லித்தியம் சுழற்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

லித்தியம் சுழற்சி (Lithium cycle) என்பது நிலக்கோளம் மற்றும் நீர்க்கோளம் வழியாக நடைபெறும் லித்தியத்தின் உயிர்வேதியியல் சுழற்சி ஆகும்.

கண்ணோட்டம்[தொகு]

Biogeochemical lithium cycle

மேலே உள்ள வரைபடத்தில், லித்தியம் ஏற்பிகளின் செறிவுகளில் (பிபிஎம்) விவரிக்கப்பட்டு பெட்டிகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.[1] ஒழுக்கமைவு அம்புகளாகக் காட்டப்பட்டு ஆண்டுக்கு மோல்களின் அலகுகளில் இருக்கும்.[2] லித்தியம் கொண்ட பெருநிலப்பகுதி பாறைகள் கரைந்து, லித்தியத்தை ஆற்று நீருக்கோ அல்லது இரண்டாம் தாதுகளாகவோ மாறுகின்றன.[2] ஆற்றோட்டத்தில் ஆற்று நீரில் கரைந்த லித்தியம் கடலுக்குச் செல்கிறது.[2] நீர்வெப்ப ஊற்றுகளிலிருந்து வெளியான கடல்சார் லித்தியம் இருப்பில் பங்களிக்கிறது. அதே நேரத்தில் இரண்டாம் நிலை கனிம உருவாக்கம் மூலம் கடலிலிருந்து லித்தியம் அகற்றப்படுகிறது.[2]

ஏற்பிகள் மற்றும் ஒழுக்கமைவு[தொகு]

நிலக்கோளம் மற்றும் பூமியின் மேற்பரப்பில் சிலிக்கேட் தாதுக்களில் ஒரு சுவடு என லித்தியம் பரவலாகக் காணப்படுகிறது.[1] லித்தியம் செறிவுகள் மேல் கண்டம் மற்றும் பெருங்கடல் மேலோடுகளில் அதிகமாக உள்ளது. பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள இரசாயன வானிலை முதன்மை தாதுகளில் லித்தியத்தை கரைத்து ஆறுகள் மற்றும் நிலத்தடி நீரில் வெளியிடுகிறது. களிமண், ஆக்சைடுகள் அல்லது செயோலைற்று போன்ற இரண்டாம் நிலை தாதுகளை உருவாக்குவதன் மூலம் லித்தியத்தை கரைசலிலிருந்து அகற்றலாம்.[1]

ஆறுகள் இறுதியில் கடலுக்கு லித்தியத்தினை அளிக்கும் மூலங்களாக உள்ளன. சுமார் 50% லித்திய கடல் உள்ளீடுகள் ஆறுகள் மூலமே பெறப்படுகிறது.[2] மீதமுள்ள லித்தியம் உள்ளீடுகள் நடுக்கடல் முகடுகளில் உள்ள நீர்வெப்ப காற்றோட்டத்திலிருந்து வருகின்றன. இங்கு லித்தியம் புவி முகட்டிலிருந்து வெளியிடப்படுகிறது.[1] இரண்டாம் நிலை களிமண் உருவாக்கம் கடல் நீரிலிருந்து ஆத்திஜெனிக் களிமண்[3] மற்றும் மாற்றப்பட்ட கடல் மேலோட்டத்திற்குக் கரைந்த லித்தியத்தை நீக்குகிறது.[1]

புவி வேதியியல் சுவடுகள்[தொகு]

ஓரகத்தனிமங்கள் சிலிக்கேட் பாறை, வானிலை மற்றும் மேலோடு மறுசுழற்சி போன்ற செயல்முறைகளால் சாத்தியமான புவி வேதியியல் சுவடுகளாக உள்ளன.[2]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=லித்தியம்_சுழற்சி&oldid=3747454" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது