தரவுச் செயல்முறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தரவு செயல்முறை (Data processing )என்பது அர்த்தமுள்ள தகவல்களை உருவாக்க இலக்கவியல் தரவைத் திரட்டலும் கையாளுதலும் ஆகும். தரவு செயல்முறை என்பது ஒரு பார்வையாளரால் எளிதாகக் கண்டறியக்கூடிய வகையிலும் தகவல்களை மாற்றியமைக்கும் ஒரு தகவல் செயலாக்க வடிவமாகும்.

தரவுச் செயலாக்க நிரல்களின் செயல்பாட்டிற்கு பொறுப்பான ஒரு நிறுவனத்திற்குள் ஒரு துறையைக் குறிக்க " தரவு செயல்முறை " அல்லது " தரவுக் கையாளுதல் " என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1]

தரவுச் செயல்முறையின் உட்கூறுகள்[தொகு]

தரவுக் கையாளுதல் பல்வேறு உட்கூறுகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்:

  • சரிபார்ப்பு - வழங்கப்பட்ட தரவு சரியானதா, பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிசெய்வதே. சரிபார்ப்பு ஆகும்.
  • வரிசைப்படுத்துதல் - இது உருப்படிகளை சில வரிசைகளில் மற்றும் / அல்லது வெவ்வேறு தொகுப்புகளில் வரிசைப்படுத்தல் ஆகும்.
  • சுருக்கம் (புள்ளியியல் அல்லது (தானியங்கி) - விரிவான தரவை அதன் முதன்மை புள்ளிகளுக்கு குறைத்தல். சுருக்கம் ஆகும்.
  • ஒருங்குதிரட்டல் - பல தரவுகளை இணைத்தல்.ஒருங்குதிரட்டல் ஆகும்.
  • பகுப்பாய்வு - " திரட்டல், ஒழுங்கமைத்தல், பகுப்பாய்வு, தரவு விளக்கம், தரவு வழங்கல் ஆமாகியன தரவுப் பகுப்பாய்வின் கூறுகள் ஆகும்.
  • அறிக்கையிடல் - விவரம் அல்லது சுருக்க தரவு அல்லது கணக்கிடப்பட்ட தகவல்களை பட்டியலிடுதல் அறிக்கை ஆகும்
  • வகைப்பாடு - தரவை பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பிரிப்பது. வகைப்பாடு ஆகும்

வரலாறு.[தொகு]

அமெரிக்க மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியகத்தின் வரலாறு கையேட்டு முறையில் இருந்து மின்னனியல் முறைக்குத் தரவுக் கையாளுதல் படிமலர்ந்ததை விளக்குகிறது.

தானியங்கித் தரவுச் செயலாக்கம்[தொகு]

தரவுக் கையாளல் 1950 களில் இருந்தே பரவலாகப் பயன்பட்டாலும் , தரவு செயலாக்கச் செயல்பாடுகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக கைம்முறையாக செய்யப்பட்டன. தரவு செயலாக்கம் எடுத்துக்காட்டாக , கணக்காயல் என்பது பரிமாற்றங்களை இடுகையிடுவது, இருப்புநிலை, பணப்புழக்க அறிக்கை போன்ற அறிக்கைகளை தயாரிப்பது போன்ற செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாகும்.. கணக்கியல் இருப்புநிலைக் குறிப்பு பணப்புழக்க அறிக்கை எந்திர அல்லது மின்னனியல் கணிக்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி பேரளவில் கையேட்டு முறைகள் அதிகரிக்கப்பட்டன. கணக்கீடுகளை கைம்முறையாகவோ அல்லது எந்திரக் கருவிகளாலோ செய்வதே ஒரு நபரின் பணியாக இருந்ததால் அவர் " கணினி " என்று அழைக்கப்பட்டதும் உண்டு.

1890 அமெரிக்க மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அட்டவணை முதன்முதலில் குடும்பத்தை விட தனிநபரை வைத்து தரவுகளைத் திரட்டியது. 1890 ஐக்கிய அமெரிக்க மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு படிவத்தில் பொருத்தமான பெட்டியில் இடுவதன் மூலம் பல கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முடியும். 1850 முதல் 1880 வரை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியகம் " ஒரு கணிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தியது. இது தேவைப்பட்ட வகைப்பாடுகளின் சேர்க்கைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் பெருகிய முறையில் சிக்கலானது. ஒரு எண்ணிக்கையிலான சேர்க்கைகளை மட்டுமே ஒரு பட்டியலில் பதிவு செய்ய முடிந்தது. எனவே பல தற்சார்பு எண்ணிக்கைகளுக்கு அட்டவணைகளை 5 அல்லது 6 முறை கையாள வேண்டியது கட்டாயமாகிறது.[2][3]

மின்னனியல் தரவுச் செயலாக்கம்[தொகு]

தானியங்கித் தரவுச் செயலாக்கம் என்ற சொல் 1890 அமெரிக்க மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு எர்மன் ஓலெரித் துளையட்டைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தியது போன்ற அலகு பதிவு கருவிகளால் நிகழ்த்தப்பட்டது. தானியங்கித் தரவுச் செயலாக்க அலகு பதிவு கருவிகள் எர்மன் ஓலெரித் 1890 அமெரிக்க மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அட்டையைத் துளையிட்டது. ஓலெரித்தின் துளையட்டைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி , மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலகம் 1890 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் தரவுகளை 1880 களின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் 7 முதல் 8 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது 2 முதல் 3 ஆண்டுகளில் அட்டவணைப்படுத்த முடிந்தது. ஓலெரித்தின் முறையைப் பயன்படுத்துவது 1890 டாலர்களில் சுமார் 5 மில்லியன் டாலர்களை செயலாக்கச் செலவில் மிச்சப்படுத்தியதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கையேடு தரவு செயலாக்கம்[தொகு]

கணினிமயத் தரவுச் செயலாக்கம் அல்லது மின்னனியல் தரவுச் செயலாக்கம் பல தர்சார்புக் கருவிகளுக்குப் பதிலாகபயன்படுத்தப்படும் பிற்காலக் கணினி வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. மின்னனியல் தரவுச் செயலாக்கம் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியகம் முதன்முதலில் 1950 அமெரிக்க மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு 1952 இல் வழங்கப்பட்ட யுனிவாக் I அமைப்பைப் பயன்படுத்தி மின்னனியல் கணினிகளைக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தியது.

பிற முன்னேற்றங்கள்[தொகு]

தரவு செயலாக்கம் என்ற சொல் பெரும்பாலும் தகவல் தொழில்நுட்பம் என்ற பொதுவான சொல்லால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தரவு செயலாக்கத் தகவல் தொழில்நுட்பம் பழைய சொல். " தரவுச் செயலாக்கம் " பழைய தொழில்நுட்பங்களை பரிந்துரைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக , 1996 ஆம் ஆண்டில் தரவுச் செயலாக்க மேலாண்மைக் கழகம் அதன் பெயரைத் தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் தரவுச் செயலாக்க மேலாண்மைக் கழகம் என்று மாற்றியது. .

பயன்பாடுகள்[தொகு]

வணிகத் தரவு செயலாக்கம்[தொகு]

வணிகத் தரவுச் செயலாக்கம் என்பது பெரிய அளவிலான உள்ளீட்டு தரவு , ஒப்பீட்டளவில் சில கணக்கீட்டு செயல்பாடுகள், அதிக அளவு வெளியீட்டை உள்ளடக்கியது ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக , ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனம் பத்தாயிரக்கணக்கான காப்பீடுகள் குறித்த பதிவுகளை வைத்திருக்க வேண்டும். இவை அச்சிடுதல், அஞ்சல் சாற்றுகள், பணம் பெறுதல், பணம்அனுப்புதல் ஆகிய பதிவுகள் இவற்றில் அடங்கும்.

தரவுப் பகுப்பாய்வு[தொகு]

அறிவியலிலும் பொறியியலிலும் தரவுச் செயலாக்கமும் தகவல் அமைப்புகளும் என்ற சொற்கள் மிகவும் பரந்ததாகக் காணப்படுகின்றன , மேலும் தரவுச் செயலாக்கச் சொல் பொதுவாக தொடக்கநிலைக் கட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது , அதைத் தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்த தரவு கையாளுதலின் இரண்டாவது கட்டத்தில் தரவுப் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

தரவு பகுப்பாய்வு சிறப்பு வழிமுறைகளையும் புள்ளியியல் கணக்கீடுகளையும் பயன்படுத்துகிறது. இவை ஒரு பொதுவான பொது வணிகச் சூழலில் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. புள்ளியியல் வழிமுறைகள் தரவுப் பகுப்பாய்விற்கு SPSS அல்லது SAS அல்லது DAP ′gretl அல்லது PSPP போன்றனவும் அல்லது அவற்றின் இலவச உருப்படிகள் போன்ற மென்பொருள் தொகுப்புகள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தரவு அமைப்புகள்[தொகு]

தரவுச் செயலாக்க அமைப்பு என்பது எந்திரங்கள் செயல்முறைகளின் கலவையாகும். இது ஒரு தொகுப்பு உள்ளீடுகளுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட வெளியீடுகளை உருவாக்குகிறது. கணினியுடன் மொழிபெயர்ப்பாளரின் உறவைப் பொறுத்து தரவு உண்மைகள், தகவல் போன்றவையாக விளக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக தரவு என்பது தேக்ககத்துடன் ஒத்ததாக பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு சொல் தகவல் அமைப்பு ஆகும். குறிப்பாக மின்னனியல் தரவுச் செயலாக்கத்தைப் பொறுத்தவரை , தொடர்புடைய கருத்து மின்னனியல் தரவு செயலாக்க அமைப்பு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

எளிய எடுத்துகாட்டு[தொகு]

தரவுச் செயலாக்க முறைக்கு மிகவும் எளிமையான எடுத்துக்காட்டு ஒரு காசோலை பதிவேட்டைப் பேணும் செயல்முறையாகும். பரிமாற்றங்கள், காசோலைகள், வைப்புத்தொகை, ஆகியன நிகழும்போது பதிவு செய்யப்படுகின்றன , மேலும் தற்போதைய இருப்பைத் தீர்மானிக்க பரிமாற்றங்கள் சுருக்கமாக உள்ளன. மாதந்தோறும் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவு வங்கியால் செயலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்களின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒத்த பட்டியலுடன் சரிபார்க்க்கப்படுகிறது.

மேலும் அதிநவீனப் பதிவு பேணல் முறை பரிமாற்ற்றங்களை அடையாளம் காணக்கூடும் - எடுத்துக்காட்டாக , வாயில்வழி வைப்புத்தொகை அல்லது தொண்டு பங்களிப்புகள் போன்ற வகைக் காசோலைகள் என்று இந்த ஆண்டு அனைத்து பங்களிப்புகளின் மொத்தத்தைப் போன்ற தகவல்களைப் பெற இந்தத் தகவல் அமைப்பைப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

இந்த எடுத்துகாட்டின் முதன்மை பொருண்மை என்னவென்றால் , இது ஒரு அமைப்பாகும் என்பதே. இதில் அனைத்து பரிமாற்றங்களும் தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்படுகின்றன. மேலும் ஒவ்வொரு முறையும் வங்கி நல்லிணக்கத்தின் ஒரே வழிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது..

இயல் உலக எடுத்துகாட்டு[தொகு]

இது கைம்முறை, கணினிமயச் செயலாக்கத்தை இணைத்து , பெறத்தக்க கணக்குகள், பெறக்கூடிய பொதுப் பேரேட்டுர் கணக்குகளைக் கையாளும் தரவு செயலாக்க அமைப்பின் ஒரு பாய்வுப் படமாகும்.

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

மேலும் படிக்க[தொகு]

  • Bourque, Linda B.; Clark, Virginia A. (1992) Processing Data: The Survey Example. (Quantitative Applications in the Social Sciences, no. 07-085). Sage Publications. ISBN 0-8039-4741-0
  • Levy, Joseph (1967) Punched Card Data Processing. McGraw-Hill Book Company.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தரவுச்_செயல்முறை&oldid=3804642" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது