மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு
முறையான ஐயூபிஏசி பெயர்
மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு
வேறு பெயர்கள்
 • மக்னீசியம் ஈத்தேன்டையோயேட்டு
 • ஈத்தேன் டையோயிக் அமிலம், மக்னீசியம் உப்பு (1:1)
 • (ஈரைதரேட்டு)
 • மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு-2-ஐதரேட்டு
 • மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு ஈரைதரேட்டு
 • ஆக்சாலிக் அமிலம் மக்னீசியம் உப்பு ஈரைதரேட்டு
[1]
இனங்காட்டிகள்
547-66-0 [6] Y
6150-88-5 (dihydrate)[6] Y
ChemSpider 61648 [1]
EC number 208-932-1[2]
InChI
 • InChI=
  • 1S/C2H2O4.Mg/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
  • 1S/C2H2O4.Mg.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2 (Dihydrate)
  [4][5]
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 68353 [1]
 • C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Mg+2]
UNII 620U3O59Z6 Y
D674BHV95V (ஈரைதரேட்டு)[6] Y
UN number 2811 [3]
பண்புகள்
 • MgC2O4
 • MgC2O4•2H2O (Dihydrate)
வாய்ப்பாட்டு எடை
 • 112.324 கி/மோல்
 • 148.354 கி/மோல் (Dihydrate)
[6]
தோற்றம் வெண்ணிறத் திண்மம் [6]
அடர்த்தி 2.45 g/cm3[4]
உருகுநிலை between 420 மற்றும் 620 °C (788 மற்றும் 1,148 °F; 693 மற்றும் 893 K)
150 °C (302 °F; 423 K) (dihydrate) இரண்டுமே சிதைவடைகின்றன[8]
0.038g/100g H2O (anhydrous and dihydrate)[6]
8.5 × 10−5 for MgC
2
O
4
[7]
கரைதிறன் insoluble in organics
ஆவியமுக்கம் 2.51×10−6 mmHg[2]
வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-1269.0 கிலோயூல்-மோல்−1[6]
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் எரிச்சலூட்டும்
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை Not Applicable
Autoignition
temperature
Not Applicable
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.

மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு (Magnesium oxalate) என்பது ஒரு கரிம சேர்மமாகும், இது ஒரு ஆக்சலேட் அயனியுடன் பிணைக்கப்பட்ட 2+ மின்சுமை கொண்ட மக்னீசியம் அயனியைக் கொண்டுள்ளது. இது MgC2O4 என்ற வேதியியல் வாய்ப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. மக்னீசியம் ஆக்சலேட் என்பது ஒரு வெண்ணிறத் திடப்பொருளாகும், இது இரண்டு வடிவங்களில் வருகிறது: ஒரு நீரற்ற வடிவம் மற்றும் ஒரு ஈரைதரேட்டு வடிவம், இதில் இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளுடன் சிக்கலான கட்டமைப்பைக் கொண்டவை. இரண்டு வடிவங்களும் நடைமுறையில் தண்ணீரில் கரையாதவை மற்றும் கரிம கரைசல்களில் கரையாதவையாக உள்ளன.

இயற்கையில் கிடைக்கும் தன்மை[தொகு]

வடகிழக்கு ஸ்காட்லாந்தில் இன்ச்க்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஜான்ஸ்டன் மில் அருகே இயற்கையாகவே மக்னீசியம் ஆக்சலேட் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த இயற்கையாகக் கிடைக்கும் மக்னீசியம் ஆக்சலேட் குளுஷின்ஸ்கைட் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது லிச்சென் பூஞ்சையின் ஹைஃபாவுடன் கலந்த கிரீமி வெள்ளை அடுக்காக சர்பென்டினைட்டில் உள்ள லிச்சென்/ராக் இடைமுகத்தில் காணப்படுகிறது. எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் படிகங்கள் அலகிடு எதிர்மின்னி நுண்ணோக்கி வழியாகப் பார்த்த போது வளைந்த மற்றும் கோடுகளுடன் கூடிய பிரமிடு அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதைக் காட்டியது. இந்த படிகங்களின் அளவு 2 முதல் 5 μm வரை இருக்கும். [9]

தொகுப்பு முறை தயாரிப்பு மற்றும் வேதிவினைகள்[தொகு]

மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டை ஒரு மக்னீசியம் உப்பு அல்லது அயனியை ஆக்சலேட்டுடன் இணைப்பதன் மூலம் தொகுப்புமுறையில் தயாரிக்க முடியும்.

Mg2+ + C2O42− → MgC2O4

Mg(NO3)2 மற்றும் KOH ஆகியவற்றைக் கலந்து, பின்னர் அந்தக் கரைசலை டைமெதில் ஆக்சலேட்டுடன், (COOCH3)2 சேர்ப்பது ஒரு தொகுப்பு முறை தயாரிப்பிற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டு ஆகும். [10]

வெப்பப்படுத்தும்போது, மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு சிதைந்துவிடும். முதலில், டைஹைட்ரேட் 150°செல்சியசில் சிதைந்து நீரற்ற வடிவம் கிடைக்கப்பெறும்.

MgC2O4•2H2O → MgC2O4 + 2 H2O

கூடுதல் வெப்பமாக்கலுடன் நீரற்ற வடிவம் மக்னீசியம் ஆக்சைடு மற்றும் கார்பன் ஆக்சைடுகளாக 420°C மற்றும் 620°C க்கு இடையில் மேலும் சிதைவடையும். முதலில், கார்பனோராக்சைடு மற்றும் மக்னீசியம் கார்பனேட் உருவாகின்றன. கார்பன் மோனாக்சைடு பின்னர் கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஆக்ஸிஜனேற்றப்படுகிறது. மேலும், மக்னீசியம் கார்பனேட் மக்னீசியம் ஆக்சைடு மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக சிதைகிறது.

MgC2O4 → MgCO3 + CO
CO + 1/2 O2 → CO2
MgCO3 → MgO + CO2

மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு ஈரைதரேட்டு மக்னீசியம் ஆக்சைடின் நானோ அளவிலான துகள்களின் தொகுப்பிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை வழக்கமாக தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட துகள்களை விட தொகுதி விகிதத்திற்கு பெரிய மேற்பரப்பு மற்றும் வினையூக்கம் போன்ற பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு உகந்தவை. ஒரு சோல்-ஜெல் தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இது ஒரு மக்னீசியம் உப்பை இந்த விஷயத்தில் மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டை இணைக்கிறது. ஒரு கூழ்மமாக்கும் காரணியுடன், மக்னீசியம் ஆக்சைடின் நானோ அளவிலான துகள்களை உருவாக்க முடியும். [11]

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு[தொகு]

மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு தோல் மற்றும் கண் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் காரணியாகும். இதைச் சுவாசிக்க நேரும் போது, அது நுரையீரல் மற்றும் சீத மென் சவ்வுகளை எரிச்சலூட்டும். மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டுக்கு நாள்பட்ட விளைவுகள் அல்லது புற்றுநோய் உண்டாக்கும் விளைவுகள் எதுவும் இல்லை. மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு எரியும் தன்மையற்றது மற்றும் நிலையானது, ஆனால், தீ நிலைகளில் அது நச்சுப் புகைகளை வெளியேற்றும். OSHA- இன் படி, மக்னீசியம் ஆக்சலேட்டு அபாயகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. [3] [12]

மேலும் காண்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 "Oxalates-Compound Summary". பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 November 2012.
 2. 2.0 2.1 "Magnesium Oxalate Chemical Formula, Chemical CAS 547-66-0". பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 November 2012.
 3. 3.0 3.1 "Magnesium Oxalate". Archived from the original on 20 February 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 November 2012.
 4. 4.0 4.1 "Magnesium Oxalate". பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 November 2012.
 5. "Magnesium Oxalate". பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 November 2012.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 CRC Handbook of Chemistry and Physics (93 ed.). 2012–2013.
 7. Euler. "Ksp Table: Solubility product constants near 25 °C". chm.uri.edu (in English). பார்க்கப்பட்ட நாள் 10 June 2021.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 8. Gadala, Ahmed (1984). "Kinetics of the Decomposition of Hydrated Oxalates of Calcium and Magnesium in Air". Thermochimica Acta 74 (1–3): 255–272. doi:10.1016/0040-6031(84)80027-1. 
 9. Wilson, M; D. Jones; D.J. Russell (1980). "Glushinskite, a naturally occurring magnesium oxalate". Mineralogical Magazine 43 (331): 837–840. doi:10.1180/minmag.1980.043.331.02. Bibcode: 1980MinM...43..837W. 
 10. Masuda, Yoshio (1987). "Kinetics of the Thermal Dehydration of Magnesium Oxalate Dihydrate in a Flowing Atmosphere of Dry Nitrogen". J. Phys. Chem. 91 (26): 6543–6547. doi:10.1021/j100310a024. 
 11. Mastuli, Mohd; Roshidah Rusdi; Annie Mahat; Norazira Saat; Norlida Kamarulzaman (2012). "Sol-Gel Synthesis of Highly Stable Nano Sized MgO from Magnesium Oxalate Dihydrate". Advanced Materials Research 545: 137–142. doi:10.4028/www.scientific.net/amr.545.137. 
 12. "Material Safety Data Sheet Magnesium Oxalate". பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 November 2012.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மக்னீசியம்_ஆக்சலேட்டு&oldid=3833247" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது