இந்தியாவின் நிலநடுக்க மண்டலங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இந்தியாவின் நிலநடுக்க ஆபத்து மண்டல வரைபடம்

இந்தியாவின் நிலநடுக்க மண்டலங்கள்(Earthquake zones of India); என்பது நிலநடுக்கத்தின் தீவிரத் தன்மைக்கு ஏற்பப் பிரிக்கப்படும் இந்தியப் புவி மண்டலங்கள் ஆகும். இந்திய துணைக் கண்டத்தில் பேரழிவு தரும் நிலநடுக்கங்களின் வரலாறு உள்ளது. பூகம்பங்களின் அதிக அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தன்மைக்கு முக்கிய காரணம், இந்திய நிலத்தட்டு ஆண்டுக்கு சுமார் 47 மிமீ என்ற விகிதத்தில்ஆசியாவிற்குள் உள்நோக்கி நகர்கிறது.[1] இந்தியாவின் புவியியல் புள்ளிவிவரங்கள் கிட்டத்தட்ட 54% நிலங்கள் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடியவை என்பதைக் காட்டுகின்றன. 2050 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சுமார் 200 மில்லியன் நகரவாசிகள் புயல்கள் மற்றும் நிலநடுக்கங்களுக்கு ஆளாக நேரிடும் என்று உலக வங்கி மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் அறிக்கை ஒன்று குறிப்பிடுகிறது. இந்தியாவின் நிலநடுக்கத் தடுப்பு வடிவமைப்பு குறியீட்டில் [ஐஎஸ் 1893 (பகுதி 1) 2002] கொடுக்கப்பட்ட இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டல வரைபடத்தின் சமீபத்திய பதிப்பானது, மண்டல காரணிகளின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் நான்கு நில அதிர்வு நிலைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்தியாவின் பூகம்ப மண்டல வரைபடம் இந்தியாவை அதன் முந்தைய பதிப்பைப் போலல்லாமல் 4 நில அதிர்வு மண்டலங்களாக (மண்டலம் 2, 3, 4 மற்றும் 5 எனப்) பிரிக்கிறது. முன்பு இது நாட்டிற்கான ஐந்து அல்லது ஆறு மண்டலங்களைக் கொண்டிருந்தது. தற்போதைய மண்டல வரைபடத்தின்படி, ஐந்தாம் மண்டலத்தில் மிக உயர்ந்த நில அதிர்வுத்தன்மை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் மண்டலம் 2 மிகக் குறைந்த நில அதிர்வுடன் தொடர்புடையது.

நில அதிர்வுக்கான தேசிய மையம்[தொகு]

இந்தியாவின் திருத்தப்பட்ட பூகம்ப ஆபத்து மண்டல வரைபடம்

நில அதிர்வுக்கான தேசிய மையம, புவி அறிவியல் அமைச்சகம் என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் நோடல் ஏஜென்சி ஆகும், இது நில அதிர்வு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை கையாள்கிறது. நில அதிர்வுக்கான தேசிய மையத்தால் தற்போது பின்பற்றப்பட்டு வரும் முக்கிய நடவடிக்கைகள், அ) சுனாமிகளின் ஆரம்ப எச்சரிக்கைக்கான நிகழ்நேர நில அதிர்வு கண்காணிப்பு உட்பட 24X7 அடிப்படையில் நில நடுக்கக் கண்காணிப்பு, ஆ) தேசிய நில அதிர்வு வலையமைப்பு மற்றும் உள்ளூர் இணையத் தொடர்புகளின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு இ) நில அதிர்வு தரவு மையம் மற்றும் தகவல் சேவைகள், ஈ) நில அதிர்வு ஆபத்து மற்றும் ஆபத்து தொடர்பான ஆய்வுகள் இ) பின்னடைவு / திரள் கண்காணிப்புக்கான கள ஆய்வுகள், தள மறுமொழி ஆய்வுகள் உ) பூகம்ப செயல்முறைகள் மற்றும் மாடலிங் போன்றவை.[2] பல்வேறு நில அதிர்வு மண்டலங்களுடன் பரவலாக தொடர்புடைய எம்.எஸ்.கே (மெட்வெடேவ்-ஸ்பான்ஹீயர்-கார்னிக்) தீவிரம் முறையே 2, 3, 4 மற்றும் 5 மண்டலங்களுக்கான VI (அல்லது குறைவாக), VII, VIII மற்றும் IX (மற்றும் அதற்கு மேல்) ஆகும். இது அதிகபட்சமாகக் கருதப்படும் பூகம்பத்துடன் தொடர்புடையது.

(MCE). ஐஎஸ் குறியீடு இரட்டை வடிவமைப்பு தத்துவத்தைப் பின்பற்றுகிறது: (அ) குறைந்த நிகழ்தகவு அல்லது தீவிர பூகம்ப நிகழ்வுகளின் கீழ் (எம்.சி.இ) கட்டமைப்புச் சரிவானது அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது, (ஆ) அடிக்கடி நிகழும் பூகம்ப நிகழ்வுகளின் கீழ், கட்டமைப்பு சிறியதாக மட்டுமே அல்லது மிதமான கட்டமைப்பு சேதம் மட்டுமே பாதிக்கப்பட வேண்டும் . வடிவமைப்புக் குறியீட்டில் (ஐ.எஸ். 1893: 2002) கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரக்குறிப்புகள் ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் அதிகபட்ச தரை முடுக்கம் குறித்த விரிவான மதிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல. அதற்கு பதிலாக, ஒவ்வொரு மண்டல காரணியும் அந்த மண்டலத்தில் அதிகபட்சமாகக் கருதப்படும் பூகம்ப தரை இயக்கத்தின் போது உருவாக்கப்படக்கூடிய பயனுள்ள கால உச்ச நில முடுக்கங்களைக் குறிக்கிறது.

ஒவ்வொரு மண்டலமும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் அவதானிப்பின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பூகம்பத்தின் விளைவுகளைக் குறிக்கிறது. மேலும் திருத்தப்பட்ட மெர்கல்லி தீவிர அளவுகோல் [3] அல்லது மெட்வெடேவ்-ஸ்பான்ஹீயர்-கர்னிக் அளவுகோல் போன்ற விளக்க அளவைப் பயன்படுத்தி விவரிக்கப்படலாம்.[4]

மண்டலம் ஐந்து[தொகு]

தீவிரமான (மெட்வெடேவ்-ஸ்பான்ஹீயர்-கார்னிக் IX )அல்லது அதற்கும் அதிகமான நில நடுக்கங்களால் பாதிக்கப்படும் அதிக ஆபத்து மண்டலங்களைக் கொண்ட பகுதிகளை ஐந்தாம் மண்டலம் உள்ளடக்கியது. ஐஎஸ் குறியீடு மண்டலம் 5 க்கு 0.36 என்ற மண்டல காரணியை ஒதுக்குகிறது. கட்டமைப்பு வடிவமைப்பாளர்கள் இந்த காரணியை மண்டலம் 5 இல் உள்ள பூகம்பத் தடுப்பு வடிவமைப்புகளுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். 0.36 இன் மண்டல காரணி இந்த மண்டலத்தில் பயனுள்ள (பூஜ்ஜிய காலம்) நிலை பூகம்பத்தை குறிக்கிறது. இது மிக அதிக சேதம் ஏற்படும் ஆபத்து மண்டலம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு, மேற்கு மற்றும் மத்திய இமயமலை, வடக்கு மற்றும் மத்திய பீகார், வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதி, ரான் ஆஃப் கட்ச், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் இந்த மண்டலத்தில் விழுகின்றன.

பொதுவாக, பொறிப் பாறை அல்லது பாசால்டிக் பாறை உள்ள பகுதிகள் பூகம்பங்களுக்கு ஆளாகின்றன.

மண்டலம் நான்கு[தொகு]

இந்த மண்டலம் உயர் சேத அபாய மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மெட்வெடேவ்-ஸ்பான்ஹீயர்-கார்னிக் VIII க்கு உத்திரவாதமுடைய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. மண்டலம் நான்கு ஜம்மு-காஷ்மீர், இமாச்சலப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட், சிக்கிம், சிந்து-கங்கை சமவெளிகளின் பகுதிகள் ( வடக்கு பஞ்சாப், சண்டிகர், மேற்கு உத்தரப் பிரதேசம், தெராய், வட வங்கம், சுந்தரவனக்காடுகள் ) ஐஎஸ் குறியீடு 0.24 என்ற மண்டல காரணியை ஒதுக்குகிறது. மண்டலம் 4 இல் டெல்லியும் அடங்குகிறது. மகாராஷ்டிராவில், படான் பகுதியும் ( கொய்னாநகர் ) மண்டல எண் -4 இல் உள்ளது. பீகாரில் இந்தியாவின் வடக்குப் பகுதியான ரக்சால், இந்தியா- நேபாளத்தின் எல்லைப் பகுதி ஆகியவையும் மண்டல எண் -4 இல் உள்ளன.

மண்டலம் மூன்று[தொகு]

இந்த மண்டலம் மிதமான சேத ஆபத்து மண்டலம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது மெட்வெடேவ்-ஸ்பான்ஹீயர்-கார்னிக்VII க்கு உத்திரவாதமுடையதாகும். மேலும் 7.8 ஐஎஸ் குறியீடு மண்டலம் மூன்றுக்கு மண்டல காரணி 0.16 ஐ ஒதுக்குகிறது.

மண்டலம் இரண்டு[தொகு]

இந்த பகுதி மெட்வெடேவ்-ஸ்பான்ஹீயர்-கார்னிக் VI அல்லது அதற்கும் குறைவாக உத்திரவாதமுடையதாகும் இது குறைந்த சேத ஆபத்து மண்டலம் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. மண்டலம் இரண்டுக்கு ஐஎஸ் குறியீடு மண்டல காரணி 0.10 ஐ வழங்குகிறது. இந்த மண்டலத்தில் ஒரு கட்டமைப்பால் பாதிக்கப்படக்கூடிய, அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கும் கிடைமட்ட முடுக்கம் 10% புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் ஆகும்.

மண்டலம் ஒன்று[தொகு]

தற்போது வரை இந்தியாவின் தற்போதைய பூகம்ப அபாய மண்டலப் பிரிவு மண்டலம் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்பதால், இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியும் மண்டலம் ஒன்று என வகைப்படுத்தப்படவில்லை. வகைப்பாடு அமைப்பில் எதிர்காலத்தில் இந்த மண்டலத்தைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது பயன்படுத்தாமலோ போகலாம்.

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

  1. "Earthquake Hazards and the Collision between India and Asia". Archived from the original on 2006-09-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-05-13.
  2. "Archived copy". Archived from the original on 2015-05-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-04-27.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. "Vulnerability Zones in India". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-05-13.
  4. "Lessons learned from the Gujarat earthquake - WHO Regional Office for South-East Asia". Archived from the original on 2002-08-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-05-13.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]