உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கிகாபைட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பைட்டுக்களின் பெருக்கம்
SI இரும முன்னொட்டு இரும
பாவனை
IEC இரும முன்னொட்டு
பெயர்
(குறியீடு)
பெறுமானம் பெயர்
(குறியீடு))
பெறுமானம்
கிலோபைட்டு (KB) 103 210 கிபிபைட்டு (KiB) 210
மெகாபைட்டு (MB) 106 220 மெபிபைட்டு (MiB) 220
கிகாபைட்டு (GB) 109 230 கிபீபைட்டு (GiB) 230
டெராபைட்டு (TB) 1012 240 டெபிபைட்டு (TiB) 240
பீட்டாபைட்டு (PB) 1015 250 பெபிபைட்டு (PiB) 250
எக்சாபைட்டு (EB) 1018 260 எக்ஸ்பிபைட்டு (EiB) 260
செட்டாபைட்டு (ZB) 1021 270 செபிபைட்டு (ZiB) 270
யொட்டாபைட்டு (YB) 1024 280 யொபிபைட்டு (YiB) 280

கிகாபைட்டு (Gigabyte) என்பது அனைத்துலக முறை அலகுகளின் கிகா என்னும் முன்னொட்டை பைட்டு என்பதோடு சேர்ப்பதால் உருவானதாகும். இது கணினிகளின் தகவல் அளவு மற்றும் சேமிப்பளவைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுகின்றது. கிகா என்பது 109 என அனைத்துலக முறை அலகுகள் குறிப்பிடுகின்றது. ஆகவே,

1 கிகாபைட்டு = 1000000000பைட்டுக்கள்

இந்த அளவிற்கான குறியீடு கி.பை (GB/GByte) ஆகும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிகாபைட்டு&oldid=2745621" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது