விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் சாசிகள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

விக்கிப்பீடியாவில் எழுதுவதை இலகுவாக்க பயனர்கள் உருவாக்கிய கருவிகளை இங்கு காணலாம். அதைப்போல பயனர்களுக்கு உதவும் நிரல்துண்டுகளை பயனர் சாசி பக்கத்தில் பார்க்கலாம்.

கருவிகள் விபரம் ஆக்குநர்
பட்டியல்-வகை அல்லது சொற்களை மொழிமாற்றும் கருவி (alpha) உள்ளிணைப்புகளை([[]] குறியீட்டுக்குள் இருப்பவை) மாற்றும் மாகிர்
விக்கி உருமாற்றி பிறமொழி உள்ளிணைப்புகளைத் தமிழாக்கும். மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகளுக்கு உதவும் நீச்சல்காரன்
நாவி தமிழ்ச் சந்திப்பிழை திருத்தி நீச்சல்காரன்
விக்கி கணிப்பான் அதிக பார்வை அடிப்படையில் கட்டுரைகளை ஒப்பிட்டுக்காட்டும் கருவி நீச்சல்காரன்
சிறுகருவிகள் எக்ஸலிருந்து விக்கி அட்டவணையாக்குதல், பக்க முகவரிகளைத் தமிழுக்கு மாற்றுதல் நீச்சல்காரன்