பொறியியல் துறைகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பொறியியல் (ஆங்கிலம்:engineering) என்பது அறிவியல் கோட்பாடுகளைத் திறமுடன் பயன்படுத்தி தக்க முறையில் இயற்கை வளங்களை மனித பயன்பாட்டிற்காக மாற்றும் தொழிற் கலையாகும். சமகாலத்தில், பொறியியல் துறைகளான குடிசார் பொறியியல், இயந்திரவியல் பொறியியல், வேதிப் பொறியியல் மற்றும் மின்பொறியியல் போன்றவை முக்கிய அடிப்படை துறைகளை கொண்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.[1] பலதரப்பட்ட பொறியியல் துணை துறைகள் மற்றும் பலதுறை பாடங்கள் முக்கிய பொறியியல் கிளைகள் இருந்து செறிவு, சேர்க்கைகள் அல்லது நீட்டிப்புகளை மூலம் பெறப்பட்டுள்ளன.

குடிசார் பொறியியல்[தொகு]

குடிசார் பொறியியல் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், இயல்பியல் மற்றும் இயற்கை கட்டுமான சூழல்களின் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.

துணை துறை நோக்கம் முக்கிய அம்சங்கள்
கட்டமைப்புப் பொறியியல் பல்வேறு வகையான சுமைகளைத் தாங்கும் நோக்கிலான கட்டமைப்பு முறைமைகளின் வடிவமைப்பு தொடர்பான பொறியியல் துறை.
 • நிலநடுக்க பொறியியல், கட்டமைப்புகள் நில அதிர்வு ஏற்றத்திற்கு உட்படும்போது அதன் நடத்தை பற்றிய பொறியியல் அறிவு.
 • காற்றுப் பொறியியல், காற்று பகுப்பாய்வு மற்றும் உள்ளமைக்கப்பட்ட சூழலின் விளைவுகள்
 • கட்டடக்கலை பொறியியல், வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் கட்டமைப்பில் பொறியியல் கொள்கைகள் பயன்பாடு.
 • கடல் பொறியியல், கடல் அமைப்புகள் வடிவமைப்பு
சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பில் பொறியியலின் பயன்பாடு
 • சூழ்நிலை பொறியியல், சுற்றுச்சூழலின் வடிவமைப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுமானம்
 • தீ பாதுகாப்பு பொறியியல், தீ மற்றும் புகையில் இருந்து மக்கள் மற்றும் சூழலிலை பாதுகாக்கும் பொறியியலின் பயன்பாடு
 • சுகாதார பொறியியல், மனித சமூகத்தின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் முறைகளின் பொறியியல் பயன்பாடு
 • நீர்ம பொறியியல், திரவங்களின் ஓட்டம், பயணப்படி மற்றும் கழிவுநீர் ஓட்டம் தொடர்புடைய ஒரு பொறியியலின் துறையாகும்.
 • மாநகர அல்லது நகர பொறியியல், நீர் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை, போக்குவரத்து வலையமைப்புகள், துணைப்பிரிவுகள், தகவல் தொடர்பு, நீர், நீரோட்டங்கள், போன்ற நகராட்சி பிரச்சினைகளை களையப் பயன்படுத்தப்படும் குடிசார் பொறியியலின் பயன்பாடு.
நிலத்தொழில்நுட்பப் பொறியியல் இது புவியுடன் தொடர்புடைய பொருட்களின் பொறியியற் செயல்பாட்டை விளக்குகிறது.
 • சுரங்க பொறியியல், பூவி மூல பொருட்களின் ஆய்வு, பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் பதப்படுத்துதல்
போக்குவரத்துப் பொறியியல் மக்களும் பொருட்களும் பாதுகாப்பானதும், செயற்றிறன் கொண்டதுமான முறையில் போக்குவரத்துச் செய்வதற்கான அறிவியலோடு தொடர்புள்ள ஒரு பொறியியல் துறையாகும்.

இயந்திரவியல் பொறியியல்[தொகு]

இயந்திரவியல் பொறியியல் பௌதீக கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கருவிகளை அல்லது இயந்திரங்களை வடிவமைத்தல், தயாரித்தல், பராமரித்தல், பயன்படுத்துதல் போன்றவை இத்த்துறையின் கீழ் அடங்கும்.

துணை துறை நோக்கம் முக்கிய அம்சங்கள்
விண்வெளி பொறியியல் விண்வெளி பொறியியல் வானூர்தி மற்றும் விண்கலம் குறித்த வடிவமைப்பு, கட்டமைப்பு மற்றும் அறிவியலின் முதன்மை பொறியியல் பிரிவாகும். இது இரு முதன்மையான ஒன்றையொன்று மேற்பொருந்திய பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. வானூர்திப் பொறியியல் மற்றும் விண்கலப் பொறியியல். முன்னது புவியின் வளிமண்டலத்தில் இயங்கும் வானூர்திகளைப் பற்றியும் மற்றது புவியின் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே விண்வெளியில் இயங்கும் விண்கலங்களைக் குறித்துமான கல்வியாகும்.
ஒலிம பொறியியல் அதிர்வுகளேக் கையாளுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் சம்பந்தப்பட்டது. குறிப்பாக அதிர்வு தனிமையாக்கல் மற்றும் தேவையற்ற ஒலிகளைக் குறைத்தல்.
உற்பத்திப் பொறியியல் உற்பத்திப் பொறியியல் என்பது தொழிற்சாலைகளில் உருவாகும் பொருட்களின் உற்பத்தி முறைகள், பொருட்களின் உற்பத்திக்குப் பயன்படும் சாதனங்கள், உற்பத்தி சாதனங்களை ஆராய்ந்து தெளிவு செய்யும் வழிகள், மேலாண்மை நெறிகள் செயல்பாடுகள், இயந்திரங்கள், கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் கையாள்வது போன்றவற்றை இப்படிப்பின் மூலம் அறிந்து கொள்ளுதல்.
வெப்ப பொறியியல் வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சி தொடர்பான செயல்பாடுகள், உபகரணங்கள், அல்லது மூடப்பட்ட சூழல்களின் நிலைகளை விளக்குவது.
வாகன பொறியியல் உந்து மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வாகனத்தின் அமைப்புகள் மற்றும் உபகரணங்களின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி மற்றும் செயல்பாடு
 • தானியங்கி பொறியியல், மோட்டார் சைக்கிள்கள், வாகனங்கள், பஸ்கள் மற்றும் லாரிகள் வடிவமைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் உற்பத்தி.
 • கடல் சார் கட்டமைப்பு, கடல்சார் வாகனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு, செயல்பாடு, கட்டுமானம் மற்றும் உதவி.

மின்சார் பொறியியல்[தொகு]

மின்சார் பொறியியல் என்பது மின்னியல், மின்னணுவியல், மின்காந்தவியல் ஆகியவற்றை பற்றி கற்க உதவும் பொறியியல் பிரிவாகும்.

துணை துறை நோக்கம் முக்கிய அம்சங்கள்
கணிணிப் பொறியியல்
 • மென்பொருள் பொறியியல்
 • வன்பொருள் பொறியியல்

கணிணியின் உபகரணங்களை வடிவமைப்பது, உருவாக்குவது, பரிசோதனை செய்வது.

மின்னணுப் பொறியியல்
மின் பொறியியல்

மேற்கோள்களும் குறிப்புகளும்[தொகு]

 1. Julie Thompson Klein, Robert Frodeman, Carl Mitcham. The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford University Press, 2010. (pp 149 - 150)