதனால் விளையும்? சிக்கலான வாதங்களை எவ்வாறு திறனாய்ந்து அறிவது? நல்ல சிந்தனை எதனால் விளையும்? ஏதேனும் பொருள்படவில்லை என்று எப்போது கருதுவது? ஏரணத்தின் மூலம் எது?
  • மீவியற்பியல்: எவ்வகையான பொருட்கள் இருக்கின்றன? அப்பொருட்களின் பண்புகள் என்னென்ன? நம் புலனுக்கு அப்பாற்பட்டு தனித்திருக்கும் பொருட்களும் உண்டா? காலம் மற்றும் தொலைவின் பண்புகள் யாவை? மனத்திற்கும் உடலிற்குமான உறவு என்ன? ஒரு நபராகத் திகழ்வதென்றால் என்ன? உணர்வுடனிருத்தல் என்றால் என்ன? கடவுட்கள் உண்டா?
  • அரசியல் தத்துவம்: அரசியல் நிறுவனங்களும் அவை கையாளும் அதிகாரமும் நீதியானவையா? நீதி என்றால் என்ன? அரசாங்கத்திற்கு ஒரு சரியான/முறையான பங்கும் பரப்பும் உள்ளதா? மக்களாட்சிதான் சிறந்த ஆட்சிமுறை வடிவமா? ஒரு ஆட்சிமுறை அறநீதிப்படி நியாயப்படுத்தத் தக்கதா? ஒரு நாடு அறநீதி அல்லது சமயக் கோட்பாட்டின் விதிகளை கொள்கைகளை ஊக்குவிக்கலாமா? நாடுகள் போருக்குச் செல்லலாமா? பிற நாட்டில் வாழ்வோருக்கும் ஒரு நாடு கடமைப்பட்டுள்ளதா?

தொடர்புடைய கல்வித் துறைகள்

இந்தவாரத் தத்துவஞானி

சாக்கிரட்டீசு கி.மு. 470 - கி.மு. 399

சாக்கிரட்டீசு மேற்குலக மெய்யியலுக்கு வித்திட்ட ஓர் புகழ்பெற்ற பண்டையக் கிரேக்கத் தத்துவஞானி. அவர் ஏதென்ஸில் பிறந்து வாழ்ந்தார். அங்கேயே அவர் மெய்யியல் அறிவுத் தேடலில் தம் காலத்தைக் கழித்தார். அவர் வாதங்களைத் தன் சொந்த பிம்பத்தைக் கொண்டே உய்த்துணர்ந்தார். மேலும் நண்பர்கள், சீடர்கள் மற்றும் சமகால மெய்யியலாளர்கள் உடனான கடுமையான தொடர் உரையாடல்கள் வாயிலாகவும் வாதங்களை ஆக்கினார். பின்னாளில் கிரேக்கத்தின் மிகப் பெரும் ஞானியாக அறியப்பட்டார்

சாக்கிரட்டீசு குறித்த கருத்துகள் பெரிதும் பிளவுபட்டுள்ளன; அவரை வெகுவாகப் புகழும் வண்ணம் சிலவும், வெகுவாகத் தூற்றும் வண்ணம் சிலதுமாக அமைந்துள்ளன. அவருக்கு பிளேட்டோ போன்ற மனமார்ந்த சீடர்களாகப் பலரும் கடுமையாகத் தூற்றுவோராகப் பலரும் இருந்தனர். வயது முதிர்ந்த காலத்தில் ஏதெனிய அரசாங்கத்தின் அவப்பெயரைச் சம்பாதித்தனால், அவரது பொதுவிட தர்க்கங்களுக்கும் இளம் செல்வந்தர்களுடனான அவரது உறவுகளுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டன. எனினும் அவர் வழக்கம் போலவே தம் பணிகளை மேற்கொண்டார். இறுதியாக, அவர் புதுப்புது கடவுட்களை உருவாக்கியும் (திரிபுக் கொள்கை), கடவுள் நம்பிக்கையை மறுத்தும் (இறைமறுப்பு) இளைஞர்களை கெடுப்பதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுக் கைது செய்யப்பட்டார். பழங்குறிப்புகளின்படி அவர் விடமருந்திச் சாகும்படி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது, இன்றேல் ஏதென்சைவிட்டு வெளியேற வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது...

சேமிப்பீயின் தேக்கத்தைப் போக்க
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வலைவாசல்:மெய்யியல்&oldid=1995163" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது