கோட்பாட்டு மொழியியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
மொழியியல்
கோட்பாட்டு மொழியியல்
ஒலியியல்
ஒலியனியல்
உருபனியல்
சொற்றொடரியல்
சொற்பொருளியல்
மொழிநடை
விதிமுறை
சூழ்பொருளியல்
பயன்பாட்டு மொழியியல்
சமூக மொழியியல்
அறிதிற மொழியியல்
வரலாற்று மொழியியல்
சொற்பிறப்பியல்
ஒப்பீட்டு மொழியியல்
கோட்பாட்டு மொழியியலின் முக்கிய துணைத் துறைகளுக்கிடையேயான தொடர்புகள்

கோட்பாட்டு மொழியியல் (Theoretical linguistics) என்பது, மொழியியல் அறிவு தொடர்பான மாதிரிகளை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தும் மொழியியலின் ஒரு துணைத் துறை ஆகும். எல்லா மொழிகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகளைக் கண்டறிந்து விளக்குவதும் இந்த ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும். ஒலியனியல் (phonology), உருபனியல், சொற்றொடரியல், சொற்பொருளியல் என்பன கோட்பாட்டு மொழியியலின் அடிப்படைக் கூறுகளாக விளங்குகின்றன. ஒலிப்பியல் (phonetics) ஒலியியலுக்கான தகவல்களைக் கொண்டிருப்பினும், ஒலிப்பியல், கோட்பாட்டு மொழியியலின் எல்லைக்குள் அடங்குவதில்லை. இதுபோலவே உளமொழியியல், சமூக மொழியியல் போன்றனவும் கோட்பாட்டு மொழியியலினுள் அடங்கா.

கோட்பாட்டு மொழியியலின் முக்கிய துறைகள்[தொகு]

ஒலியனியல்[தொகு]

கோட்பாடு மொழியியலின் ஒரு துணைத் துறையான ஒலியனியல், பேச்சொலிகள் பற்றி உயர்ந்த மட்டத்தில் ஆராயும் ஒரு துறையாகும். இது, மனித மொழியில் ஒலிகளின் அமைப்பு, அவற்றின் ஒழுங்கமைவு என்பன பற்றி ஆராய்கிறது. ஒலியியலிலிருந்து ஒலியனியல் பகுப்பாய்வுக்காகத் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்கிறது.

உருபனியல்[தொகு]

உருபனியல் சொற்களின் அமைப்புத் தொடர்பான ஆய்வுத் துறையாகும்.

சொற்றொடரியல்[தொகு]

சொற்றொடரியல் மொழியமைப்புப் பற்றியும், சொல் ஒழுங்குகள் பற்றியும் ஆராயும் ஒரு துறை.

சொற்பொருளியல்[தொகு]

சொற்பொருளியல், சொற்களினதும், சொற்றொடர்களினதும் செறிவான பொருள் பற்றி ஆய்வு நடத்துகின்ற ஒரு துறையாகும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கோட்பாட்டு_மொழியியல்&oldid=3319351" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது