நாளமுள்ள சுரப்பி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நாளமுள்ள சுரப்பி
விளக்கங்கள்
அடையாளங்காட்டிகள்
இலத்தீன்glandula exocrina
MeSHD005088
THTH {{{2}}}.html HH2.00.02.0.03014 .{{{2}}}.{{{3}}}
FMA9596
உடற்கூற்றியல்

நாளமுள்ள சுரப்பிகள் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து நாளங்கள் வழியாகஎபிதீலியத்தின் மேற்பரப்பில்  சுரக்கின்றன.  வியர்வை, உமிழ்நீர், பால், காது குரும்பி, கண்ணீர், எண்ணெய் மற்றும் சளி ஆகியவை நாளமுள்ள சுரப்பிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.மனித உடலில் உள்ள இரண்டு வகை சுரப்பிகளில் ஒன்று நாளமுள்ள சுரப்பிகள், மற்றொன்று நாளமில்லா சுரப்பிகள். நாளமில்லா சுரப்பிகள் த ங்கள் சுரப்பை  நேரடியாக இரத்த ஓட்டத்தில் சுரக்கின்றன. கல்லீரல் மற்றும் கணையம் ஆகியவை நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகளாக செயல்படுகின்றன. ஏனென்றால் இவற்றால் சுரக்கப்படும் பித்த நீர் மற்றும் கணைய நீர் நாளங்கள் வழியாக  இரைப்பை குடல் பாதைக்கு செல்வதால் நாளமுள்ள சுரப்பியாகவும் பிற சுரப்புகள் நேரடியாக இரத்தத்திலும் கலப்பதால் நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது. 

வகைப்பாடு[தொகு]

அமைப்பு[தொகு]

நாளமுள்ள சுரப்பிகள் ஒரு சுரப்பிப் பகுதியையும், ஒரு குழாய் பகுதியையும் கொண்டிருக்கின்றன, அவற்றின் கட்டமைப்புகள் சுரப்பியை வகைப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

  • நாளமுள்ள சுரப்பியின் குழாய் பகுதி கிளைத்தோ  (கலவை என்று அழைக்கப்படுகிறது) அல்லது கிளைக்காமலோ (எளிய) காணப்படும்.
  • சுரப்பிப் பகுதியைகுழாய் அல்லது அழற்சி அல்லது இரண்டும் இணைந்த கலவையாக இருக்கலாம். சுரப்பிப் பகுதி பிரிவில் கிளைகள் இருப்பின், சுரப்பியானது ஒரு கிளைசார் சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வெளியேற்ற முறை[தொகு]

நாளமுள்ள சுரப்பிகள் - அபோகிரைன் சுரப்பிகள், ஹோலோகிரைன் சுரப்பிகள், அல்லது மெரோகிரைன் சுரப்பிகள் என அவற்றின் சுரப்புகள் வெளியேற்றப்படும் அடிப்படையில் பெயரிடப்படுகின்றன.

  • மெரோகிரைன் சுரப்பு - செல்கள் எக்ஸோசைடோசிஸ் மூலம் அவற்றின் பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றன; எடுத்துக்காட்டாக, கணைய அழற்சி செல்கள்.
  •  அபோகிரைன் சுரப்பு - செல் சவ்வின் ஒரு பகுதி வெளியேற்ற மொட்டுகளை கொண்டுள்ளது.
  •  ஹோலோகிரைன் சுரப்பு - முழு செல்லும் சிதைந்து அதன் பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. உதாரணமாக, தோல் மற்றும் மூக்கிலுள்ள எண்ணெய் சுரப்பிகள்.

விளைபொருள் வெளியேற்றம்[தொகு]

  •  நிணநீர் செல்கள் புரதங்கள், பெரும்பாலும் நொதிகளை வெளியேறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு; இரைப்பைத் தலைமை செல்கள் மற்றும் பனீத் செல்கள்
  • சளி செல்கள் சளியை வெளியேற்றுகின்றன. எ.கா. புரூனர் சுரப்பிகள், உணவுப்பாதை சுரப்பிகள் மற்றும் பைலோரிக் சுரப்பிகள் 
  • கலப்பு சுரப்பிகள் புரதம் மற்றும் சளி ஆகிய இரண்டையும் வெளியிடுகின்றன.எ.கா; உமிழ்நீர் சுரப்பி;  பரோடிட் சுரப்பியில் 20 சதவிகிதம் அதிகமாக நிணநீர் போன்று இருப்பினும், நாவடி சுரப்பி  5 சதவிகிதம் முக்கியமாக சளிச்சுரப்பியையும் மற்றும் 70 சதவிகிதம் கீழ்த்தாடை சுரப்பி கலப்பு, முக்கியமாக நிணநீர் போன்ற சுரப்பியாகவும் உள்ளன.

கூடுதல் படங்கள்[தொகு]

மேலும் பார்க்க[தொகு]

  • மனித உடல் சுரப்பிகள் பட்டியல்ம
  • மனித தோல் அமைப்புக்குள் உள்ள சிறப்பு சுரப்பிகள் பட்டியல்

பார்வை நூல்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நாளமுள்ள_சுரப்பி&oldid=2375149" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது