விக்கிப்பீடியா:தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான் (சொடுக்கிப் பெரிதாக்கிப் பார்க்கவும்)

பல நேரங்களில் தொகுத்தல் சுருக்கம் எழுத உதவி செய்யும் வகையில் ஒரு உதவியான் இதுவாகும்.உரிய சுருக்கத்தை சொடுக்கினால் போதும். மேலும் இதனை வைத்து ஆய்வும் செய்யலாம் (மே மாதத்தில் 25% உரைதிருத்தம் போன்றவை).

நிறுவல்[தொகு]

கருவியாக நிறுவ[தொகு]

  • என் விருப்பத்தேர்வுகள் என்பதைச் சொடுக்கி வரும் பக்கத்தில் கடைசியாக உள்ள கருவிகள் எனும் தத்தலில் தொகுப்புதவிக் கருவிகள் எனும் பிரிவில் உள்ள தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது ஒரு கருவியாக உங்கள் அமர்வுக்கு நிறுவப்பட்டுவிடும். மேலும் ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் நெறியத்தோல் ஏற்றம் பெறாமல் (load) இருக்கும்.
என் விருப்பத்தேர்வுகள் → கருவிகள் → தொகுப்புதவிக் கருவிகள் → தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்

நிரல்வரியாக நிறுவ[தொகு]

  • இதனை நிறுவ நெறியத் தோல் பக்கம் (இவ்விணைப்பைச் சொடுக்கவும்) என்ற பக்கத்திற்கு சென்று பின்வரும் வரியை நகலெடுத்து ஒட்டவும். (Copy & paste)
    importScript('பயனர்:Logicwiki/EditSummary.js');

இதையொத்த வேறு ஒரு கருவி
விக்கிப்பீடியா:தொகுப்புச் சுருக்க உதவியான்