பீட்டாபைட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பைட்டுக்களின் பெருக்கம்
SI இரும முன்னொட்டு இரும
பாவனை
IEC இரும முன்னொட்டு
பெயர்
(குறியீடு)
பெறுமானம் பெயர்
(குறியீடு))
பெறுமானம்
கிலோபைட்டு (KB) 103 210 கிபிபைட்டு (KiB) 210
மெகாபைட்டு (MB) 106 220 மெபிபைட்டு (MiB) 220
கிகாபைட்டு (GB) 109 230 கிபீபைட்டு (GiB) 230
டெராபைட்டு (TB) 1012 240 டெபிபைட்டு (TiB) 240
பீட்டாபைட்டு (PB) 1015 250 பெபிபைட்டு (PiB) 250
எக்சாபைட்டு (EB) 1018 260 எக்ஸ்பிபைட்டு (EiB) 260
செட்டாபைட்டு (ZB) 1021 270 செபிபைட்டு (ZiB) 270
யொட்டாபைட்டு (YB) 1024 280 யொபிபைட்டு (YiB) 280

பீட்டாபைட் (Petabyte) என்பது அனைத்துலக முறை அலகுகளின் பீட்டா என்னும் முன்னொட்டை பைட் என்பதோடு சேர்ப்பதால் உருவானதாகும். இது கணினிகளின் தகவல் அளவு மற்றும் சேமிப்பளவைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுகின்றது. பொதுவாக 1000 அல்லது 1024 டெராபைட் என்றவாறு கையாளப்படுகின்றது.

  • 1 பிபை = 1,000,000,000,000,000 பைட் = 1015 பைட்.

உபயோகங்கள்[தொகு]

பல்வேறு துறைகளில் பீட்டாபைட்டின் பயன்பாடுகள்;

  • மென்பொருள்: டெராடேட்டா டேட்டாபேஸ் 12 குறுக்கப்பட்ட 50 பீட்டாபைட் அளவு தரவுகளை சேமிக்கவல்லது.
  • இணையம்: ஒவ்வொரு நாளும் கூகுள், 24 பீட்டாபைட் தரவுகளை கையாளுகிறது.

isohunt என்ற டொரண்ட் தளம் சூன் 2010-ல் 10.8 பீட்டாபைட் (அளவுள்ள?) கோப்புகளை வரிசைப்படுத்தியுள்ளது.

  • தொலைதொடரபு: 19 பீட்டாபைட் தரவுகளை ஒவ்வொரு நாளும் AT&T கையாளுகிறது.
  • திரைப்படம்: 'அவதார்' திரைப்படத்தின் முப்பரிமாண காட்சி உருவாக்கத்திற்கு Weta Digital-ல் 1 பீட்டாபைட் சேமிப்பகம் தேவைப்பட்டது.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பீட்டாபைட்டு&oldid=2743634" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது