முற்று

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

முற்று என்பது ஒரு வகை தொடை விகற்பமாகும்.

கீழ்கண்ட விகற்பத்தின் சூத்திரத்தில் இவ்விகற்பம் தடித்த சொற்களில் காட்டப்பபட்டுள்ளது:

"இருசீர் மிசைஇணை யாகும் பொழிப்பிடை யிட்டொருவாம்
இருசீ ரிடையிட்ட தீறிலி கூழை முதலிறுவாய்
வருசீ ரயலில் மேல்கீழ் வகுத்தமை தீர்கதுவாய்
வருசீர் முழுவதும் ஒன்றன்முற் றாமென்ப மற்றவையே." (யாப்பருங்கலக்காரிகை 19-வது செய்யுள்)

சீர்களின் அமைப்பு[தொகு]

செய்யுளின் அடியில் 4 சீர்களுமே ஒரே வகையான தொடை அமையப்பெரின் முற்றுத்தொடை விகற்பம் எனப்படும்.

தொடை விகற்ப வகைகள்[தொகு]

பின்வரும் 5 வகைகளில் இவ்விகற்பம் அமையும்:

  1. முற்று மோனைத் தொடை
  2. முற்று இயைபுத்தொடை
  3. முற்று எதுகைத்தொடை
  4. முற்று முரண் தொடை
  5. முற்று அளபெடைத்தொடை

எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

"துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.." (12-வது திருக்குறள், அறத்துப்பால், பாயிரவியல், வான்சிறப்பு)

மேற்கண்ட குறளில் முதலடியில் நான்கு சீர்களுமே "து" என்று மோனையெடுக்கின்றன. எனவே இச்செய்யுள் முற்று மோனைத்தொடை வகையை பின்பற்றுகிறது எனலாம்."https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முற்று&oldid=1397689" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது