படிமம்:Mozilla Firefox logo 2013.svg

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மூலக்கோப்பு(SVG கோப்பு, பெயரளவில் 512 × 542 பிக்சல்கள், கோப்பு அளவு: 140 KB)

Commons-logo.svg இது விக்கிமீடியா பொதுக்கோப்பகத்தில் இருக்கும் ஒரு கோப்பாகும். இக்கோப்பைக் குறித்து அங்கே காணப்படும் படிம விளக்கப் பக்கத்தை இங்கே கீழே காணலாம்.
பொதுக்கோப்பகம் ஒரு கட்டற்ற கோப்புகளின் சேமிப்பகமாகும். நீங்களும் உதவலாம்.

சுருக்கம்

விளக்கம்
English: Firefox logo used since June 2013 (version 23.0 Beta). Note that the logo is a trademark, and the trademark rights are neither liberated nor otherwise granted to you. Also, only the logo files distributed with the official Firefox releases were released under the Mozilla tri-license. As of 2012, logos of Firefox before version 3.5 are not under any free license. In July 2015, Firefox branding guidelines say: “The logo files containing our trademarks are available under the following copyright licenses: vector logo files under CC-BY 3.0 or later; bitmap logo files under MPL 2.”
Čeština: Logo Mozilly Firefox od června 2013
Esperanto: La emblemo de
Mozilla Firefox
uzata ekde la versio 23.0 Beta (junio 2013) el la mozila fontkodo. Atentu, ke la emblemo estas varmarko kaj la varmarkaj rajtoj estas nek liberigitaj nek alie licencitaj (t.e. varmarke la emblemo restas mallibera). Krome, nur la emblemaj dosieroj, disdonataj en la oficialaj eldonoj de
Firefox
, estis publikigataj laŭ la mozila triopa permesilo. En la jaro 2012, la emblemoj de
Firefox
antaŭ 3.5 ne estis sub ia libera permesilo. Vidu sube pri la dosieroj en la
Mozilla Style Guide
.
한국어: 이 파이어폭스 로고는 버전 23 베타(2013년 7월)부터 모질라 코드베이스에서 사용됩니다. 로고는 상표이며 상표권이 있으며 사용자에게 주어지지도 않았음을 명심하십시오. 또한 공식 파이어폭스 출시와 함께 배포되는 로고 파일만이 모질라 삼중 라이선스에 따릅니다. 2012년 기준, 버전 3.5 이전의 파이어폭스 로고는 어떤 자유 라이선스도 따르지 않습니다.
Русский: Эмблема (логотип)
Mozilla Firefox
начиная с версии 23.0 Beta (июнь 2013), из исходного кода Mozilla. Обратите внимание: эмблема — товарный знак, и соответствующие права ни освобождаются, ни лицензируются каким‐либо другим способом (т.е., как товарный знак, эмблема остаётся несвободной). Кроме того, под тройной лицензией Mozilla выпускались только файлы эмблем, распространяемые в официальных выпусках
Firefox
. В 2012 году эмблемы
Firefox
версий до 3.5 не были доступны под какой‐либо свободной лицензий. См. ниже о файлах в
Mozilla Style Guide
.
中文(简体)‎:
Mozilla Firefox
23.0 Beta(2013年6月)的标志来自
Mozilla
源代码库。请注意此标志是一个商标,商标的使用权不是以自由或其他方式授予您的。此外,标志的分发与官方
Firefox
各版本的发布均以
Mozilla
的三重许可为依据。截至2012年,
Firefox
3.5版本之前的标识没有任何自由许可。
நாள் or earlier [1]
மூலம் https://www.mozilla.org/en-US/styleguide/identity/firefox/branding/
ஆசிரியர் Sean Martell for Mozilla [2][3]
அனுமதி
(இக்கோப்பை மீண்டும் பயன்படுத்துதல்)

https://mxr.mozilla.org/mozilla-central/source/other-licenses/branding/firefox/LICENSE (Check-in info, the relevant check in is of 2010-03-08: https://hg.mozilla.org/mozilla-central/log/fe3dc8da8e9f/other-licenses/branding/firefox/LICENSE https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=541761 Firefox branding guidelines say on 2015-07-12: “The logo files containing our trademarks are available under the following copyright licenses: vector logo files under CC-BY 3.0 or later; bitmap logo files under MPL 2.” and provide downloads of three files: EPS, JPG (300dpi) and PNG.

ஒத்தக்கோப்பு
SVG genesis
Anti Illustrator logo.svg
Flecha tesela.svg Notepad icon small.svgThis vector image was first created with Adobe Illustrator, and then manually edited.

அனுமதி

w:ta:கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்
பண்புக்கூறுகள்
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
பண்புக்கூறுகள்: The Mozilla Foundation
நீங்கள் சுதந்திரமாக:
  • பகிர்ந்து கொள்ள – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – வேலைக்கு பழகிக்கொள்ள.
கீழ்க்காணும் விதிகளுக்கு ஏற்ப,
  • பண்புக்கூறுகள் – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

Mozilla logo.svg The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 2 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at:

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

Trademarked
This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. See our general disclaimer.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.

Original upload log

Transferred from en.wikipedia to Commons by Rezonansowy using CommonsHelper.

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2013-10-29 16:01 Supuhstar 497×468× (549942 bytes) Uploading a non-free logo using [[Wikipedia:File_Upload_Wizard|File Upload Wizard]]

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய12:18, 27 ஏப்ரல் 201712:18, 27 ஏப்ரல் 2017 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்512 × 542 (140 KB)Akihiro Nagai 2Clean
15:41, 16 மார்ச் 201715:41, 16 மார்ச் 2017 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (144 KB)Oliver H* Remove deprecated 'enable-background' attribute that Illustrator inserts when exporting to SVG (see stackoverflow.com/q/21354116) * Add <metadata> providing licensing info * Add also <title> and <description> * Use software scour v0.35 to optim...
19:51, 10 அக்டோபர் 201419:51, 10 அக்டோபர் 2014 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (232 KB)Renamed user 2560613081Resolved all XML errors and re-validated against W3C validator.
09:26, 9 மே 201409:26, 9 மே 2014 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (237 KB)Jc86035cleaned with SVGCleaner using Basic setting
23:28, 15 பெப்ரவரி 201423:28, 15 பெப்ரவரி 2014 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (242 KB)Renamed user 2560613081Reverted to version as of 02:46, 9 January 2014 Oops! I spot rendering issues. Not compatible with Wikimedia renderer, huh?
18:55, 15 பெப்ரவரி 201418:55, 15 பெப்ரவரி 2014 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (189 KB)OehrOptimized SVG to be more compact without any loss in quality
02:46, 9 சனவரி 201402:46, 9 சனவரி 2014 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (242 KB)Hazmat2Smaller file size, downloaded from Mozilla
12:42, 6 நவம்பர் 201312:42, 6 நவம்பர் 2013 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்352 × 373 (491 KB)RezonansowyCropped with Inkscape
22:10, 2 நவம்பர் 201322:10, 2 நவம்பர் 2013 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்497 × 468 (537 KB)File Upload Bot (Magnus Manske)Transfered from en.wikipedia by User:Rezonansowy using CommonsHelper

கோப்பின் முழுமையான பயன்பாடு

கீழ்கண்ட மற்ற விக்கிகள் இந்த கோப்பை பயன்படுத்துகின்றன:

சிறப்பு பக்கம்-மொத்த பயன்பாடு - இதன் மூலம் இந்த கோப்பின் மொத்த பயன்பாட்டை அறிய முடியும்

மேல் நிலைத் தரவு

"https://ta.wikipedia.org/wiki/படிமம்:Mozilla_Firefox_logo_2013.svg" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது