வார்ப்புரு:இந்திய மத்தியகால அரசுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.இந்திய மத்தியகால அரசுகள்
காலக்கோடு: வடக்குப் பேரரசுகள் தென் அரசமரபுகள் வடமேற்கு அரசுகள்

 கி.மு 6ம் நூ.ஆ
 கி.மு 5ம் நூ.ஆ
 கி.மு 4ம் நூ.ஆ

 கி.மு 3ம் நூ.ஆ
 கி.மு 2ம் நூ.ஆ

 கி.மு 1ம் நூ.ஆ
 கி.பி 1ம் நூ.ஆ


 கி.பி 2ம் நூ.ஆ
 கி.பி 3ம் நூ.ஆ
 கி.பி 4ம் நூ.ஆ
 கி.பி 5ம் நூ.ஆ
 கி.பி 6ம் நூ.ஆ
 கி.பி 7ம் நூ.ஆ
 கி.பி 8ம் நூ.ஆ
 கி.பி 9ம் நூ.ஆ
கி.பி 10ம் நூ.ஆ
கி.பி 11ம் நூ.ஆ


(பாரசீக ஆட்சி)
(கிரேக்க ஆக்கிரமிப்பு)

(இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பு)

(இஸ்லாமியப் பேரரசுகள்)