மங்கள லட்சத்தீவு விரைவுவண்டி

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

மங்கள லட்சத்தீவு விரைவுவண்டி என்னும் அதிவிரைவுவண்டி நாள்தோறும் இயக்கப்படுகிறது. இது தில்லியில் உள்ளஹசரத் நிசாமுதீன் நிலையத்துக்கும், கேரளத்தின் எறணாகுளத்துக்கும் இடையே பயணிக்கிறது.

நிறுத்தங்கள்[edit]

சான்றுகள்[edit]

இணைப்புகள்[edit]