யாங்டி பெர்த்துவான் அகோங் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கீழ்க்காணும் பட்டியல் மலேசிய விடுதலைப்பெற்ற நாள் தொடங்கி இன்றுவரை பதவியில் இருந்த அரசர்களைக் ( யாங் டி பெர்துவான் அகோங் ) காட்டுகிறது.[1][2].[3][4][5]

எண். அரசர் அரசி பதவியில் இருந்த காலம் மாநிலம்
1 துவாங்கு அப்துல் ரகுமான் இப்னி அல்மர்வும் துவாங்கு முகமது துவாங்கு புவான் பெசார் குர்சிக பிந்தி அல்மர்வும் துவாங்கு பெசார் புர் அனுடின் 31 ஆகத்து 1957 - 1 ஏப்ரல் 1960 நெகிரி செம்பிலான்
2 சுல்தான் இசாமுடின் அலாம்சா அல்-ஆச்சி இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் அலாடின் சுலைமான்சா தெங்கு அம்புவான் செமாஅ பிந்தி ராசா ஆமாட்]] 14 ஏப்ரல் 1960 - 1 செப்டம்பர் 1960 சிலாங்கூர்
3 'துவாங்கு சயிட் புத்ரா இப்னி அல்மர்வும் சயிட் அசான் சமாலுல்லாய் தெங்கு புட்ரியா பிந்தி அல்மர்வும் தெங்கு இசுமாயில் 21 செப்டம்பர் 1960 - 20 செப்டம்பர் 1965 பெர்லிசு
4 சுல்தான் இசுமாயில் நசிருடின்சா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் சய்னால் அபிடின் துங்கு இன்தான் சகாரா பிந்தி அல்மர்வும் தெங்கு ஓமார் செதியா ராசா 21 செப்டம்பர் 1965 - 20 செப்டம்பர் 1970 திரங்கானு
5 அல்- முத்தாசிமு பிலாயி முயிபுடின் துவாங்கு அல்-அச் அப்துல் அலிம் முவாட்சாம்சா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் பட்லிசா துங்கு அசா பயியா பிந்தி அல்மர்வும் துவாங்கு அப்துல் ரகுமான் 21 செப்டம்பர் 1970 - 20 செப்டம்பர் 1975 கெடா
6 சுல்தான் யாயா பெட்ரா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் இப்ராயிம் தெங்கு சய்னாப் பிந்தி தெங்கு முகமது பெட்ரா 21 செப்டம்பர் 1975 - 30 மார்ச் 1979 கிளாந்தான்
7 சுல்தான் ஆச்சி அமாட்சா அல்-முசுதாயின் பில்லா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் அபு பாக்கார் ரியாதுடின் அல்-முவாட்சாம்சா தெங்கு அசா அப்சான் பிந்தி தெங்கு முகமது பங்லிமா பெராங் 26 ஏப்ரல் 1979 - 25 ஏப்ரல் 1984 பாகாங்
8 பகிண்டா அல்-முத்தாவாக்கி அலல்லா சுல்தான் இசுகண்டார் இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் இசுமாயில் அல்-கலிடி சுல்தானா சனாரியா பிந்தி தெங்கு அகமாட் பங்லிமா ராசா 26 ஏப்ரல் 1984 - 25 ஏப்ரல் 1989 சோகூர்
9 சுல்தான் அசுலான் முயிபுடின்சா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் யூசோ இசுடின்சா கர்ப்பாருல்லாவு-லா துவாங்கு சித்தி பய்னுன் பிந்தி முகமது அலி 26 ஏப்ரல் 1989 - 25 ஏப்ரல் 1994 பேராக்
10 துவாங்கு சாவார் இப்னி அல்மர்வும் தூவாங்கு அப்துல் ரகுமான் துங்கு நச்சியா பிந்தி அல்மர்வும் துங்கு பெசார் புர் ஆனுடின் 26 ஏப்ரல் 1994 - 25 ஏப்ரல் 1999 நெகிரி செம்பிலான்
11 சுல்தான் சலாவுடின் அப்துல் அசிசா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் இசாமுடின் அலாம்சா அல்-அச் துவங்கு சித்தி ஐசா பிந்தி அப்துல் ரகுமான் 26 ஏப்ரல் 1999 - 21 நவம்பர் 2001 சிலாங்கூர்
12 துங்கு சயிட் சிராசுட்டின் இப்னி அல்மர்வும் துவாங்கு சயிட் புத்ரா சமாலுல்லாய் தெங்கு பவ்சியா பிந்தி அல்மர்வும் தெங்கு அப்துல் ரசிட் 13 டிசம்பர் 2001 - 12 டிசம்பர் 2006 பெர்லிசு
13 சுல்தான் மிசான் சய்னால் அபிடின் இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் மவுமுட் அல்-முக்தாபி பில்லாசா துவாங்கு சுல்தானா நூர் சயிரா பிந்தி அடில் பாக்கிரி 13 டிசம்பர் 2006 - 12 டிசம்பர் 2011 திரங்கானு
14 அல்- முத்தாசிமு பிலாயி முயிபுடின் துவாங்கு அல்-அச் அப்துல் அலிம் முவாட்சாம்சா இப்னி அல்மர்வும் சுல்தான் பட்லிசா துங்கு அசா பயியா பிந்தி அல்மர்வும் துவாங்கு அப்துல் ரகுமான் 13 டிசம்பர் 2011 - 12 டிசம்பர் 2016 கெடா
15 13 டிசம்பர் 2016 - 6 சனவரி 2019 கிளந்தான்
16 31 சனவரி 2019 - இன்றுவரை பகாங்கு
  1. http://www.parlimen.gov.my/yda-senarai-yang-di-pertuan-agong.html?uweb=yg&
  2. http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/bm/sejarah/senarai-yang-di-pertuan-agong
  3. http://www.parlimen.gov.my/yda-senarai-yang-di-pertuan-agong.html?uweb=yg&
  4. http://www.horlic.com/senarai-yang-di-pertuan-agong-pertama-hingga-keempat-belas/
  5. http://www.4tamilmedia.com/special/republish/4698-malaysia-keeping-in-tradition-of-the-king/