உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மக்னீசியம் ஆக்சைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
மக்னீசியம் ஆக்சைடு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
மக்னீசியம் ஆக்சைடு
வேறு பெயர்கள்
மக்னீசியா
பெரிகால்சு
இனங்காட்டிகள்
1309-48-4 Y
ChEMBL ChEMBL1200572 N
EC number 215-171-9
பப்கெம் 14792
வே.ந.வி.ப எண் OM3850000
பண்புகள்
MgO
வாய்ப்பாட்டு எடை 40.304 கி/மோல்[1]
தோற்றம் வெண்ணிறத் தூள்
மணம் மணமற்றது
அடர்த்தி 3.6 கி/செமீ3[2]
உருகுநிலை 2,852 °C (5,166 °F; 3,125 K)[6]
கொதிநிலை 3,600 °C (6,510 °F; 3,870 K)[7]
கரைதிறன் காடி, அமோனியா ஆகியவற்றில் கரையும்
எத்தனாலில் கரையாது
Band gap 7.8 eV[3]
−10.2·10−6 cm3/mol[4]
வெப்பக் கடத்துத்திறன் 45–60 W·m−1·K−1[5]
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.7355
இருமுனைத் திருப்புமை (Dipole moment) 6.2 ± 0.6 D
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு பாறை உப்பு (கன சதுரம்), cF8
புறவெளித் தொகுதி Fm3m, No. 225
Lattice constant a = 4.212Å
ஒருங்கிணைவு
வடிவியல்
எண்முகி (Mg2+); எண்முகி (O2−)
வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−601.6 ± 0.3 கிலோஜுல்·மோல்−1[8]
நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298
26.95 ± 0.15 ஜுல்·மோல்−1·கெல்வின்−1[8]
வெப்பக் கொண்மை, C 37.2 ஜுல்/மோல் கெல்வின்[9]
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் உலோகப் புகை காய்ச்சல், எரிச்சலூட்டி
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் ICSC 0504
R-சொற்றொடர்கள் R36, R37, R38
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை எளிதில் தீப்பற்றாதது
அமெரிக்க சுகாதார ஏற்பு வரம்புகள்:
அனுமதிக்கத்தக்க வரம்பு
TWA 15 மிகி/மீ3 (புகை)[10]
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பு
None designated[10]
உடனடி அபாயம்
750 மிகி/மீ3 (புகை)[10]
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் மக்னீசியம் சல்பைடு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் பெரிலியம் ஆக்சைடு
கால்சியம் ஆக்சைடு
இசுட்ரோன்சியம் ஆக்சைடு
பேரியம் ஆக்சைடு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  N verify (இதுY/N?)

மக்னீசியம் ஆக்சைடு (Magnesium oxide) அல்லது மக்னீசியா என்பது ஒரு வெண்மை நிற நீர் உறிஞ்சும் திறன் உடைய திடக் கனிமம் ஆகும். இது இயற்கையில் பெரிக்லேசாக கிடைக்கக் கூடிய மக்னீசியத்தின் மூலமாகும். இது MgO என்ற விகித வாய்ப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. இக்கனிமத்தில் Mg2+ மற்றும் O2− அயனிகளின் அயனிப் பிணைப்பால் ஏற்பட்ட படிகக்கூட்டைக் கொண்டுள்ளது. நீரின் முன்னிலையில் மக்னீசியம் ஐதராக்சைடை உருவாக்குகிறது. (MgO + H2O → Mg (OH)2 ) ஆனால், வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் ஈரப்பதத்தை வெளியேற்றி மீண்டும் மக்னீசியம் ஆக்சைடைப் பெறலாம்.

மக்னீசியம் ஆக்சைடு வரலாற்றுரீதியாக மக்னீசியா ஆல்பா என அழைக்கப்பட்டது. இது மொழியியல்ரீதியாக மக்னீசியா நீக்ரா என்றழைக்கப்பட்ட கருப்பு நிற மாங்கனீசு கனிமத்திலிருந்து வேறுபடுத்தும் பொருட்டு இது இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது.

"மக்னீசியம் ஆக்சைடு" பொதுவாக MgO ஐக் குறிக்கும் அதே வேளையில், மெக்னீசியம் பெராக்சைடு MgO2 என்ற ஒரு சேர்மமும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. பரிணாம படிக கட்டமைப்பு கணிப்பின் படி, [11] 116 கிகாபாஸ்கல்களுக்கு மேலான அழுத்தங்களில் MgO2 வெப்ப இயக்கவியல் ரீதியாக நிலையானதாக உள்ளது. மேலும் ஒரு குறைக்கடத்தியான சபாக்சைடு Mg3O2 ஆனது 500 கிகாபாஸ்கல்களுக்கு மேலான அழுத்தத்தில் வெப்ப இயக்கவியல்ரீதியாக நிலையானதாக உள்ளது. அதன் நிலைத்தன்மையின் காரணமாக, MgO படிகங்களின் அதிர்வு பண்புகளை ஆராய ஒரு மாதிரி அமைப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. [12]

உற்பத்தி[தொகு]

மக்னீசியம் ஆக்சைடு மக்னீசியம் கார்பனேட்டு அல்லது மக்னீசியம் ஐதராக்சைடை வறுத்தலின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. பிந்தையது (மக்னீசியம் ஐதராக்சைடானது) மக்னீசியம் குளோரைடு கரைசலை, பொதுவாக கடல் நீர், சுண்ணாம்புடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

Mg 2+ + Ca (OH) 2 → Mg (OH) 2 + Ca 2+

வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் வறுப்பது அல்லது நீற்றுவது வெவ்வேறு வினைத்திறன் உடைய மக்னீசியம் ஆக்சைடை உருவாக்குகிறது.

1500 – 2000 °செல்சியசு உயர் வெப்பநிலையில் வினைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரப்பானது குறைந்து நன்கு எரிக்கப்பட்ட, மீ வெப்பம் தாங்கக்கூடிய மக்னீசியா கிடைக்கிறது. 1000 – 1500 °செல்சியசு உயர் வெப்பநிலையில் கடினமான-எரிக்கப்பட்ட, குறைவான அளவு வினைத்திறன் கொண்ட மக்னீசியா உருவாகிறது. 700–1000 °செல்சியசு அளவிலான குறைவான வெப்பநிலையில் வறுக்கும் போது அல்லது நீற்றும் போது வினைத்திறன் கொண்ட இலேசாக எரிக்கப்பட்ட மக்னீசியா, இது எரிகார வறுக்கப்பட்ட மக்னீசியா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 700 ° செல்சியசிற்கும் வெப்பநிலைக்கும் கீழான வெப்பநிலையில் சிறிதளவு கார்பனேட்டானது ஆக்சைடாக சிதைகிறது.இவ்வாறு கிடைக்கும் விளைபொருட்கள் காற்றிலிருந்து மீண்டும் கார்பனீராக்சைடை உறிஞ்சிக் கொள்வதுண்டு.[13]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Hayens, William M (2011-06-06). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781439855119. பார்க்கப்பட்ட நாள் 30 April 2020.
 2. Hayens, William M (2011-06-06). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781439855119. பார்க்கப்பட்ட நாள் 30 April 2020.
 3. Taurian, O.E.; Springborg, M.; Christensen, N.E. (1985). "Self-consistent electronic structures of MgO and SrO". Solid State Communications 55 (4): 351–5. doi:10.1016/0038-1098(85)90622-2. Bibcode: 1985SSCom..55..351T. http://users-phys.au.dk/nec/Papers/necSSC/SSC55351.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-04-30. 
 4. Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.133. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1439855110.
 5. Application of magnesium compounds to insulating heat-conductive fillers பரணிடப்பட்டது 2013-12-30 at the வந்தவழி இயந்திரம். konoshima.co.jp
 6. Hayens, William M (2011-06-06). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781439855119. பார்க்கப்பட்ட நாள் 30 April 2020.
 7. Hayens, William M (2011-06-06). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781439855119. பார்க்கப்பட்ட நாள் 30 April 2020.
 8. 8.0 8.1 Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 5.2. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1439855110.
 9. Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 5.15. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1439855110.
 10. 10.0 10.1 10.2 "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0374". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
 11. Zhu, Qiang; Oganov A.R.; Lyakhov A.O. (2013). "Novel stable compounds in the Mg-O system under high pressure". Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (20): 7696–7700. doi:10.1039/c3cp50678a. பப்மெட்:23595296. Bibcode: 2013PCCP...15.7696Z. http://uspex.stonybrook.edu/pdfs/Mg-O-paper-2013.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-04-30. 
 12. Mei, AB; O. Hellman; C. M. Schlepütz; A. Rockett; T.-C. Chiang; L. Hultman; I. Petrov; J. E. Greene (2015). "Reflection Thermal Diffuse X-Ray Scattering for Quantitative Determination of Phonon Dispersion Relations.". Physical Review B 92 (17): 174301. doi:10.1103/physrevb.92.174301. Bibcode: 2015PhRvB..92q4301M. 
 13. Ropp, R C (2013-03-06). Encyclopedia of the alkaline earth compounds. Elsevier. p. 109. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780444595508.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மக்னீசியம்_ஆக்சைடு&oldid=3937482" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது