வணிக நெறிமுறைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வணிக நெறிமுறைகள் (பெருநிறுவன நெறிமுறைகள் எனவும் அறியப்படுகிறது) என்பது பயன்படு நெறிமுறைகளின் ஒரு வடிவமாகும், இது வணிக சூழ்நிலைகளில் ஏற்படும் நெறிமுறைசார் கொள்கைகள் மற்றும் ஒழுக்கம் சார்ந்த அல்லது நெறிமுறைசார் சிக்கல்களை ஆராய்வதாகும். இது வணிக நடவடிக்கைகளின் அனைத்து அம்சங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது முழுவதுமாக தனிநபர்கள் மற்றும் வணிக அமைப்புகளின் நடவடிக்கைகளுக்குப் பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. பயன்படு நெறிமுறைகள் என்பது மருத்துவம், தொழில்நுட்பம், சட்டம் மற்றும் வணிக நெறிமுறைகள் போன்ற பல துறைகளில் நெறிமுறைசார் கேள்விகளை நிர்வகிக்கும் ஒரு நெறிமுறைகள் துறை ஆகும்.

21 ஆம் நூற்றாண்டில் அதிகரித்துவரும் நேர்மையுணர்வில்-கவனம் செலுத்தப்பட்ட சந்தையிடங்களில், நெறிமுறைசார் வணிக செயல்பாடுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கான (நெறிமுறையியல் எனப்படுகிறது) தேவை அதிகரித்துவருகிறது.[1] அதேசமயம், புதிய பொது முனைப்புகள் மற்றும் சட்டங்கள் (எ.கா. அதிகப்படியான-புகையுமிழும் வாகனங்களுக்கு அதிக UK சாலை வரி விதிப்பு) வழியாக வணிக நெறிமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு தொழில்துறையில் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது.[2] வணிகங்கள் பொதுவாக நெறிமுறையற்ற முறையில் செயல்படுவதால் குறைந்த-கால ஆதாயங்களை அடையமுடியும்; எனினும், இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் திடீரெனப் பொருளாதாரத்தை வீழ்த்துவதற்கு வழிவகுக்கலாம்.

வணிக நெறிமுறைகள் நெறி சார்ந்த மற்றும் விரிவான முறை கட்டுப்பாடு ஆகிய இரண்டாகவும் இருக்கலாம். பெருநிறுவன நடைமுறை மற்றும் தொழிற்துறை தனிப்பண்பாக, இந்தத் துறை பிரதானமாக நெறிசார்ந்ததாக இருக்கிறது. கல்வித்துறையில் விரிவான முறை அணுகுமுறைகளும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. வணிக நெறிமுறைசார் சிக்கல்களின் எல்லை மற்றும் அளவு ஆகியவை பொருளாதாரம் சாராத சமூக மதிப்புகளுடன் முரணாக அறியப்படும் வணிகங்களுக்கான அளவை பிரதிபலிக்கிறது. வரலாற்று ரீதியாக, 1980கள் மற்றும் 1990களின் போது முக்கிய நிறுவனங்களுக்குள் மற்றும் தர்க்கரீதியில் ஆகிய இரண்டிலுமே வணிக நெறிமுறைகளில் ஆர்வங்கள் வியக்கத்தக்கவகையில் துரிதமாயின. எடுத்துக்காட்டாக, இந்நாளில் பெரும்பாலான முக்கிய பெருநிறுவன வலைத்தளங்கள் பொருளாதாரம் சாராத சமூக மதிப்புகளை பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் (எ.கா. நெறிமுறைகள் குறியீடுகள், சமூக பொறுப்புணர்வு உரிமை ஆவணங்கள்) மேம்படுத்துவதற்கு அழுத்தமான ஈடுபாடு காட்டி வருகின்றன. சில சூழ்நிலைகளில், நிறுவனங்கள் வணிக நெறிமுறைசார் பரிசீலனைகளின் ஒளியில் அவர்களது அடிப்படை மதிப்புகளை மறுவரையுறுத்துக் கொள்கிறார்கள் (எ.கா. BPயின் "பியாண்ட் பெட்ரோலியம்" சூழ்நிலைசார் விவாதம்).

வணிக நெறிமுறைகளில் சிக்கல்களின் மேலோட்டப்பார்வை[தொகு]

பொதுவான வணிக நெறிமுறைகள்[தொகு]

 • வணிக நெறிமுறைகளின் இந்தப் பிரிவு வணிகத்தின் தத்துவத்துடன் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைகின்றன, இதன் நோக்கங்களுள் ஒன்று நிறுவனத்தின் அடிப்படை குறிக்கோள்களைத் தீர்மானிப்பதாகும். நிறுவனத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு வருவாயை மிகுதியாக்குவதாக இருந்தால், அது பிற தரப்பினரின் ஆர்வங்கள் மற்றும் உரிமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை நெறிமுறை பிறழ்வாகக் கருதப்பட வேண்டும்.[3]
 • பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு அல்லது CSR: நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கிடையேயான நெறிமுறைசார் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விவாதங்கள் பொதுவாக இந்தச் சொல்லின் கீழே நிகழ்த்தப்படும்.
 • நிறுவனம் மற்றும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு இடையில் உள்ள ஒழுக்கம்சார் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் தொடர்புடைய சிக்கல்கள்: நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகும் பொறுப்புணர்வு, நடுநிலை முதலீட்டாளர் கருத்து v. பங்குதாரர் கருத்து போன்றவை.
 • நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்கு இடையில் உள்ள உறவு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது: எ.கா. பகையுணர்வு கையகப்படுத்துதல், தொழில்சார் வேவு பார்த்தல் போன்றவை.
 • தலைமைப்பண்பு சிக்கல்கள்: பெருநிறுவன ஆளுகை.
 • நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் அரசியல் பங்களிப்புகள்.
 • பெருநிறுவன வன்மத்தினால் ஏற்படும் குற்றப் பிரிவை அறிமுகப்படுத்தியதன் மீது ஏற்பட்ட நெறிமுறைசார் சர்ச்சை போன்ற சட்டச் சீர்திருத்தம்.
 • பெருநிறுவன நெறிமுறைகள் கொள்கைகளை சந்தைப்படுத்துதல் சாதனமாகத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல்.

மேலும் காண்க: பெருநிறுவன தவறாகப்பயன்படுத்துதல், பெருநிறுவன குற்றம்.

கணக்குப்பதிவு மற்றும் நிதிசார்ந்த தகவல்களின் நெறிமுறைகள்[தொகு]

 • ஆக்கக் கணக்குப்பதிவு, வருவாய் மேலாண்மை, தவறான வழிநடத்து நிதிசார் பகுப்பாய்வு.
 • உட்புற வர்த்தகம், கடனீட்டுப்பத்திரங்கள் மோசடி, நெறிமுறையற்ற தரகு நிறுவனங்கள், அந்நியச்செலாவனி மோசடிகள்: நிதிசார் சந்தைகளின் (குற்றம்சார்) செயல்முறை தொடர்புடையவை.
 • செயலதிகாரிகளுக்கான ஊதியம்: பெருநிறுவன CEOக்கள் மற்றும் உயர்நிலை மேலாண்மைக்குத் தரப்படும் அதிகப்படியான ஊதியங்கள் தொடர்புடையது.
 • கையூட்டு, இலஞ்சங்கள், வசதியளித்து ஊக்குவித்தல்கள்: நிறுவனம் மற்றும் அதன் பங்குதாரர்களின் (குறைந்த-கால) நாட்டங்களில் இது இருக்கலாம் என்ற போதும், இந்த நடைமுறைகள் போட்டிக்கு எதிரானதாக அல்லது சமூகத்தின் மதிப்புகளுக்கு எதிரான அதிருப்தி உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம்.

நிகழ்வுகள்: கணக்குப்பதிவு அவதூறுகள், என்ரான், வேர்ல்ட்காம்

மனித வள மேம்பாட்டின் நெறிமுறைகள்[தொகு]

மனித வள மேம்பாட்டில் (HRM) நெறிமுறைகள், முதலாளி-பணியாளர் தொடர்புகளைச் சுற்றி ஏற்படும் முதலாளி மற்றும் பணியாளருக்கு இடையே எழும் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் போன்ற நெறிமுறைசார் சிக்கல்களை உட்கொண்டிருக்கிறது.

 • பாகுபாட்டு சிக்கல்கள் வயது (தலைமுறைப் பாகுபாடு), பாலினம், இனம், மதம், குறைபாடுகள், எடை மற்றும் ஈர்ப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஏற்படும் பாகுபாட்டை உள்ளடக்கியவை. மேலும் காண்க: உடன்பாடான நடவடிக்கை, பாலியல்ரீதியான தொல்லை.
 • முதலாளிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் இடையே உள்ள தொடர்பிலுள்ள வழக்கமான பார்வையில் இருந்து ஏற்படும் சிக்கல்கள், இது விருப்பம் சார்ந்த வேலைவாய்ப்பு எனவும் அறியப்படுகிறது.
 • பணியாளர்களின் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் பணியிடத்தின் ஜனநாயகத்தன்மை தொடர்பாக ஏற்படும் சிக்கல்கள்: யூனியன் உடைப்பு, வேலை நிறுத்தம் முறித்தல்.
 • பணியாளரின் அந்தரங்கத்தை பாதிக்கும் சிக்கல்கள்: பணியிடக் கடுமையான கண்காணிப்பு, போதைமருந்துச் சோதனை. மேலும் காண்க: அந்தரங்கம்.
 • முதலாளியின் அந்தரங்கத்தை பாதிக்கும் சிக்கல்கள்: விசில்-ப்ளோயிங்.
 • வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் நியாயநிலை மற்றும் முதலாளி மற்றும் பணியாளர் இடையே உள்ள ஆற்றலின் சமநிலை ஆகியவை தொடர்புடைய சிக்கல்கள்: அடிமைத்தனம்,[4] ஒப்பந்த அடிமைவேலை, வேலைவாய்ப்புச் சட்டம் போன்றவை.
 • தொழில் சார்ந்த பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நலம்

மேற்கண்ட அனைத்தும் பணியாளர்களை சேர்த்தல் மற்றும் நீக்குதல் ஆகியவற்றுக்குத் தொடர்புடையதாகவும் உள்ளன. ஒரு முதலாளி அல்லது எதிர்கால முதலாளி இனம், வயது, பாலினம், மதம் அல்லது மற்ற பாகுபாட்டு நடவடிக்கை அடிப்படையில் பணியாளரைச் சேர்க்கவோ அல்லது நீக்கவோ கூடாது.

விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்துதலில் நெறிமுறைகள்[தொகு]

ஓர் உற்பத்திப் பொருளைப் பற்றிய வெறும் தகவலை (மற்றும் அதற்கான அணுகல்) வழங்கும் ஏற்பாட்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட சந்தைப்படுத்துதலானது நமது மதிப்புகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளைக் கையாளவும் வாய்ப்புள்ளது. சமூகம் இதை ஓரளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்வதாகக் கருதுகிறது, ஆனால் நெறிமுறைசார் கோட்டினை எங்கு ஏற்படுத்துவது? என்ற கேள்வி இருக்கிறது சந்தைப்படுத்துதல் நெறிமுறைகள் ஊடக நெறிமுறைகளுடன் கலந்ததன்மை கொண்டதாக உள்ளன, ஏனெனில் சந்தைப்படுத்துவதற்கு ஊடகம் மிகவும் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும், ஊடக நெறிமுறைகள் என்பது மிகவும் அகன்ற தலைப்பாகவும் வணிக நெறிமுறைகளுக்கு அப்பாலும் செல்கிறது.

 • விலை: விலை முடிவுசெய்தல், விலை வேறுபாடு, விலை ஏற்றிக் குறைத்தல்.
 • போட்டிக்கு எதிரான நடைமுறைகள்: இது நேர்மை பிறழாத செய்கைமுறை மற்றும் வழங்கல் சங்கிலிகள் போன்ற சிக்கல்களை மறைப்பதற்கு செய்யப்படும் விலை உத்திகள் உள்ளிட்டது ஆனால் அதையும் மீறிச் செல்வதாகும். பார்க்க: போட்டிக்கு எதிரான நடைமுறைகள், நம்பிக்கைக்கெதிரான சட்டம்.
 • குறிப்பிட்ட சந்தைப்படுத்துதல் உத்திகள்: கிரீன்வாஷ், பெயிட் அண்ட் ஸ்விட்ச், ஷில், வைரல் சந்தைப்படுத்துதல், ஸ்பேம் (மின்னணுவியல்), பிரமிட் திட்டம், திட்டமிட்டு பழைய பொருளைப் வழக்கொழிந்துபோகச் செய்தல் போன்றவை.
 • விளம்பரங்களின் உள்ளடக்கம்: தாக்குதல் விளம்பரங்கள், புரிதல் திறனுக்கப்பாற்பட்ட செய்திகள், விளம்பரங்களில் ஆபாசம், முறைகேடான அல்லது தீங்கிழைத்தல் தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்
 • சிறுவர்களும் சந்தைப்படுத்துதலும்: பள்ளிகளில் சந்தைப்படுத்துதல்.
 • கள்ளச் சந்தைகள், சாம்பல் சந்தைகள்.

மேலும் காண்க: மெமெஸ்பேஸ், தகவலைக்குழப்புதல், விளம்பர நுட்பங்கள், தவறான விளம்பரம், விளம்பரக் கட்டுப்பாடு

நிகழ்வுகள்: பெனெட்டான்.

உற்பத்தியில் நெறிமுறைகள்[தொகு]

வணிக நெறிமுறைகளின் இந்தப் பகுதி, பொதுவாக நிறுவனத்தின் கடமையான தயாரிப்புகள் மற்றும் உற்பத்தி செயல்பாடுகள் தீங்கேற்படக் காரணமில்லாதவாறு உறுதியளிப்பதுடன் தொடர்புடையதாகும். இந்தப் பகுதியில் உண்மையிலிருந்து விளையக்கூடிய சில மிகவும் தீவிரமான குழப்பநிலை, ஏதேனும் ஒரு தயாரிப்பு அல்லது உற்பத்தி செயல்பாட்டில் பொதுவாக ஓரளவிற்கு அபாயம் இருக்கும் என்பதாகும், மேலும் அதன் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை வரையறுப்பதும் மிகவும் கடினமானதாக இருக்கிறது, அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு தவிர்ப்புத் தொழில்நுட்பங்களின் மாறும் நிலை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இடர்பாட்டின் மாறும் சமூக உணர்தல் ஆகியவற்றைச் சார்ந்திருக்கலாம்.

 • குறைபாடுள்ள, அடிமைப்படுத்தல் மற்றும் இயல்பிலேயே அபாயமுள்ள தயாரிப்புகளும் சேவைகளும் (எ.கா. புகையிலை, ஆல்கஹால், ஆயுதங்கள், மோட்டார் வாகனங்கள், இரசாயன உற்பத்தி, பங்கி ஜம்பிங் போன்றவை).
 • நிறுவனம் மற்றும் சுற்றுப்புறம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள நெறிமுறைசார் தொடர்புகள்: மாசு, சூழ்நிலைசார் நெறிமுறைகள், கார்பன் உமிழும் வணிகம்
 • புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வெளிப்படுத்துவதில் ஏற்படும் நெறிமுறைசார் பிரச்சினைகள்: மரபுரீதியாக மாற்றியமைக்கபட்ட உணவு, மொபைல் தொலைபேசி கதிர்வீச்சு மற்றும் ஆரோக்கியம்.
 • தயாரிப்பு சோதனை நெறிமுறைகள்: விலங்கு உரிமைகள் மற்றும் விலங்கு சோதனை, பொருளாதார ரீதியாகப் பின் தங்கிய குழுக்களை (மாணவர்கள் போன்றவர்கள்) சோதனைப் பொருளாகப் பயன்படுத்துதல்.

மேலும் காண்க: தயாரிப்பு கடமைப்பொறுப்பு

நிகழ்வுகள்: ஃபொர்ட் பிண்டோ அவதூறு, போபால் பேரழிவு, கல்நார் / கல்நார் மற்றும் சட்டம், அமெரிக்காவின் பீனட் கார்ப்பரேசன்.

அறிவார்ந்த சொத்து, அறிவு மற்றும் செயல்திறன்களில் நெறிமுறைகள்[தொகு]

அறிவு மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவை மதிப்புடையவை ஆனால் அதனை சுலபமாக பொருளாக "அடைய" முடியாது. யாருக்கு ஒரு கருத்துக்கான அதிக உரிமை இருக்கிறது, பணியாளருக்கு பயிற்சியளிக்கும் நிறுவனத்திற்கா அல்லது அந்தப் பணியாளருக்கா? ஒரு தாவரம் விளையும் நாடா அல்லது தாவரத்தின் மருத்துவ சக்தியைக் கண்டுபிடித்து உருவாக்கிய நிறுவனமா என்பதெல்லாம் கண்கூடாகும் இதன் விளைவாக உரிமைத்தகுதிக்கான உரிமைத்தகுதி நிலைத்தன்மை கோரல் மற்றும் நெறிமுறை சார்ந்த விவாதங்கள் ஆகியவை எழுந்தன.

 • காப்புரிமை மீறல், பதிப்புரிமை மீறல், வர்த்தகச்சின்ன உரிமை மீறுதல்.
 • போட்டியை மறைப்பதற்காக அறிவார்ந்த சொத்து அமைப்புகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தல்: காப்புரிமையின் தவறான பயன்பாடு, பதிப்புரிமையின் தவறான பயன்பாடு, காப்புரிமைத் தூண்டில், நீர்மூழ்கி காப்புரிமை.
 • மேலும் அறிவார்ந்த சொத்து பற்றிய கருத்தும் நெறிமுறைசார் அடிப்படையில் விமர்சிக்கப்பட்டது: பார்க்க அறிவார்ந்த சொத்து.
 • பணியாளர்களைக் கவர்தல்: பணியாளர்களுக்குள்ள அறிவு அல்லது திறன்களை போட்டியாளர்கள் அபகரித்துப் பயன்படுத்துவதற்காக அவர்கள் உள்ள போட்டி நிறுவனத்திலிருந்து தங்கள் நிறுவனத்தில் சேர அவர்களைக் கவர்ந்து தூண்டுதல்.
 • மிகத் திறமை வாய்ந்த நபர்களை போட்டி நிறுவனங்கள் பணியமர்த்திக்கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக, அவசியமில்லாத நிலையிலும் அவர்கள் அனைவரையும் பணியமர்த்திக்கொள்ளுதல்.
 • உயிரிகனிம வள ஆய்வு மற்றும் உயிரியல் திருட்டு.
 • வணிக புத்திசாலித்தனம் மற்றும் தொழிற்துறை சார்ந்த வேவு.

நிகழ்வுகள்: மனித ஜீனோம் பணித்திட்டத்தில் தனியார் மற்றும் பொதுமக்களின் ஆர்வம்

நெறிமுறைகளும் தொழில்நுட்பமும் கணினி மற்றும் உலகளாவிய வலை ஆகிய இரண்டும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புகள் ஆகும். இந்த தொழிநுட்பத்தில் இருந்து பல நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. இதில் தகவலை அணுகுவது மிகவும் சுலபமானதாக இருக்கிறது. இது தரவுச் செயலாக்கம், பணியிடக் கண்காணிப்பு மற்றும் அந்தரங்க நுழைவு ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கிறது.[5]

அத்துடன் மருத்துவ தொழில்நுட்பமும் மேம்பட்டுள்ளது. மருந்து நிறுவனங்கள் உயிர்காக்கும் மருந்துகளை உருவாக்குவதற்கு தொழில்நுட்பத்தை வைத்திருக்கின்றன. இந்த மருந்துகள் நோயாளியாவதிலிருந்து காக்கின்றன, மேலும் பொதுவாகக் கிடைக்கும் மருந்துகள் ஏதுமில்லை. இது பல நெறிமுறைசார் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

சர்வதேச வணிக நெறிமுறைகள் மற்றும் பொருளாதார அமைப்புகளின் நெறிமுறைகள்[தொகு]

குழுவாக ஒன்றிணைந்து இருப்பது இங்கு சிக்கல்களாக இருக்கிறது, ஏனெனில் அவர்கள் வணிக நெறிமுறைசார் விசயங்களில் மிகவும் பரவலாகவும், உலகளாவிய பார்வையுடனும் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

சர்வதேச வணிக நெறிமுறைகள்[தொகு]

1970களில் வணிக நெறிமுறைகள் ஒரு துறையாக வெளிப்பட்ட போதும், பத்தாண்டு கால சர்வதேச மேம்பாடுகளைத் திரும்பிப் பார்க்கையில், 1990களின் பிற்பகுதி வரை சர்வதேச வணிக நெறிமுறைகள் வெளிப்படவில்லை.[6] வணிகத்தின் சர்வதேச உள்ளடகத்தில் பல புதிய நடைமுறைச் சிக்கல்கள் வெளிப்படுகின்றன. நெறிமுறைசார் மதிப்புகளின் கலாச்சாரம் சார்ந்த சார்புடைமை போன்ற கருத்தியல் ரீதியான சிக்கல்கள் இந்தத் துறையில் வலியுறுத்திக் கூறப்படுகின்றன. அத்துடன் இங்கு மற்ற பழைய சிக்கல்களும் இணைந்துள்ளன. சிக்கல்கள் மற்றும் உபதுறைகள் பின்வருமாறு:

 • உலகளாவிய மதிப்புகளுக்கான தேடல் சர்வதேச வணிகரீதியான நடவடிக்கைக்கான அடிப்படை ஆகும்.
 • வெவ்வேறு நாடுகளில் வணிக நெறிமுறைசார் பாரம்பரியத்தின் ஒப்பீடுகள் உள்ளன. மேலும் அவர்களது குறிப்பிட்ட GDP மற்றும் [ஊழல் தரவரிசைகள்] ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும் இருக்கிறது.
 • பல்வேறு மத நம்பிக்கைகளில் இருந்து வணிக நெறிமுறைசார் பாரம்பரியங்களின் ஒப்பீடு.
 • சர்வதேச வணிகப் பரிமாற்றங்களில் வெளிப்படும் நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள்; எ.கா. மருந்துத் துறையில் உயிரிகனிமவள ஆய்வு மற்றும் உயிரியல் திருட்டு; ஃபேர் டிரேட் இயக்கம்; பரிமாற்ற விலை போன்றவை.
 • உலகமயமாக்கல் மற்றும் கலாச்சார ஏகாதிபத்தியம் போன்ற சிக்கல்கள்.
 • மாறுபடும் உலகளாவிய தரநிலைகள் - எ.கா. குழந்தைத் தொழிலாளர்களைப் பயன்படுத்துதல்.
 • சர்வதேச மாறுபாடுகளை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் குறைந்த-ஊதியமுள்ள நாடுகளுக்கு அயலாக்க உற்பத்தி (எ.கா. உடைகள்) மற்றும் சேவைகள் (எ.கா. கால் சென்டர்கள்) ஆகியவற்றை அனுப்பிவிடுதல் போன்ற அவர்களுக்கு சாதகமான வழிகளில் பயன்படுத்திக் கொள்வது.
 • விலக்கப்பட்ட நாடுகளுடன் சர்வதேச வணிகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

வெளி நாடுகள் பொதுவாக, பொருட்களை அவற்றின் சாதாரண விலையைவிட மிகவும் குறைவான விலைக்கு விற்பனை செய்தல் மூலாக போட்டி மிரட்டலுக்காக அவற்றின் சேமிப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இது உள்நாட்டுச் சந்தைகளில் பிரச்சினைகள் ஏறுபடுவதற்கு வழிவகுக்கலாம். இதில் வெளிநாட்டுச் சந்தைகளுடன் போட்டியிட்டு விலை நிர்ணயிக்க உள்நாட்டுச் சந்தைகளுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். 2009 இல், சர்வதேச வர்த்தக ஆணையம் சேமித்துவைப்பதற்கு எதிரான சட்டங்களை ஆய்வு செய்தது. சேமிப்பு பொதுவாக நெறிமுறைசார் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதைக் காணமுடிகிறது, பெரிய நிறுவனங்கள் மற்ற பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய நிறுவனங்களைத் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன.

பொருளாதார அமைப்பில் நெறிமுறைகள்[தொகு]

இந்தத் தெளிவற்று வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி, அநேகமாக வணிக நெறிமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக இல்லை, ஆனால் அதற்கு தொடர்புடையதாக மட்டுமே இருக்கிறது,[7] இங்கு இது அரசியல் பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் தத்துவம் ஆகியவற்றின் துறைகளினுள் வணிக நெறிமுறையாளர்களின் துணிகர முயற்சியாக இருக்கிறது, இது பொருளாதார நன்மைகளை வழங்குவதற்கான வெவ்வேறு அமைப்புகளின் சரியானவை மற்றும் தவறானவைகளில் கவனம்கொள்கிறது. ஜொஹன் ராவ்ல்ஸ் மற்றும் ராபர்ட் நோசிக் இருவரும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பாளர்கள் ஆவர்.

வணிக நெறிமுறைகளில் தர்க்க ரீதியான சிக்கல்கள்[தொகு]

முரணான ஆர்வங்கள்[தொகு]

வணிக நெறிமுறைகளை பணியாளர், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒட்டு மொத்த சமூகம் ஆகியவற்றின் கண்ணோட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய கண்ணோட்டங்களில் இருந்து ஆராய முடியும். பெரும்பாலும், ஒரு சாராரின் சேவை செய்யும் ஆர்வம் மற்றவ(ர்களுக்கு)ருக்கு கேடு விளைவிப்பதாக இருப்பது போன்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் போது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழுக்களிடையே முரண்பாடு இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பாடு பணியாளருக்கு நல்லதாக இருக்கலாம், அதேசமயம் இது நிறுவனம், சமூகம் ஆகியவற்றுக்குக் கேடு விளைவிப்பதாக இருக்கலாம், அல்லது இதற்கு எதிர்மாறாக இருக்கலாம். சில நெறிமுறையாளர்கள் (எ.கா., ஹென்றி சிட்ஜ்விக்) முரணான ஆர்வங்களின் ஒத்திசைவாக்கம் மற்றும் இணக்கம் ஆகியவையாக நெறிமுறையின் அடிப்படைப் பங்களிப்பைக் காண்கிறார்கள்.

நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகள்[தொகு]

தத்துவ ஞானிகள் மற்றும் பலர் சமூகத்தில் வணிக நெறிமுறையின் நோக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, சிலர் வணிகத்தின் அடிப்படை நோக்கம் அதன் உரிமையாளருக்கு அல்லது பொது-வர்த்தக நிறுவனமாக இருக்கும் சூழ்நிலையில் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு இயன்றவரை அதிகமாக திரும்பக் கிடைத்தலாக இருக்க வேண்டும் எனக்கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள். ஆகையால், இந்த கண்ணோட்டத்தின் கீழ், அந்த நடவடிக்கைகள் இலாபத்தை மட்டுமே அதிகரிப்பதாக இருக்கும், மேலும் பங்குதாரர் மதிப்பு ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் யாரேனும் மற்றவர்கள் செயல்பாடு இலாபங்களின் மீது வரிவிதிப்பதாக இருக்கும். நிறுவனங்களில் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயன்றவரை அதிகப்படியான இலாபத்தை உருவாக்குபவர்கள் மட்டுமே போட்டிச் சந்தையிடங்களில் தொடர்ந்திருப்பதற்கு சாத்தியமிருக்கிறது என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். எனினும், சிலர் சட்டத்தினை மதிப்பதற்கு மற்றும் அடிப்படை ஒழுக்க விதிகளுக்கு வணிகங்களுக்கு சுய-ஆர்வம் இன்னும் தேவை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள், ஏனெனில் அதைச் செய்யத் தவறுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் அபராதங்கள், உரிமத்தின் இழப்பு அல்லது நிறுவன நன்மதிப்பு ஆகியவற்றில் மிகவும் விலைமதிப்புடையதாக இருக்கிறது. குறிப்பிடத்தக்க பொருளியலாளர் மிக்ஸில்டன் ஃபிரெயிட்மேன் இந்த கண்ணோட்டத்தின் முன்னணி ஆதரவாளராக இருக்கிறார்.

சிலர் நிறுவனங்கள் அறமுறை அமைப்பாக இருப்பதற்கான ஆற்றல் வாய்ந்தவை அல்ல என முடிவு செய்கிறார். இதன் கீழ், நெறிமுறைசார் நடத்தை தனிப்பட்ட மனிதர்களில் தேவையாக இருக்கிறது, ஆனால் வணிகம் அல்லது பெருநிறுவனத்திற்கு தேவையில்லை.

மற்ற கருத்தியலாளர்கள், வணிகங்கள் அறநெறிக் கடைமைகள் உடையவை, அவை அதன் உரிமையாளர் அல்லது பங்குதாரர்களின் சேவை ஆர்வங்களுக்கும் மேலாக நன்றாக விரிவாக இருக்கின்றன, மேலும் இந்தக் கடமைகள் எளிமையாக சட்டத்தை மதிப்பதையும் மீறி அதிக விசயங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன என வாதிடுகிறார்கள். பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், இடம்சார்ந்த சமூகம் அல்லது ஒட்டுமொத்த சமூகம் உள்ளிட்ட வணிகங்களின் வழிகாட்டுதலில் ஆர்வம் உள்ள நபரான நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் என அழைக்கப்படுபவருக்கு வணிகத்தில் அறமுறையான பொறுப்புணர்வு இருப்பதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள். நடுநிலை முதலீட்டாளர்களை முதன்மையான மற்றும் இராண்டாம்நிலை நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் எனப் பிரிக்க முடியும். முதன்மையான நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் பங்குதாரர்கள் போன்ற நேரடியாக செயல்பாட்டை விளைவிக்கக் கூடிய நபர்கள் ஆவர், அதே சமயம் இரண்டாம்நிலை நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் என்பவர்கள் அரசாங்கம் போன்ற நேரடியாக செயல்பாட்டை விளைவிக்காதவர்கள் ஆவர். அவர்கள், நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் எப்படி வணிகம் இயக்கப்படுகிறது என்பது தொடர்புடைய சில உரிமைகளைக் கொண்டுள்ளார்கள் எனக் கூறுகிறார்கள், மேலும் சிலர் இதில் ஆட்சிமுறையின் உரிமையும் கூட உள்ளடங்கி இருப்பதாகக் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்.

சில கருத்தியலாளர்கள் வணிகத்துக்கான சமூக ஒப்பந்தக் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், ஆகையால் நிறுவனங்கள் பகுதியளவு-ஜனநாயகக் கழகங்களாக இருக்க வேண்டும், மேலும் பணியாளர்கள் மற்றும் மற்ற நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளுக்குக் குரல் கொடுக்க வேண்டும். இந்த அணுகுமுறை குறிப்பாக அரசியல் தத்துவத்தில் ஒப்பந்தக் கோட்பாட்டினைப் புத்துயிரளிப்பதற்கு பிரபலமான பின்தொடர்வாக மாறியிருக்கிறது, இது பெருமளவு ஜான் ராவ்ல்ஸின் எ தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் மற்றும் 1980களில் வெளிப்பட்ட "தர இயக்கத்தின்" ஒரு அம்சமாக வணிகச் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்குக் கருத்தொற்றுமை-சார்ந்த அணுகுமுறையின் வருகை ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏற்பட்டது. பேராசிரியர்கள் தாமஸ் டொனால்ட்சன் மற்றும் தாமஸ் டன்ஃபீ வணிகத்துக்கான ஒப்பந்தக் கோட்பாட்டின் ஒரு பதிப்பை முன்மொழிந்தனர், அதை அவர்கள் தொகுக்கப்பட்ட சமூக ஒப்பந்தங்கள் கோட்பாடு என அழைத்தனர். i) பெரும-கொள்கைகள், அனைத்து அறிவார்ந்த மக்களாலும் உளகலாவிய கொள்கைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மற்றும் ii) சிறும-கொள்கைகள், ஆர்வமுள்ள குழுக்களுக்கு இடையில் உள்ள நடப்புநிலை ஒப்பந்தங்களால் முறைப்படுத்தப்படுவது ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பைப் பயன்படுத்தி, குழுக்களுக்கு இடையில் "நியாயமான ஒப்பந்தத்தை" உருவாக்குவதால் முரணான ஆர்வங்களுக்கு சிறந்த தீர்வு காணலாம் என அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். விமர்சகர்கள் ஒப்பந்தக் கோட்பாடுகளின் ஆதரிப்பவர்கள் மையப்புள்ளியைத் தவற விட்டுவிட்டார்கள் எனக் கூறுகின்றனர், அதாவது, வணிகம் ஒரு நபரின் உடைமையாகும், மேலும் அது சிறு-நிலையோ அல்லது சமூக நீதிகளை விநியோகிப்பதற்கான வழியோ அல்ல என்பதாகும்.

நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் நிறுவனங்கள் பலவற்றுடன் உடன்பட வேண்டியிருக்கும் போது ஏற்படலாம் மற்றும் சிலநேரங்களில் மாறுபட்ட நடைமுறைகள் கொண்ட நாடுகளில் செயல்படும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் சூழ்நிலைகளில் முரணான சட்ட அல்லது கலாச்சார வழக்கங்களின் காரணமாக ஏற்படலாம். அத்தகைய சூழ்நிலைகளில், எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் அதன் சொந்த நாட்டின் சட்டதிட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டுமா அல்லது அது வணிகத்தை மேற்கொள்ளும் வளரும் நாட்டில் உள்ள கண்டிப்பு குறைவான சட்டங்களைக் கடைபிடிக்க வேண்டுமா? போன்ற சில கேள்விகள் எழும். இதனை விளக்குவதற்கு, அமெரிக்க சட்டப்படி நிறுவனங்களில் உள்நாட்டளவிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ இலஞ்சம் கொடுப்பது சட்டவிரோதமானதாக இருக்கிறது; எனினும், உலகின் மற்ற பகுதிகளில், வணிகத்தில் வழக்கமாகச் செய்யப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழியாக கையூட்டு இருக்கிறது. குழந்தைத் தொழிலாளர், பணியாளர் பாதுகாப்பு, பணி நேரங்கள், ஊதியங்கள், பாகுபாடு மற்றும் சூழ்நிலைசார் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் ஆகியவை தொடர்பான விசயங்களிலும் இதே போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்.

இதில் சிலநேரங்களில் நெறிமுறைகளுக்கான கிரெஷாமின் விதி பயன்படுத்த வலியுறுத்தப்படுகிறது, அது சரியான நெறிமுறைசார் நடைமுறைகள் இருந்தால் தவறான நெறிமுறைசார் நடைமுறைகள் வெளியேறிவிடும் என்பதாகும். இது போட்டியான வணிகச் சூழ்நிலைகளில் வலியுறுத்தப்படுகிறது, அதில் நிறுவனங்கள் தொடர்ந்திருப்பதற்கு ஒருவரால் அங்கீகரிக்கப்படுவது என்பது அவர்களின் முக்கிய பங்கு இலாபங்களை மிகுதியாக்குவது மட்டுமே என்பதாலாகும்.

துறைகளில் வணிக நெறிமுறைகள்[தொகு]

பெருநிறுவன நெறிமுறைகள் கொள்கைகள்[தொகு]

மிகவும் விரிவான உடன்பாடு மற்றும் நெறிமுறைகள் செயல்திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் பகுதியாக, பல நிறுவனங்கள் பணியாளர்களின் நெறிமுறைசார் நடத்தைக்குத் தொடர்புடையதாக இருக்கும் உட்புற கொள்கைகளை வடிவமைக்கின்றன. இந்த கொள்கைகள் பெரிதும்-பரவிய மொழியில் விரிவான எளிமையான அறிவுரைகளாக இருக்கலாம் (பொதுவாக பெருநிறுவன நெறிமுறைகள் அறிக்கை என அழைக்கப்படுகிறது) அல்லது அவை குறிப்பிட்ட நடத்தைசார் தேவைகள் கொண்ட மிகவும் விவரமான கொள்கைகளாக இருக்கலாம் (பொதுவாக பெருநிறுவன நெறிமுறைகள் குறியீடுகள் என அழைக்கப்படுகிறது). அவை பொதுவாக பணியாளர்களிடம் நிறுவனத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை அடையாளங்காணுவதற்கு மற்றும் வணிகம் செய்வதன் தொடர்ச்சியில் ஏற்படும் சில மிகவும் பொதுவான நெறிமுறைசார் பிரச்சினைகளைக் கையாளுவதற்கான வழிகாட்டுதலை வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது போன்ற கொள்கை பெருமளவில் நெறிமுறைசார் விழிப்புணர்வு, பயன்பாட்டில் இசைவுத்தன்மை மற்றும் நெறிமுறைசார் பேரழிவுகளைத் தவிர்த்தல் ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

அதிகரித்துவரும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையால் வணிக நடத்தை தொடர்பான ஆய்வரங்குகளில் பங்குகொள்வதும் பணியாளர்களுக்கு தேவையாய் இருக்கிறது, அவை பொதுவாக நிறுவனத்தின் கொள்கைகள், குறிப்பிட்ட நிகழ்வாய்வுகள் மற்றும் சட்டத் தேவைகள் ஆகியவற்றின் விவாதங்கள் உள்ளடக்கியவையாக இருக்கும். ஆயினும் சில நிறுவனங்கள் தங்களது பணியாளர்களிடம் நிறுவனத்தின் நடத்தை விதிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு உறுதியளிக்க வலியுறுத்துகின்றன.

பல நிறுவனங்கள், பணியாளர்கள் நெறிமுறை பிறழ்ந்த நடத்தையில் ஈடுபடுவதற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைசார் காரணிகளை மதிப்பிடுகிறார்கள். போட்டியான வணிகச் சூழ்நிலைகள் நெறிமுறை பிறழ்ந்த நடத்தையைத் திணிக்கலாம். வர்த்தகம் போன்ற துறைகளில் பொய்பேசுதல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக சாலோமன் பிரதர்ஸின் நெறிமுறை பிறழ்ந்த நடவடிக்கைகள் சூழ்ந்த சிக்கல்கள் இருக்கின்றன.

நெறிமுறை பிறழ்ந்த நடத்தை ஆளுகையுள்ள பெருநிறுவனக் கொள்கைகளை அனைவரும் ஆதரிப்பதில்லை. சிலர் நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் பணியாளர்கள் அவர்களது சொந்த முடிவுகளைப் பயன்படுத்துவது சார்ந்து சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது என வலியுறுத்துகிறார்கள்.

மற்றவர்கள் பெருநிறுவன நெறிமுறைகள் கொள்கைகள் பயனோக்கு தொடர்புகளில் அடிப்படை மூலமாக இருக்கிறது, மேலும் அவை முக்கியமாக நிறுவனத்தின் சட்டப் பொறுப்புடைமையை வரம்புக்குட்பட்டதாக்குகின்றன அல்லது ஒரு நல்ல பெருநிறுவனக் குடிமகனாகத் தோற்றம் கொடுப்பதன் மூலமாக நேர்த்தியான பொதுச் சலுகை அளிக்கின்றன என நம்புகின்றனர். கருத்தளவில், ஒரு நிறுவனம் அதன் பணியாளர்கள் விதிகளைப் பின்பற்றுவதனால் வழக்கு எதிர்கொள்ளலைத் தவிர்க்கும். ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்படும்பட்சத்தில், பணியாளர் தங்கள் நெறிமுறைக் கொள்கைகளைச் சரியாகப் பின்பற்றியிருந்தால் இந்த சிக்கல் உருவாகியிருக்காது என அந்த நிறுவனம் வாதாடலாம்.

சிலநேரங்களில் நிறுவனத்தின் நெறிமுறைக் கோட்பாட்டுக்கும் நிறுவனத்தின் உண்மையான நடைமுறைகளுக்கும் தொடர்பில்லாமல் இருக்கும். ஆகையால், அது போன்ற நடத்தை திட்டவட்டமாக நிர்வாகத்தால் ஒப்புதலளிக்கப்பட்டதா இல்லையா எனத் தெரியாது, அதன் மோசமான பலனாக, இது கொள்கை ஏமாற்றலை உருவாக்கிவிடும், மேலும், அதன் சிறந்த பலனாக, அது வெறும் சந்தைப்படுத்துதல் கருவியாகச் செயல்படும்.

வெற்றிகரமாக இருப்பதற்கு, பெரும்பாலான நெறிமுறையாளர்கள் தெரிவிக்கும் நெறிமுறைகள் கொள்கை பின்வருமாறு:

 • சொல்லாலும் செயலாலும் இரண்டிலுமே உயர் மேலாண்மையின் தெளிவான ஆதரவு கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
 • குறித்த கால தகவல் வெளிப்படுத்தலுடன் எழுத்துக்களிலும் வாய்வார்த்தையாகவும் விளக்கம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
 • செய்துமுடிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்....பணியாளர்கள் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.
 • உடன்பாடு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான வழக்கமான ஆய்வு செய்தலுடன் உயர் மேலாண்மையால் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
 • கீழ்ப்படியாமை சூழ்நிலைகளில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்ட விளைவுகள் மூலமாக ஆதரவளிக்கப்பட வேண்டும்.
 • நடுநிலையாகவும் பாலினப்பாகுபாடு இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும்.

நெறிமுறைகள் அதிகாரிகள்[தொகு]

நெறிமுறைகள் அதிகாரிகள் (சிலநேரங்களில் "உடன்பாட்டு" அல்லது "வணிக நடத்தை அதிகாரிகள்" என அழைக்கப்படுகிறார்கள்) 1980களின் மத்தியில் நிறுவனங்களால் முறைப்படி நியமிக்கப்பட்டனர். அந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்கப் பாதுகாப்புத்துறை தொடர் மோசடி, ஊழல் மற்றும் தவறாகப் பயன்படுத்துதல் அவதூறுகள் ஆகியவற்றால் அல்லலுற்றது, இந்தப் புதிய பதவியின் உருவாக்கத்துக்கான வினையூக்கிகளுல் ஒன்றாக அமைந்தது. இது பாதுகாப்புத் துறை முனைப்பின் (DII) உருவாக்கத்துக்கு வழிவகுத்தது, இது நெறிமுறைசார் வணிக நடைமுறைகளை ஊக்குவிப்பதற்கான மற்றும் உறுதிசெய்வதற்கான பான்-துறை முனைப்பாகும். நிறுவனங்களின் நெறிமுறைகள் மேலாண்மைக்கான தொடக்கக் குறியீடுஇலக்கை DII அமைக்கிறது. 1991 இல், நெறிமுறைகள் & உடன்பாடு அதிகாரிகள் சங்கம் (ECOA) -- வணிக நெறிமுறைகளுக்கான அமைப்பில்(MA வில் உள்ள வால்தாமில் உள்ள பெண்ட்லி கல்லூரியில்) நிறுவப்பட்டது, இது முதலில் நெறிமுறைகள் அதிகாரிகள் சங்கமாக (EOA) இருந்தது, தொழில்சார் சங்கமான இது, நிறுவனங்கள் நெறிமுறைசார் சிறப்பான நடைமுறைகளை அடைவதற்கான முயற்சிகளை நிர்வகிப்பதற்கான பொறுப்புவகிக்கிறது. உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை துரிதமாக (தற்போது ECOA வில் 1,100 உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள்) அதிகரித்தது, மேலும் இது விரைவில் சார்பற்ற நிறுவனமாக நிலைகொண்டது.

நிறுவனங்கள் நெறிமுறைகள்/உடன்பாடு அதிகாரிகளை நியமிப்பதற்கு முடிவெடுப்பதில் மற்றொரு சிக்கலான காரணி 1991 இல் நிறுவனங்களுக்கான பெடரல் தீர்ப்பளிப்பு வழிகாட்டுதல் பிறப்பிக்கப்பட்டதாகும், இது நிறுவனங்கள் (பெரிய அல்லது சிறிய, வணிகரீதியான மற்றும் வணிகரீதியற்ற) பெடரல் குற்றச்செயலில் குற்றவாளியெனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்தால் தண்டனைக் குறைப்பை அடைவதற்கு அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய தரங்களை அமைக்கிறது. தீர்ப்பளிப்பதில் நீதிபதிகளுக்கு உதவும் நோக்கில் இது இருந்த போதும், சிறந்த நடைமுறைகளை நிறுவுவதற்கான தாக்கம் மிகப்பரவலானதாக இருந்தது.

2001-04 க்கு இடையில் பல்வேறு பெருநிறுவன அவதூறுகள் எழுந்ததால் (என்ரான், வேர்ல்காம் மற்றும் டைகோ போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டன), சிறிய மற்றும் நடுத்தர-அளவுள்ள நிறுவனங்கள் கூட நெறிமுறைகள் அதிகாரிகளை நியமிக்கத் தொடங்கின. அவர்கள் பொதுவாக தலைமை செயல் அதிகாரியின் கீழ் பணிபுரிவர், மேலும் அவர்கள் நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகளின் நெறிமுறைசார் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பிடுதல், நிறுவனத்தின் நெறிமுறைசார் கொள்கைகள் தொடர்பான பரிந்துரைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு தகவலைப் பரப்புதல் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பாவார்கள். அவர்கள் குறிப்பாக மறைக்கப்படாத அல்லது தடுக்கப்பட்ட நெறிமுறைசார் பிறழ்ச்சி மற்றும் சட்ட விரோதமான நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவார்கள். அமெரிக்காவில் இந்தப் போக்கு ஓரளவிற்கு சார்பனெஸ்-ஆக்ஸ்லெ சட்டத்தின் காரணமாக ஏற்படுகிறது, இது மேற்கண்ட அவதூறுகளின் விளைவாக இயற்றப்பட்ட சட்டமாகும். நிறுவனத்தின் முடிவுகளால் எவ்வாறு பங்குதாரர்களின் முதலீடுகள் பாதிக்கப்படலாம் என்பதைக் கண்காணிப்பதற்காக இடர்பாட்டு மதிப்பிடு அதிகாரிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தொடர்புடைய போக்காக இருக்கிறது.

சந்தையிடங்களில் நெறிமுறைகள் அதிகாரிகளின் செயல்பாடு தெளிவானதாக இல்லை. சட்டமியற்றக்கூடிய தேவைகளின் விளைவாக அடிப்படையில் நியமனம் உருவாக்கப்பட்டால், ஒருவரிடம் குறைந்தபட்சம் சில காலங்களுக்காவது மிகச்சிறிய அளவு விளைவுத்திறனையே எதிர்பார்க்க முடியும். பகுதியளவில், இது மாறாமல் நெறிமுறைசார் நடத்தை மீது மதிப்பினை வழங்கும் பெருநிறுவன கலாச்சாரத்தின் விளைவினால் ஏற்பட்ட நெறிமுறைசார் வணிக நடைமுறைகளின் காரணமாக ஏற்படுகிறது, இது பொதுவாக நிறுவனத்தின் உயர் மட்டத்திலிருந்து தோன்றும் கலாச்சாரமும் நிலையும் ஆகும். அநேகமாக, நெறிமுறைசார் நடத்தையை மனதில் ஆழப்பதியவைப்பதற்கு, நெறிமுறை சார் மேற்பார்வையிடுதலுக்கென ஒரு பதவியை அமைப்பது மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது: பொது மேலாண்மையில் இருந்து இசைவான ஆதரவுடன் கூடிய மிகவும் உள்பரவிய செயல்திட்டம் தேவையாய் இருக்கிறது.

நெறிமுறைசார் நடத்தைக்கான அடித்தளம் பெருநிறுவன கலாச்சாரம் மற்றும் நிறுவனத்தின் கொள்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் செல்கிறது, மேலும் இதில் நபரின் முந்தைய ஒழுக்கப் பயிற்சி, நபரை பாதிக்கும் மற்ற நிறுவனங்கள், நிறுவனத்தின் போட்டியான வணிகச்சூழல் மற்றும் உண்மையில் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் கூட பெருமளவில் சார்ந்ததாக இருக்கிறது.

தர்க்கதீரியான கட்டுப்பாடாக வணிக நெறிமுறைகள்[தொகு]

1970களில் வணிக நெறிமுறைகள் தர்க்கரீதியான கட்டுப்பாடாக வெளிப்பட்டது. தர்க்கரீதியான வணிக நெறிமுறைகளுக்கான பதிவேடுகள் அல்லது கலந்தாய்வுகள் நடைபெற்றிருக்காததால், ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வறிக்கைகளை பொது மேலாண்மை வெளியீடுகளில் வெளியிட்டுள்ளனர், மேலும் மேலாண்மையின் சங்கம் போன்ற பொதுக் கலந்தாய்வுகளில் பங்குகொண்டுள்ளனர். காலப்போக்கில், பல்வேறு சமநிலையில்-திறனாய்வு செய்யப்பட்ட பதிவேடுகள் தோன்றின, மேலும் அதிகமான ஆய்வாளர்கள் இந்தத் துறைக்குள் நுழைந்துள்ளனர். குறிப்பாக, 2000ங்களின் முற்பகுதியில் ஏற்பட்ட பல்வேறு பெருநிறுவன அவதூறுகளுக்குப் பிறகு அறிவு செறிந்தவர்களுக்கு இடையில் வணிகத் தலைப்புகளில் அதிகமான ஆர்வம் ஏற்பட்டது. 2009 இல் இருந்து, முன்னணி A+ வெளியீடுகளாகக் கருதப்படும் ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் எத்திக்ஸ் மற்றும் பிசினஸ் எத்திக்ஸ் குவார்டர்லி ஆகியவற்றுடன் பல்வேறு வணிக நெறிமுறைகள் வெளியீடுகள் வெளியிடப்பட்டதில் பதினாறு தர்க்கரீதியான பதிவேடுகள் ஈடுபட்டிருந்தன.[8]

உலகளாவிய இலாப நோக்கற்ற அமைப்பான சர்வதேச வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனம் என்பது வணிக மேம்பாட்டில் உரிமை ஆவணத்தை (CBD) வழங்கும், 217 நாடுகள் மற்றும் அனைத்து 50 ஒருங்கிணைந்த மாநிலங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கும் சுய-சீரமைப்பு அமைப்பாகும், இது நெறிமுறைசார் வணிக நடைமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகளில் கவனம்கொள்கிறது. இந்த ஆவணம் ஹார்வார்ட், MIT மற்றும் ஃபுல்பிரைட் ஆகியவற்றின் உயர்நிலை கல்வியாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது பொருளாதாரம், அரசியல், சந்தைப்படுத்துதல், மேலாண்மை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிக நெறிமுறைகளுக்கு சார்புடையதாய் இருக்கும் வணிக மேம்பாட்டின் சட்ட அம்சங்கள் உள்ளிட்ட இளங்கலை-நிலை பயிற்சி வகுப்புப் பணியினையும் செய்கிறது. [1] பரணிடப்பட்டது 2018-04-16 at the வந்தவழி இயந்திரம் IBDI ஆசியாவின் [2] பரணிடப்பட்டது 2011-07-06 at the வந்தவழி இயந்திரம் சர்வதேச வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனமும் கூட இதனை மேற்பார்வையிடுகிறது, இது 20 ஆசிய நாடுகளில் வாழும் நபர்களில் வருவாய்க்கான வாய்ப்புக்கான அவரது CBD அல்லது CIBD ஆவணத்தை வழங்குகிறது.

வணிக நெறிமுறைகள் மீதான சமயப்பார்வைகள்[தொகு]

தி காட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்|தி காட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் என்ற புத்தகத்தை எழுதிய டாக்டர். டோட் ஆல்பர்ட்சனின் கருத்துப்படி, வணிக நெறிமுறைகள் மீதான சமயப்பார்வைகளின் வரலாற்றுரீதியான மற்றும் உலகளாவிய முக்கியத்துவம் வணிக நெறிமுறைகளுக்கான தரநிலை அறிமுகங்களில் சிலநேரங்களில் குறைத்து மதிப்பிடப்படுகிறது. குறிப்பாக ஆசியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், சமய மற்றும் கலாச்சார நம்பிக்கைகள் வணிக நடத்தை மற்றும் வணிக மதிப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றின் மீது வலிமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பின்வருவன இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் அடங்கும்:

 • கடன்களின் மீது வட்டி வசூலிப்பதைத் தவிர்ப்பதுடன் தொடர்புடையதான இஸ்லாமிய வங்கியியல்.
 • இலாபம்-அடையும் நோக்கில் செயல்படுவதை ஏற்கமறுக்கும் பாரம்பரியமான கன்ஃபூசியன் முறை.[9]
 • நேர்மையான நடவடிக்கைக்கான குவேக்கர்கள் சான்றுறுதி.

தொடர்புடைய துறைகள்[தொகு]

வணிக நெறிமுறைகள் வணிகத்தின் தத்துவத்தில் இருந்து வேறுபடுத்தப்படவேண்டும், அது தத்துவசார்பு, அரசியல் மற்றும் வணிகம் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் நெறிமுறைசார்|வணிகம் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் நெறிமுறைசார் அடித்தளத்தாங்குகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய தத்துவத்தின் பிரிவாகும். வணிக நெறிமுறைகள் அனுமானத்தின் அடிப்படையிலேயே செயல்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, தனியார் வணிகத்தின் நெறிமுறைசார் செயல்பாடு சாத்தியமானதாகும் -- கட்டுப்பாடற்ற சமதர்மவாதிகள், ("வணிக நெறிமுறைகள்" என்பவை ஒரு முரண்தொடை என வாதிடுபவர்கள்) போன்று அந்த அனுமானத்தை எதிர்ப்பவர்கள், வணிக நெறிமுறையின் முறையான புலத்திலடங்காத வரையறையின் படி இவ்வாறு செயல்படுகின்றனர்.

வணிகத்தின் தத்துவமானது, வணிகத்தின் சமுகப் பொறுப்புணர்வுகள்; வணிக மேலாண்மைக் கோட்பாடு; தனித்துவம் மற்றும் பொதுக்கூட்டுடைமையின் கோட்பாடுகள்; சந்தையிடங்களில் பங்குபெறுபவர்களுக்கு இடையில் தன்னிச்சை மனப்போக்கு; சுய ஆர்வத்தின் பங்கு; புலனாகாத கை கோட்பாடுகள்; சமூக சுயமுடிவுகளின் தேவைகள்; மற்றும் இயல்பான உரிமைகள், குறிப்பாக வணிக நிறுவனங்களுக்கு தொடர்புடையவைகளின் சொத்து உரிமைகள் போன்ற என்னென்ன துறைகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்ற கேள்வியைக் கொண்டுள்ளது.

வணிக நெறிமுறைகள் அரசியல் பொருளாதாரத்துடனும் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது, இதில் அரசியல் மற்றும் வரலாற்று ரீதியான கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பொருளாதாரத் திறனாய்வாக இருக்கிறது. அரசியல் பொருளாதாரம் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் பங்கீட்டு விளைவுகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. இது பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் இருந்து யார் இலாபமடைந்தார் யார் நட்டமடைந்தார் என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது, மேலும் இது விளைவு விநியோகச் சந்தை அல்லது வெறும் நெறிமுறைசார் மைய விவகாரங்களாகவும் உள்ளது.

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. "Ethics the easy way". H.E.R.O. (Higher Education and Research Opportunities in the UK). Archived from the original on 2008-05-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-05-21. {{cite web}}: Text "H.E.R.O." ignored (help)
 2. "Miliband draws up green tax plan". BBC. 2006-10-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-05-21.
 3. Friedman, Milton (1970-09-13). "The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits". The New York Times Magazine இம் மூலத்தில் இருந்து 2011-03-17 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20110317042848/http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/dunnweb/rprnts.friedman.html. 
 4. Hare, R. M. (1979). "What is wrong with slavery". Philosophy and Public Affairs 8: 103–121. https://archive.org/details/sim_philosophy-and-public-affairs_winter-1979_8_2/page/103. 
 5. நெறிமுறைசார் கோட்பாடு மற்றும் வணிகம் (பியூசேம்ப்)
 6. Enderle, Georges (1999). International Business Ethics. University of Notre Dame Press. பக். 1. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-268-01214-8. 
 7. George, Richard de (1999). Business Ethics. 
 8. "Serenko, A. and Bontis, N. (2009). A citation-based ranking of the business ethics scholarly journals. International Journal of Business Governance and Ethics 4(4): 390-399" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-05-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-21. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |4= (help)
 9. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2013-07-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-15.

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வணிக_நெறிமுறைகள்&oldid=3606951" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது