உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பொதுத் தொடர்புகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


பொதுத் தொடர்புகள் (பொ.தொ ) அல்லது மக்கள் தொடர்பு (ம.தொ) என்பது ஒரு நிறுவனத்துக்கும் அதன் பொதுமக்களுக்கும் இடையே உள்ள தகவல்தொடர்பை நிர்வகிக்கும் ஒரு செயற்பாடாகும்.[1] பொதுத் தொடர்புகள், கட்டணம் வசூலிக்காத பொது ஆர்வம் மற்றும் செய்திகளின் தலைப்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு நிறுவனம் அல்லது தனிநபர் வெளிக்காட்டுதல் தமது பார்வையாளர்களை அடைய உதவுகிறது.[2] பொதுத் தொடர்புகள், நம்பிக்கையான மூன்றாம் தரப்பின் வெளிச்செல்லும் வழிகளில் வெளிக்காட்டுதலைச் செயல்படுத்துவதால், இது விளம்பரப்படுத்தலில் இல்லாத ஒரு மூன்றாம் தரப்பு நம்பகத் தன்மையை வழங்குகிறது.[2] பொது செயல்பாடுகளில் கருத்தரங்குகளில் பேசுதல், ஊடகத்தில் பணிபுரிதல் மற்றும் பணியாளர் தகவல்தொடர்பு என்பன உள்ளடங்கும். இது எளிதில் புலப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல, இதனால் விளம்பரப்படுத்தலிலிருந்து இது வேறுபட்டுள்ளது.

பணியாட்கள், வாடிக்கையாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள், வாக்காளர்கள் அல்லது பொதுமக்கள் ஆகியவர்களுடன் ஒத்துணர்வைக் கட்டியெழுப்ப பொ.தொ. பயன்படுத்தலாம்.[2] பெரும்பாலும் பொது அரங்கத்தில் விவரிக்கப்படும் பங்கைக் கொண்டுள்ள எந்தவொரு நிறுவனமும், சில நிலை பொதுத் தொடர்புகளில் ஈடுபடுகின்றன. ஆய்வாளர் தொடர்புகள், ஊடக தொடர்புகள், முதலீட்டாளர் தொடர்புகள், உள்ளக தகவல்தொடர்புகள் அல்லது தொழிலாளர் தொடர்புகள் போன்ற கூட்டு தொடர்புகள் என்ற ஒரே பெயரின்கீழ், பல எண்ணிக்கையான தொடர்புள்ள ஒன்றிணைந்த துறைகள் உள்ளன.

பொதுத் தொடர்புகளில் பல பகுதிகள் உள்ளன, ஆனால் நிதிசார் பொதுத் தொடர்புகள், தயாரிப்புசார் பொதுத் தொடர்புகள் மற்றும் நெருக்கடிசார் பொதுத் தொடர்புகள் ஆகியவையே அதிகளவில் அடையாளம் காணப்பட்டவையாகும்.

 • நிதிசார் பொதுத் தொடர்புகள் பிரதானமாக வணிக செய்தியாளர்களுக்கு தகவல்கள் கொடுப்பதுடன் தொடர்பானது.
 • தயாரிப்புசார் பொதுத் தொடர்புகள் ஒரு குறித்த தயாரிப்பு அல்லது சேவைக்கு விளம்பரப்படுத்தலைப் பயன்படுத்துவதைவிட பொ.தொ உத்திகள் வழியாக பிரபலத்தன்மையைத் தேடுவதுடன் தொடர்பானது.
 • நெருக்கடிசார் பொதுத் தொடர்புகள் எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் அல்லது தகவல்களுக்கு பதிலளிப்பதுடன் தொடர்பானது.

தொழிற்துறையின் இன்றைய நிலை

[தொகு]

தேடல் பொறிகள் மற்றும் பிற கருவிகளால் வழங்கப்படும் தயாரிப்புகளை நேரடியாக விளம்பரப்படுத்தும் வசதிகளை அடுத்து, நியூஸ் கார்ப், டவ் ஜோன்ஸ், மற்றும் CMP போன்ற கார்ப்பரேஷன்களின் ஊடக தயாரிப்புகளில் விளம்பரப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் வருவாய் வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. மரபுரீதியான ஊடக வெளியீடுகள் ஊடகவியலாளர்களைக் நிறுத்துகின்றன, குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கான செய்தியாளர்களை ஒன்று சேர்க்கின்றன, அச்சுப் பதிப்புகளைக் குறைக்கின்றன மற்றும் சில வெளியீடுகள் முற்றுமுழுதாக மூடப்படுகின்றன.[3]

வலைப்பதிவுகள் பாரம்பரிய ஊடகத்தைவிட குறைந்த பராமரிப்புச் செலவுகளைக் கொண்டவை, மேலும் சிறந்த செய்திகளையும், ஆய்வுகளையும் வழங்குவதாக பெரும்பாலும் கூறப்படுகின்றன.[4] வலைப்பதிவுகள் கூடுதலாக நிலைத்து நிற்கக்கூடிய குறைந்த செலவு வணிக மாதிரியுடன் பாரம்பரிய ஊடகத்தை இடமாற்ற வேகமாக வளர்ந்து, பின்வருவனவற்றில் அதிகமானவற்றை பெறுகின்றன.

இன்றைய பொ.தொகளில் சமூக ஊடகத்தின் அவதாரமானது அதிமுக்கியத்துவமான போக்காகும்.[5] 2009, ஜனவரி 29 அன்றைய நிலவரப்படி, சமூக ஊடகம் உயர்ந்து கொண்டிருக்கையில், இந்த போக்கால் பாரம்பரிய ஊடகமும் இன்னும் மாற்றப்படவேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடுவது முக்கியமானது.[6]

சமூக ஊடக வெளியீடுகள், தேடல் பொறி மேம்படுத்தல், உள்ளடக்கம் வெளியிடுதல் மற்றும் போட்காஸ்டுகள், வீடியோ ஆகியவற்றின் அறிமுகம் ஆகியவை பிற வளர்ச்சியடையும் போக்குகளாகும்.[5]

பொதுத் தொடர்புகள் நபரின் தேவையானது வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. பொதுத் தொடர்புகள் நபர்கள் பணியாற்ற வேண்டிய வேறுபட்ட கிளையண்டுகள் வகைகளில் இவையும் உள்ளடங்கும், ஆனால் இவை மட்டுமே அல்ல: அரசாங்கம், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நிலையங்கள், இலாபநோக்கற்ற நிறுவனங்கள், குறிப்பான தொழிற்துறைகள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் பெரிய நிறுவனங்கள், விளையாட்டு அணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச வாய்ப்புகள்.

முறைகள், கருவிகள் மற்றும் உத்திகள்

[தொகு]

பொதுத் தொடர்புகளும் பிரபலத்தன்மையும் ஒரே கருத்துடையவை அல்ல, ஆனால் பெரும்பாலான பொ.தொ செயல்பாடுகள் பிரபலத்தன்மைக்கான முன் ஏற்பாடுகளை உள்ளடக்குகின்றன. பிரபலத்தன்மை என்பது ஒரு தயாரிப்பு, நபர், சேவை, காரணம் அல்லது நிறுவனத்துக்காக, மக்களின் விழிப்புணர்வைப் பெற தகவல்களைப் பரப்புவதாகும், இதை செயல்திறன்மிக்க பொ.தொ திட்டமிடுதலின் ஒரு விளைவாக காணமுடியும்.

பொது மக்களை இலக்கிடுதல்

[தொகு]

பொதுத் தொடர்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படையான உத்தி என்னவெனில், இலக்கு பார்வையாளர்களை அடையாளம் காணுவதும், பார்வையாளர்களைக் கண்டுபிடிப்பதும், அந்த பார்வையாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு செய்தியையும் திறன்பட வழங்குவதுமாகும். இது பொதுவான, தேசிய அளவிலான அல்லது உலகளாவிய பார்வையாளராக இருக்கலாம், ஆனால் பொதுவாக மக்கள் தொகையின் ஒரு பாகமாக இருக்கும். சந்தைப்படுத்துபவர்கள் பொதுவாக "கறுப்பு ஆண்கள் 18-49" போன்ற பொருளாதாரத்தை இயக்கும் "மக்கள் தொகையின் போக்கை," குறிக்கிறார்கள், ஆனால் பொதுத் தொடர்புகளில் பார்வவயாளர்கள் பெரும்பாலும் மாறும்தன்மையானவர்களாவர், ஒரு இலக்கை அடைய விரும்பும் யாராகவும் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, சமீபத்திய அரசியல் கேட்போர்களில் "சொக்கர் அம்மாமார்" மற்றும் "நாஸ்கர் அப்பாமார்" அடங்குவர். உடற்தகுதி நிலை, சாப்பிடுதலிலுள்ள விருப்பங்கள், "அட்ரீனலின் அடிமைகள்,"... இவ்வாறாக இன்னும் பலவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு சைகோகிராஃபிக் குழுவாக்கமும் உள்ளது.

கேட்போர்கள் தவிர, வழக்கமாக பங்குதாரர்களும் உள்ளனர், இவர்களிடம் வழங்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் ஒரு "பங்கு" உள்ளது. அனைத்து பார்வையாளர்களுமே பங்குதாரர்கள் (அல்லது பங்குதாரர்கள் என நினைக்கக்கூடியவர்கள்), ஆனால் அனைத்து பங்குதாரர்களும் பார்வையாளர்களல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தொண்டு நிறுவனமானது ஒரு நோயைக் குணப்படுத்துவதற்கான நிதியைத் தேடுவதற்காக விளம்பர பிரச்சாரத்தை உருவாக்க ஒரு பொ.தொ முகவர் அமைப்பை நியமிக்கும். இங்கே, தொண்டு நிறுவனமும், நோயுள்ள நபர்களும் பங்குதாரர்கள், ஆனால் பணத்தை நன்கொடையளிக்கும் எவருமே பார்வையாளராவர்.

சில வேளைகளில், பொ.தொ செயற்பாட்டுக்கு பொதுவாகவுள்ள, வேறுபடுகின்ற கேட்போர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் ஆர்வங்கள் பல வேறுபட்ட படைப்புகளுக்கு அவசியம் ஏற்படுத்தும், ஆனால் இப்போதும் நிறைவு உண்டாக்குகிற செய்திகளே. இது செய்வதற்கு எப்போதுமே எளிதானதல்ல, அதோடு சிலவேளைகளில் – , குறிப்பாக அரசியலில் – ஒரு பேச்சாளர் அல்லது கிளையண்ட் ஒரு பார்வையாளருக்குக் கூறும் சிலவிஷயம் வேறொரு பார்வையாளரை அல்லது பங்குதாரர் குழுவைக் கோபப்படுத்தும்.

முகவாயில் குழுக்கள்

[தொகு]

அரசாங்கக் கொள்கை, கூட்டுறவுக் கொள்கை அல்லது பொது கருத்தைப் பாதிக்க முகவாயில் குழுக்கள் நிர்மாணிக்கப்படுகின்றன. இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்கன் இஸ்ரேல் பொது விவகாரங்களுக்கான கமிட்டி, AIPAC ஆகும், இது அமெரிக்கன் வெளிநாட்டு கொள்கைகள் மீது செல்வாக்குச் செலுத்தும். இந்த குழுக்கள் குறிப்பிட்ட ஆர்வத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக உரிமை கோருகின்றன, உண்மையில் அவ்வாறு செய்வதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை. ஒரு முகவாயில் குழுவானது அதன் உண்மையான நோக்கத்தையும் ஆதரவு அடிப்படையையும் மறைக்கும்போது, இது ஒரு முன்னணி குழு எனப்படுகிறது. இன்னும், பொதுமக்கள் கருத்துக்களை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்காக அரசாங்கங்கள்கூட பொதுத் தொடர்புகள் நிறுவனங்களை பரப்புரை செய்யக்கூடும். இதற்கு நன்கு விளக்கப்பட்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டு எதுவெனில், யூகோசிலாவியாவில் நடந்த உள்நாட்டுப்போரை வர்ணித்த விதமாகும். புதிதாக வெற்றிகண்டுள்ள அரசாங்கங்களான குரோஷிய மற்றும் போஸ்னியா குடியரசுகள் அமெரிக்கன் பொ.தொ நிறுவனங்களில் பெருந்தொகையில் முதலிட்டன, ஆகவே இந்த பொ.தொ நிறுவனங்கள் போர் குறித்த சாதகமான தோற்றத்தை அவர்களுக்கு அமெரிக்காவில் வழங்கலாம்.[7]

சுற்று

[தொகு]

பொதுத் தொடர்புகளில், "சுற்று" என்பது சிலவேளைகளில் இழிவுபடுத்துகிற பதம், இது ஒருவரின் சொந்த விருப்பத்திலான நிகழ்வு அல்லது நிலைமையில் மிக அதிகளவாக சார்புடைய சித்தரிப்பை வழங்குவதாகக் கருதப்படுகின்றது. பாரம்பரிய பொதுத் தொடர்புகள் உண்மைகளின் படைப்புத்திறன் மிக்க விளக்க வழங்கல்களை நம்பியிருக்கும் வேளையில், எப்போதும் இல்லாவிட்டாலும் பெரும்பாலும் "சுற்று" என்பது கபடமான, ஏமாற்றக்கூடிய மற்றும்/அல்லது அதிகளவில் திறமையாகக் கையாளுகின்ற உத்திகளைச் செயல்படுத்துக்கிறது. அறிவிப்பாளர்கள் அல்லது அரசியல் எதிர்க்கட்சியினர் தமது எதிர் வாதம் அல்லது நிலமையை முன்வைக்கும்போது அரசியல்வாதிகளை பெரும்பாலும் சுற்று விடுகிறார்கள் எனக் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.

ஒருவரின் நிலைக்கு ஆதரவான உண்மைகள் மற்றும் மேற்கோள்களை வழங்குதல் (செர்ரி பிக்கிங்) மறுதலித்தலில்லாதவை எனப்படுபவை, நிரூபிக்கப்படாத உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு வழியில் வழங்குதல், பொதுப் பேச்சுகளில் வெறுப்புக்குரியவை ஒவ்வாதவை எனக்கருதப்படும் பகுதிகளுக்கு பதிலாக சூதனமான பிரயோகத்தைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை சுற்று நுட்பங்களில் அடங்கும். வேறொரு நுட்பமானது குறிப்பிட்ட செய்திகளின் வெளியீட்டு நேரத்தை கவனமாக தேர்ந்தெடுத்தலுடன் ஈடுபடுகிறது, ஆகவே இது செய்திகளில் முக்கிய நிகழ்வுகளின் நன்மையை எடுக்க முடியும். இந்த செய்கைக்கான பிரபல குறிப்பானது, பிரித்தானிய அரசாங்க அதிகாரி ஜோ மோரே செப்டம்பர் 11, 2001 அன்று அனுப்பிய ஒரு மின்னஞ்சலில் நாங்கள் புதைக்க விரும்பும் எதையும் வெளியில் எடுக்கக்கூடிய மிகச் சிறப்பான நாள் இது , ("கூடாத செய்திகளை புதைக்க இது ஒரு நல்ல நேரம்" என பரந்த புரிந்துகொள்ளப்பட்டது அல்லது தவறாக மேற்கோளிடப்பட்டது) என்ற சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தியபோது நடந்தது. இந்த மின்னஞ்சல் ஊடகத்தில் வெளியிடப்பட்டபோது ஏற்பட்ட ஆர்வமானது கடைசியில் அவர் ராஜினாமா செய்யுமளவுக்குச் சென்றது.

சுற்று மருத்துவர்கள்

[தொகு]

சுற்று என்ற பதத்தில் எதிரான கருத்து இணைந்துள்ளபோதும், அதை திறமையாக பயிற்சிசெய்பவர்கள் சிலசமயங்களில் "சுற்று மருத்துவர்கள்" என அழைக்கப்படுகிறார்கள். இது எழுத்தாளரை "ஹேக்" என அழைப்பதற்கு சமமான பொ.தொ. ஆகும் பெரும்பாலும் யு.கே இல் சுற்று மருத்துவர் என விவரிக்கப்படும் மிக நன்கு பிரபலமான நபர் அலாஸ்டயர் காம்ப்பெல், இவர் 1994 க்கும் 2003 க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் டொனி பிளேயர் உடன் பொதுத் தொடர்புகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார், மேலும் நியூசிலாந்தின் 2005 ஆம் ஆண்டு சுற்றுப்பயணத்தின் போது, பிரித்தானிய மற்றும் ஐரிஷ் லயன்ஸ் ரக்பி யூனியன் சார்பான ஊடக தொடர்பு அதிகாரியாகவும் ஒரு முரண்பாடான பங்கு வகித்தார்.

அரசாங்கத்துக்கு பாதகமாக அமையலாம் எனக் கருதக்கூடிய செய்திகளைத் தணிக்கை செய்யும்வேளையில், அரசாங்கத்துக்கு சாதகமான செய்திகளை தேர்ந்தெடுத்து அனுமதிப்பதன்மூலம், பல நாடுகளிலுமுள்ள அரச ஊடகங்கள் கூட சுற்றில் ஈடுபடுகின்றன. அவை போதிப்பதற்காக அல்லது பொதுமக்களின் கருத்துக்களை தீவிரமாக ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்காகக்கூட பிரச்சாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடும். தனியாரின் ஊடகங்கள் கூட தனது குறிப்பிட்ட அரசியல் கண்ணோட்டங்களை சுற்ற 'தொடர்பான' எதிர் 'தொடர்பற்ற" அதே நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.

சந்தித்து வாழ்த்துதல்

[தொகு]

இரண்டு அல்லது அதிகமான தரப்புகளிளை ஒன்றுக்கொன்று சௌகரியமான அமைப்பில் அறிமுகம் செய்துகொள்ளும் ஒரு முறையாக பல வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சந்தித்து வாழ்த்துதலைப் பயன்படுத்தும். இவை பணியாளர்கள் அல்லது உறுப்பினர்களை பங்கெடுக்க ஊக்கப்படுத்துவதற்காக பொதுவாக ஈடுபடும், அதற்காக அவர்களுக்கு வழக்கமாக உணவகங்களில் விற்கப்படும் திண்பண்டங்கள் வழங்கப்படும்.

சந்தித்து வாழ்த்துதலின் குறிப்பிட்ட இயங்குமுறைகள் எவ்வாறு இயங்கும் என்பதை எதிர்க்கின்ற கருத்துகளும் உள்ளன. முறைசாரா நிகழ்வு எனக் குறிப்பிட்டிருந்ததலொழிய, நிகழ்வு தொடங்குவதாகக் திட்டமிடப்பட்டுள்ள நேரத்துக்குள் அனைத்து தரப்புகளும் உடனடியாக வந்தடையவேண்டும் என கார்டினர் கருத்து குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும், கூடுதல் ஆறுதலான ஊடாட்ட சூழலைக் கொடுக்கும்பொருட்டு நிகழ்வு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்பும் தரப்புகள் வந்து சேரலாம் என கோலனோவ்ஸ்கி கருத்து கூறுகிறது.

மற்றவை

[தொகு]
 • பிரசித்த நிகழ்வுகள், போலியான நிகழ்வுகள், புகைப்பட நடவடிக்கைகள் அல்லது பிரசித்த சாகசங்கள்.
 • விவாத நிகழ்ச்சி சுற்று. வாடிக்கையாளர் பங்குகொள்ள விரும்பும் தொலைக்காட்சி அல்லது வானொலி விவாத நிகழ்ச்சிகளில் நேர்முகம் காணப்படுவதன்மூலம் பொ.தொ பேச்சாளர் (அல்லது அவரது வாடிக்கையாளர்) "சுற்றை நடத்துகிறார்".
 • புத்தகங்களும் மற்ற எழுத்துக்களும்.
 • வலைப்பதிவுகள்
 • இந்த புலத்தில் பொ.தொ செயற்பாட்டாளர் பணிபுரிந்த சிறிது காலத்துக்கு பின்னர், ஊடகத்திலுள்ள அல்லது பொதுவிவகாரங்களின் மண்டலம் எங்கேனுமுள்ள தொடர்புகளின் பட்டியலை அவர் பெறுகின்றார். இந்த "ரோலோடெக்ஸ்" சன்மானமளிக்கப்பட்ட ஒரு சொத்தாகவும், வேலைவாய்ப்பு அறிவித்தல்களாகவும் மாறுகிறது, சிலவேளைகளில் ரோலோடெக்ஸுடன், சிறப்பாக பொ.தொ இன் ஊடக தொடர்புகள் பகுதியிலுள்ள நபர்களை தாமாகவே அழைக்கும்.
 • எடுத்துக்காட்டாக, அச்சிடப்பட்ட மற்றும் மின்னணு-கடிதங்கள் போன்ற செய்திமடல்களுடன் நேரடி தகவல்தொடர்பு (மக்கள் தொடர்பு ஊடகம் வழியாக அன்றி நேரடியாகவே உறுப்பினர்களுக்கு செய்திகளைக் காவிச்செல்லுதல்).
 • சமநிலையான இலக்கியம், மரபுவழியாக அச்சில் உள்ளது, மேலும் இப்போது பெருமளவில் வலைத்தளங்களாக.
 • நபர் குழுக்கள் மற்றும் தொழில்ரீதியான நிறுவனங்களுக்கு உரைகள்; வரவேற்புகள்; கருத்தரங்குகள்; மற்றும் பிற நிகழ்வுகள்; தனிப்பட்ட வருகைகள்.
 • பொ.தொ செயற்பாட்டாளர் அல்லது அரசியல் செய்திகளை எழுதுபவருக்கான கொச்சை பதம் "flack" (சிலவேளைகளில் "flak" என உச்சரிக்கப்படும்) என்பதாகும்.
 • டெஸ்க் விசிட் என்றால், ஊடகவியலாளர் விளம்பரப்படுத்துவது என்ன என்பதை அவருக்குக் காண்பிப்பதற்காக பொ.தொ நபர் தங்களின் தயாரிப்பை அப்படியே ஊடகவியலாளர் மேஜைக்கு எடுத்துச் செல்லும் இடமாகும்.
 • பிரச்சாரம் செய்தல் (Astroturfing) என்பது சாதாரண "அடிமட்ட" பயனர் அல்லது கருத்துரை என்ற பாசாங்கில், தமது வாடிக்கையாளர்களுக்கான வலைப்பதிவு மற்றும் ஆன்லைன் மன்ற செய்திகளை இடுகின்ற பொ.தொ முகவரமைப்புகளின் செயலாகும்.
 • ஆன்லைன் சமூக ஊடகம்.

அரசியலும் குடிமைச் சமூகமும்

[தொகு]

எதிரியை வரையறுத்தல்

[தொகு]

அரசியல் பிரச்சாரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் உத்தி "ஒருவரின் எதிரியை வரையறுத்தல்" என அழைக்கப்படுகிறது. எதிரிகள் எனப்படுபவர்கள் வேட்பாளர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் மக்களின் பிற குழுக்கள் என்பனவாக இருக்கலாம்.

2004 இல் அமெரிக்க அதிபர் பிரச்சாரத்தின்போது, ஹவார்ட் டீன் ஜான் கெர்ரி ஐ "தோல்வியடைபவர்" என வரையறுத்தார், இதை ஊடகங்கள், குறிப்பாக கன்சர்வேட்டிவ் ஊடகமானது பரவலாக திரும்பத் திரும்ப தெரிவித்தது. இதேபோல, ஜார்ஜ் ஹெச்.டபிள்யு. புஷ் மைக்கேல் டுக்காகிஸ் குற்றம் புரிவதில் பலவீனமானவர் (வில்லீ ஹார்டன் விளம்பரம்) மற்றும் நம்பிக்கையற்றவிதமாக சுதந்திரமானவர் ("ACLU இன் அட்டை காவும் உறுப்பினர்") என விவரித்தார். 1996 இல் ஜனாதிபதி பில் கிளின்டன் "21ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பாலம் கட்டுவது" என்ற வாக்குறுதிக்கு முரணாக அமெரிக்காவை திரும்பவும் எளிமையான காலகட்டத்துக்கு கொண்டுவருவது என்ற எதிர்த்தரப்பு பாப் டோலின் வாக்குறுதியைத் தாக்கினார். இது, டோலை ஏதோ ஒரு வகையில் முன்னேற்றத்துக்கு எதிரானவராக சித்தரித்தது.

கருக்கலைப்பு குறித்த விவாதத்தில், தேர்வுக்கு ஆதரவானவர் எனப் பெயரிடப்பட்ட குழுக்கள், தங்கள் பெயருக்கு அமைவாக, தங்கள் எதிர்த்தரப்பினரை "தேர்வுக்கு எதிரானவர்" என வரையறுத்தனர், இதேவேளை உயிர் காப்பவர் எனப் பெயரிடப்பட்ட குழுக்கள் தங்கள் எதிர்த்தரப்பினரை "கருக்கலைப்பை ஆதரிப்பவர்" அல்லது "உயிருக்கு எதிரானவர்" என குறிப்பிட்டனர்.

மொழியை நிர்வகித்தல்

[தொகு]

நேர்காணல்கள் அல்லது செய்தி வெளியீடுகளில், ஒரு சிக்கல் தொடர்பாக அரசியல்வாதி அல்லது ஒரு நிறுவனம் பொருத்தமான சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தக்கூடுமானால், அந்த சொற்றொடரின் பொருத்தமான தன்மைபற்றி எந்தவித கேள்விகளும் இல்லாமல் செய்து ஊடகங்கள் அதை ஒருவரி பிறழாமல் அவ்வாறே திரும்பத்திரும்ப வெளிவிடும். இது செய்தி மற்றும் அடிப்படையில் முன்கூட்டியே உண்டாகியிருக்கக்கூடிய எண்ணம் ஆகிய இரண்டையுமே நிலைநிறுத்தும். பெரும்பாலும், ஒன்றை தீங்கற்ற ஏதேனும் குரல்கொடுப்பு சிறப்பாக நிலைத்திருக்கலாம்; "வாழ்க்கை கலாச்சாரம்" என்பது பெருமளவு நபர்களுக்கு பொதுவான நல்லெண்ணமாகவே தோன்றும், ஆனால் உயிர் காப்பைப் பரிந்துபேசும் பலருக்கு அது கருக்கலைப்புக்கான எதிர்ப்பையே தோற்றுவிக்கும். "மாகாணங்களின் உரிமைகள்" என்ற சொற்றொடர் 1960 களில் மற்றும் கூறப்பட்டுள்ளதுபோல 70 கள் மற்றும் 80 களில், ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பொதுமக்கள் உரிமைகள் என்பதற்கு எதிரான சட்டத்துக்கான குறியீடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

செய்திகளைக் கொண்டுசெல்லுதல்

[தொகு]

செய்தியைப் போன்றே தகவல்தொடர்பு முறையும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கருத்திலெடுக்கும் பார்வையாளர்கள் மற்றும் கொண்டுசெல்லப்படும் செய்தி ஆகியவற்றைப் பொறுத்து நேரடி அஞ்சல், தானியங்கி அழைத்தல், விளம்பரப்படுத்தல் மற்றும் பொது பேச்சு போன்றன பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அச்சு வெளியீடுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் பல செய்தித்தாள்கள் மூடப்படுகின்றவையாக இருப்பதால் அவை தகவல் தொடர்பில் நம்பிக்கை குறைந்த வழியாக மாறியுள்ளன, மேலும் மற்ற முறைகள் அதிக பிரபலமாகியுள்ளன.

கலை நிறுவனங்கள் கூடுதலாக தமது சொந்த வலைத்தளத்திலேயே தங்கியிருக்கத் தொடங்கியுள்ளன, அவை வலையிலும் வலைக்கு அப்பாலும் பிரபலம் மற்றும் பொதுத் தொடர்புகளுக்கு பலவகை தனித்துவமான அணுகுமுறைகளை நிர்மாணித்துள்ளன.[8]

அண்மையில் இஸ்ரேல் நாடானது வலை 2.0ஆரம்பகட்ட வேலைகள் பலவற்றைச் செய்துள்ளது, இதில் வேறுபட்ட பார்வையாளர்களை அடைவதற்கு ஏதுவாக வலைப்பதிவு,[9] மைஸ்பேஸ் பக்கம்,[10] யூட்டூப் அலைவரிசை,[11] பேஸ்புக் பக்கம் [12] மற்றும் அரசியல் வலைப்பக்கம் ஆகியவை உள்ளடங்குகின்றன.[13] இஸ்ரேல் வெளிவிவகார அமைச்சகம் அந்நாட்டின் வீடியோ வலைப்பதிவு மற்றும் அதன் அரசியல் வலைப்பதிவையும் கூட தொடங்கியுள்ளது.[13] வெளிவிவகார அமைச்சகம், முதல் மைக்ரோ வலைப்பதிவிடல் ஊடக கருத்தரங்கை டுவிட்டர் வழியாக ஹமாசுடனான போர் பற்றி நடத்தியது, இதில் சாதாரண உரை செய்தியனுப்பும் சுருக்கங்களைப் பயன்படுத்தி உலகளாவிய ரீதியில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு வெளிநாட்டு பிரதிநிதி டேவிட் சாரங்கா நிகழ்நேர பதிலளித்தார்.[14] இந்த கேள்விகளும் பதில்களும் பின்னர் IsraelPolitik, என்ற அதிகாரபூர்வ அரசியல் வலைப்பதிவில் இடுகையிடப்பட்டன.[15]

முன்னணி குழுக்கள்

[தொகு]

பொதுத் தொடர்புகளிலுள்ள அதிகளவில் முரண்பாடான செயல்பாடுகளில் ஒன்று முன்னணி குழுக்கள் – நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாகும், இது உண்மையில் விளம்பரதாரர் இல்லாமல் இருண்டுபோகக்கூடிய அல்லது மறைந்துபோகக்கூடிய வாடிக்கையாளரின் ஆர்வங்களுக்கு சேவையாற்றி வருகின்றவேளையில், பொது வழக்கில் சேவையாற்றுவது இதன் நோக்கமாகும். பொ.தொ கண்காணிப்பு போன்ற பொதுத் தொடர்புகள் தொழிற்துறையின் விமர்சகர்கள், பொதுத் தொடர்புகள் "செய்திகளை திட்டமிடுகிற மற்றும் சுற்றுகிற, போலி 'அடிமட்ட' முன்னணி குழுக்கள், நகரவாசிகளின் இனத்தை(களை) அமைக்கின்ற, மற்றும் ஜனநாயகத்தைக் கவிழ்க்க பரப்புரையாளர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுடன் சதித்திட்டம் தீட்டுகின்ற" "வாடகை தொழிற்துறைக்காக பல பில்லியன் டாலர்கள் விளம்பரம்" புரிவதாக தர்க்கம் புரிந்துள்ளனர். [1] பரணிடப்பட்டது 2010-01-17 at the வந்தவழி இயந்திரம்.

பொ.தொ நுட்பமாக முன்னணி குழுக்களைப் பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்கள் பல தொழிற்துறைகளில் ஆவணமாக்கப்பட்டுள்ளன. நிலக்கரி அகழும் கார்ப்பரேஷன்கள் சுற்றுச்சூழல் குழுக்களை உருவாக்கியுள்ளன, இது அதிகரித்த CO2 கழிவுகள் மற்றும் உலக வெப்பமாதல் என்பன தாவர வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும், இவை நன்மையானவை என தர்க்கம் புரிகின்றன, மதுச்சாலைகளுக்கான வணிக குழுக்கள் ஆல்கஹால் எதிரி குழுக்களை தாக்கவென நகரவாசிகள் குழுக்களை உருவாக்கி நிதியளித்துள்ளன, புகையினை கம்பனிகள், அநீதி சீர்திருத்தம் குறித்து பரிந்துபேசவும், தனிப்பட்ட காயத்துக்கு உள்ளானவர்களுக்காக வாதாடும் சட்டத்தரணிகளைத் தாக்கவும் நகரவாசிகள் குழுக்களை அமைத்து நிதியளித்துள்ளன, இதேவேளை விசாரணை சட்டத்தரணிகள் அநீதி சீர்திருத்ததை எதிர்க்க "நுகர்வோர் வழக்காடல்' முன்னணி குழுக்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.[2] பரணிடப்பட்டது 2009-04-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்[3] பரணிடப்பட்டது 2006-09-25 at the வந்தவழி இயந்திரம்[4]

மேலும் காண்க

[தொகு]
 • தலைமை தகவல்தொடர்பு அதிகாரி
 • வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை
 • ஊடாடக்கூடிய பொ.தொ
 • வழக்கு பொதுத் தொடர்புகள்
 • சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பரப்படுத்தல்
 • செய்தி கருத்தரங்கு
 • விளம்பரம் (சந்தைப்படுத்தல்)
 • பொதுமக்கள் கருத்து
 • பிரபலமடைதல்
 • செய்தித்தொடர்பாளர்
 • செய்தி ஒழுக்கம்

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
 1. குருனிக், ஜேம்ஸ் ஈ. மற்றும் ஹன்ட், டோட். மேனேஜிங் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ். (ஆர்லாண்டோ, ஆர்லாண்டோ, எஃப் எல்: ஹார்கோர்ட் பிரேஸ் ஜோவானோவிச், 1984), 6ஈ.
 2. 2.0 2.1 2.2 Answers.com மார்க்கெட்டிங் டிக்ஷனரி: பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ். ஆகஸ்டு 7, 2008 அன்று பெறப்பட்டது.
 3. பால் கில்லின் (2008) நியூஸ்பேப்பர் டெத் வாட்ச். ஆகஸ்டு 29, 2008 அன்று பெறப்பட்டது
 4. பிரியன் கால்ஃபீல்ட் (2007) "பை-பை, பிசினஸ் 2.0 பரணிடப்பட்டது 2008-09-01 at the வந்தவழி இயந்திரம்" ஃபோர்ப்ஸ். ஆகஸ்டு 29, 2008 அன்று பெறப்பட்டது
 5. 5.0 5.1 பால் (2008) "8 பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் டி வாட்ச்" ஆகஸ்டு 29, 2008 அன்று பெறப்பட்டது
 6. http://mashable.com/2009/01/29/stats-old-media-decline/
 7. சீ பீட்டர் விக்கோ ஜாகோப்சன், ஃபோக்கஸ் ஆன் த சி.என்.என் இஃபெக்ட்ஸ் மிஸ்ஸஸ் த பாயின்ட்: த ரியல் மீடியா இம்பாக்ட் ஆன் கன்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மென்ட் இஸ் இன்விசிபிள் அண்ட் இண்டைரக்ட் , பீஸ் ரிசர்ச் சஞ்சிகை, தொகுப்பு.37, எண்.2. அரசியல் விஞ்ஞான இன்ஸ்டிடியூட், காபென்ஹாஜென் பல்கலைக்கழகம் (2000).
 8. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-12-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-21.
 9. இஸ்ரேல் வீடியோ பிளாக் எயிம்ஸ் டு ஷோ த வர்ல்ட் 'த பியூட்டிஃபுல் பேஸ் ஆஃப் ரியல் இஸ்ரேல், வொய்நெட், பெப்பிரவரி 24, 2008.
 10. இஸ்ரேல் சீக்ஸ் ஃபிரண்ட்ஸ் துரூ மைஸ்பேஸ் பேஜ், பாபி ஜான்சன், தி கார்டியன் , மார்ச் 23, 2007.
 11. இஸ்ரேல் யூசஸ் யூட்டூப், டுவிட்டர் டி ஷேர் இட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, சி.என்.என் , டிசம்பர் 31, 2008
 12. இஸ்ரேல்ஸ் நியூ யார்க் கன்சுலேட் லாஞ்சஸ் பேஸ்புக் பேஜ், வொய்நெட், டிசம்பர் 14, 2007.
 13. 13.0 13.1 லேட்டஸ்ட் பி.ஆர் வெஞ்சர் ஆஃப் இஸ்ரேல்ஸ் டிப்ளோமட்டிக் மிஷன் இன் நியூ யார்க் அட்ராக்ட்ஸ் லார்ஜ் அராப் ஆடியன்ஸ், வொய்நெட், ஜூன் 21, 2007.
 14. பாட்டில்ஃப்ரொண்ட் டுவிட்டர் பரணிடப்பட்டது 2009-10-01 at the வந்தவழி இயந்திரம், ஹாவிவ் ரெட்டிக் குர், ஜெருசலேம் போஸ்ட் , டிசம்பர் 30, 2008.
 15. த டஃப்ஃபஸ்ட் கியூஸ் ஆன்ஸ்சர்ட் இன் த பிரீஃபெஸ்ட் ட்வீட்ஸ், நோவம் கோஹென், நியூ யார்க் டைம்ஸ் , ஜனவரி 3, 2009; ஜனவரி 5, 2009 அன்று அணுகப்பட்டது.

குறிப்புதவிகள்

[தொகு]
 1. ஸ்காட் எம். கட்லிப்/ அல்லென் ஹெச். சென்டர்/ க்ளென் எம். ப்ரூம், "இஃபெக்டிவ் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ், " 7ஆம் பதிப்பு., பிரென்ரிஸ்-ஹால், இங்க். எ சைமன் அண்ட் ஸ்சுஸ்டர் கம்பனி, ஈங்கிள்வுட் கிளிஃப்ஸ், என்.ஜே. 07632, 1994, படம் 10-1
 2. சென்டர், அல்லென் ஹெச். மற்றும் ஜாக்ஸன், பாட்ரிக், "பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் பிரக்டிஸஸ்," 5ஆம் பதிப்பு, பிரென்ரிஸ் ஹால், அப்பர் சாடில், என்.ஜே., 1995, பக்கம். 14-15
 3. கிரிஃபாசி, ஷீலா சி., பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் டக்டிக்ஸ் , இலிருந்து "எவ்விரிதிங்ஸ் கம்மிங் அப் ரோசி," செப்டம்பர், 2000, தொகுப்பு. 7, வெளியீடு 9, பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கா, நியூ யார்க், 2000.
 4. கெல்லி, கத்லீன் எஸ்., "எஃபெக்டிவ் ஃபண்ட் ரெய்சிங் மானேஜ்மென்ட்," லாரன்ஸ் எர்ல்பௌம் அசோசியேட்ஸ், மாஹ்வா, என்.ஜே., 1998
 5. வில்காக்ஸ், டி.எல்., ஆல்ட், பி.ஹெச்., ஏகி, டபிள்யு. கே., மற்றும் கேமெரன், ஜி., "பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஸ்ட்ரட்டெர்ஜீஸ் அண்ட் டக்டிக்ஸ்," 7 ஆம் பதிப்பு, அல்லின் மற்றும் பேகொன், போஸ்டன், எம் ஏ, 2002
 6. குரூனிக், ஜேம்ஸ் ஈ. மற்றும் ஹன்ட், டோட். மானேஜிங் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ். (ஆர்லாண்டோ, எஃப் எல்: ஹார்கோர்ட் பிரேஸ் ஜோவானோவிச், 1984), 6.

கூடுதல் வாசிப்பு

[தொகு]
 • எட்வார்ட் பெர்னேஸ். (1928) "ப்ராப்பகண்டா".
 • பூர்ஸ்டின், டேனியல் ஜே. (1972) தி இமேஜ்: எ கைட் டு சூடோ-இவண்ட்ஸ் இன் அமெரிக்கா. நியூ யார்க்: ஏதேனியம். நியூ யார்க்: ஏதேனியம்.
 • ஏவன், ஸ்டுவார்ட். (1996) பி.ஆர்

! எ ஸோஷியல் கிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பின். நியூ யார்க்: பேசிக்புக்ஸ் .

 • ஹால், பில். (2007) த நியூ பி.ஆர் . மவுன்ட் கிஸ்கோ, என். வொய்.: லார்ஸ்டன் பப்ளிஷிங்.
 • லா எல்லோ ஷட்டில். ‘
 • சீப், பாட்ரிக் மற்றும் ஃபிட்ஸ்பாட்ரிக், கதி. (1995) பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் எத்திக்ஸ் . ஃபோர்ட் வார்த்: ஹார்கோர்ட் பிரேஸ் அண்ட் கம்பனி.

வெளி இணைப்புகள்

[தொகு]
அபௌட் தி இண்டஸ்ட்ரி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பொதுத்_தொடர்புகள்&oldid=3931745" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது