கிராவிடான்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

குவாண்டம் ஈர்ப்பியல் கோட்பாடுகளின் படி, கிராவிடான் என்பது ஈர்ப்பு விசையின் ஒரு கருதுகோள் அளவிலான குவாண்டம், அதாவது ஈர்ப்பியல் விசையைச் செயலாக்கச் செய்யும் ஒரு அடிப்படைத் துகள் ஆகும். பொது சார்புக் கோட்பாட்டில் மறுஇயல்பாக்கலுடன் நிலுவையிலுள்ள கணிதச் சிக்கல்களின் காரணமாக கிராவிடான்களுக்கு முழுமையான குவாண்டம் புலக்கோட்பாடு இல்லை. குவாண்டம் ஈர்ப்பியலின் ஒத்தக் கோட்பாடாக நம்பப்படும் சரக் கோட்பாட்டின் படி, கிராவிடான் என்பது ஒரு அடிப்படைச் சரத்தின் நிறையற்ற நிலை ஆகும்.

கிராவிடான் என்ற துகள் உண்மையில் இருந்தால், அது நிறையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் ஈர்ப்பியல் விசை என்பது நீண்ட வீச்சினைக் கொண்டது மேலும் ஒளியில் வேகத்தில் பரவுதுபோல் தெரிகிறது. கிராவிடான் ஒரு சுழற்சி-2 போசான் ஆக இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் ஈர்ப்பு விசையின் மூலம் ஒரு அழுத்தம் - ஆற்றல் பண்புரு, அதாவது இரண்டாம் நிலை பண்புரு ஆகும் (மின்காந்தவியல் சுழற்சி -1 ஒளியணு உடன் ஒப்பிடும்போது, இதன் மூலம் நான்-மின்னோட்டம் ஆகும்). கூடுதலாக, எந்தவொரு நிறையற்ற சுழற்சி-2 புலமும் கிராவிடானிலிருந்து பிரித்தறிய முடியாத விசையைத் தூண்டும் என்பதைக் காட்ட முடியும், ஏனெனில் ஒரு நிறையற்ற சுழற்சி-2 புலம் தகைவு-ஆற்றல் பண்புருவுடன் ஈர்ப்பியல் இடைவினைகளைப் போன்றே இணைகிறது. இந்த முடிவுகள், ஒரு நிறையற்ற சுழற்சி-2 துகள் கண்டறியப்பட்டால், அது கிராவிடானகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன.[1]

கோட்பாடு[தொகு]

ஈர்ப்புவிசை இடைவினைகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத, "கிராவிடான்" என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அடிப்படைத் துகளினால் செயலாக்கப்படுகின்றன என்று கருதப்படுகிறது. இயற்கையில் அறியப்பட்ட பிற மூன்று விசைகளும் அடிப்படைத் துகள்களினால் செயலாக்கப்படுகின்றன: மின்காந்தவியல் விசை ஒளியணுவினாலும், வலிய இடைவினை ஆனது ஒட்டுமின்னியாலும், வலிகுறை இடைவினை டிபிள்யூ மற்றும் இசட் போசான்களாலும் செயலாக்கப்படுகின்றன. இந்த மூன்று விசைகளும் துகள் இயற்பியலின் சீர்மரபு ஒப்புருவினால் துல்லியமாக விவரிக்கப்படுபவையாகத் தோன்றுகின்றன. பண்டைய இயற்பியல் எல்லையின் படி, ஒரு வெற்றிகரமான கிராவிடான் கோட்பாடானது பொதுச் சார்புக் கோட்பாட்டைக் குறைக்கும், பொதுச் சார்புக் கோட்பாடானது வலிகுறை புல எல்லையில் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியினைக் குறைக்கிறது.[2][3][4]

கிராவிடான் என்ற சொல் முதன்முதலில் சோவியத்தைச் சேர்ந்த இயற்பியலாளர்களான திமித்திரி போகின்சுடவு மற்றும் கால்பெரினால் 1934ல் உருவாக்கப்பட்டது.[5]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிராவிடான்&oldid=3596822" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது